Miroslav Němec: Incidenty na severu Čech jsou výsledkem rezignace pravicové vlády na boj proti sociálnímu vyloučení

obrazek
7.6.2013 12:38
V poslední době si kladu otázku, proč v severních Čechách tak často dochází k incidentům mezi majoritní společností a Romy, proč je tam podstatně zvýšená majetková kriminalita, hádky, potyčky a rvačky jsou na denním pořádku a co asi vyřeší srocení občanů, demonstrace a extrémistické pochody proti Romům. V poslední době jsme svědky mnoha incidentů mezi majoritní, (bílou) společností a Romy a řada lidí to zjednodušeně vysvětluje tím, že Češi jsou rasisté. Tyto nesprávné názory se pak ozývají i z centra EU, ze Spojených států amerických a z Kanady přesto, že nemají reálné opodstatnění.

Já osobně jsem rovněž přesvědčen, že Češi nejsou rasisté, protože 99% občanů nevadí, je-li někdo snědý či bílý, černý či žlutý, ale hodnotí lidi podle toho, jsou-li slušní a dodržují platné zákony a pravidla občanského soužití anebo neslušní a obtěžují ostatní občany a páchají trestnou činnost. Kritériem zde tedy je, je-li konkrétní člověk slušným občanem anebo zločincem, jestli chce pracovat a také pracuje, nebo si opravdu práci hledá anebo nechce pracovat, práci se účelově vyhýbá a krade. Všimli jste si, vážení, nějakých větších konfliktů majoritní společnosti s Vietnamci, kterých je v severních Čechách rovněž hodně? Čím to asi tak je, že rasově jiné, odlišné Vietnamce nikdo nenapadá, nikdo jim neubližuje a nikdo jim nenadává?

Je to právě tím, že Vietnamci (až na pár výjimek spadajících do mafiánských struktur) se u nás mají podstatně lépe než ve Vietnamu a váží si toho, že jsme jim umožnili tady žít a podnikat, jsou přizpůsobiví, slušní a hlavně pracovití, nabízejí stejné zboží nepoměrně levněji než naši podnikatelé v kamenných obchodech, jsou schopni stát u svého stánku od brzkého rána až do pozdního večera celý týden, včetně soboty i neděle, a to v zimních mrazech stejně tak jako v letních vedrech, a můžeme klidně říci, že kdyby tady Vietnamci dnes nebyli, řada našich lidí by již zřejmě chodila, místo v šatech, jen v plátěných pytlích od mouky a nebo v ošacení po svých rodičích a prarodičích z poválečného období, protože díky politice pravicových vlád dnes již řada lidí nemá ani na nájem a na jídlo a proto také předražené moderní oblečení většinou nekupují. Vietnamci jsou tedy většinou slušní, pracovití, nekradou, nechodí si pro sociální dávky a nikoho nepřepadávají ani jinak nenapadají.

A tak by tomu mělo být i u Romů, nebo chcete-li cikánů (aby se někdo z nich neurazil, protože někteří jsou na toto oslovení hákliví a označení Rom přímo nesnáší), a já tvrdím, že celý problém spočívá pouze v tom, že se – v určitých lokalitách – jejich problémy systémově neřeší, naprosto nefunguje vhodná výchova v duchu zásad majoritní společnosti, vedení k práci a k občanským povinnostem s jejichž plněním má být právě spojeno vyplácení sociálních dávek a podpor, jejich trestná činnost je účelově přehlížena a statisticky se v podstatě nepodchycuje, aby se snad policisté či strážníci nedostali do problémů tím, že je někdo označí za rasisty či dokonce za extrémisty. Tím však jen majetková trestná činnost páchaná Romy narůstá. Celý systém sociálního začleňování Romů do majoritní společnosti dnes spočívá pouze ve vyplácení finančních dávek, čímž role této současné pravicové vlády a potažmo i celé naší pokrytecké společnosti končí. A kde je program sociálního začleňování, na který byly vynaloženy obrovské finanční částky? Kde jsou nějaké hmatatelné výsledky? Kde jsou vynaložené peníze? Ve většině regionů, měst a obcí byly rozkradeny?! A kdo je za to zodpovědný? Koho z těch, kteří dávky čerpali – a efekt není žádný, stíhá Policie České republiky za zneužití finančních dotací a za podvodné jednání? Nikoho, protože by byla označena za policii rasistickou a její představitelé by byli vláčeni tiskem i televizí, přišli by o místa a stejně by se nic nezměnilo. Peníze se zkrátka kdesi „vypařily“.

Řada starostů v severních Čechách se domnívá, že problémy Romů u nich bydlících by měli řešit úředníci z Prahy, že trestnou činnost jejich Romů by měl řešit sám ministr vnitra či policejní prezident, žádají stále větší policejní posily, zásahové jednotky a mimořádná opatření, která stojí zejména Policii České republiky nemalé peníze, pořád svolávají nějaké aktivy, poradní komise a berou si na pomoc srocení lidu a hromadné sdělovací prostředky. Ale to není správná cesta, neboť tím jen problémy eskalují a v lidech roste vzájemná nenávist a otevírá se prostor pro různé extrémistické skupiny, které si svoji nezákonnou činnost právě tím zdůvodňují. Právě starostové mají pro Romy vytvořit příznivé životní podmínky a ne je sestěhovat do vybydlených domů na spadnutí nebo do jakýchsi podřadných ubytoven, kde se pak oni navzájem utvrzují v přesvědčení, že pracovat nikdy nebudou, děti do školy chodit nemusí, protože je vysílají krást, aby uživili rodinu, „…dávky si získáme vyhrožováním na úřadě…“ apod. A když pak zjistí, že to funguje, dávky jsou jim opětovně vyplaceny a dál se o ně nikdo nestará, nezmění se nikdy nic.

