Nadějní ropáci a zelené perly, aneb Patrik zavalil dálnici

ropak 16
24.4.2018 08:16
Každoročně koncem dubna přichází oblíbená kratochvíle, kterou je výběr majitele ropáckého dortu z tuctu obvykle velice zasloužilých kandidátů. A k tomu patří ještě neméně tvrdý výběr nejpitomějších výroků o životním prostředí, které by si zasloužily diplom a titul Zelená perla. Výsledek bude zveřejněn v pátek 27. dubna 2018 od 18 hodin v Brně v salónku restaurace Vegalité.

Přinášíme kandidátní listiny obou anket (s mírnou redakční úpravou), abyste si také mohli tipnout, jak to v komisi, ve které také působím, nakonec dopadne. Hodnotí se rok 2017, kterému dominoval boj o Šumavský národní park a o účast veřejnosti při posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Ale to je jen rámec, pokaždé jde fakticky o život. Zaujalo mne moudro, které vypadlo z jihočeského poslance za ODS Jana Zahradníka, že „divočina bez člověka není možná“.

On to asi myslel jinak, ale divočina už bez aktivní ochrany člověkem nepřežije. Jenže člověk taky to má stále těžší bez dostatečné podpory divočinou. Ta mu uchovává genetický fond přírody a základní model soužití druhů, ze kterého člověk vzešel a který nelze vyrobit. Na tohle má příroda monopol. A není to jen klima, co nám dává najevo, že tu začíná být vybydleno.

Obecně se dá říci, že ekologové kazí kšeft. Kdyby se developerům podařilo prolomit stavební uzávěry v národním parku, je to jako nalezení zlaté žíly. Třeba pozemky v Modravě jsou hodnoceny zhruba jako na pražském Václaváku. Také dopravní stavby často neomylně sledují trasy, pod kterými si kdosi mocný v pozadí včas koupil za pětník opuštěné pole a teď by rád investici zhodnotil dalšími nulami na konci.

Největším nepřítelem lidstva je samozřejmě Miroslav Patrik z Dětí Země, který anketu organizuje. Je to skromný člověk, který ani netuší, jaké má možnosti. Dokonce ministr dopravy Dan Ťok na jeho adresu prohlásil: „Když jsme otevírali dálnici D8, tak bylo řečeno, že díky konání pana Patrika a jeho organizace Děti Země se ta dálnice zbrzdila a celá se stavěla 35 let.“

Zřejmě to byl taky Patrik, kdo ji zavalil utrženým svahem, což byla nejdůraznější překážka z posledních let. A není vyloučeno (informované mosty se už chvílemi někam sunou), že to ještě zopakuje. On sám si myslí, že jen upozorňoval na nebezpečí trasování dálnice v sesuvném území. Tlumočil názory geologů z moci vědecké i úřední, že to tam spadne a že by se to tedy mělo vést jinudy. Nevedlo, spadlo. Jak prosté. Lidi umlčíte, ale příroda se nedá.

Znovu se také objevila tvrzení, že aktivisté si na ekology jen hrají, ale jsou to jen vyděrači, kteří žádají výpalné. S tím trochu neladí naléhavá výzva, kterou dávám raději celou:

„Děti Země – Brno potřebují pomoc veřejnosti s financováním letošního ročníku anket Ropák a Zelená perla, neboť se jim nepodařilo získat žádné peníze. Plánovaný rozpočet je kolem 12 tisíc Kč. Vybrané vstupné na večerní soirée bohužel nepokryje všechny náklady na přípravu akce.

Velice by nám proto pomohla solidarita lidí, kteří fandí anketě Ropák, pokud by na náš účet číslo 171308149/0300 s variabilním symbolem 27042018 poslali nejméně 100 Kč jako dar (na požádání lze zaslat potvrzení). Děkujeme všem za případnou finanční podporu!“

(zf)

 

Tucet kandidátů pro udělení titulu „Ropák 2017“

 

