Miroslav Němec: Další neskutečný podraz proti levici těsně před volbami

obrazek
11.10.2012 08:26
Další neskutečná pravicová šaškárna ovládla naše média těsně před krajskými a senátními volbami. Tím, že jsme se z médií, v pondělí dne 8. října 2012, dozvěděli, že byl konečně, po několika letech tápání, zadržen lobbista Marek Dalík, který jako poradce a „pravá ruka“ bývalého premiéra za ODS Mirka Topolánka, figuroval v kauze předražených obrněných transportérů Pandur a údajně si řekl o úplatek ve výši půl miliardy (?!?!?!) korun, si mnohý občan řekl, že se snad již opravdu ledy pohnuly a bude, i v naší zemi, snad již dán průchod spravedlnosti.

Co však bylo důvodem pro tuto neskutečnou předvolební šaškárnu, zamířenou opět proti jasnému vítězi voleb - ČSSD, jsme se však dozvěděli teprve včera. Obvodní soud pro Prahu 4, totiž u Dalíka, velmi překvapivě, neshledal důvody vazby a propustil ho na svobodu. Jen naprostý tupec by se však mohl domnívat, že nejde o odměnu za to, že Dalík včera pronesl snad největší předvolební podraz proti ČSSD, od dob tzv. „Kubiceho zprávy“, že totiž ...“peníze za Pandury inkasovala ČSSD.“(!?!?!?). A opět těsně před volbami. To není, ani nemůže být, náhoda, ale je to zcela jasný záměr – předvolební trik a přesně řízená akce „vyhaslé“ ODS, která již nemá co nabídnout ani svým voličům, kteří od ní hromadně utíkají a proto se uchyluje k nehorázným podrazům, aby oslabila zcela jisté volební vítězství ČSSD.

To, zda naše armáda potřebovala nebo nepotřebovala nové obrněné transportéry „Pandur“ rakouské výroby, nyní ponechme stranou, i když se lze domnívat, že by jí, k akcím, které v současnosti provádí a ještě snad i provádět bude, zcela postačovaly obrněné transportéry české výroby SKOT OT-64, které přesto, že byly vyvinuty již před rokem 1964, nebyly, co do ochrany bojové posádky (a manévrovací schopnosti v terénu), doposud překonány, ve své době byly světovou špičkou a mohli jsme jejich výrobou a lehkým doplněním výpočetní techniky a elektroniky, mj. zajistit, i celou řadu nových pracovních míst pro naše dělníky.

Bohužel se tak nestalo a v roce 2006 bylo, za vlády ČSSD vedené Jiřím Paroubkem, rozhodnuto o nákupu 234 Pandurů (199 v první dodávce + 35 později) v celkové hodnotě 20,8 miliardy korun. To znamená, že jeden transportér nás vyšel takřka na 89 milionů korun. Topolánkův kabinet (ODS) koncem roku 2007 od zakázky odstoupil a o půl roku později rozhodl o nákupu 107 stejných transportérů Pandur, ale již za cenu 14,4 miliardy korun, tj. jeden tentýž transportér nás už vyšel na 134,5 milionů korun, což je o celých 45,5 milionů (za jeden jediný kus) víc, než v původní objednávce od Paroubkovy vlády. To byl opravdu obchod století, jen co je pravda.

I kdyby si takový nějaký, lehce přihlouplý, kámoš v nové roli poradce premiéra řekl, že během roku se jistě zdražily vstupy, elektrická energie, nafta, benzín, jídlo pro dělníky, prémie pro inženýry, nadstandardní odměny pro management firem kooperujících na výrobě transportéru, apod., jistě by, i se základním školním vzděláním, lehce spočítal, že by cena za jeden transportér mohla narůst zhruba o jeden milion korun, nikoliv však o nehorázných 45,5 milionů korun za jeden jediný kus. A právě to, že cena narostla tak nehorázně, bylo příčinou pozdějšího vyšetřování, neboť „hlídací psi demokracie“ nikdy nespí a navíc, na rozdíl od premiérových poradců, jsou soudní a umí počítat.

