Martin Feldek: Doplnění k "plýtvání špínou"

obrazek
22.2.2012 11:53
Když jsem si ráno přečetl komentář k mému příspěvku, zkontroloval jsem svoji e-mailovou korespondenci a s hrůzou jsem zjistil, že jsem skutečně zapomněl dát ke svému textu přílohy. Činím tak s omluvou nyní. I když se budu opakovat, přidávám pro jistotu i mé odpovědi na otázky policie, ve znění v jakém jim je spolu se všemi požadovanými doklady v nejbližších dnech odešleme. Policie ČR nám na náš telefonický dotaz, do kdy tak musíme učinit, dala termín do poloviny března, a tak v okamžiku dohledání a okopírování všech dokladů, budou tyto k dispozici nejenom Policii ČR, ale i čtenářům tohoto portálu, a nakonec i redaktorce deníku Blesk paní Pospíšilové, které se touto cestou za žádost o její fotografii v plavkách, omlouvám.

Pro upřesnění - včera jsem na tomto portálu publikoval text Předčasné plýtvání špínou. Můj dnešní text je doplněn o včera nepublikované dokumenty.

E-mailovou komunikaci mezi mnou a Evou Pospíšilovou z Blesku naleznete ZDE. Následně - po komunikaci s Evou Pospíšilovou - jsem obdržel několik nesmírně (až podezřele) fundovaných dotazů z Obvodního ředitelství Policie pro Prahu 2 (dopis komisaře Jana Švejnohy naleznete ZDE).

Má odpověď:

Věc: poskytnutí informací k dotazům uvedených ve vašem dopise z 9. února 2012

Otázka č. 1:  V jakém celkovém nákladu byly uvedené publikace (V botičkách od Diora, Český Watergata a Stručné dejiny národních socialistů) vydány?

Odpověď: Publikace Český Watergate vyšla v nákladu 3.000 kusů ve vazbě Flexo a 4.596 kusů v levné vazbě V2, určené pro stánkový prodej.

Kniha Stručné dějiny národních socialistů v nákladu 3.000 kusů.

Kniha Petry Paroubkové V botičkách od Diora vyšla v nákladu 10.300 kusů.

Otázka č. 2: Která tiskárna zajišťovala tisk publikací?

Odpověď: Všechny uvedené tituly byly vytištěny v tiskárně Finidr v Českém Těšíně.

Otázka č. 3: Jakým způsobem byly (jsou) publikace distribuovány koncovým zákazníkům?

Odpověď: Všechny publikace jsou distribuovány:

a) na knihkupectvích, především prostřednictvím distribuční sítě Pemic

b) prostřednictvím distribucí periodického tisku, především firmou Media Print Kapa (jen Český Watergate)

c) prostřednictvím firem zabývajících se prodejem formou door-to-door (jen V botičkách od Diora)

d) firmou Levné knihy (jen remitenda od Kapa Media Print)

e) přímo straně Národní socialisté - LEV 21 (jen Český Watergate a Historie národních socialistů)

Otázka č. 4: Jaký způsob distribuce publikací převažuje (rozdíl blíže konkretizujte např. procentním vyjádřením)?

Odpověď: Titul V botičkách od Diora měla v exkluzivní distribuci firma Pemic a to formou 5.000 kusů takzvaně na pevno a 5.000 kusů do komisního prodeje. Poté co se exkluzivita firmy Pemic skončila, ponechali jsme jí přibližně 1.000 kusů nadále v komisním prodeji; zbytek jsme s odstupem času tak, aby měli knihkupci možnost doprodat co nejvíce i ze zbytků v komisi, prodali firmě zabývající se obchodem formou door-to-door. Knihkupci neradi vidí, když se s knihami, které mají na pultě, objevují podomní prodejci.