1) Mgr. Richard Brabec , ministr životního prostředí a poslanec za hnutí ANO

  • za hlavní podíl při schválení novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Poslaneckou sněmovnou dne 5. 9. 2017. Novela omezí jeho účel, neboť o 85 % staveb ruší zjišťovací řízení o jejich ekologických vlivech. Ruší také právo veřejnosti na vyjádření k posudku EIA a vládě dává právo rozhodnout, které stavby nebudou posuzovány pro „převahu veřejného zájmu.
  • Ministru Brabcovi je dále vytýkána účelová nečinnost při schvalování poslaneckých návrhů na změnu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Odehrálo se to v rámci schvalování novely stavebního zákona dne 27. 6. 2017 a přijaté návrhy znamenají, že spolky jsou vyloučené z účasti v územních a ve stavebních řízeních pro stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko EIA. Investoři mohou obcházet řádné správní řízení o zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů, neboť místo rozhodnutí bude nově postačovat jen podkladové závazné stanovisko, vydané úřadem bez vlivů spolků.
  • Ministr rovněž nese odpovědnost za odmítnutí České republiky podpořit přísnější emisní limity pro velké spalovací zdroje podle nejlepších dostupných technik na úrovni Evropské unie (dokumenty BREF), čímž ČR podpořila zájmy průmyslu a nikoliv zdraví populace. Navzdory tomu byly přísnější emisní limity členskými státy schváleny.

 

2) Ing. Daniel Beneš, MBA , generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s. – Ústecký kraj

- za rozhodnutí představenstva ČEZ prodat uhelnou elektrárnu Počerady firmě Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače. Elektrárna je zisková a česká vláda jako majoritní vlastník s prodejem nesouhlasí. Ztratila by kontrolu také nad těžbou uhlí z velkolomu Vršany, se kterým má elektrárna dlouhodobou smlouvu. Ani dozorčí rada ČEZ původně prodej neschválila. Prodej by mohl vést k opakovanému prodlužování životnosti elektrárny se všemi negativními vlivy na zdraví obyvatelstva a životní prostředí.

 

3) Mgr. Evžen Doležal , ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP

- za vydání stanoviska SEA k návrhu Koncepce vodní dopravy v květnu 2017 s 31 podmínkami, podle které se má na udržení a další rozvoj nákladní a osobní vodní dopravy utratit asi 26 mld. Kč, včetně výstavby jezu Děčín a plavebního kanálu u Přelouče. Návrh koncepce má značné negativní vlivy na evropsky významné lokality Labské údolí a Porta Bohemica, které jsou díky unikátním přírodním podmínkám prakticky nekompenzovatelné. Navzdory požadavkům laické i odborné veřejnosti nedošlo k mezistátnímu ekologickému posouzení vlivu koncepce na Labe v Německu.

 

4) Jaroslav Foldyna , zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec za ČSSD

- za podání změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, společně s poslancem Františkem Adámkem (ČSSD), v rámci novelizace stavebního zákona. Novela vylučuje spolky z účasti v územních a stavebních řízeních pro stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko EIA, tedy především pro stavby s lokálním negativním vlivem na životní prostředí a přírodu.

 

5) Ing. Marian Jurečka , zastupitel Olomouckého kraje, ministr zemědělství a poslanec za KDU-ČSL – Královéhradecký kraj

- za trvalou podporu výstavby vodní nádrže Zdobnice-Pěčín umístěné v I. a II. zóně CHKO Orlické hory. Nádrž by stála 11 miliard korun a vyžádala by si demolici několika desítek budov, ačkoliv její potřebnost je sporná. Zadržování vody v krajině lze účelně zajistit řadou menších opatření v povodí Zdobnice. Ministerstvo zemědělství na základě kritiky místních obcí a laické i odborné veřejnosti nakonec navrhlo přípravu nádrže zastavit.

 

6) Ladislav Okleštěk , hejtman Olomouckého kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO)

- za podání návrhu změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v únoru 2017 jménem osmi poslanců v rámci novelizace stavebního zákona. Novela usnadňuje správní rozhodnutí o výjimkách k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů.

 

7) Vlastislav Paseka , jednatel společnosti CONMACO MÍSEČKY s.r.o. – Liberecký kraj

- za odpovědnost při zničení mokřadu a biotopu vzácného hořce tolitovitého při výstavbě šesti apartmánů v Horních Mísečkách na území KRNAP, neboť developerem najatá stavební firma jej zavezla zeminou do výšky 10 metrů.

 

8) Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj

- za to, že při schvalování vládní novely stavebního zákona aktivně neodmítala účelový pozměňovací návrh zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od poslanců z ČSSD Jaroslava Foldyny a Františka Adámka. Spolky tak byly vyloučené z účasti v územních a ve stavebních řízeních pro široký okruh staveb, což je v rozporu s programovým prohlášením vlády.