V této souvislosti se však naskýtá několik otázek, z nichž stěžejní je ta, co tedy vlastně bylo příčinou takového nehorázného nárůstu původně sjednané ceny? Nemusíme dlouho přemýšlet a můžeme říci, že to byly zcela jistě požadované úplatky za podpis takto lukrativní smlouvy, které se musely pochopitelně skrýt právě v navýšené ceně. Budeme-li přemýšlet dále, jistě nás bude zajímat i to, že někdo, kdo o tak vysokém úplatku (půl miliardy korun) vůbec mohl jednat, musel mít buď příkaz z nejvyšších míst, popř. to tam musel mít přinejmenším projednáno. Kdo si snad myslí, že by si nějaký, jakýkoliv človíček, byť tehdy v roli poradce předsedy vlády, dovolil sám od sebe jednat o takto neskutečně vysoké „odměně“, úplatku, provizi, či jak bychom to ještě mohli nazvat, sám, nebude zřejmě normální a nelze se domnívat, že by se s tím spokojili policisté, kteří se touto formou trestné činnosti léta zabývají. Proto mne, a nejen mne, udivuje, že se v tisku objevila zpráva, že policie stíhá pouze Dalíka a navíc jen pro jaký-si směšný podvod, neboť údajně to, co slíbil, nemohl sám splnit. Pokud by tomu tak opravdu bylo, musel by být Dalík již dávno prohlášen za zcela nesvéprávného a zřejmě by pak ale bydlel nikoliv v luxusní vile, ale někde pod mostem. Zajímavá je tedy nejen právní kvalifikace, ale ještě zajímavější je i mediálně sledované chování dalších aktérů, včetně bývalého premiéra Topolánka, který, podle novinářů, čekal na svého kamaráda v bytě hned po jeho propuštění, neboť byl jistě zvědav, co řekl a co neřekl Dalík na při výslechu na policii a ptát se na to po telefonu by bylo přinejmenším neopatrné.

Podíváme-li se, jen pro pořádek, na ustanovení § 67 trestního řádu, tj. zákona č. 141/1961 Sb., ve znění změn, novel a doplňků, který pojednává o důvodech vazby, zjistíme, že obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo z dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest, b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil, a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením.

Podle mého názoru, jsou zde zcela jasně dány důvody vazby minimálně podle písmene a) a b) trestního řádu, neboť i přes značně pochybnou právní kvalifikaci, která bude v budoucnu zcela jistě příslušně upravena, hrozí, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, neboť mu, i při této mizerné právní kvalifikaci, hrozí poměrně vysoký trest (písm. a) a nemůže zde obstát naivní tvrzení, že jmenovaný má veškerý majetek v České republice (???), o čemž lze jen vážně pochybovat, a navíc je svobodný, nemá rodinu ani děti, které by ho zde držely. Rovněž důvod vazby podle písmene b) uvedeného ustanovení trestního řádu je zde zcela na místě, neboť již tím, že se může volně pohybovat a zcela volně s kýmkoliv hovořit, může a také zcela jistě bude, působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné, což můžeme již nyní sledovat. Jediným důvodem, který zde zřejmě nemůže být, podle dikce zákona, naplněn je písm. c), neboť takto nebezpečnou trestnou činnost již zcela jistě uvedený obviněný nikdy nespáchá a pokud ano, nikdy se mu to již nepodaří v takto rozsáhlém případě, resp. s takto vysokou škodou.

