Německé hraniční kontroly ve středu zájmu

kontrola hranice německo
16.2.2021 10:33
Němečtí komentátoři se široce zabývají přísnými vstupními předpisy na hranicích s Českou republikou a rakouským Tyrolskem, odůvodněné šířením mutace koronavirů.

ALLGEMEINE ZEITUNG z Mohuče se v té souvislosti zabývá také principy německé protiepidemické politiky, která staví ochranu zdraví nad všechny ostatní otázky a zdůrazňuje, že tvrdé uzavření hranic by však mělo být pouze dočasným nouzovým opatřením. Pokud míra proočkovanosti ještě není na úrovni umožňující velkorysé uvolnění, měly by se alespoň zvážit alternativy. Testovací povinnost například pro všechny dojíždějící a nejen pro ty, kteří pracují v systémově důležitých odvětvích ekonomiky bude nutno postupně racionálně promyslet, zdůrazňuje list. Naproti tomu list SÜDDEUTSCHE ZEITUNG je skeptický, že se brzy něco změní. Není jasné, kdy se spolková vláda bude zabývat přísnějšími pravidly dopravy přesto, že pro německou ekonomiku jde o prvořadou otázku, kritizuje mnichovský vedoucí list..

Sdělovací prostředky široce referují i obrazem, jaká situace vznikla když Spolkové republika s Českou republikou a rakouskou zemí Tyrolsko zavedlo od neděle přísná pravidla pro vstup, obdobně tak na příslušných hraničních přechodech v Bavorsku a Sasku. Zejména pak až 30km frontami vozidel čekajících na vstup. 

Cílem je omezit zavlečení nakažlivých variant které podle oficiálních informací se vyskytují mnohem častější jak v České republice, tak v Tyrolsku než v Německu. Ovšem také Slovensko je však nyní také klasifikováno jako oblast s obzvláště nebezpečnými virovými mutacemi. V Evropě do této kategorie již spadalo Portugalsko, Irsko a Spojené království.

Výjimky ke vstupu jsou v současnosti povoleny do postižených oblastí pouze Němcům a cizincům s povolením zde pobývat. Zpočátku byly udělovány výjimky pro lékaře, zdravotní sestry a geriatrické sestry, řidiče nákladních vozidel a sezónní zemědělské pracovníky a také z důležitých rodinných důvodů, jako je pohřeb příbuzného. Dojíždějící s důležitými úkoly v systémově relevantních průmyslových odvětvích by nyní měli cestovat do Německa pokud předloží do úterý příslušnou pracovní smlouvu. Svobodné spolkové státy Bavorsko a Sasko je definují jako systémově relevantní jednotlivá osvědčení, která musí být předložena na hranici. Viceprezident parlamentní skupiny liberálních FDP kritizoval nové nařízení jako chaos a nesmírnou zátěž pro ekonomiku a lidi žijících poblíž hranic. Mnoho společností se obávalo, že v důsledku toho nebude schopno vyrábět jako obvykle za situace, kdy pracuje v Bavorsku na 22000 lidí z České republiky a 9600 z Rakouska, zejména ve zpracovatelském průmyslu.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann uvedl, že mezi výjimečná odvětví by měly patřit vodní a elektrické společnosti nebo výroba potravin. Předpokladem pro vstup zaměstnanců je však zatím stále negativní test, který není starší než 48 hodin a digitální registrace. Automobilový průmysl se obává problémů, protože testovací povinnost pro řidiče nákladních vozidel nemůže být provedena v tak krátkém čase. Také samotná výroba automobilů je od pondělního poledne do značné míry ohrožena a hrozí, že bude úplně zastavena. Proto požadují, aby na hranicích byly vybudovány dostatečné testovací kapacity.

V Bruselu se o této otázce se v současné době diskutuje a zaznívá kritika na striktní německá opatření. Hraniční kontroly hájil státní parlamentní tajemník spolkového ministerstva vnitra řízeného Horstem Seehoferem, předním politikem bavorských křesťanských sociálů, argumentem, že šíření koronavirových mutací zkrátka musí být omezeno a je také třeba zastavit rostoucí strach z jejich šíření.

Šlesvicko - Holštýnský ministr zdravotnictví na straně druhé neplánuje zavést kontroly na hranicích s Dánskem. Místo toho, aby byly uzavřeny hranice, je chytrým způsobem zavedena testovací strategie, řekl politik liberální FDP. V současné době je v Dánsku sedmidenní výskyt těsně pod 50, ve Šlesvicku-Holštýnsku je to 57 na 100tisíc obyvatel a proto považují. že hraniční kontroly by neměly vůbec smysl. Severní Porýní-Vestfálsko plánuje zachovat otevřené hranice se sousedními zeměmi Nizozemskem a Belgií. „Bylo by fatální, kdyby se během krize všichni stáhli do ulit “ uvedl ministr Stephan Holthoff-Pförtner z křesťansko demokratické unie. S ohledem na mutace koronaviru sarský předseda vlády Tobias Hans nevyloučil však hraniční kontroly na přechodech do Francie a Lucemburska. V žádném případě se však nebude očekávat, že dojíždějící budou čelit novým obtížím, uvedl politik CDU ve vládním prohlášení v zemském parlamentu v Saarbrückenu.

 

 

Ilustrační foto

 

seeman-richard
Narodil se v roce 1933. Je absolventem dnešní Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul PhDr. Pracoval v Československém rozhlase, zahraničním vysílání. Po propuštění v roce 1970 byl zaměstnán jako topič a v železářství. V roce 1990 se vrátil do služeb Československého rozhlasu, kde zastával různé funkce, mimo jiné ústředního ředitele. Od roku 1993 je v důchodu a nadále spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 1997 až 2008 byl členem Rady Českého rozhlasu, kde zastával po pět let funkci předsedy. Je autorem řady komentářů, článků a knih

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.