Sestěhovaní Romové do jakýchsi ubytoven, většinou na okraji některých měst, zde pak musí platit nehorázné sumy za podřadné bydlení, a protože jim na stravu již nic nezbývá, nutí je vlastně sami starostové krást, protože i Romové jsou lidé a něco jíst musí. Jdou a kradou takřka vše, na co přijdou, od sezonního ovoce a zeleniny na zahrádkách, přes zboží v obchodech, odstavená kola u obchodů a v suterénech sídlišť, až po litinové mříže pouličních kanálů, dopravní značky, kryty elektroinstalace stožárů pouličního osvětlení a dokonce i olejem chlazené elektro transformátory pod napětím, takže přijedete např. do Krásné Lípy u Rumburka (okr. Děčín), večer si pustíte televizi a najednou nejde proud. Až ráno se pak zjistí, že „někdo“ krumpáčem prorazil transformátor pod proudem, vypustil olej, na který se pak jezdí autem na další loupeživé výpravy a železný plášť je dodán do sběrny, kde se však majitel vůbec nepozastaví nad tím, že to asi jen tak volně někde neleželo, protože kdyby přivolal policii, nic by nevydělal, že?

Povinností odpovědných osob a zejména starostů, kteří mají řadu práv, ale i povinností, je realizovat a důsledně kontrolovat plnění programu sociálního začleňování Romů do majoritní společnosti a nikoliv pouze „někam“ dát peníze bez hmatatelného výsledku. Je jejich povinností nastavit zcela jasná pravidla pro vyplácení všech peněžních dávek výhradně za provedenou práci, službu či jinou obecně prospěšnou činnost pro obec a důsledně veškeré akce kontrolovat, úkolovat v tomto směru obecní či městskou policii a spolupracovat s Policií České republiky. Jinak se totiž nezmění vůbec nic a budeme pouze stále řešit různou majetkovou trestnou činnost, porušování občanského soužití, rušení nočního klidu, rvačky a loupeže, které jsou však většinou právně kvalifikovány jako banální přestupky. Pokuty uložit nelze, protože jsou stejně „nevymožitelné“ a kolotoč se opakuje. Je třeba zásadně přitvrdit, zpřísnit vydávání všech finančních dávek nepřizpůsobivým občanům naprosto všude a dávky vydávat zásadně na základě provedené a překontrolované práce a přitvrdit musí i policisté Policie České republiky, kteří nesmí v žádném případě přehlížet trestnou činnost nikoho, tedy ani Romů!

A že to – když se chce – funguje, nemusíme jezdit zjišťovat do Německa, kde musí pracovat každý Rom, protože jinak by tam být nemohl, ale stačí se přijet podívat do královského města Kolína, kde já celý život bydlím a kde např. ve firmě vyvážející popelnice na území celého okresu pracují, až na několik málo vedoucích, samí Romové, včetně řidičů „kuka-vozů“ a skutečně poctivě „makají“ v létě i v zimě, v kolínském Tescu pracují Romky i jako pokladní a usmívají se na vás stejně jako „neromky“, v řadě zdejších firem pracují Romky i na složitějších operacích v pásové výrobě, jsou slušně placené a práce si váží. Jejich děti chodí do školy, jsou čistě oblečené a umí zdravit, což již některé rozmazlené děti z majoritní společnosti dávno zapomněly nebo je to jejich namyšlení „bílí“ rodiče zapomněli naučit.

Ve Velkém Oseku u Kolína nezaměstnaní Romové uklízí chodníky a silnice, vytrhávají plevel z okrasných záhonů a sídlo zde má i firma, která provádí výkopové práce pro pokládání kabelů elektrorozvodů pro nové domy, veřejná osvětlení, rozvody plynu a další terénní úpravy a mimo majitele a účetní zde pracují takřka všichni Romové, včetně vedoucích a mistrů. A nevěřili byste, jak poctivě dovedou tito Romové pracovat a jak si tyto, byť těžké práce váží a nedovolí se flákat, protože by je ostatní Romové z kolektivu vyřadili. Romové, kteří nechtějí pracovat, jsou v Kolíně i v okolí důsledně kontrolováni nejen strážníky Městské policie v obvodu města, ale i policisty Policie České republiky na celém území okresu a právě proto se jimi spáchanou trestnou činnost daří policii úspěšně objasňovat. Takže všechno je to o lidech, o jejich schopnostech něco udělat pro druhé, dát lidem příležitost, kontrolovat je, ze zjištěných nedostatků vyvozovat přísné závěry a hlavně nedávat nikomu nic zadarmo – bez práce. A náhle zjistíme, že ono to opravdu funguje. Ale musíme překonat předsudky, stereotypy a musíme začít něco opravdu dělat.

V této souvislosti chci upozornit na jednání Programové konference politické strany LEV 21, která se pod vedením předsedy strany Jiřího Paroubka, konala v sobotu dne 1. června 2013 v Praze, a kde byl, mj. představen komplexní volební program strany a o těchto a dalších významných bodech se tam velmi vážně diskutovalo. Proto také budeme jednotlivá témata postupně předkládat občanům a budeme velmi vděčni za podnětné připomínky a návrhy.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

