Kauza Vidnava: Podezření okolo role ministra Pospíšila narůstá

obrazek
28.3.2012 13:21
Když orgány činné v trestním řízení před měsícem sdělily obvinění dvěma bývalým podřízeným ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, konkrétně jeho bývalému ekonomickému náměstkovi Františku Steinerovi (kterého si na resort jako nejbližšího spolupracovníka Pospíšil přivedl z domovské Plzně) a exřediteli Vězeňské služby ČR Luďku Kulovi, reagoval samotný Pospíšil velmi zdrženlivě. Pro Právo tehdy jeho mluvčí uvedla, že nákup navrhla expertní komise, jejímiž členy byli mj. také Steiner a šéfka Unie státních zástupců Lenka Bradáčová.

Právo tehdy podle svých zdrojů popsalo pozadí celé kauzy následovně: „Před samotným nákupem objektu přitom řada lidí z ministerstva i vězeňské služby vedení úřadu varovala. Mezi nimi byl podle zdroje Práva i sám Steiner, který měl doporučovat nejdříve pronájem objektu a teprve pak jeho případný odkup. Nicméně jeho přímý nadřízený Pospíšil údajně nakonec prosadil záměr dům od církve vykoupit, což tedy učinil ředitel všech dozorců Kula.“

Podle dobře informovaných zdrojů Vasevec.cz byl právě rozpor v otázce na nákup bývalého kněžského semináře ve Vidnavě jedním z důvodů roztržky mezi Pospíšilem a Steinerem, který vedl ke Steinerově následné rezignaci a úplnému odchodu z resortu.

Jak však zjistil server Vasevec.cz, nebyl to jen Steiner, který měl s nákupem bývalého kněžského semináře ve Vidnavě problém, který provázela následná roztržka s Pospíšilem. Vasevec.cz totiž získalo dokument s názvem „Informace pro ministra spravedlnosti“ ze dne 28.7. 2008, z něhož vyplývá několik zajímavých skutečností.

Předně v něm Kula informuje ministra o tom, že jím vedená Vězeňská služba realizuje „schválenou strategii pro zavádění institutu výkonu zabezpečovací detence“ a hlavně, že „mimo již realizované nebo připravované stavby týkající se zajištění tohoto institutu ze strany VS ČR byl v minulém období vytipován, posuzován a vybrán Ministerstvem spravedlnosti k těmto účelům i objekt bývalého kněžského semináře v obci Vidnava. Z tohoto jasně vyplývá, kdo vybral lokalitu i objekt k realizaci, tedy že Kulou vedená Vězeňská služba plnila pouze zadání Pospíšilova resortu.

Klíčová ovšem je poslední věta dokumentu: „V rámci těchto informací, Vás, pane ministře, žádám o souhlas s koupí objektu bývalého kněžského semináře v obci Vidnava za 29 mil. Kč …“ Kula tedy jasně dává najevo, že bez souhlasu ministra Pospíšila neprovede nákup a celá věc tak bude ukončena. Navíc poté, co tuto „Informaci pro ministra spravedlnosti“ Pospíšil obdržel, se měla odehrát velmi ostrá výměna názorů mezi Pospíšilem a Kulou, kdy ministr spravedlnosti měl podle informací Vasevec.cz na generála Kulu křičet, že je „zasraný alibista“ a vyčítat mu jeho postup, kdy takový materiál vůbec předkládá a nákup rovnou nerealizuje. Ponechme stranou, že by měl někdo jako Jiří Pospíšil (ministr spravedlnosti) používat pojem „zasraný alibista“. Co je ovšem klíčové: Přes tuto údajnou ostrou výměnu názorů, kterou ovšem potvrzují velmi dobře informované zdroje, nese zmíněný dokument, který má redakce Vasevec.cz k dispozici, podpisy všech tehdejších náměstků (a to buď přímo, či v zastoupení), ale především – samotného ministra Pospíšila. Ten tak byl kompletně informován o celém průběhu dosavadního jednání o Vidnavě a také měl možnost kdykoliv celý proces zarazit. Bez Pospíšilova souhlasu by se tedy areál ve Vidnavě za cenu 29 mil. Kč nikdy nekoupil. A tedy by nikdy nenastala státu škoda, za kterou jsou nyní vyšetřováni jeho bývalý nejbližší spolupracovník a bývalý šéf Vězeňské služby a doposavad její jediný, byť penzionovaný, generál.

Je tedy jen logické a nezpochybnitelné, pokud policie prověřuje i roli samotného nadřízeného oběma obviněným, tedy ministra Pospíšila. Notabene vypovídají-li shodně oba podezřelí unisono o zájmu Jiřího Pospíšila na koupi vidnavského objektu.

Pro Pospíšilovo osobní angažmá v nákupu Vidnavy však svědčí i jiné události.

29. července 2010 po svém návratu do funkce ministra spravedlnosti z pozice děkana na plzeňských právech, kde si získal pověst reformátora a samotná fakulta dnes bojuje o přežití, odvolal z funkce generálního ředitele Vězeňské služby ČR Luďka Kulu. Nový generální ředitel Vězeňské služby ČR však záhy asi zjistil, kolik mu zbývá prostředků na provoz a tak začal osekávat nepotřebné projekty. 23. října 2010 tak VS ČR oznamuje, ústy její mluvčí v České televizi, že, tedy že projekt Vidnava padá.

Je asi otázkou pro kriminalisty, co způsobilo následný obrat názorů, kdy už 14. ledna 2011 stejná mluvčí oznamuje, opět prostřednictvím ČT, že „už neuvažujeme o dalším detenčním ústavu, počty chovanců v detenčních ústavech porostou. Proto jsme se vrátili k myšlence ve Vidnavě zřídit jak detenční ústav, tak i výkon trestu“. Zajímavý obrat o pověstných 180 stupňů…

Už v této reportáži ČT zaznělo, že se do Vidnavy chystá Pospíšilův náměstek, toho času ústecký občanský demokrat Jan Kubata. Ten opět pozměnil zásadní priority Pospíšilova ministerstva (srovnejte výroky Pospíšila z července 2007, kdy oznamoval zřízení detenčních ústavů) a oznámil vedení Vidnavy, že detenční ústav nebude, ale s čím můžou počítat, tak s věznicí s tím nejmírnějším režimem. Je otázkou, že pokud se Pospíšil dnes odvolává na to, že mu objekt ve Vidnavě doporučila expertní komise v čele s Lenkou Bradáčovou jako ideální místo pro ty nejhorší pachatele, devianty, proč tam nyní chce posílat pachatele dopravních nehod…

Ale jak se mění čas, mění se i priority. Jak jinak si vysvětlit, že v listopadu 2011 navštíví šumperské členy ODS jejich místopředseda a ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který opět vše vrací do původních kolejí, kdy prohlásí „ústav ve Vidnavě bude, ale později“ s tím, že realizace bude v roce 2013/14?

A jen otázka – když se pan ministr Pospíšil odkazuje na to, že Vidnavu mu vlastně doporučily vlády, jak ty, v nichž byl, tak ty, v nichž nebyl, myslíte si, že je to pravda?


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.