Miroslav Němec: Hloupá amnestie je vizitkou současného „Hradu“

obrazek
3.1.2013 08:37
Po řadě skandálů způsobených lidmi, kterými se na „Hradě“ obklopil současný český prezident Václav Klaus (včetně vydání řady knih, z nichž čiší kult osobnosti „nejchytřejšího českého“ – rádoby – „ekonomického vědce“ („pavědce“ – poznámka autora), který dal impuls k „tunelování“ českého státu a také jeho komentářů přihlouplé knihy, sepsané jeho vicekancléřem Hájkem, který za nadstandardní plat z daní daňových poplatníků, jako státní úředník, celá léta na Hradě blouzní) jsem se domníval, že nás již nic hloupějšího z Hradu do konce služebního období tohoto prezidenta nečeká. Bohužel jsem se opět mýlil, neboť prezidentem vyhlášená, tzv. „dílčí amnestie“, je vrcholem jeho arogance a výsměchem všem slušným lidem našeho českého národa.

V článku 1 této „Amnestie“ se uvádí, že prezident promíjí nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 ve výměře nepřevyšující jeden rok. S tím by bylo možné jakž takž souhlasit, neboť tyto tresty jsou většinou ukládány za tzv. „banální“ či „bagatelní“ trestné činy, v současné době - podle nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - zařazené jako „přečiny“ a jejichž nebezpečnost pro společnost není nikterak vysoká. Jak je však možné, že nebyly amnestovány rovněž podstatně níže položené tresty, např. „trest propadnutí majetku“, „peněžitý trest“, „trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty“, „trest zákazu činnosti“, „trest zákazu pobytu“, „trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce“, „trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání“ či „trest ztráty vojenské hodnosti“? Slušelo by se, podle zažité tradice, aby i tyto, naprosto bezvýznamné tresty, byly amnestovány – zahlazeny a aby se na tyto osoby pohlíželo jako na osoby, které fakticky odsouzeny nebyly.

Podstatně horší je však již ustanovení článku I., odst. 2 vyhlášené amnestie, kde prezident svým rozhodnutím promíjí nevykonané nepodmíněné tresty odnětí svobody, nebo jejich zbytky, pokud byly pravomocně uloženy před 1. lednem 2013 a pokud osoba, které byl trest uložen, dosáhla, či v roce 2013 má dosáhnout věku 75 let a zároveň jí byl uložen trest ve výměře nepřevyšující 10 let. Tam je totiž zahrnuta, mimo takřka veškeré majetkové trestné činy i s vysokou škodou, i řada dalších, značně pro společnost nebezpečných trestných činů, včetně různých forem krádeží, zpronevěr, podvodů a závažné hospodářské trestné činnosti, včetně korupce, proti níž již přes dva roky tato vládní garnitura „papírově“ bojuje. A právě zde by bylo na místě se zeptat, co asi pana prezidenta vedlo k této části vyhlášené amnestie a také, KOMU TO PROSPĚJE?

Vrcholem nevkusu je pak článek II. vyhlášené amnestie, kde se praví, že se zastavuje pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let (?!?!?!?!), kam se „schová“ řada dalších vážných zločinů a dalšímu trestnímu řízení tak unikne řada těžkých zločinců, kteří mají nakradené peníze a právě pomocí nich si řadu let zajišťovali průtahy ve vyšetřování, doslova se vysmívali policistům, státním zástupcům i soudcům a vyloženě účelově zneužívali ustanovení našeho trestního řádu, který – bohužel – místo, aby ochraňoval občany, nahrává zločincům. Otázkou je, PROČ TO PREZIDENT UČINIL, resp. KVŮLI KTERÝM NIČEMŮM bylo toto ustanovení do amnestie zařazeno????

