Miroslav Němec: Politická kultura je u nás na bodu mrazu

obrazek
2.3.2013 11:27
To, že jsou mezi našimi poslanci a senátory někteří, kteří tam nikdy být neměli, je dnes již všem našim občanům víc než jasné. Je to ale, bohužel, díky tomu, že občané zvolí konkrétní politickou stranu či konkrétní politický program a předpokládají, že tam tato strana také zodpovědně deleguje slušné, vzdělané a pracovité lidi, neboť před volbami zná tyto kandidáty detailně jen málokdo. Skutečnost je však, bohužel, jiná a v konečném důsledku na to doplácíme my všichni.

Aby se naše demokratická společnost mohla normálně vyvíjet, je nezbytně třeba, aby ji vedli lidé, kteří mají nejen kvalitní vzdělání získané na tradičních veřejných vysokých školách, ale jsou rovněž velmi pracovití, odpovědní, bezúhonní, morálně pevní a také ochotní pracovat mnoho hodin nad standardní pracovní dobu, plných 7 dnů v týdnu, a takřka zdarma pro ostatní občany. Vždy jsem si myslel, že tomu tak je a všech poslanců jsem si velmi vážil, leč pouze do doby, kdy jsem, jako vysoce postavený policista, začal zjišťovat opak.

Nikdy jsem detailně do politiky a hlavně do dění kolem v ní se pohybujících lidí neviděl, protože jakákoliv politická práce je policistům zakázána přímo zákonem a já jsem zákony nikdy neporušoval. Když jsem však po poctivě odsloužených 40 letech služby ze služebního poměru policisty Policie České republiky odešel, začal jsem se o politické dění u nás více zajímat a protože se mi leccos zdálo nepochopitelné, a já bych to se svými odbornými znalostmi a životními zkušenostmi řešil jinak, rozhodl jsem se, že bych snad ještě mohl někde pomoci.

Zjistil jsem však, že v politice, a to nejen na regionální úrovni, se pohybuje řada různých dobrodruhů, kteří se tam snaží nalézt snadný zdroj obživy či dokonce zdroj ke svému enormnímu obohacení a vlastně již právě proto někteří z nich do politiky přímo vstupují. Řada různých nezkušených, leč neobvykle ambiciózních mladíčků, kteří sotva opustili brány vysoké školy, chtějí získat díky politice vysoké a dobře placené funkce, ač nic pořádného ještě neumí a v podstatě ničemu také nerozumí, o životních zkušenostech ani nemluvě. A aby náhodou někdo ty „staříky“, kterých je tam také dost a drží se tam „zuby nehty“ - přesto, že někteří již neudrží nejen meč, ale ani moč - někdo nekritizoval, těm mladíkům a slečnám ty funkce dají. Sníží tím sice věkový průměr celé sestavy, ale oni si vůbec neuvědomují, že jsou tam všichni v takové sestavě spíše pro smích. Je tomu tak proto, že mladí lidé jsou sice přehnaně ambiciózní, ale nic ještě neumí a proto je nelze k takřka žádné zodpovědné práci pustit. A ti staří, kteří mají sice dostatek zkušeností a rádi by tam za pěkný plat vysedávali zřejmě až do smrti, nic moc dělat už nechtějí. Této situace pak zneužívají různí šmelináři a hochštapleři, kteří se pod různými záminkami - často jako tzv. „lobbisté“ - doslova „lepí“ jak na ty nezkušené mladíky, kteří zatím nemají žádné úspory a potřebují si opatřit a zařídit bydlení, tak i na ty přestárlé dědečky a babičky, kteří si již myslí, že se jim už nic nemůže stát a chtějí finančně pomoci svým dětem a vnoučatům, dokud to jde. A výsledkem je to, že ač by vše mohlo fungovat zcela normálně a bez problémů, začne to fungovat až s pomocí různých úplatků, což rychle pochopí i podnikatelé a podmínky pro rozbujelou korupci v celé společnosti jsou vytvořeny.

Z toho všeho pak plyne zcela jasné poučení, že do politiky by měli mladí lidé vstupovat až ve věku, kdy již svou předchozí a pro společnost prospěšnou činností prokázali, že skutečně něco umí, že je na ně spolehnutí a že jsou ochotní a schopní pro občany něco dobrého a víc, než jen standard, vykonat. Proto by, podle mne, měla být zákonem stanovena zcela jasná kritéria vstupu mladých lidí do politiky, např. věk minimálně 35 let s tím, že je povinností každého uchazeče začít v komunální politice, na základním a neplaceném místě, které bude každý vykonávat vedle svého normálního povolání. A teprve, když se tam takový človíček osvědčí, bylo by možné jej delegovat na vyšší stupeň, kde by se pak mohl stát i placeným politikem z povolání. Není totiž nic horšího, než že nějaký nekvalifikovaný, namyšlený a arogantní mladíček sedí na odpovědné funkci, např. generálního ředitele, náměstka ministra či poslance a plácá tam nesmysly. Obdobně by bylo vhodné upravit i odchod přestárlých politiků „z aktivní služby“ a nepřipustit, aby někteří „věční politici“ dělali naší zemi ostudu dokonce na mezinárodní úrovni, jak tomu, bohužel, v současné době je.