 

9) Ing. Dan Ťok, ministr dopravy

- za trvalé prosazování výstavby cca 380 km plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za 300-400 mld. Kč do roku 2045, neboť na jednání ministrů dopravy zemí Visegrádské skupiny konané dne 31. 1. 2017 podepsal memorandum, které předpokládá financování této stavby z evropských peněz. Ekologická, dopravní, ekonomická i právní hlediska tento projekt silně zpochybňují, neboť by způsobil významný zásah do fungování zbytků relativně přirozených říčních ekosystémů střední Evropy.

 

10) Mgr. Jaroslav Větrovský , senátor za hnutí ANO

- za předložení návrhu změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, společně se senátorem Tomášem Jirsou (ODS) v lednu 2017, který popírá smysl národních parků, neboť by se zrušil jejich dlouhodobý cíl chránit nerušený vývoj přírody aspoň na polovině rozlohy parku. Jako hlavní cíl kulturních zón uvádí rozvoj obcí, umožňuje převést značnou část lesů mezi hospodářské, nevylučuje budování přehrad či lov zvěře v zónách divočiny apod. Na základě kritiky laické i odborné veřejnosti byl návrh Poslaneckou sněmovnou zamítnut.

 

11) RNDr. Jan Zahradník, zastupitel Českých Budějovic, zastupitel Jihočeského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Česká republika

- za podání návrhu změny zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podle kterého by se směly účastnit územních nebo stavebních řízení jen spolky s nejméně tříletou činností, a ještě by musely shromáždit podpisy nejméně stovky osob. Vedle adresy a data narození by muselo být na listinách uvedeno ještě číslo občanského průkazu nebo pasu a každé navazující řízení by navíc vyžadovalo novou podpisovou listinu. To lze považovat za šikanózní zvůli na aktivních občanech, kteří chtějí připomínkovat stavby s negativním vlivem na přírodu a životní prostředí. Návrh byl nakonec poslanci zamítnut.

 

12) Ing. Miloš Zeman , prezident České republiky – Česká republika

- za trvalý negativní postoj k ochraně české přírody a krajiny v roce 2017. Např. odborně neodůvodněným odmítnutím novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kterým se upravuje péče o národní parky, přestože novelu zákona podpořila rozhodující většina laické i odborné veřejnosti. Nesouhlas prezidenta byl přehlasován Poslaneckou sněmovnou.

 

Zpracoval Miroslav Patrik, Děti Země – Brno

(Redakčně zkrátil a upravil zf)

 

Jeden a půl tuctu finalistů pro udělení „Zelené perly 2018“

 

1) Vojtěch Filip, poslanec a předseda ÚV KSČM

„Souhlasím, že je potřeba chránit naši krajinu, jíž ubližují mnozí, a to včetně tzv. ochránců přírody.“

Z článku O Národním parku Šumava je třeba jednat dál

https://www.kscm.cz/aktualne/aktuality/o-narodnim-parku-sumava-je-treba-jednat-dal, 19. 4. 2017

 

2) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor za ODS

„Přečtěte si něco o filosofii divočiny, myslím, že se ten jejich žurnál jmenuje Sedmá generace. Je to filosofie, jako byl třeba komunismus. Pro ně je „divočina“ droga.“

(u odpovědi na otázku, kdo má zájem na tom, aby na Šumavě nic nerostlo)

z rozhovoru s názvem Senát schválil Šumavský národní park pro lidi, Sněmovna pro vědce a ekologické aktivisty

http://www.novarepublika.cz/2017/03/senat-schvalil-sumavsky-narodni-park.html, 6. 3. 2017

 

3) Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou a senátor za ODS

„Prezident říká, že řešení je zrušit národní park. Má pravdu, kdyby tam nebyl národní park, příroda by se musela normálně chránit.“

(z odpovědi na otázku, co je potřeba udělat, aby na Šumavě byl živý les se zvířaty)

z rozhovoru Senát schválil Šumavský národní park pro lidi, Sněmovna pro vědce a ekologické aktivisty

http://www.novarepublika.cz/2017/03/senat-schvalil-sumavsky-narodni-park.html, 6. 3. 2017

 

4) Libor Lukáš, předseda spolku Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, z. s., zastupitel obce Pitín a zastupitel Zlínského kraje (ODS)