     Náš největší satelit měsíc nestačil od doby napsání tohoto podnětného článku, obletět naši matičku Zemi, když rasově a sociálně motivované nepokoje se v Čezké kotlině, posunuly poněkud jižněji od Duchcova, místa pobytu největšího milovníka G. Casanovy, do kraje kde působil například i proslulý stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan, jehož díla ještě po několika stoletích umenšila  v tamní čarokrásné krajině ničivé následky zatím posledních povodní. Zbývá si pak ještě odpovědět na otázky, kdo vlastně tyto rasové nepokoje vlastně eskaluje a do postižených oblastí tyto infiltruje, surfujíce na vlně paušalizujících protiromských nálad tzv. ,,gadžovské většiny" v ČR. Mnoho zde napovídá ilustrativní foto pana D. Veise z ČTK, na němž zachycen hajlující krajně pravicový radikál v podobě skina, opouštějící právě tamní nám. P. Otakara II, směrem k sídlišti Máj. Chybí snad toliko ten haknkrajc na vztyčené paži, čemuž právě přihlížeji i dva muži v reflexních vestičkách barvy zelené. Asi zrovna vykonávají Drábkem zavedené a paní Řápkovou doposud neoželené nucené práce ?

novotny

Pane Štingl, ale když ani tady na tomto portále nikdo z LEV21, kromě pana Paroubka a Kosiny, výrazně neexceluje, je to špatné. Ano ostatní lvi tady taky píšou, ale vidíte sám s jakou úrovní a jaký to má výsledný efekt... to je spíš pohřbívání dobrých myšlenek než rozvoj, vzestup.

klokan

    Nyní již nezbývá, než uplatnit radu poslední. Když bude nejhůře povoláme rytíře z jeskyně pod Velkým Blaníkem. Tamní suchý dub se již v květnu zazelenal a počátkem tohoto měsíce přetekla studánka pod vrcholem onoho pověstného pahorku a voda již stéká po stráních. Tyto unikátní přírodní jevy  jasně signalizují, že příhodná doba za tímto účelem už nastala.  Zbývá stanovit ještě vhodný moment k otevření kamenných vrat , uzavírajících vnitřní prostor dotyčné sluje, když dle tamních pověstí čas v jeskyni plyne  pomaleji než v jejím okolí. Ještě tak mít speciální teorii relativity v malíčku.

  

Vladimír Štingl

Pane Novotný, zdravím Vás. To je jeden ze základních problémů. Ale má to svoje příčiny, protože veřejná prezentace ja naprosto minimální. Je to otázkou médií a ta jsou vůči LEV 2l doslova zavile nepřátelská, díky svým "demokratickým" majitelům.....A naprosto otevřeně - naprosté většině těch, kteří by měli reagovat - "plebejců" - je to naprosto ukradené. Denní "sondy" mi to neustále potvrzují a je mi z toho smutno....

 

Vladimír Štingl

Vážený pane Moskalíku, skláním šediny své sveřepé a často nekompromisní a zabetonované hlavy před Vaší elegancí a jemnou ironií a skutečnou moudrostí. Vaše přirovnání a vědomosti mě stále fascinují vyvážeností příměrů a přirovnání nejen historických k daným tématům, ke kterým se společně vyjadřujeme.

Nejsem zavilý nepřítel zdejších blogerů a pan doktor Němec je hodně daleko od pochopení toho, co bylo vysloveno, resp. napsáno. Nelze se korektně vyjadřovat k problematice, která je setinou obsahu a objemu toho co prožíváme, pokud neřeknu v čem je zásadní problém a řeším uměle vykonstruované a vyráběné problémy mezi "plebejci"..... A to je společenskopolitickoekonomický řád, který se převrací do pozice džungle, řízené "vyvolenými" tak, aby se "plebejci" rvali mezi sebou i za použití jedné skupiny - "menšiny" proti majoritní společnosti. Ale zaměstnanost je pro obě strany tím základním a limitujícím, mj....

Děkuji, že jste srazil řezné "hrany" verbálního projevu a s potěšením vnímám, že i ostrá a nekompromisní slova jsou vnímána jako odpovídající navozené diskuzi. Škoda, že pan doktor Němec je na jedné lodi, ale domnívá se, že  nelze diskutovat naprosto na hraně a přitom to neznamená, že jsme "nepřátelé". Považuji jakékoliv obviňování a škatulkování lidí na "komunisty" a ty "hodné" za ještě horší, než na černé a bílé..... Je to primitivní, odpudivé a naprosto zcestné.

Pane Moskalíku díky. Jste pro mě lakmusovým "papírkem" (promiňte ten výraz...) a elegánem tohoto portálu. Ať se Vám daří. Dobrou noc. A jak říkáte, resp. píšete "Pod našima........"  aneb....

Zdravím Vás.

 

 

novotny

Fandím straně LEV21, ale proboha proč už něco neděláte, co by potenciální voliče zaujalo? Zatím je to vše co děláte je standardní, neslané, nemastné, bez urážky...