Měly by být rovněž zcela jasně stanoveny vhodné platové tarify a stupně, které by zohledňovaly to, že politici jsou často nuceni pracovat mnoho hodin týdně nad zákonem stanovený rámec pracovní doby, měly by tam být zohledněny i kvalifikační požadavky, délka bezchybného výkonu jednotlivých funkcí, apod., ale i přesto by tyto platy politiků neměly výrazně přesahovat průměrný plat ve společnosti, jak tomu dnes je. A teprve potom bychom viděli, kdo z poslanců, senátorů a členů vlády, je ochoten něco prospěšného a užitečného dělat pro ostatní lidi, a kdo to je ochoten dělat jen proto, že jsou tyto funkce nehorázným způsobem přepláceny. A hlavně – nikdy by se nemohlo stát, že by si kterýkoliv poslanec či dokonce senátor dělal, co se mu momentálně zlíbí a co sám chce, bez ohledu na stranu, která ho nominovala, a očekával jakékoliv úplatky za svůj hlas.

Dodržovat určitý režim a etiketu by mělo být základním krédem každého poslance. A ten, který by snad i jen v opilosti provokativně prohlásil, že se nezúčastní slavnostní inaugurace nového prezidenta České republiky, protože s výsledkem jeho zvolení nesouhlasí, by měl okamžitě vrátit mandát. Účastnit se na takto významném aktu by totiž mělo být pro každého poslance a senátora nejen základní povinností, ale také osobní ctí, neboť právě on tam zastupuje občany, kteří ho zvolili, kteří chtěli přímou volbu prezidenta a kteří by tudíž také měli plně respektovat její výsledky. A pokud se tohoto významného aktu takový poslanec či senátor opravdu nezúčastní, mělo by to být považováno za neomluvitelnou urážku hlavy státu.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

 Za hlavní příčinu zhoubného procesu celospolečenské barbarizace zdejšího Absurdistánu, lze již považovat prvotní lži tudíž již z konce roku 1989, které se z různých především pražských balkónů a tribun linuly z úst některých slibotechnařů, vznášely  se nad náměstími a pláněmi a dopadaly k uším podváděných občanů, kteří se v dobré víře zúčastnili těchto svérázných technosliboparty. Lhaním započatý zlovolný proces tak pokračuje dodnes. Záhy se pochopitelně projevila známá pravda, že kdo lže rovněž krade. Falešně a neupřímně započatý převrat po špatném startu, špatně také skončil. Lidé se nechají stříhat jako poslušné ovce od vládnoucích bačů, původně jsem chtěl napsat gaunerů. Hodně důkazů zde snesl pan Němec a vlastně se stačí porozhlédnou se a zapouslouchat se jak nám naprosto věrohodně a stále  dokoneleji. lžou naše vládnoucí elity, natož aby dodržovaly sliby a závazky občanům. Stav  pokřivené duše má pochopitelně deformuje  charakter morální a mravní vlastnosti, inklinace k primitivnosti pak následuje.  Závěr napíši zcela upřímně. Deset minut jsem včera sledoval na TV lhaní Kalouska a opěrtse mi dostavilo nutkání na zvracení.

amiourful
Míla Suchá
Parlament...
Uklízečka jde v podvečer makat do parlamentu. Vejde dovnitř a tam zmatek, chaos, někteří členové horní i dolní komory plus celá vláda poletují, přestavují nábytek, přeměřují prostory, tahají a přestavují židle, křesla, stoly, pulty...
Všichni jsou zpocení...
Uklízečka odchytí Nečase a ptá se: "Co se to tu, pane předsedo, děje?"
"Víte, v sobotu bude pro nás životně důležité zasedání a protože to tady nefunguje, popravdě - je tady neskutečný bordel, tak ho chceme nějak eliminovat podle feng-shui..."
Uklízečka se ironicky usměje a povídá: "To nepomůže."
"Proč?"
"Já už jsem v bordelu pracovala, tam, když nic nefungovalo, museli vyměnit komplet všechny kurvy..."