„Jednoznačně je třeba v ČR snížit míru byrokracie, prosadit a používat selský rozum a „hrstce kazisvětů“ shromážděných v různorodých „nezávislých“ občanských spolcích, které však nemají vůbec žádnou zodpovědnost, neumožnit nadužívání občanských svobod, rozpínavost a nekonečné brojení proti všemu a proti všem.“

z článku„Ekoterorista“ přímo z Čunkova úřadu blokuje stavbu dálnice. Exhejtman toho má dost a prozradil nám čerstvé zprávy

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Ekoterorista-primo-z-Cunkova-uradu-blokuje-stavbu-dalnice-Exhejtman-toho-ma-dost-a-prozradil-nam-cerstve-zpravy-491461, 9. 6. 2017

 

5) Alena Nohavová, poslankyně za KSČM

„Poslední poměrně suchá léta situaci na Šumavě zhoršila, a o vodu přišel i pramen Vltavy, což všichni ekoaktivisté, přestože to viděly tisíce návštěvníků, vesele popírají, a to s odůvodněním, že je ucpaný.“

z projevu ke změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve verzi vrácené Senátem na téma účelnosti národních parků (tisk č. 501)

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/055schuz/s055187.htm#r6, 1. 3. 2017

 

6) Vladimír Puchalský, primátor Přerova (Společně pro Přerov)

„Miroslav Patrik a Děti Země naprosto falešně předstírají používání subjektivních práv a důsledkem je téměř šikana Přerova, Přerovanů a Přerovska.“

(ke sporu o trasování dálničního obchvatu Přerova)

z článku Děti Země dál usilují o změnu trasy dostavby D1 u Přerova, podaly žalobu

https://olomouc.idnes.cz/dostavba-dalnice-d1-prerov-deti-zeme-zaloba-ministerstvo-zmena-trasy-dluhonice-19b-/olomouc-zpravy.aspx?c=A171206_368984_olomouc-zpravy_stk, 15. 12. 2017

 

7) Antonín Schubert, předseda Svazu obcí NP Šumava a starosta Modravy

„Míra demagogie ekoaktivistické kampaně podporované některými vládními politiky, státními úředníky, vědci, herci, zpěváky a všemi veřejnoprávními médii, má svou historickou paralelu v roce 1938.“

z článku ŠUMAVA: Neetická kampaň ekologistů

http://neviditelnypes.lidovky.cz/sumava-neeticka-kampan-ekologistu-d5e-/p_spolecnost.aspx?c=A170222_195653_p_spolecnost_wag, 24. 2. 2017

 

8) Antonín Schubert, předseda Svazu obcí NP Šumava a starosta Modravy

„Novela zákona je vítězstvím lži, demagogie, partikulárních zájmů a honu na voliče nad pravdou a skutečnou ochranou přírody.“

z článku Zimola k zákonu o národních parcích: Čelili jsme výhrůžkám

https://www.denik.cz/z_domova/zimola-k-zakonu-o-narodnich-parcich-celili-jsme-vyhruzkam-201703011.html, 1. 3. 2017

 

9) Ján Štuler, vládní zmocněnce pro jadernou energetiku

„Cokoliv studujete, studenti a studentky, a cokoliv se učíte, co má souvislost s jadernou energetikou, je velice čestné, průzračné a potřebné, protože to patří k základním potřebám člověka, vedle pitné vody, potravin a střechy nad hlavou.“

z přednášky „ Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR a jeho plnění“ na Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT (3:40-4:05 minuta)

https://slideslive.com/38901778/narodni-akcni-plan-rozvoje-jaderne-energetiky-v-cr-a-jeho-plneni, 19. 5. 2017

 

10) Dan Ťok, ministr dopravy (nezávislý za hnutí ANO)

„Když jsme otevírali dálnici D8, tak bylo řečeno, že díky konání pana Patrika a jeho organizace Děti Země se ta dálnice zbrzdila a celá se stavěla 35 let.“

z tiskové konference ministra dopravy Dana Ťoka s generálním ředitelem ŘSD ČR Janem Kroupou s názvem Děti Země účelově blokují výstavbu bezpečnějších dálnic a škodí lidem (5:27-5:43 minuta)

http://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministr-dopravy-Dan-Tok-Spolek-Deti-zeme-udajne-c?returl=/Media, 27. 7. 2017

 

11) Dan Ťok, ministr dopravy (nezávislý za hnutí ANO)

„Jsem přesvědčen, že výstavba dálnic je stoprocentně v souladu s ochranou krajiny.“

