Konec neoliberalismu? Zapomeňte...

obrazek
14.9.2011 10:11
Tak jsem pozorně poslouchal pana premiéra Nečase v pořadu Události komentáře, který "fundovaně" vysvětloval přijetí důchodové a sociální reformy, jakož i dalších zákonů. Prý jsou nezbytné pro další fungování našeho státu. Zaujalo mne či spíše zarazilo několik věcí, které Nečas zmínil.

V prvé řadě hovořil o tom, že podle ekonomické predikce naše hospodářství zpomalí na 1,5% místo 2,5%, jak Nečasova vláda předpokládala. Předseda vlády dále uvedl, že za minulý rok došlo k menšímu výběru daní státem a že v rozpočtu tak bude chybět 20 - 30 mld. korun, které bude třeba doplnit z jiných zdrojů. Z tohoto důvodu bude nutné, jak o tom hovořil Nečas, zvýšit opět DPH, a to na 19%, neboť zvýšení přímých daní by zcela jistě vedlo k odlivu velkých firem z České republiky. Věci veřejné zatím takový návrh odmítají, je však jasné, že jako vždy jej nakonec poslušně odkývají.

Pokud odhlédneme od faktu, že za poslední čtyři roky by se snížená sazba DPH zvýšila o 14%, je dobré Nečasovi připomenout, že neustálým zvyšováním nepřímých daní, v tomto případě DPH, může vážně poškodit ekonomiku a její akceschopnost. Způsob krytí a snižování deficitu státního rozpočtu a přenášení sanace nákladů hospodářské krize na daňovou spotřebu obyvatel zcela určitě ochromí koupěschopnou poptávku občanů, kteří si nebudou moci dovolit vinou asociálních zákonů vlády skoro vůbec utrácet a ekonomika se tak neroztočí. Je skoro neuvěřitelné, že Nečas chce ještě více navýšit DPH, jako by si nevšiml, že právě jeho neustálé zvyšování má za následek zpomalení ekonomiky.

Naši neoliberálové stále opakují dogmatickou poučku o škodlivosti zvyšování přímých daní, neboť by velké firmy, které jsou již dávno ve vlastnictví zahraničních majitelů, odešly z ČR a ,,ulévaly" si své zisky do zahraničí. Nejenže by nikam neodešly, protože v ostatních státech Evropy jsou korporátní daně nepoměrně vyšší, zatímco v České republice panuje daňový ráj, ale zisky si velké firmy již dávno do zahraničí ,,ulévají". Podle odhadu je tak z ČR vyvedeno do zahraničí každoročně až 250 mld kč (!), přičemž český stát z toho nemá žádný zisk. Pokud by se zvýšily firemní daně o cca 3 - 4%, znamenalo by to pro rozpočet okolo 20 až 30 mld. Kč, aniž by někdo odcházel do zemí, kde jsou tyto daně daleko vyšší.

Dále neměl pravdu Nečas v tom, že levice či opozice nedisponuje alternativním plánem na snížení deficitu státního rozpočtu. Nečas by mohl získat další finanční prostředky např. pronikavým zdaněním hazardu, efektivnějším čerpáním strukturálních fondů EU, průhledným zadáváním veřejných zakázek, které jsou často neuvěřitelně předraženy, progresivním zdaněním a dalšími opatřeními. Hlavním problémem je však to, že tyto finanční prostředky vysává Nečasova vláda od svých dojných krav - občanů, středně a nízkopříjmových skupin a jde tak cestou demontáže sociálního státu a sociálního smíru.

