MF Dnes za hranou zákona?

obrazek
15.9.2012 19:52
Redakce portálu Vaše věc obdržela text zajímavého trestního oznámení na deník MF Dnes. Občan R. B. v něm tento „seriózní“ deník obviňuje z trestného činu v souvislosti s informováním o kauze středočeského exhejtmana a poslance Davida Ratha. „Mám za to, že MF DNES soustavně porušuje zákonné ustanovení o presumpci neviny, nezákonně získává údaje z vyšetřovacích spisů a otiskuje hrubé a lživé pomluvy o člověku, který je podle zákona dosud nevinný,“ píše se v odůvodnění trestního oznámení. Je to cesta, jak donutit některá česká média, aby konečně začaly plnit svou funkci "hlídacích psů" demokracie?

Text trestního oznámení, které bylo podáno na Policii ČR:

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin

Ve smyslu § l58 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“), podávám tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin redaktory deníku MF DNES.

Odůvodnění:

Deník MF DNES dne 1. 9. 2012 zveřejnil podrobné údaje z vyšetřovacích spisů causy MUDr. Rath a dalších obviněných. Redaktoři Tomáš Syrovátka a Antonín Viktora píší, že měli možnost policejní protokoly a vyšetřovací spis "podrobně prostudovat". V uvedeném článku je na několika místech porušen § 2 odst. 1 a 2 Trestního řádu ["(2) Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen."].

Vyšetřovatelé tedy umožňují cizím osobám nahlížení a podrobné studium vyšetřovacích spisů a znalosti, takto získané, jsou publikovány v článcích, hanobících obviněné dávno před začátkem soudního jednání.

Dne 10. 9. 2012 zveřejnil deník MF DNES článek "Anatomie lži" (redaktorka Ivana Karásková). V článku jsou opět publikovány zřejmě nezákonně získané údaje z vyšetřovacích spisů (např. citace odposlechů). Opět je označován za viníka MUDr. Rath, který ještě nebyl za žádný trestný čin pravomocně odsouzen. Nezákonné úniky informací z vyšetřovacího spisu jsou nazývány "důkazy", ač ještě neproběhlo řádné soudní řízení, které by je za důkazy uznalo.

Uvádí se výrok psychiatričky Holanové – „MUDR. Rath trpí poruchou osobnosti..." Zveřejnění lékařské diagnózy znamená vyzrazení citlivých informací a je porušením zákona o ochraně osobních údajů.

Tvrzení "(MUDr. Rath) poškodil společnost ekonomicky..." v situaci, kdy dosud nic takového nebylo prokázáno, je lživou pomluvou.

Dne 12. 9. 2012 zveřejnila MF DNES ve zvláštní příloze celou sérii článků, kde opět hrubě porušuje zákonné ustanovení o presumpci neviny. Redaktoři tvrdí, že vše bylo zpracováno „podle policejního spisu, do kterého mohla MF DNES nahlédnout …“ a citují z vyšetřovacího spisu nezákonně získané a neověřené údaje.

Mám za to, že MF DNES soustavně

  • porušuje zákonné ustanovení o presumpci neviny
  • nezákonně získává údaje z vyšetřovacích spisů
  • otiskuje hrubé a lživé pomluvy o člověku, který je podle zákona dosud nevinný.

Tato tvrzení dokazují přímo a zjevně citované články v obecně dostupném deníku MF DNES. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domnívám, že tímto jednáním byla naplněna skutková podstata několika trestných činů.

Žádám, abych byl v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních.

R. B.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Bravo, konečně konkrétní akce. Jen by se nemělo zapomenout na ty policajty, kteří data zže spisu vydávají - doufám, že kromě trestního stíhání budou pohnáni k zodpovědnosti též ztrátou místa a služebního poměru u policie ČR současně se ztrátou výsluh. Tato země je plná svinstva, kam se podíváš -(  Hnus.