(z odpovědi na tvrzení, že Ministerstvo dopravy při plánování dopravních staveb nerespektuje ochranu životního prostředí,. Řekl to při návštěvě Zlínského kraje, kde se k výstavbě připravuje dálnice D49 Hulín – Fryšták)

http://byznys.lidovky.cz/tok-dostavba-obchvatu-otrokovic-by-mela-zacit-pristi-rok-pe9-/doprava.aspx?c=A170828_164449_ln-doprava_mha#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_byznys&utm_content=main, 28. 8. 2017

 

12) Dan Ťok, ministr dopravy (nezávislý za hnutí ANO)

„Jako ministr dopravy jsem se stal ropákem roku a jsem na to hrdý. Na rozdíl od různých rádobyochránců chci chránit nejen mravence a brouky, ale také živočišný druh jménem člověk.“

z článku Předvolební anketa MF DNES

Mladá fronta Dnes-Karlovarský kraj, 14. 10. 2017

 

13) Jan Zahradník, zastupitel Českých Budějovic, zastupitel Jihočeského kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS)

„Na Šumavě a vůbec všude vládnou aktivisté.“

z projevu ke změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve verzi vrácené Senátem na téma účelnosti národních parků (tisk č. 501)

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/055schuz/s055022.htm#r2, 21. 2. 2017

 

14) Jan Zahradník, zastupitel Českých Budějovic, zastupitel Jihočeského kraje a poslanec za ODS

„Divočina bez člověka není možná.“

z diskuse o podobě NP Šumava v pořadu „Parlamentní volby 2017: Předvolební debata na téma zemědělství a životní prostředí“ (1:24:37-1:24:40 hodina)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11966400156-parlamentni-volby-2017/217411033281006-predvolebni-debata (a také https://www.youtube.com/watch?v=BqeCIrS-HCE), 6. 10. 2017

15) Miloš Zeman, prezident ČR

„A když tam přišli dřevorubci, tyto dívky bránily dřevorubcům v pokácení těchto stromů. A místo toho, aby je tito dřevorubci přeřízli, pardon, mám tím samozřejmě na mysli ty stromy, nechápu, proč se smějete, aby je ti dřevorubci přeřízli, tak odešli.“

z projevu ke změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve verzi vrácené Senátem na téma účelnosti národních parků (tisk č. 501)

https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/055schuz/s055015.htm, 21. 2. 2017

 

16) Miloš Zeman, prezident ČR

„Zelení aktivisté se podle mého názoru vyznačují i tím, že někdy vymáhají tzv. výpalné, tzn. řeknou 'pokud nedostaneme sponzorský dar, podáme na vás žalobu'. Důkaz: Děti Země v čele s panem Patrikem podaly dvacet šest žalob na dostavbu dálnice D8 v Ústeckém kraji, takže tato dálnice trvala v patnáctikilometrovém úseku asi dvacet let.“

z projevu při návštěvě zastupitelstva Jihomoravského kraje v pořadu „ Zavřel bych aktivisty do rezervací bez vody a elektřiny, prohlásil prezident “ (3:59-4:33 minuta)

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/zavrel-bych-aktivisty-do-rezervaci-bez-vody-a-elektriny-prohlasil-prezident-32136, 29. 5. 2017

 

17) Miloš Zeman, prezident ČR

„Přál bych si, aby lidé, kteří mnohdy nikdy nebyli na Šumavě, pochopili, že se jedná o místo pro lidi, a datel tříprstý a tetřev hlušec z těchto míst z uschlého lesa dávno zmizeli.“

z článku Šumava má být pro lidi, tetřev i datel už zmizeli, řekl Zeman na jihu Čech

https://budejovice.idnes.cz/prezident-sumava-milos-zeman-jizni-cechy-narodni-park-tetrev-datel-1fl-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170612_120641_budejovice-zpravy_khr, 12. 6. 2017

 

18) Petr Zimmermann, expert ODS pro zdravotnictví a v letech 2000-8 hejtman Plzeňského kraje (ODS)

„Divočina“ na Šumavě je jen romantickou iluzí zelených, u těch mazanějších pak přímo nástrojem moci a ohlupování lidí. Nástrojem zelené totality.“

z článku Divočina na Šumavě jako nástroj totality

https://www.ods.cz/clanek/13246-divocina-na-sumave-jako-nastroj-totality, 1. 3. 2017

 

Dle rozhodnutí sedmičlenné subkomise zpracoval Miroslav Patrik, Děti Země – Brno

(Redakční úprava zf)

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.