Kubík, Bisoni a Petra Paroubková

Jiri-Paroubek-1403-05
24.4.2018 16:32
Když jsem před rokem a něco byl podroben v TV Seznam nevybíravému útoku dvou zcela zkompromitovaných novinářů, pracujících dlouhá léta pro MF DNES, Kubíka a Slonkové, nechápal jsem to. Ve zcela vyfabulované reportáži tehdy mj. napadali občanské sdružení mé bývalé ženy Zuzany s tím, že já jsem byl prý ten, kdo pro ně měl garantovat peníze. Nevím sice, kde to vzali, ale lhát je přirozená záležitost tzv. investigativních novinářů.

Největší své eskamotérské umění, které ovšem ve zmíněné reportáži TV Seznam předvedli, spočívalo ovšem v tom, že prý, když jsem byl předsedou strany LEV 21, tak někdy v roce 2012 (snad) se objevili „v (stranické) pokladně peníze od společnosti Velantis, konkrétně 250 000,- Kč, jejímž jediným jednatelem v té době byl, už tři roky nezvěstný, Jiří Melichar“. Na tomto postavili svůj příběh a chtěli cosi dokázat. Ve své reportáži v TV Seznam předvedli Melicharovu fotografii a musím říct, že i já jsem se zděsil při pohledu na toto individum. Byl to zarostlý, neoholený a neostříhaný člověk, kterému byste dali všechny drobné, kdyby například žebral před kostelem. Ale rozhodně byste takovému člověku nesvěřili peníze či dokonce jednatelství ve firmě. Kubík se Slonkovou se tehdy vynořili neočekávaně s televizními kamerami před mým domem ve Velké Chuchli a dožadovali se mého vyjádření. Pochopitelně po pěti letech od termínu darování bych se zmohl jenom na blábolení, a proto jsem jim rozhovor odmítl. Nešlo o nic jiného, než o snahu mě bleskovou akcí skandalizovat, a to zhruba měsíc po té, co odešla za podivných okolností ze společné domácnosti má žena Petra Paroubková. Ta tehdy hovořila, ve svém listu na rozloučenou s manželem, záhadně o mých údajných „tajemstvích“.

Na mé požádání (v březnu 2017) ústřední tajemník strany LEV 21, Andres, prověřil ovšem darovací smlouvy a zjistil, že jednatelem firmy a tedy dárcem peněz do pokladny LEV 21 byl někdo úplně jiný nežli zarostlé individuum. Prostě celý příběh byl Kubíkem a Slonkovou od začátku do konce vyfabulovaný. Zkrátka lež jako věž.

Dnes, při začátku soudního jednání o výživném, požadovaném mou budoucí bývalou manželkou Petrou, ve výši 50 tisíc korun měsíčně, Petra Paroubková, za významného mrkání na, v jednací síni sedícího Kubíka (ano, stejného Kubíka, který se mě před rokem naprosto skandálně a lživě pokusil skandalizovat), požádala o veřejné projednávání svých finančních požadavků. A Seznam už mezitím začal psát o mých „neoficiálních příjmech“. Prostě koordinovaná akce. A já se jen ptám, kdo je za touto akcí Kubíka, Slonkové a mé budoucí bývalé ženy dnes. Kdo je zadavatelem?

Podle mých, možná nepřesných informací, je to marketingová a vlivová agentura Bison & Rose, pracující dlouhá léta pro bývalého premiéra Sobotku a bývalého ministra vnitra Chovance. Tím netvrdím nutně, že tito dva pánové dali firmě Bison & Rose rozkaz, aby se jaksi starala po jejím odchodu ze společné domácnosti o moji budoucí bývalou ženu. Nevím ostatně, co do tohoto „starání“ mělo vlastně patřit. Ale slyšel jsem, z obvykle dobře informovaných míst, že rozsáhlá publicita v Blesku a Aha! v průběhu minulého léta, kdy jsem byl nejméně dvanáctkrát na prvních stranách Blesku a Aha! a rozsáhlé rozhovory P . Paroubkové, byla údajně zajišťována právě vlivovou agenturou Bison & Rose. Ale možná, že jsou to jen trapné pomluvy. Když ovšem v Blesku v září v evidentně objednaném článku začal nechutný útok také na mou současnou partnerku Ing. Gabrielu Kalábkovou, nechal jsem zaslat svého právníka dopis šéfredaktorovi Blesku. V něm jsem jej upozornil, že aktivity Bison & Rose zveřejním ještě před volbami do poslanecké sněmovny v říjnu 2017, pokud bude pokračovat nechutná publicita z letních měsíců.

Uvidíme, co je cílem Kubíka se Slonkovou a Bisonů dnes. Byli to zřejmě Bisoni, kdo předali před rokem „v mašličkách“ kauzu údajného zmizelého jednatele dárcovské firmy Velantis, aby mě skandalizovali. Kubík se Slonkovou by takovouhle chybu, pokud by si to zařizovali sami, ovšem jistě neudělali. Pozadí české politiky, české žurnalistiky je opravdu smutné. To ještě uvidíme, co nám přinesou příští dny a týdny. Pro větší přiblížení přináším v příloze tohoto článku svůj článek z 15. 3. 2017, věnovaný falešné kauze zmizelého sponzora strany LEV 21.