nemec.miroslav.doc

Vážení pánové Schlimbachu a Štingle,

kvituji s potěšením, že jste mi oba vysvětlili (ač jsem vás o to nežádal a nebylo to vaší povinností), že jste v minulosti nebyli tajemníky ÚV KSČ, ani jiných nižších stranických stupňů a já vám to věřím. Některá vaše vyjádření se mi tak ovšem jevila. Myslím, že se v lidech dost vyznám a chápu vaše rozhořčení současnou „porevoluční“ situací, která se den ode dne, pro obyčejné lidi, zhoršuje. Nicméně, když si po sobě přečtete (zejm. pan Štingl) některé komentáře, musíte uznat, že jsou tak ostré až urážlivé, že skutečně „raní“ publikujícího autora tak, že už odmítá cokoliv dalšího napsat. Některé názory pana Štingla jsou skutečně až zdrcující (a to jsem za 40 let služby u policie zvyklý na ledacos) a řadu lidí naprosto odrazují od toho, aby zde cokoliv dalšího publikovali. Přesto, že jsme názorově zcela na stejné lodi – a vy oba to moc dobře víte, tak mne tady vědomě „shazujete“ přesto, že nejsem žádný profesionální politik, který by jen částečně mohl za tu mizernou situaci, která v České republice momentálně je, a místo toho, abyste ocenili, že vůbec někdo otevřel takto „zapeklité“ a problematické téma, píšete, že číst tyto blogy je pro vás (pane Štingle) ztráta času, že nepřináší řešení, atd. Tak to se mě skutečně velmi dotklo, protože já jsem svoji životní roli splnil se ctí, přesloužil jsem na přání zaměstnavatele více než 6 let, nyní jsem v opravdu zaslouženém důchodu a místo toho, abych si toho důchodu v klidu užíval, se snažím pomoci tam, kde je to potřeba, aby se situace těch obyčejných, slušných a pracovitých lidí zlepšila. Dělám to všechno zcela zdarma, bez nároku na jakýkoliv honorář, jsem schopen pracovat až 20 hodin denně, psát úderné články a blogy, přednášet studentům, chodit na aktivy a předvolební shromáždění a promlouvat k lidem, poslouchat konstruktivní kritiku a vzít si z toho poučení, neboť nikdo nezná úplně všechno a nikdo nemá patent na rozum, ale nenechám se (a v tom jsem možná i dost ješitný) zbytečně urážet tím, že nepřináším řešení. Nepřináším ho, protože to dnes není mým úkolem. To je úkolem stávajících vládních struktur, které za to berou značně tučné platy a odměny a v podstatě neřeší nic, resp. nic podstatného pro obyčejné lidi. Já „nehoním“ žádnou politickou kariéru, jak se zřejmě domníváte, já jsem poměrně skromný člověk žijící na vesnici a nepotřebuji kalkulovat s tím, že být profesionálním politikem je finančně výhodné. Já jen upozorňuji na problematická témata, dávám náměty k diskusi (nikoliv k řešení), ukazuji určité možnosti či zkušenosti a snažím se pomoci pracovitému, vzdělanému a nebojácnému levicovému politikovi Ing. Jiřímu PAROUBKOVI, protože jsem přesvědčen, že je to jeden z mála levicových politiků, který je naprosto čistý, slušný a čestný a na druhé straně dostatečně průbojný k tomu, aby pro slušné obyčejné lidi byl schopen něco pozitivního udělat. A již opakovaně ho „podrazili“ jeho kolegové, kterým on sám dal důvěru – a to se musí napravit, neboť to se neodpouští!

Takže piště a kritizujte mne dál, ať nevyjdete z formy. Možná, že to i přežiji a možná, že to pochopí i voliči a dají nám pak i nějaké hlasy ve volbách. Pokud to ovšem, i díky vašim ostrým kritikám, správně nepochopí, jejich škoda.

klokan

  ,, Pod našima okny teče vodička " aneb ráno moudřejší večera. K efektivitě diskuse pochopitelně vede její moderování, které mimo jiné předpokládá vhodně vedenou formu. Zde se odhrál školní případ, kdy moderátor si použitím neetického moderování, uťal pěkně se rozvíjející diskusi. Diskutující pana Schlimbacha i pana Štingla znám toliko ze zdejších diskusí, ale z kvalitního obsahu jejich příspěvků usuzuji, že i případnou kritiku míní pro dobro projednávané věci. Již se v mezidobí vyjádřili, takže podstatnou část toho co jsem měl  též na mysli, již napsali. Jak si pročítám veskrze hodnotné materiály od LEV 21, čtu si mimo jiné i reformách jak jsou navrhovány různými politickými hnutími. V reformě od p. Schlimbacha mě mimo jiné zaujala i zmínka o zakázání reklamy. původně jsem byl sice pro dopuručení, aby v televizích nebyla vysílána během relací, ale po tom co předvádí komerční televize nyní viz. TV Trilobit a retro seriál o jedné z etap čsl. kriminalistiky, jsem všemi prsty pro zákaz jakékoliv reklamy. Ovšem na druhé straně lepší nějaký mjr. Zeman než žádný nebo s výkladem, aby jej prostí pochopili jak si žádá současný režim. Dobré jitro.

Vladimír Štingl

Vážený pane doktore. Vaše reakce je šokující. Nejen, že Vás nikdo nechtěl urazit nebo jakkoliv shazovat Vaše názory a pohled na současné tíživé problémy této země, ale pouze jednoznačně upozornit, že to není to pravé ořechové o skutečném řešení problémů. A nejen romské populace. Jakmile se dnes kdokoliv zapojí do aktivní politické činnosti, tak je naprosto evidentně poplatný a loajální (což beru jako naprosto správné) nastaveným "parametrům" té které strany. Vám se to stalo také. Řešení ve Vašich, jinak zajímavých a popisných statích, prostě není a nemůže být, pokud to sdělujete tak, jak čtu.....

To, že jste se snížil k ubohosti ala paní Zavoralová, nesvědčí o Vašem příliš velkém nadhledu a toleranci. A velice rád se Vám "vyzpovídám" stejně jako pan Schlimbach. Jsem z odepsané generace 1947, nikdy jsem se politicky neangažoval v žádné funkci v rámci KSČ a pokud by to tak bylo, tak bych se za to prostě nestyděl. Je to běh života a já nic ze svého života mazat, zastírat a zkreslovat nemusím. To dělají blbové a ubožáci, kteří jsou poplatní současným gaunerům, kteří totálně devastují tento stát. Jen pro koryta a moc.

Myslím, že při Vaší "porevoluční" angažovanosti v policii ČR není problém ověřit si kdo je kdo. Nejsem blbý ani naivní. Takže Vaše ješitnost, uraženost a žlučovité plivance...... to snad nemáte zapotřebí, nebo ano??? Chcete slyšet jen bekající ovce, nebo názory, které se Vám občas, z hlediska očekávané politické kariéry, nehodí do krámu?