Nečas se mýlí i v tom, že druhý pilíř důchodové reformy (soukromý) bude efektivnější a výnosnější než průběžný. Především vůbec není jasno, jaký počet ekonomicky aktivního obyvatelstva do něho vstoupí. Podle propočtu se to vyplatí pouze těm, kteří vydělávají kolem 40 000 Kč hrubého měsíčně, a to je pouze zlomek našich občanů. Tito lidé se budou moci z 28% hrubé mzdy odváděné na důchod vyvést z průběžného pilíře 3% a přidat další 2% ze svého na soukromý individuální účet. Důchodová reforma je ovšem velkým podvodem na lidí, pod jejím pláštíkem se skrývá vlastně daňová reforma, která jednak opt - outem oslabila průběžný pilíř, na němž je nyní deficit 23 mld. Kč, a umožnila jako záminku vládě zvýšit, respektive sjednotit DPH na 17,5%, aby se ,,díra" na průběžném účtu zacelila. Vskutku mistrný tah ministra financí M. Kalouska.

Dalším sporným bodem je sociální reforma, která mimo jiné zkrátí dobu podpory v nezaměstnanosti, zavádí elektronickou kartu, jíž bude možno vybírat různé dávky, zavede se jednotné výplatní místo dávek. Do procesu zprostředkování práce nezaměstnaným se rovněž zapojí pracovní agentury, pro něž to bude velmi lukrativní byznys. Jedním z nejspornějších ustanovení zákona je bod, podle kterého si musí uchazeč o zaměstnání najít do dvou měsíců (TOP 09 původně navrhovala pouze jeden měsíc) práci, jinak bude muset nastoupit k veřejně prospěšným pracím. Pokud by odmítl, přišel by o podporu v nezaměstnanosti. Toto represivní nikoliv preventivní opatření je návratem do normalizačních poměrů před 40 lety. Zákon je pro nezaměstnané neuvěřitelně ponižující, znamená deklasování lidí na úroveň ,,gastarbeiterů", levné pracovní síly. Místo toho, aby uchazeč v klidu sháněl místo, bude se otáčet s lopatou. Nečas nebere v potaz několik faktorů, např. že na jedno pracovní místo je průměrně okolo 10 uchazečů, výběrové řízení je náročné, většinou několikakolové a z několika desítek či stovek uchazečů berou v drtivé většině případů pouze jednoho. Problém tkví i v tom, že Nečas si zmíněným procesem nikdy neprošel, tak nemá vůbec ponětí, jak složitý proces hledání zaměstnání ve skutečnosti je. Tím však nechci omlouvat jeho absenci elementární sociální empatie.

Nečas ve zmíněném pořadu opět v duchu principu kolektivní viny prohlásil, že pokud by nebylo přikročeno k tomuto opatření, nezaměstnaní by se doma ,,flákali" a práci by nesháněli, což je naprostý nesmysl. Většina lidí registrovaných na úřadu práce jsou práceschopní, chtějí pracovat, ale práce je zkrátka málo. Navíc díky opatřením Nečasovy vlády se ekonomika zpomalí a bude ještě hůře. Pokud komunisté za trest posílali k ,,lopatě", Nečasova vláda to znovu zopakuje a nebudou výjimky, kdy se u zametání listí sejdou graduovaný inženýr, kterého po třiceti letech pro nadbytečnost propustí z mladého a dynamického kolektivu, se skutečným ,,nemakačenkem", jenž pracovat nechce. Ministr práce a sociálních věcí, předkladatel zákona, k tomu řekl, že ani pro vědce není zametání listí prací podřadnou. Jde přece o to si udržet pracovní návyky.

Zákony o důchodové a sociální reformě jsou ve svých důsledcích nedomyšlené, škodlivé pro většinu poctivě pracujících občanů, kteří na nich nemohou vydělat. Místo aktivní politiky nezaměstnanosti provádí Nečasova vláda aktivní politiku represe.

Svůj výkon v pořadu Nečas korunoval tvrzením o absolutní nevině svého stranického spojence a kamaráda A. Vondry v kauze Promopro. Prý podle něho nic nespáchal, ač všechny dostupné důkazy hovoří proti němu, včetně jeho bývalé náměstkyně, která jasně říkala,že o nevýhodné a předražené zakázce v době českého předsednictví EU Vondra věděl a přesto nezasáhl. Nečas nevidí ani politickou zodpovědnost, vše nechává v režii orgánů činných v trestním řízení, které stejně nakonec rozhodnou o Vondrově nevině a celá věc se zamete pod stůl.