Titul Český Watergate jsme vydali ve dvou typech vazby. V luxusnější vazbě Flexo jsme ho dodali k distribuci do knihkupectví, prostřednictvím firmy Pemic, která ho zatím prodala dle měsíček nahlášek do 1.000 kusů a dále ho prodává. 1.000 kusů si odebrala přímo Národně socialistická strana. Ve vazbě V2 jsme vytiskli necelých 5.000 kusů, které se prodávaly prostřednictvím Media Print Kapa a vrácená remitenda se dnes prodává za á 35 Kč prostřednictvím firmy Levné knihy. Podrobněji v bodě 7.

Stručné dějiny národních socialistů. Tuto knihu jsme vydali víceméně na zakázku strany Národní socialisté LEV 21. Většinu nákladu jsme jim přímo dodali. Malou část jsme dali do komise pro klasickou knihkupeckou síť.

Otázka č. 5: Zda byla část výtisků publikací ponechána volně autorům, případně kolik výtisků?

Odpověď: U každé publikace, kterou vydáváme, děláme 200 kusový nadnáklad, který je vždy ošetřený i v nakladatelských smlouvách. Tyto kusy se využívají jako takzvané povinné výtisky pro knihovny, recenzní výtisky pro novináře a také jako autorské výtisky pro spisovatele, výtvarníky nebo překladatele. Tyto autorské výtisky se pohybují v desítkách kusů.

Otázka č. 6: Jaké byly celkové náklady na vydání publikací (zpracujte do podoby položkového rozpočtu)?

Odpověď: Přiloženě vám dáváme k nahlédnutí výrobní listy jednotlivých publikací a pro ilustraci také smlouvy s autory a faktury z tiskáren, které tvoří nejzásadnější část nákladů na jednotlivé tituly.

Otázka č. 7: Jaký byl (je) vývoj prodejní ceny publikací?

Odpověď: U titulu V botičkách od Diora byla doporučená maloobchodní cena 200 Kč a z této doporučené maloobchodní ceny se pak odvíjely marže jednotlivých odběratelů. Nejvyšší má standardně firma Pemic - 50 %, nejnižší 10 % slevu z této ceny poskytujeme zákazníkům, kteří si knihu objednají přes internet přímo od nás. Obchodníci door-to-door od nás odebrali knihy za 150 Kč za kus. Doporučenou maloobchodní cenu jsme jim však nestanovili, a jelikož v oblastech, kde firmy door-to-door působí, většinou není široko daleko knihkupectví, snaží se dle našich zkušeností knihy, které od nás nakoupí za 150 Kč, prodávat někdy až za 300 Kč.

Náklad 10.300 kusů, z toho 200 kusů recenzních. Prodej 9.185 kusů, 900 kusů v komisi u firmy Pemic.

Tržba 1,060.219 Kč.

Otázka č. 8: Jaké výše dosahuje prodej publikací (celkové prodeje publikací uveďte ke dni zpracování této žádosti)?

Odpověď: V botičkách od Diora – prodaných přes 9.000 kusů, spíše však blízko k 10.000, protože pravda o konečně prodaných počtech se ukáže vždy až po výzvě knihkupcům k vrácení komise a těch je evidenčně přes firmu Pemic u knihkupců kolem 900.

Knihu Český Watergate ve Flexo vazbě prodáváme přes firmu Pemic za doporučenou cenu 130 Kč s 50 % rabatem a tuto marži jsme zachovali i v případě 1.000 kusů, které jsme prodali straně NS LEV21.

Ve vazbě Flexo náklad 3.000 kusů, cena výrobní 114.603 Kč, prodej 1.594 ks, tržba 87.422 Kč, zisk z tohoto počtu kusů 26.531 Kč.

V2 náklad 4.996 kusů, z toho 200 recenzních, výrobní cena 144.061 Kč, prodej 857 kusů, tržba 46.272 Kč, zisk 20.527 Kč.

140 kusů vykazuje Media Print Kapa jako ukradené.

Knihu Stručné dějiny národních socialistů jsme dodali straně NS LEV21 za cenu á 115 Kč v počtu 2.000 kusů, zbytek přibližně 800 kusů se prodává formou komisního prodeje přes klasické distribuční kanály, za doporučenou maloobchodní cenu 169 Kč.

Otázka č. 9: Jaké výše sodahují příjmy z prodeje publikací?