A ztrácet čas provokacemi? Pane doktore, nerad to píši, ale podle sebe soudím tebe..... Neznám řešení cikánské resp. romské ani jiné menšiny, protože základ veškerých problémů je ve společenském řádu, který systémově vymísťuje nejslabší skupiny a menšiny občanů, ožebračuje valnou většinu nás všech v zájmu "přesunu" majetku a moci do rukou "elity" galaktických gaunerů a prasat v žitě.....

Vašich blogů se již nedotknu jediným pohledem, protože jste v rámci diskuze použil naprosto slaboduché ataky, které nemají nic společného s tím, co zjevně hledáte nejen Vy, pan Schlimbach, ale i já.

A pokud Vám vadím jako "devastátor" tohoto portálu, tak mám naprosto jiné a závažnější problémy, než abych otravoval zdejší diskuzi svými názory, reakcemi, které jsem vždy říkal natvrdo, aniž bych využíval tzv. "anonymity", ale především v reálném životě  často bez ohledu na důsledky.

Takže "diskutujte" s těmi "pozitivními hujery",  "vyvolenými", "vybranými", kteří Vám vyhovují. Těžké zklamání. Jmenuji se Vladimír Štingl, ročník 1947, pracoval jsem v hospodářskoekonomických funkcích ve 2 podnicích před a ve 2 firmách po..... Takže, pane doktore, přeji úspěšnou politickou kariéru a sbohem.

Zdravím Vás.

 

Vladimír Štingl

Pane Schlimbachu, dobrý večer. Jsem v podstatě v naprostém souladu s Vaším vyjádřením i názory. Myslím, že jste se velice korektně vyjádřil k předpokládaným zkušenostem, vědomostem a i lidské úrovni pana doktora Němce. Dnes je velice oblíbenou disciplinou ješitnost, urážlivost, aniž by protistrana vnímala co vlastně kdokoliv z komentujících sděluje. Bohužel. Zdravím Vás.

schlimbach

Vážený pane Němče, jsem narozen v roce 1962, z čehož vyplývá, že v roce 1989 mi bylo 27 let, z čehož zase vyplývá, že jsem tajemníkem OV KSČ být mohl jen velmi těžko. Ve všech diskusích na internetu vystupuji pouze a jen pod svým vlastním jménem, toto mám také zveřejněno v kontaktech na ww.ekonomickareforma.cz, včetně mobilu a emailu.

Pokud se domníváte, že mé názory i práce, kterou jsem udělal v rámci konkrétního návrhu ekonomické reformy - viz. výše uvedená stránka,  má navodit stav před rokem 1989, potom se opět, jako již mnohokrát mýlíte. Mám na mnoho věcí,o kterých zde na webu píšete zcela jiné názory, proto je také konkrétně sděluji - v rámci diskuse. nevšiml jsem si zatím, že byste dokázal k mým argumentům zaujmout jakékoliv konkrétní stanovisko, podložené jakýmkoliv argumentem. Dnešní Vaše reakce se zdá být dosti hysterickou a celkem mě přelvapila, protože i z mých příspěvků lze vyvodit že v mnoha ohledech s Vámi souhlasím, několikrát jsem jasně zdůraznil, že si vážím vašich zkušeností a znalostí, což vůbec neznamená, že by naše názory musely být 100% totožné.

Chápu, že mé vyjadřování se Vám může zdát leckdy "nešetrné", ale snad nevěříte, že svými blogy vyvoláte vždy jen nadšený potlesk a 100% souhlas?

Nicméně, chápu, že o argumentační diskusi se mnou nestojíte, proto se k Vašim blogům nadále vyjadřovat nebudu, abych nenarušoval průběh diskuse pod nimi. Hodně štěstí.

nemec.miroslav.doc

Vážení diskutující,

článkem „Incidenty na severu Čech……….“ jsem otevřel velmi závažné téma, kterému se takřka všichni politici již dlouhodobě vyhýbají, neboť se bojí, že by ztratili voliče a ti, kteří ho začali řešit, jsou nazýváni populisty (viz. i vyjádření některých komentujících zde). PAROUBKOVA NOVÁ MODERNÍ LEVICOVÁ POLITICKÁ STRANA - LEV 21 VŠAK TOTO TÉMA NEPODCEŇUJE, ZAHRNULA HO DO SVÉHO VOLEBNÍHO PROGRAMU A SNAŽÍ SE O ŘEŠENÍ. Vzhledem však k tomu, že Jiří Paroubek zatím není ani předsedou vlády, aby mohl problematiku sám řešit, ani předsedou Parlamentu ČR, ale ani prezidentem, který chce dnes řešit úplně všechno osobně, a s dvěma hlasy za LEV 21 ve Sněmovně Parlamentu České republiky (Paroubek a Šlégr) nelze mnoho udělat, snažíme se - i k nepopulárním tématům - otevřít diskusi a získat názory inteligentních čtenářů, aby náš nový volební program mohl býti precizován v intencích přání většiny lidu této země.

Proto bych uvítal, aby místo rozhořčených reakcí dvou „neomylných“ diskutérů, kteří by zde klidně mohli diskutovat pouze spolu a jistě by jim to stačilo ke štěstí, protože zřejmě nemají nic jiného na práci a proto chtějí zbytek přispívajících zcela „otrávit“ (viz. např. ukončení činnosti blogařky pí. Kateřiny Amiourové, aj), aby také zcela jasně napsali své konkrétní představy a doporučení – či podnětné připomínky a návrhy, jak jsem čtenáře v závěru svého původního článku již vyzval. A i když mi do toho nic není, docela by mně zajímalo, co dělali oba pánové (Schlimbach a Štingl – jde-li skutečně o jejich pravá příjmení) před rokem 1989, o jaké posty v tehdejší stranické nomenklatuře přišli a kolik podnětných návrhů ke změně nynějších zákonů již osobně zpracovali a poslali do Parlamentu ČR, či zda nejde jen o placené provokatéry typu „Pepek Vyskoč“?