Proto si, jako letitý policista, právník a kriminalista, dovoluji vyslovit názor, že příslušný soud, resp. soudce, si před rozhodnutím o vazbě buď vůbec nepřečetl příslušný trestní spis, nebo od někoho dostal příkaz obviněného propustit na svobodu, nebo se zalekl známého advokáta Sokola či byl jiným způsobem indisponován. Dále také toto „nepovedené rozhodnutí“ zcela jasně ukazuje na to, že se u nás neměří všem stejným metrem, protože např. u kauzy Rath, kde našemu státu zatím nevznikla žádná škoda a částka zajištěná údajně v krabici od vína je 71 krát nižší, než částka o kterou byla nadhodnocena cena Pandurů a navíc David Rath má rodinu a děti, takže by jen velmi těžko kamkoliv utíkal. Zajímavé, že páni soudci. Přemýšlejte, prosím, za ty peníze, které vám stát za vaši odpovědnou práci vyplácí, o případech poněkud usilovněji a nedělejte z našich občanů negramotné pitomce. Za to si vás takto luxusně rozhodně neplatíme.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

oleg-gubin
Perfektní analýza! Autor nezapře svoji celoživotní profesi. Na tomto webu jsem už také kdysi napsal, že příští vláda by měla povolat k trestní odpovědnosti zločince, kteří se nyní shodou okolností podílejí na státní exekutivě. To ostatně poznamenal také Jiří Schlimbach.
Vladimír Štingl

Dobrý večer všem. Pan Němec okomentoval svým fundovaným blogem to, co se zde odehrává již 3. desetiletí. Soudní mašinerie je nejhorší a mocenskými silami nejzkorumpovanější státní institucí této země. Pane Němec, aniž bychom "tušili" cokoliv o "akci Panduři v Čechách a hodný Dalík jako obětní balík", tak je zde to, o čem jsme spolu naposledy diskutovali a co jsem si dovolil připomenout..... Právo, právnost, spravedlnost - to je v této zemi komedie pro naivní a naprosto nemyslící individua. Není třeba se nijak podivovat, protože i předpokládaný podraz modročernohnědozelených gaunerů byl na tomto serveru již intenzivně diskutován a BYLO NA NĚJ UPOZORŇOVÁNO. Bez jakékoliv minimální odezvy.... A to nebyl ve hře ani Kubice ani ten rádoby ministr spravedlnosti - jméno toho "dobráka" jsem raději zapomněl pro jeho "rozhorlení" o předvolební "nekorektnosti" ze strany levice.... Šašek a blb vždy zůstanou šaškem a blbem - ničeho jiného nejsou schopni. A je jedno jestli se jmenuje Pospíšil, Zeman, Bradáčová..... další lépe nezmiňovat, protože to je celé státní zastupitelství, celá soudní moc odshora až dolů.... To už jen těžko lze napravit... Proto tvrdím, že policie je pouhou atrapou a stínohrou ve hře, která zde probíhá..... "Dalík" to ukázal v celé šíři a HLOUBCE PROBLÉMU. Má to nádech polibku "černé vdovy" a národ si to uvědomuje jen velice mlhavě. Gaunerelity jednají podle jasného scénáře gangsterelit a obrana je proti tomu velice chabá, protože se blíží i období, kdy zavládne STRACH vyššího stupně, než "jen" o zaměstnání a bydlení....... Děkuji spolukomentujícím, kteří, každý v jiném, ale naprosto se doplňujícím stylu a obsahu zapojili do diskuze. To, že nikdo by neměl zapomenout ani jméno posledního zkorumpovaného komentátora ČT, tzv. "novinářů" natož "politiků" a bakaloidních podnikatelů je alfou-omegou dalšího vývoje, abychom si opět nenaběhli jako v 89., kdy jsem věřili ve skutečnou demokracii a svobodu.... Pane Němec, díky, ale bohužel, kauza "Dalík" je komedie, kterou sice odsuzujeme, ale ve zprávách je to o "kšeftu s ukradenými trabanty" a ne miliardovém podvodu konkrétních osob. A navíc s technikou o které jsem se již zmiňoval "kdysi, dávno".... z roku raz - dva - tři....... Ale je to o kšeftu "amíků" a likvidaci celých odvětví českého průmyslu..... Pánové, příjemný večer a snad to zítra a pozítří bude alespoň prozatimní prozření českých občanů - voličů..... Chci tomu věřit. Zdravím všechny zúčastněné.

