Národní socialisté proti totalitě

obrazek
24.2.2012 14:49
Před 64 lety - v únoru 1948 - se Československá strana národně socialistická (ČSNS) postavila do čela odporu demokratických sil proti nastupující komunistické totalitě. Únorové události roku 1948 byly další etapou pomnichovského vývoje v Československu a zejména výsledků druhé světové války. Rozdělení světa na sféry vlivu, bylo porážkou demokracie v Československu. Konference vítězných mocností na Jaltě a v Postupimi daly tomuto rozdělení světa své posvěcení. Mnichovanství v roce 1938, tedy kapitulace před rozpínavostí hitlerovského Německa, otevřelo cestu k nástupu komunismu. Z dnešního pohledu národní socialisté vedli v únoru 1948 předem ztracenou bitvu. Můžeme jim dnes mnohé vytýkat, kriticky je posuzovat za jejich únorový přístup, za přílišnou víru či naivitu v pomoc demokratického světa.

Dnes - při 64. výročí únorových událostí roku 1948 - připomínáme, že to byli především národní socialisté, kteří za svoji únorovou odvahu postavit se proti totalitě platili svými životy, vězením nebo ztrátou zaměstnání. Drtivá většina poslanců Parlamentu ČSR zvolených za ČSNS odešla v únoru 1948 na protest z parlamentních lavic. Strana byla rozehnána, násilně rozpuštěna a její majetek zabaven. Národní socialisté byli předvojem, který jako první prošel poúnorovou perzekucí. Většina představitelů národních socialistů nepřistoupila na kolaboraci, skončili ve věznicích, mnozí bojovali za obnovu demokracie v emigraci. V kladenských dolech skončil i nejmladší národně socialistický poslanec Josef Lesák, který vedl v únoru 1948 studenty k Dr. Edvardovi Benešovi na Pražský hrad. V roce 2008 převzal nejvyšší státní vyznamenání, krátce na to zemřel. Zůstal věrný straně do svých posledních dnů.

V červnu 1950 byla popravena poslankyně Dr. Milada Horáková, národní socialistka, která se stala symbolem odporu proti komunistické totalitě. Polistopadový vývoj po roce 1989 a vypořádání se s komunismem byl pro bývalé národní socialisty velkým zklamáním. Přes pomoc opozici a aktivní vystoupení národních socialistů v listopadu 1989, kdy budova Melantrichu na Václavském náměstí, tak i deník Svobodné Slovo sloužilo opozici, uznání nedošli. O novém vývoji událostí rozhodovali často opět komunisté, dnes sice bývalí, ale přesto mnozí s únorovou komunistickou minulostí. Národně socialistická strana se v polistopadové době mnohým nehodila. Dnes, v souvislosti s rozsáhlou a velice problematickou církevní restitucí, připomínáme, že národním socialistům nedošlo k navrácení jejich majetku, který jí byl komunisty zabaven.

Národní socialisté zůstali i přes porážky, jak únorové, tak polistopadové stranou, která zůstala věrna odkazu svých předků. Letos v dubnu si připomeneme 115. výročí jejího vzniku. Národní socialisté byli vždy stranou národní a sociální, budou vždy vystupovat proti každé totalitě, jakéhokoliv zabarvení.

nslev21
Nový politický levicový subjekt, který byl zaregistrován v listopadu 2011. Předsedou strany se stal expremiér a expředseda ČSSD Jiří Paroubek, místopředsedy jsou Tereza Holišíková, Jiří Šlégr a Stanislav Palša. Více informací na www.nslev21.cz
Klíčová slova: historie, LEV 21

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rku

Vážení,

pokud píšete o mnichovanství,měli byste si uvědomit, že Mnichovskou dohodu respektoval Dr. Beneš, jehož se jako významného člena vaši strany často dovoláváte, bez souhlasu parlamentu a proti vůli většiny lidu i armády. ČSNS byla podle historiků za první republiky nejukřičenější strana a po 1945 nezaostávala v některých věcech- zákaz agrární strany, odsun Němců a i znárodnění - vůbec za komunisty. Také po roce 1968 s komunisty snaživě kolaborovala. A umožnění přístupu do Melantrichu bylo dílem jedinců a ne vedení strany. Takže strana si žádné velké uznání nezasloužila.