Vítám tedy podnětnou diskusi s inspirativními návrhy, ale ne prohlášení hodné bývalých tajemníků ÚV KSČ, kteří díky převratu v roce 1989 přišli o svá koryta a nyní nadávají na vše nové, bezhlavě kopou kolem sebe, všechny politiky by nechali nejraději popravit a chtěli by návrat do poměrů před rokem 1989. Zapomínají ale, že celý svět je takřka o 24 let dál, je úplně jinde, je naprosto jiná celková situace, jiné rozvrstvení politických sil, krize celosvětové ekonomiky, otevřené hranice, mezinárodní zločin operuje ve všech vyspělých zemích světa a v řadě z nich rozhoduje o tom, co vlastně udělají oficiální orgány státu, atd., atd. Vrátit by se již nemohl opravdu nikdo, protože to jednoduše ani nejde. Tečka!

Uráží mne, pokud si někdo z diskutérů myslí, že snad neznám zákonodárný proces či že nevím, že je řada zákonů v současné době špatných, a že přijaté zákony, byť špatné či doslova „protilidové“, pokud tedy neodporují Ústavě a LZPS, musí být dodržovány. Je snad ale možné, aby každý, kdo zjistí, že určitý zákon v praxi nefunguje, podal návrh na jeho změnu a s příslušným zdůvodněním ji cestou svého poslance, či jinak, zaslal do Parlamentu ČR, což by měli dělat – v případě problémů s nepřizpůsobivými občany v obcích a městech - zejména starostové. Jejich snaha svádět „bordel“ v obcích a městech jen na vládu, ministry, poslance a úředníky z Prahy a vyžadovat další a další policejní posily a peníze, je pouhým populismem, protože za situaci v obcích a městech jsou zodpovědní hlavně jejich starostové a primátoři, kteří by také měli mít potřebnou úroveň, nezbytné vzdělání a řídící schopnosti, měli by umět promlouvat k lidem a opravdu řešit jejich každodenní problémy - a pokud jim tyto základní předpoklady chybí, neměli na tyto významné funkce vůbec kandidovat, natož o ně usilovat. A pracovní místa v obcích a městech jim pro Romy jen těžko najde ministr vnitra či poslanec.

schlimbach

Pane Moskalíku - toho jsem si vědom, ale nemám dost informací, abych znal celé pozadí této "akce", protože paralelně šla i informace, že některé ty rodiny se samy rozhodly ty domy převzít - ale kde je pravda nevím. O tom kontejnerovém domě to však pravda je a také jsem ho viděl i tu lokalitu, kde se nalézá, proto jsem mu to připočetl k "dobru" :) Obecně však jakékoliv řešení, které neřeší příčinu, ale jen "napravuje" důsledek označuji za polulistické a mnohdy i za "blbé". Připouštím, že váš výraz "kreativní řešení" je kulantnější, leč stejně přesně situaci charakterizující.

klokan

    Pane Schlimbachu, děkuji Vám za upřesnění. V mezidobí mi však mozková  paměťová centra vybavila tu informaci, že pan Čunek, kromě do zánovních unimobuněk část tzv. nepřizůsobivého obyvatelstva, nechal unikátním způsobem přestěhovat z Valašska například i do Čech, těch pod Kosířem a to do již polorozpadlých domů. Problémy tamní samosprávy tedy zásobil samosprávy jiné. Což představuje vskutku kreativní řešení. 

schlimbach

Dovolte mi pane Moskalíku,  abych upřesnil podíl pana Čunka ve svém příspěvku. Uvedl jsem ho pouze jako příklad, kdy samospráva pro "nepřizpůsobivé" zakoupila a postavila nové byty, byť kovové a i když je postavila za městem, myslím si, že nájemníci těch bytů dostali podstatně lepší bydlení než ve vybydlených domech. Přesto to bylo mnohými odsouzeno a kritizováno. Jinak pana Čunka považuji za populistu stejně jako pana Okamuru.