Jiří Paroubek

 

 

Pracují Kubík se Slonkovou pro MUDr. Chocholouška?

Známí konspirátoři a vykonavatelé mediálních poprav, dříve exponenti MfD, Kubík a Slonková, došli k názoru, že si musí posvítit na financování strany LEV 21, které jsem byl nějakou dobou předsedou. Činí tak poněkud se zpožděním. Předsedou této strany jsem byl od závěru roku 2011 do 31.12. 2014. A hlavní sponzorské dary strana získala v roce 2012 či 2013.

Je pravda, že jsem byl předsedou této strany jak tvrdí oba "soukromí vyšetřovatelé", avšak za otázky financování strany odpovídal ústřední tajemník Lva 21 J. Andres, který je samozřejmě schopen odpovědět, pokud by o to měli Slonková s Kubíkem skutečný zájem, na všechny otázky, které se týkají financování této strany a všech darů a příspěvků, které tato strana za dobu své existence obdržela… A J. Andres je ústředním tajemníkem strany LEV 21 od roku 2011 až dosud.

Kubík se Slonkovou mě v jeden podvečer počátkem března bez předchozího ohlášení „přepadli“ před mým domem ve Velké Chuchli a snažili se ze mě vymámit rozhovor týkající se pravděpodobně otázek kolem financování strany LEV 21.

Rozhovor jsem samozřejmě odmítl, a to ze dvou důvodů: 1. Po těch letech si věci nepamatuji. 2. Také proto, že ve vedení strany LEV 21 za ně odpovídal, jak jsem výše uvedl, někdo jiný (ústřední tajemník strany J. Andres).

Strana LEV 21 řádným způsobem odevzdávala své výroční zprávy, a proto jsou všechny, naprosto všechny, údaje o finančních darech, poskytnutých straně LEV 21 plně dohledatelné. A není v nich obsaženo žádné „tajemství“.

Pokud jde o občanské sdružení Sdružení Pomoc pro budoucnost našim dětem, jehož předsedkyní byla moje bývalá žena Zuzana, jistě všechny potřebné informace k jeho financování poskytne současný šéf tohoto spolku, pan Syrový, který si i v době, kdy byla má bývalá žena předsedkyní, od ní nechal potvrdit plnou moc k tomu, aby vyřizoval všechny finanční záležitosti tohoto sdružení a podepisoval všechny dokumenty pro finanční úřad. To, že bych snad byl jakýmsi garantem pro získávání peněz tohoto sdružení, naprosto odmítám. Je to výmysl Kubíka a Slonkové. Prostě prefabrikace. Samozřejmě nevím, v jakém stavu je zařízení, které chtělo občanské sdružení pro potřeby dětí z dětských domovů rekonstruovat, ale domnívám se, že pokud ve špatném, pak prostě k provozu tohoto zařízení chyběly peníze z finančních darů, kterých se již nedostávalo. Těžko vyčítat mé bývalé ženě nebo panu Syrovému, že pro sdružení nedostávali dary od nejrůznějších podnikatelů. Jiná sdružení a jiné nadace byly zřejmě pro poskytování peněz atraktivnější…

Kubík se Slonkovou svou účelovou prefabrikací předvedli jako obvykle pokus o skandalizaci. V tomto případě skandalizaci mé osoby. A jako velmi často, tak i v mém případě se jedná o operaci, která je zcela vykonstruovaná, mající za cíl jen jediné: skandalizovat mě… Je jen otázka času, kdy se ukáže, kdo na této mé skandalizaci má zájem.

V této chvíli pořad Kubíka a Slonkové na Seznamu zkoumají moji právníci, kteří mně navrhnou další právní kroky vůči pomlouvačům.

Jiří Paroubek

 

 

Příloha: Korespondence mezi J. Andresem a J. Kubíkem ve věci financování strany LEV 21

I.

Dobrý den, pane Andresi,

Obracím se na Vás mailem po našem včerejším telefonickém rozhovoru. Na vysvětlení ještě uvádím, že nás na Vás odkázal jak pan Petr Benda jako významný sponzor a člen strany LEV21, tak také bývalý předseda Jiří Paroubek.

Naše otázky na Vás jsou následující:

1. Čím si vysvětlujete nebývalý zájem sponzorů o stranu LEV 21? Bavíme-li se konkrétně o volebním roce 2014, tehdy do stranické pokladny přišlo – podle oficiálních údajů – 43,3 milionu korun. Jakou strategií se Vám podařilo získat tolik peněz? Kdo byl za aktivní oslovování sponzorů odpovědný?