Odpověď: V botičkách od Diora. Ke dni zpracování této žádosti jsou příjmy z této knihy jak se zmiňujeme výše 1,060.219 Kč.

Očekáváme však ještě přibližně 80.000 z doprodeje komise.

Český Watergate, o příjmech z této knihy se rovněž zmiňujeme výše.

Otázka č. 10: Jaká byla celková výše autorského honoráře náležející autorům publikací?

Odpověď: Autorské honoráře. Autorský honorář Petry Paroubkové činil 1,040.000 Kč .

Za knihu Český Watergate byl honorář Jiřího Paroubka 150.000 Kč.

V případě titulu Stručné dějiny NS dodali autoři Jiří Parobek a Petr Duchoslav rukopis bez nároku na honorář.

Otázka č. 11: Jakým způsobem byl stanoven autorský honorář, jakým způsobem a kdy byl vyplacen, zda autorům náleží a je vyplácen případný podíl z prodeje publikací a jakým způsobem (uveďte přesný chronologický přehled jednotlivých plateb)?

Odpověď: Jako odpověď na dotaz číslo 11 je asi nutné se trochu rozepsat. V přiložených kopiích smluv se z největší pravděpodobností dozvíte hodně z vývoje našich vztahů s manželi Paroubkovými, respektive vztahů mých Martina Feldeka s Petrou Paroubkovou, Jiřím Paroubkem, Petrem Duchoslavem, ale v podstatě i se samotnou stranou NS LEV21.

Kniha Petry Paroubkové V botičkách od Diora byla základním kamenem naší užší spolupráce, ze které se nakonec vyvinula skutečnost, že jsme dnes s paní Paroubkovou společníci. Proto i drobné rozčarování z prodejů beru s lehkostí. Vzhledem k silné medializaci knihy už půl roku před jejím vydáním, jsem nejenom já, ale i další dva nakladatelé, očekávali bombastický úspěch. V licitaci s těmito nakladateli, které však nebudu jmenovat, protože by se k tomu stejně už dnes nepřiznali, jsme vyhráli my. K podobné licitaci však dochází mezi nakladateli standardně. Je tomu tak třeba i u překladových titulů, kdy nakladatel zahraničnímu majiteli práv nabízí za kolik chce knihu prodávat, jaký náklad jí chce vytisknout, jaké procento z ceny, za kterou bude knihu prodávat, je ochoten zaplatit za práva a jakou částku je ochoten zaplatit jako takzvanou nevratnou zálohu; nevratnou protože, pokud by se ve finále prodalo knih méně a za nižší cenu než z jaké by příslušná procenta pokryla částku vyplacenou v záloze, nemusí majitel práv přesto nic ze zálohy vracet. My jsme předpokládali, že se knihy prodá alespoň 50.000 kusů, a tak by se mohl vyšplhat honorář Petry Paroubkové na dva miliony. Rozhodli jsme se jí tedy pod tlakem jiných zájemců o titul, vyplatit 75 % této částky a když se posléze ukázalo, že prodeje nesplnily naše očekávání, byla paní Paroubková natolik velkorysá, že souhlasila s přesunem 400.000 Kč z této zálohy na zálohový honorář na její další knihu. Dohodu o tomto přesunu, jakož i smlouvu na zmíněnou další knihu, přikládáme. Přes tuto velkorysost paní Paroubkové jsme na titulu mírně prodělali. I když máme dvacetiletou nakladatelskou zkušenost, nemůžeme si to však vyčítat, protože ten špatný odhad jsme neměli jenom my. Důkazem toho je třeba i fakt, že firma Pemic, která prodává 95 % knih jenom na komisním principu, byla ochotna vzít 50 % nákladu takzvaně napevno. Podobně jako my i firma Pemic se ocitla v licitaci, když nám firma Beta Dobrovský nabízela, že odebere 12.000 kusů knihy, z toho 6.000 kusů napevno a 6.000 kusů do komise. Kdybychom to tehdy přijali, byli bychom na tom o trochu lépe. Na druhou stranu jsme už byli tehdy hodně daleko v jednání s firmou Pemic, a proto jsme se rozhodli zachovat korektně a licitací se nenechat zlákat.