klokan

   Tak jako lze srovnávat jablka a hrušky, když obojí tyto plody představují malvice, lze zajisté taktéž  komparovat zvláštnosti soužití menšin vietnamské a romské s většinovou populací, která se vydává za staro usedlejší. Nutno však přihlédnout ke zvláštnostem, kdy vietnamská menšina, zde zatím na rozdíl od menšiny romské a židovské, pobývá toliko krátkodobě a jejich pobyt a soužití s domorodci ještě nemá charakter diaspory.  Z historických pramenů se lze dopídit, že skupinky, které, které ze severozápadní Indie do střední Evropy do kočovaly někdy na počátku 15. století, požívaly jako hosté zvláštní ochranu od tehdejších panovníků,  až poněkud později byly jako cizorodé elementy segregovány, diskriminovány hubeni a jinak perzekuovány Nelze odhlédnout od skutečnosti, že historií lidstva, se jako červená nit vine nomádství i usedlictví. Vlastně se dá usuzovat, že pravlast našich společných lidských předků hominidů, se rozprostírala někde u pobřeží jezera Tanganiky a odtud byl osídlen zbytek zeměkoule. Všichni lidé by si měli být tedy rovni ve svém postavení i právech. Tedy ani my příslušníci tzv. euroatlantické civilizace nejsme rovnější. Přírodní zdroje nám všem příroda poskytuje rovnoměrně i nikdo není si oprávněn přivlastňovat si větší díl, než mu náleží. Jak bylo v análech zaznamenáno ,,romští,sintští, gypses, egyptští, tatarští, cikánští“ kočovníci či jak všelijak se v minulosti nazývali, toliko i kradli, ovšem nikoho neujařmovali a nevysídlovali, například jako evropští ,,kočovníci“ , kteří dopluli přes Atlantik, koncem 15. století na pobřeží amerického kontinentu, aby později eliminovali tamní tehdejší starousedlíky Indiány. Někteří potomci těchto lodních kočovníků pak již mimo jiné bez ostychu odposlouchávají celý svět. Toliko exkurz do historie. Předzvěsti sociálních, částečně protiromský (mainstreamový názor zdejší populace na předmětné etnikum takto definovat lze ),  podbarvených nepokojů ve výběžkovitých periferiích ČR, lze chápat jako jeden z negativních jevů, které charakterizují prohnilou podstatu našeho státu mafiánského kapitalismu. Vládnoucí zde garnitura nemá zatím žádný zájem podstatu těchto závažných problémů řešit. Protože vlastně sama představuje jednu z jejich příčin. Romské etnikum takto zaujalo postavení klamného cíle, k němuž lze nasměrovat zmanipulované masy, aby současné hlavní kleptokratické struktury, měly potřebný klid na práci a mohly rozkrást poslední ždibečky národního majetku. Zloději vlastně takto pomyslně volají, chyťte zloděje.  Jeden z prvků systémového řešení se zde přímo nabízí, odstranění těchto našich chamtivých ropuch od slábnoucích již pramínků, které ztratily samočistící schopnost, včetně odtranění hlavního žabáka, zalkoholizovaného protodiktátora Ing. M. Kalouska. Ještě si neodpustím poznámečku k jinak vynikajícímu diskusnímu příspěvku pana Schlimbacha. Správně v něm  mimo poukázal na průběžně vzrůstající nezaměstnanost (sezonní výkyvy na tomto jejím vzrůstu nic nezmění ). Vládnoucí garnitura pochopitelně nemá žádný zájem na jejím odstranění, již z toho důvodu, že rezervní armáda nezaměstnaných, představuje vyšší efektivitu pří ždímání momentálně zaměstnaných. Nějak jsem však nepochopil část jeho příspěvku týkající se stěhovací činnosti nyní  již senátora pana Čunka. Vždyť se přímo jedná o vzorového populistu, který vzrůst své politické kariéry předvídavě založil na využití většinově negativního názorů zdejších potomků starousedlíků z pátého stol. n.l., na o zhruba o tisíc let později do těchto míst zabloudivších potomků kmenů severozápadně indických. Tedy populistu představuje toliko senátor Okamura a senátor Čunek již ne ? Nějak mi to logicky nezapadá. Rovněž zmiňované začleňování nepřizpůsobených školáků, jejich segregací ve zvláštních třídách se mi jeví poněkud proti srsti Jinak O. K. Pojednat o mainstreamu a menšinách se bude hodit i někdy příště,. Snad po odeznění povodní..

 

 

 

 

schlimbach

Dobrý večer pane Štingle, stále věřím, že se pan Němec posune od klouzání po povrchu a od "předvolebního polulismu" a využije svých znalostí i velkých zkušeností směrem k reálné nápravě stávajícího stavu :)

Vladimír Štingl

Pane Schlimbachu, díky. Poslední blogy pana Němce jsou z valné části naprosto mimo realitu. Spíše proklamativní "rozhořčená" prohlášení, než popis a náměty pro řešení..... Váš komentář  bezchybně vystihl "zákulisí" a ZÁKLADNÍ PŘÍČINY stavu nejen na severu ČR. Ztrácím chuť komentovat podobné názory a vyjádření. Považuji to za naprostou ztrátu času, protože se to opakuje, aniž by vytržená problematika měla kontinuitu a vazbu na skutečnou šíři a hloubku špíny vytvořené - jak jste velmi dobře poznamenal - jak "pravicí", tak "levicí". Rukou společnou a nerozdílnou......

Zdravím Vás.

schlimbach

Proč zrovna severní Čechy mají problém? Možná to bude tou velikou nezaměstnaností, která je zde podstatně vyšší než je průměr po celé ČR. Pokud společnost není schopna zabezpečit dostatek pracovních míst pro všechny, kdo chtějí pracovat, těžko se divit, že budou lidé, kteří práci nemají, leč jíst musí a bydlet též chtějí, stejně tak, jako zabezpečit svoje děti a rodiny.

Dokud společnost nezabezpečí dostatečný počet pracovních míst pro všechny, kdo chtějí pracovat, těžko může poukazovat na kohokoliv, že pracovat nechce, že se práci vyhýbá. V takovém případě totiž takové poukazování je pouhým alibismem a neskutečnou arogancí, se kterou se sytý dívá svrchu na hladového. Zapomeňte na všechna ta zjednodušující klišé a tupé ekonomické průměry. Jestliže se v průměru dělí 2 lidé o jedno kuře, neznamená to ještě, že ho snedl každý z nich půlku.

Srovnání Vietnamské a cikánské komunity je zcela mimo podle mého názoru. O tom, v jakých podmínkách žijí pracovití Vietnamci u nás víme jen velmi málo. Ano, na venek s nimi není žádný problém - protože jejich "vůdci" je mají dobře ošéfované - ty obyčejné pracovníky. Ti, kteří mají dostatečné zdroje a majetek ho u nás získali jistě svou pracovitostí a také díky tomu, že po většinu doby z posledních 23 let neplatili žádné daně, clo atd. myslím si, že naši podnikatelé by na tom byli také podstatně lépe, kdyby to platit nemuseli a kdyby nemuseli platit daně i z příjmů a DPH, které nikdy nedostali zaplacené. To, co píšete o tom, jak Vietnamští obchodníci dokáží dodat zboží podstatně levněji než naši obchodníci v kamenných obchodech mi přijde jako poznatek zcela mimo mísu, který je zcela odervaný od reality života. Je zcela jistě rozdíl mezi cenou zboží, která obsahuje i platby za "značku", nájem, energie, platy zaměstnanců včetně odvodů a platba dalších daní.