Premiér, který v současné době ztrácí své spojence v ODS, je nevýrazným a slabým premiérem, který postrádá rysy silného vůdce a zcela mu chybí leadership. V pořadu Události, komentáře názorně předvedl, že je slabý i argumentačně a nedokáže koncepčně přemýšlet. O důvod více, proč uvažovat o generální stávce a dalších akcích namířených proti asociální a nekompetentní vládě.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

skodovka_1

Musím souhlasit. Jedno je vidět, čím více moci v jedněch rukou, tak o to větší problémy a hlavně je vidět, že vládní činitelé už dávno jsou odtrženi od reality běžného dne a problému obyčejného občana.

klokan

    Pravdivost a výstižnost článku se mi jevila jako zřejmá, již při jeho prvním přečtení. Dnes mi jí toliko zvýrazňuje článek dotyčné osoby, nezdárného to dítka valašského kraje a Socialistického svazu mládeže, kterou právě pan Duchoslav, poslouchal v rozhlase a jež zřejmě chce  přesvědčovat občany na druhé straně barigády v trapném článku, nadepsaném, že megatransparenty nejsou všelékem. Tímto se toliko potvrzuje závěr, že naše slavná trojkoalice, žije ve vlastním iluzorním světě, naprosto odtržena od běžného každodenního života neprivilegovaných občanů. Tyto barikády mezi současným establishmentem a běžnými občany, však zbudovala právě naše namyšlená trojkoalice svou bezzkurpulózní arogancí.  S dotyčnou nyní vysoce postavenou osobou resp. VIP politikem, zde vede vynikající polemiku pan Duchoslav. Zde chci toliko uvést svůj názor  na to co tedy  jediné platí na tyto naše nepoučitelné ortodoxní pravicové politiky,To ona osoba naznačila již v úvodu článku, který zaslala do levicových novin a kde mimo jiné zmiňuje ,, paroubkovskou" linii, v níž údajně má pokračovat ČSSD. Toto se jeví být poučením pro celou opozici, aby zvýšila svojí důraznost, proti válcotvornému uplatňování neskonalých antisociálních opatření vůči občanům.

pavlovsky

Pane Filipe, nejsem ekonom, ale je jasné, že vláda volí cestu nejmenšího odporu, uvedu konkrétní případ, lépe se vybere od všech obyvatel (10 milionů) po tisícovce za rok...státu to přinese 10 miliard. Když se zdaní horních sto tisíc, tak ti by musel odvést každý 100 000Kč, aby kýžených 10 miliard připlulo do státní pokladny. Všichni tito podnikatelé však umějí optimalizovat daně, nebo firmu přesunout do daňových rájů. Už Švejk říkal, že na chudý lid musí být přísnost...no a nyní to platí dvojnásob...

pavlovsky

Nemám zkušenost s vlastní nezaměstnaností ani s nezaměstnaností blízkých, po odchodu do důchodu, když jsem pracoval nějakou dobu navíc, situace, nebyla tak kritická jako nyní, kdy lidé před šedesátkou radějí odcházejí do předčasného důchodu, než by byli na podpoře. Opatření, které po dvou měsících nařizuje aktivně se účastnit veřejných prací je diskriminační, dává prostor pro šikanu. Připadá mi to jako v Číně, když v období kulturní revoluce museli pracovat techničtí a intelektuální pracovníci na veřejných pracích s nelichotivou vizitkou  na prsou a na zádech. Nyní budou mít reflexní vesty a určitě poznáte bývalého konstruktéra, učitele, soustružníka... Pánové Drábek i Nečas by si měli uvědomit, že zkušený padesátiletý konstruktér se do té svízelné situace nedostal vlastní vinou, ale vinou neumětelského vedení státu. Stát řídí lidé, kteří nikdy neřídili ani dvorek se slepicemi, jinak by neprosadili takový zákon...ten kdo nebude pracovat, nezemře hlady (když nebude mít podporu...stát mu to dá jinak)...ti co nechtějí ...si najdou způsob jak se veřejným pracím vyhnout, podobně jako ti co mají firmy registrované v daňových rájích ( neplatí daně u nás, a i proto se musí zvyšovat DPH) a veřejně pracovat budou padesátníci, kteří jsou zodpovědní a ne vlastní vinou  nezaměstnaní.