K ostatním článkům této pokřivené amnestie se již vyjadřovat nebudu, leč musím zdůraznit, že touto amnestií se dostane (podle informace Ministerstva spravedlnosti České republiky) na svobodu asi 7416 zločinců, jejichž propuštění bude znamenat podstatný nápor na již tak oslabenou činnost Policie České republiky, jejíž dlouhodobé podfinancování má za následek nejen to, že policisté dnes denně nasazují své životy v boji se zločinci za podprůměrné platy (nástupní plat policisty, který splní veškerá náročná kritéria je necelých 14000,- Kč hrubého?!?!?!?!), ale mnohde navíc nemají ani na benzín do služebních aut, aby mohli svoji činnost fakticky vykonávat efektivně a v dalším období to přinese další problémy i na státních zastupitelstvích a soudech, které jsou již tak dlouhodobě přetíženy.

Vůbec nejhorší je však skutečnost, že „díky“ této amnestii, trestu uniknou i těžcí zločinci, kteří naprosto vědomě a účelově tunelovali náš stát, jeho prosperující podniky, banky, kampeličky a fondy již od devadesátých let minulého století. Ti, kteří okradli mnoho našich občanů, včetně důchodců a doslova způsobili tragédie v řadě slušných rodin, které např. důvěřovaly „H-Systému“ zločince Smítky a jemu podobných, svěřily mu svoje celoživotní úspory a on je prach sprostě podvedl, peníze ukradl a nyní nejenže si trest neodsedí, ale navíc ještě bude mít čistý trestní rejstřík? Kdybyste jen viděli, kolik tisíců šanonů doslova nabitých jen formuláři s výslechy poškozených v tomto případu museli policisté sepsat, přečíst a vyhodnotit, kolik slušných lidí v důsledku okradení tímto zločincem a jeho kumpány, spáchalo sebevraždu a kolik místností bylo od podlahy až po strop zaplněno šanony s vyšetřovacími spisy, kolik tisíc hodin a také nervů to stálo nejen policisty, ale i státní zástupce a soudce, zaplakali byste. V této souvislosti si kladu otázku, zda si takový aktér této hloupé amnestie dokáže vůbec představit, kolik to všechno stálo času, nervů, peněz, ale i lidských životů slušných a poctivých lidí, kteří v roce 1989 bojovali za demokracii u nás?

Ale i toto je – bohužel – výsledek naší pokřivené české demokracie v podání „otce privatizace“, který si tak zřejmě vytváří jakási zadní vrátka, ale neuvědomuje si veškeré důsledky svých činů. Jedním slovem - HNUS!


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny

Každá amnestie je výsměchem soudní moci. Zbytečně vyhozené peníze za soudní procesy. Navíc tato amnestie je výsměchem pro poctivé lidi - viz propuštění tunelářů, kamarádů prezidenta.

klokan

    Toliko prostě napsat o knize Petra P. Hájka Smrt v sametu, že jeví známky přihlouplosti lze i kategoricky. Tato záležitost se mi však nejeví tak jednoduchá. Její autor sice zde především čtenářům předkláda svůj světonázor, spočívající v ortodoxním církevně katolickém tmářství. Sice nejsem ve fanclubu nositelů jediných pravd, zejména vysloveně reakčních, ale zamýšlím se nad okolností, že v některých ohledech s jeho názory souhlasím. Kromě jeho úvah o spikleneckých teorií se jedná  též o průnik názorových množin ohledně definování podstaty aktuálního státního režimu uplatňovaného zde zprofanovanou loutkovou kalouskovsko nečasovsko, ODSTOPVVLIDEM jako nedemokratického. Parodoxem však zůstává, že autorův světský důchovní vůdce pan Klaus,svými skutky tento výslovný ksindl vlastně podporuje o čemž m.j. svědčí jeho podíl na úzakonění daru církvím a jeho účelově pokrytecká amnestie. Názor na ní, jak jej projevil autor tohoto článku pan Němec plně sdílím HNUS a na DÁVENÍ. Pojmy  jako pokrytecká demokracie, pokřivená demokracie, nedemokracie či prototyranie lze považovat za vyjadřovací nuance k popisu současných trojkoaličních odporností. Snad  ke svému osudu zatím většinově lhostejní lhostejní obyvatelé ČR již probudí z letargie. Zítra bude pozdě. a důvodů k vyhlášení nedůvěry této takyvládě narostla již pořádná kopa.