V nakladatelské branži je špatný odhad celosvětovým fenoménem. Kdysi jsme třeba vydali Dianu Andrew Mortona a ještě za jejího života jsme jí prodali 80.000 kusů. O dotisku dalších 50.000 kusů po její smrti se nemá smysl zmiňovat, protože to na popisované porovnání nemá vliv. Ve vrcholných okamžicích impeachmentu Billa Clintona jsme jak my, tak řada jiných světových nakladatelů, koupili práva na knihu Monica od toho samého Andrew Mortona. V den, kdy nám vezli z tiskárny opatrný 30.000 náklad Moniky v češtině, objevil se v jednom významném americkém deníku titulek, který ve volném překladu zní: Ani Andrew Morton z kurvy princeznu neudělá. V knihkupectvích se tehdy knihy prodalo kolem 2.000 kusů, zbytek šel po 5 Kč do Levných knih.

Podobně velkorysým způsobem jako Petra Paroubková se zachoval i Jiří Paroubek, když jsme mu oznámili šokující výši remitendy Českého Watergate od Kapa Media Print a vrátil nám 50 % vyplaceného honoráře. To je i odpověď na další část vaší otázky. Standardně dochází ve vztahu mezi autorem a majitelem práv k tomu, že pokud částka vypočítaná na základě procent odvíjejících se z prodaného nákladu, přesáhne výši nevratné zálohy, je autorovi v domluvených šesti nebo dvanácti měsíčních intervalech, poskytováno hlášení o prodeji a následně tímto procentuálním klíčem vypočtena částka nakladatelem poukazována. Jelikož přes optimistické předpoklady tato situace v případě uvedených titulů ještě nenastala, není předběžně žádný podíl z prodeje publikací Petře Paroubkové ani Jiřímu Paroubkovi vyplácen.

V případě titulu Stručné dějiny národních socialistů přikládáme smlouvu se spoluautory Petrem Duchoslavem a Jiřím Paroubkem, ze které vyplývá, že si ani jeden z nich honorář za zmíněnou publikaci nenárokuje.

 

Milý pane Švejnoho,

než se k Vám odpovědi na Vaše dotazy dostanou přímou cestou, rozhodl jsem se Vás chránit před tlaky médií a zveřejnit je spolu s Vašimi dotazy na portálu VašeVěc.

Věřím, že tuto formu ochrany před podezřením z úniku informací oceníte a zůstávám se srdečným pozdravem,

Martin Feldek

 

Pevně věřím, že výše uvedené vyčerpávající odpovědi utnou veškeré spekulace a nepřesnosti ze strany médií.

 

Komentář Jiřího Paroubka k textu Martina Feldeka:

Média a policie

Článek p. Feldeka a dokumenty, které jsou k němu připojeny, je mimořádně závažný. Ukazuje na spojení určitých složek české policie a části českého tisku. Je to de facto stejná metoda práce, jakou volili redaktoři britského deníku Sun z mediálního impéria R. Murdocha. Připomínám, že několik těchto reportérů již bylo soudem obviněno.

Myslím, že je moudré, že pan Feldek, jako majitel a jednatel vydavatelství Columbus zveřejňuje celou záležitost prakticky v plném rozsahu. Zabrání to manipulacím s fakty a vytrhávání vět a faktů z celého kontextu. Nepochybuji totiž o tom, že konečným cílem tohoto postupu policie je zajistit informace pro bulvár.

Pokud se policie bude zajímat ještě o vydávání různých knih, jejichž jsem byl autorem před rokem 2011, chci sdělit, že ani za jednu z nich jsem nepobral žádný honorář. Nebyly to ostatně knihy v pravém slova smyslu, ale souhrny mých článků či rozhovory vedené se mnou. Využití těchto knih bylo spíše marketingové v době předvolební kampaně.

Jiří Paroubek

martin-feldek
Nakladatel, spolumajitel nakladatelství Columbus
Klíčová slova: média

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.