Karel Horák: Františku, Ty to vidíš!

obrazek
19.3.2013 12:55
Jistě nejsem sám, koho v dobrém udivilo a potěšilo neformální a civilní chování nového Svatého Otce, papeže Františka. Musím uznat, že kdo chtěl učinit Římskokatolickou církev atraktivnější, nemohl si přát lepší volbu, než tohoto sympatického muže. Samozřejmě, že po pár dnech nelze hodnotit význam jeho pontifikátu, nicméně našlápnuto má nadějně. Jistě nejsem sám, kdo si musel vyhledat názory Jorge Maria Bergoglia, neboť jsem je, čestně přiznávám, vůbec neznal.

Nemohu se s ním ztotožnit v jeho názorech na používání kondomů, přerušení těhotenství, ani na práva homosexuálů osvojit si děti. Ale kdo ví, třeba moderní papež názory změní, nebo alespoň upraví do době přijatelnější a konformnější podoby.

Co mi však na Františkovi mimořádně imponuje, to je jeho ostentativní připomínání chudoby. Chce chudou církev pro chudé. Ušklíbám se ale při čtení jeho svatých slov, pokud si zároveň vzpomenu na církevní restituce v České republice.  

Co by asi řekl Svatý Otec na jejich rozměr, kdy jeho „chudé“ církvi mají přistát na kontech desítky miliard korun a má se stát vlastníkem nemovitostí za další miliardy? Být českým prelátem, budu drobátko nervózní. Svatý Otec je přece jejich nejvyšším šéfem. Jeho činy jsou hodny následování.  

Být papežem Františkem, českým církevním restitucím se podívám „na zoubek“. Propaguji-li na jedné straně chudobu jako vzor hodný následování Ježíšova, měl bych nějaké pakování penězi a majetkem okamžitě zatrhnout.

Lepšího náměstka Kristova jsme si nemohli přát. Fandím mu a nepřeji si víc, než aby byl ve svých skutcích důsledný. Třeba by se mu podařilo i u nás zvýšit prestiž církví, která je i „díky“ restitucím je na historickém minimu.

Audaces fortuna iuvat!

karel-horak
Stínový ministr spravedlnosti za LEV 21. Jeden ze zakladatelů studentské právní poradny při stávkovém výboru PFUK v listopadu 1989. Od počátku roku 1991 do roku 1994 působil v Litoměřicích na tamním okresním soudu, v roce 1992 byl jmenován soudcem. V období červen až srpen 1994 jej ministr spravedlnosti přidělil k mezinárodněprávnímu odboru Ministerstva spravedlnosti. Na počátku roku 1995 byl ministrem zahraničí jmenován do funkce generálního konzula ve Slovenské republice. Zastupitelský úřad – generální konzulát v Košicích – vedl až do listopadu 1997. Od roku 1998 do roku 1999 pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve funkci ředitele odboru rezortní kontroly. Od září 1999 vykonává advokacii. Na III. Sněmu České advokátní komory v roce 2002 byl zvolen náhradníkem představenstva ČAK. Členem politické strany národních socialistů LEV 21 se stal v listopadu 2011. Kromě stínového ministra spravedlnosti je členem předsednictva strany, členem legislativní rady a 1. místopředsedou krajské organizace Praha.
Klíčová slova: církevní restituce

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

libuse-zavoralova

Jistě. Katolické církvi se peníze hodily na různé věci. Třeba po válce na pašování esesáků do Jižní Ameriky, tím, že jim Vatikán obstaral falešné pasy. (A.Eichmann, dr. Mengele a mnoho dalších).

sahosek

 

     Je to úplně jinak. Již Lev XIII. ve své encyklice Rerum novarum v odstavci 24 píše o církevním jmění, cituji: „které církev opatrovala se zbožnou péčí jako majetek chudých…aby byli ušetřeni hanby žebroty“, konec citace. Z čehož plyne, že majetek, který dáme Dukově prelátům, bude dál církví schraňován pro ty, o něž se nepostará programově zanikající sociální stát, o jehož nepotřebnosti se dočteme v téže encyklice. Církevní jmění je tedy, podle zakladatele sociální nauky katolické církve, jakousi alternativou Blanických rytířů, zachraňující chudáky před žebrotou, nic víc.

libuse-zavoralova

Těžko se něco změní. Takový stroj neřídí jeden člověk. A peníze se vždycky hodí, "vždyť jsou pro dobrou věc", že pane  Františku?