Že stále více lidí chodí oblékáno jen díky Vietnamským obchodníkům? Kdo to asi tak způsobil? Proč se nemají naši lidé lépe? Existuje snad v této zemi adekvátní mzda za odvedenou práci, lze snad z minimální mzdy vyžít i bydlet? Skutečně se domníváte, že je to vina jen pravicových vlád?

Píšete:

...Sestěhovaní Romové do jakýchsi ubytoven, většinou na okraji některých měst, zde pak musí platit nehorázné sumy za podřadné bydlení, a protože jim na stravu již nic nezbývá, nutí je vlastně sami starostové krást, protože i Romové jsou lidé a něco jíst musí.

Dovolím si hrubě nesouhlasit. Není to vina starostů ani majoritní většiny, že Parlament schválit zákony, které umožňují majitelům ubytoven parazitovat na sociálním systému společnosti. Ti cikáni dostávají příplatky na bydlení, které končí v kapsách majitelů ubytoven - není zde žádné omezení v ceně na metr čtverečný, na počet osob v místnosti ani žádná vazba na kvalitu vybavení a kvalitu bydlení. Čí je to tedy vina? Starostů? Pochybuji. V prvé řadě by měli být hznáni k zodpovědnosti všichni ti "páchači dobra", kteří s cikány nikdy nebydleli, neznají jejich kulturu a zvyky, ale o to častěji vymýšleli různé programy pro jejich začleňování atd - zde s Vámi souhlasím, že je třeba udělat řádnou inventuru ...

Také souhlasím s Vámi, že hledisko rasy v trestním zákoníku je stupiditou, která by měla být odstraněna co nejdříve - je zcela jedno, jestli vezme někdo basebolovou pálkou druhého po hlavě z důvodu rasového nebo zištného - důsledek je zcela stejný. Zde je vidět zase rukopis "páchačů dobra", za kterými zůstává jen temná stopa, nenávist mezi lidmi a zlo.

Píšete:

Povinností odpovědných osob a zejména starostů, kteří mají řadu práv, ale i povinností, je realizovat a důsledně kontrolovat plnění programu sociálního začleňování Romů do majoritní společnosti a nikoliv pouze „někam“ dát peníze bez hmatatelného výsledku. Je jejich povinností nastavit zcela jasná pravidla pro vyplácení všech peněžních dávek výhradně za provedenou práci, službu či jinou obecně prospěšnou činnost pro obec a důsledně veškeré akce kontrolovat, úkolovat v tomto směru obecní či městskou policii a spolupracovat s Policií České republiky. Jinak se totiž nezmění vůbec nic...

Nezlobte se, ale toto je zcela na vodě - ve vztahu ke starostům a vyplácení dávek jen za odvedenou práci - starostové musí dodržet zákon, který jim dodal Parlament. Není málo případů, kdy starostové nebo i ředitelé škol se snažili jiným způsobem - efektivním a logickým - začleňovat minoritu do většinové společnosti, snažili se vštěpovat základní hygienické návyky dětem - a zle dopadli, byli nazýváni rasisty - právě těmi "páchateli dobra" přisátými na rozpočtu, kteří začleňovali a začleňovali až zcela vyčlenili. Pamatuji si velmi dobře jak dopadl ředitel jedné ZŠ ve Valšském Meziříčí, když vytvořil samostatnbou třídu z cikánských dětí, kde by měli odpovídající péči a vyučovací postup, aby rychle srovnali krok s dětmi majoritní většiny -  hejno tupců se ihned ozvalo a podporováno médii vyvolalo doslova hon na tohoto člověka.

Jak dopadl pan Čunek, když vystěhoval cikánské rodiny do nových kontejnerových bytů za Vsetínem? Jak dopadlo sídliště Chánov - byly tam snad postaveny vybydlené domy, nebo je někdo vybydlel? Má snad společnost povinnost tomu, kdo vybydlí byt dát automaticky nový, aby to dopadlo stejně?

Dovedu pochopit, že Vás toto téma tíží, ale ten základ řešení problému je zcela jinde, než píšete. Změna nastavení celého systému. Mzda, za kterou člověk důstojně může žít, dostatek pracovních příležitostí, důstojný život. Potom můžeme tomu, kdo nechce pracovat a dělá bordel ukázat dveře a vykázat ho z komunity. Bez ohledu na rasu, barvu kůže - padni, komu padni. Dokud toto nebude zajištěno, může se pravice přestřelovat s levicí o sto šest, výsledkem bude rozeštvaná společnost a vzrůstající nenávist.

Velmi často píšete - je třeba přitvrdit ... je rozdíl, zda trestnou činnost spáchá kdokoliv, i když by neměl mít reálný důvod, nebo zda ji spáchá člověk, který již neví kudy kam, aby se uživil. To, co zde vytvořili tupouni za 23 let od Sametu není právním státem, demokratickou společností a již vůbec ne společností, která by dokázala uživit všechny, kteří chtějí pracovat a bude hůř. Zde si levice s pravicí může podat ruce - je to jejich společné dílo.

Jste si jist, že program Lva21 je řešením?schlimbach

Ty jo, tak to je tedy síla. Musím se uklidnit, než začnu reagovat -(