2. Prověřovali jste si identitu jednotlivých dárců? Jak je možné, že se v pokladně LEV21 objevily peníze od společnosti Velantis, konkrétně 250 tisíc korun, jejímž jediným jednatelem byl v té době už tři roky nezvěstný Jiří Melichar. Kdo ze strany LEV21 s touto firmou vedl jednání o přijetí daru, případně kdo je odpovědný za přijetí těchto peněz?

3. Jedna z největších částek v roce 2014 přišla do stranické pokladny LEV21 od dvou advokátů z jedné pražské kanceláře – Libora Kapalína a Zbyňka Zacha. Celkem přispěli částkou 14,6 milionu korun. Víte jako tajemník LEV21, odkud tyto peníze pocházejí, zda šlo opravdu o peníze zmíněných advokátů, anebo zda byli v roli pouhých prostředníků? Jednal jste s nimi Vy, nebo někdo jiný? Kdo konkrétně?

4. Vy sám jste mezi sponzory LEV 21 uveden v roce 2014 jako dárce 700 tisíc korun. Můžete popsat původ těchto peněz? Věnoval jste straně i v následujících letech podobné částky, konkrétně jaké?

II.

Zdravím Vás pane Kubíku,

v návaznosti na náš telefonát a následně Vámi zaslané dotazy Vám níže zasílám odpovědi na položené otázky. Při formulaci odpovědí jsem vycházel z námi shromážděných podkladů.

1.

Vycházím-li z naší výroční zprávy za rok 2014 (účetní podklady auditovány), pak příjmy naší politické strany byly celkem ve výši cca 7,5 mio Kč. Vámi uváděná částka ve výši 43,3 mio Kč vychází patrně z nesprávných údajů. Výdaje naší politické strany na volby v tomto roce byly cca 4 mio Kč. Formální odpovědnost za aktivní oslovování sponzorů nemáme stanovenu.

2.

Při určování identity dárců politických stran vycházíme z obecně závazných předpisů, u právnických osob jde o živnostenský rejstřík nebo obchodní rejstřík, u fyzických osob pak jde o údaje z občanského průkazu. Další možnosti nemáme. Pokud se dotazujete konkrétně na společnost Velantis a pana Melichara, pak dle našich údajů byla darovací mezi námi a touto společností podepsána v březnu 2012, v tuto dobu byla jednatelem této společnosti (dle údajů z obchodního rejstříku) jiná osoba. O osobě pana Melichara mi není nic známo.

3.

V roce 2014 mezi dárci naší politické strany advokátní kancelář pana Kapalína a pana Zacha nefiguruje.

4.

V lednu 2014 jsem já osobně přispěl naší straně finančním darem ve výši 250 000,--Kč. V následujících letech jsem finančním darem nepřispěl. Po vzniku strany v roce 2011 jsem každoročně straně daroval finanční prostředky ve formě finančního daru. Chtěl jsem pomoci jejímu úspěchu i řádnému fungování. Přispíval jsem svými soukromými prostředky. Od ukončení základní vojenské služby do současnosti pracuji, do roku 1997 jako zaměstnanec, od roku 1997 jako osoba samostatně výdělečně činná, resp. podnikatel.

III.

Dobrý den, pane Andresi,

Děkuji Vám za odpovědi, nicméně dovolte, abych otázky ještě doplnil a možná v jistém směru i zpřesnil.

Vy striktně odpovídáte na rok 2014, ale pro nás je důležité celé období „před volbami 2014“, tedy i v letech 2012 a 2013.

Proto bych aktualizoval všechny otázky, abychom se u nich striktně nedrželi jen roku 2014. Prosím Vás tedy, jestli v tomto směru můžete aktualizovat i své odpovědi, tedy pokud jde o advokáty Kapalína a Zachu, o souhrn Vašich darů i o základní otázku, čím jste dokázali tolik peněz od tolika sponzorů získat.

Předem děkuju.

Jiří Kubík , Seznam.cz, šéfeditor zpravodajství

IV.

Vážený pane Kubíku,

na Váš opakovaný dotaz Vám chci sdělit, že Vámi požadované informace jsou veřejně dostupné a naše politická strana, jak jste mi sám sdělil, je v současné době natolik marginální, že nemáme žádný profesionální aparát. Na Vámi pokládané otázky jsme již mnohokrát odpovídali různým médiím, včetně toho, kde jste Vy v minulosti působil. Jsem přesvědčen, že požadované informace se Vám podaří dohledat i bez mé pomoci. Ještě jednou děkuji za Váš zájem.

S pozdravem

Jaroslav Andres

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Velmi se omlouvám, nikdy jsem nevstupoval do cizích záležitostí.

Jenom bych chtěl poukázat na velmi, velmi starý - dejme tomu - aforismus:

"Se ženami je to těžké.

Ale bez nich je to daleko daleko těžší".

Dalo by se tam místo žen dosadit muže, že?

Můj příspěvek je opravdu podle tradičníh o výroku pana Jana Wericha: "Není to nic proti ničemu".

Jestli jsem se koholliv dotknul, potom se omlouvám.