klokan

    Stejně jako se vedou polemiky zda Barbora Novotná, Panklová, pozdější Božena Němcová, byla či nebyla nemanželskou dcerou vévodkyně Kateřiny Zaháňské, popřípadě její mladší sestry Dorothey, vedou se i polemiky zda Juraj Janošík, byl Slovák nebo Maďar. Většině občanů ČR však již spíše přichází více na mysl, že naše současná trojkoaliční vláda, představuje antipod tohoto hrdiny. Tato totiž co sebere  chudým, dává bohatým. Činí tak naprosto hnusným způsobem  a to mafianizací celé společnosti, nejen tedy stále dorůstajícími chapadly této pomyslné chobotnice, maskovací kouřovou clonou většinových médií, ale též vypouštěním vše vstřebávajícího slizu, na němž mimo jiné, lze lehce podrazit nohy. Již nikdo nespočítá kolik set miliard odteklo z veřejných rozpočtů, do bezedných kapes různých padronů, kmotrů, jejich klientů a jiných přisluhovačů, právě v důsledku těchto malverzací, zlodějin a jiných ,, prefikaností ". Při nynějších předvolebních kláních se veřejnosti předvádí sice intenzivní boj s hospodářskou kriminalitou, zejména proti úplatkářství, ale z paměti občanů již žádná mediální a jiná manipulace nevymaže zjištění, že tato vládnoucí garnitura připustila zpronevěření jedenácti, popř. dvanácticiferných částek a díry ve státním rozpočtu látá brutálními škrtícími opatřeními vůči sociálně slabým občanům, jež do kasy přinesou sumy nanejvýše osmiciferné. Autor tohoto článku s velkou vypovídající hodnotou, poukazuje též na různá přátelství a kamarádičkování mezi mafiánskými bossy a jejich klienty. Občané nemohou spoléhat, že tito slizouni se utopí ve vlastním slizu, vůči němuž jsou imunní, ani nepotřebují žádné přeočkování. Již zítra mohou využít ojedinělou možnost dání vale popisovaným mafiánským strukturám, vhozením do volební urny úřední obálky s volebním lístkem některé z levicových stran. Kdo byl líný si prostudovat volební programy kandidujících stran, může použít předvolební kalkulačku, byť neúplnou.

novotny
Ano politická a výkonná moc je u nás bohužel propojena v chobotnici, což je tragédie. Jinak SKOT OT-64 a jeho modernizace tehdy byla jako jedna z nejlepších variant z hlediska podpory českého průmyslu a zejména kvality tohoto unikátního vozidla, které nebylo svými jízdními vlastnostmi, průchodivostí terénem a překonáváním vodních překážek dosud překonáno.
schlimbach

Aby bylo možné takové masivní rozkrádání státu a morální zruinování celého národa, je potřeba, aby se zločinci spolupracovaly i výkonné orgány státní správy. Jistě, že nejde o všechny pracovníky ve státní správě, jsou to zcela jistě jen jednotlivé kusy, které sedí na těch potřebných místech, kde mohou ovlivňovat a zametat snahu poctivých pracovníků státní správy pod koberec.

Vyzývám všechny poctivé a čestné pracovníky státní správy - zajišťujte důkazy a informace, abyste je mohli předat v momentě, kdy se situace změní, aby bylo možné všechny zločince ať v taláru nebo bez něj dohledat, usvědčit a eliminovat z veřejného života. Kdo pomáhá likvidovat vlastní národ - je jedno zda úmyslně nebo "jen z nepochopení důsledků" je vlastizrádce a zločinec. Tyto kreatury konají ve zločinném spolčení a přijde den, kdy se s nimi národ vypořádá razantně a důsledně.