Většina států má progresivní zdanění přímých daní...my abychom bohatým neublížili máme stejné procento pro všechny, většina států má dvojí, některé trojí DPH, Pan Nečas by namítl, že většina nízkopříjmových s dětmi neplatí daně...na to se dá říct...kde nic není ani čert nebere)...další problém zdanění právnických osob...určitě by cizí majitelé našich bývalých firem nešli podnikat jinam...tam všude je zdanění ještě větší.

Pan Nečas mi svým chováním připadá studentíka Mazánka, či Krhounka z filmů podle knížek Jaroslava Žáka, úslužný vůči pánům profesorům...za profesory si můžete dosadit dle libosti...i skutečné profesory, vlivné skupiny vlastníků...jen ti spolužáci jej nějak nemilují... myslím si, že skutečným premiérem je p.Kalousek..., ten si s námi dělá co chce...

Ještě poznámka k volebním programům ani ODS, ani VV měly v programu zvyšovat daně, navíc podle VV mělo dojít k progresivnímu danění příjmů...kde ty loňské sněhy jsou...lež, lež ...strašení Řeckém a krade se ve velkém dál...což není krádeží optout důchodového systému, kdy 3% z prostředků na důchod se budou vyvádět do penzijních fondů spřátelených společností. Ta 3%  je jen zastírací manévr...jiná častka je pro toho kdo vydělá průměrnou mzdu, jiná pro toho, kdo má měsíční stotisícové příjmy...Takže závěr,  i když je systém dobrovolný lidé s průměrnou mzdou do systému nevstoupí, ti s příjmy nad 35 tisíc dostanou od státu přilepšení..o tyto peníze bude na důchody méně a stát bude muset přispívat "Chudým, aby nezemřeli".....

Co napsat závěrem...kolalice se ohání většinou, jakou nikdy vlády po revoluci neměly, že je postavena na lži a musí udělat reformy pokud možno nevratné je jasné...o tom jsem psal komentář ke článku p. Fialy "Nevolnictví..."  http://www.vasevec.cz/vip-blogy/zbynek-fiala-vitejte-v-nevolnictvi

pudlikmaxik

Je to smutné zjištění pro velkou většinu občanů tohoto státu. Chci se jen vyjádřit k problematice veřejných zakázek - je známo - tvrdí to různí ekonomové, tvrdí to i Bárta z VV, že podíl úplatků a provizí z veřejné zakázky se pohybuje  mezi 10%-15% (provládní a jiní ekonomové) až po 40%. Je to částka neskutečná, Jen kdybychom byli někde uprostřed pravdy, tak z cca 600 miliard ročně na veřejné zakázky to znamená kolem 100 miliard se přelije načerno na konta a účty některých významných vládních představitelů, jejich místopředsedů, náměstků, vrchních a jiných ředitelů, poradců příp. jiných šedých eminencí, na účty jiných dalších zúčastněných firem atd. V tomto světle se vláda rozhodla, že musí šetřit - šetřit na nízkopříjmových a středněpříjmových občanech tohoto státu.  Nějak mi uniká důvod tohoto rozhodnutí vlády, když je možno zcela elegantně a jednoznačně snížit výdaje na veřejné zakázky................no jo, ale vládní představitel uvažuje takto: "já musím hlavně živit své multimilionářské a miliardářské kamarády a kamarádky, všechny možné lobbysty, všechny možné podnikatele, kteří mi platili předvolební srandy.........". tzv. "a vo tom to je.....".