Nová kniha Karla Kaplana nás seznamuje s fungováním Národní fronty za komunistického režimu

obrazek
26.3.2012 14:51
Historik a badatel Karel Kaplan napsal zajímavý příspěvek k českým moderním dějinám nazvaný Národní fronta 1948 – 1960. Publikace pojednává o fungování "obrozené“ Národní fronty v letech 1948 – 1960 a mechanismu vládnutí a uplatňování "vedoucí úlohy“ KSČ, v režimu diktatury komunistického aparátu.

Kniha zasvěceně provádí jednotlivými etapami ve vývoji Národní fronty, zaměřuje se též na roli tzv. akčních výborů Národní fronty, jež byly zakládány již při mocenskopolitickém zvratu v únoru 1948 a existovaly poměrně dlouhou dobu po něm, a činností a rolí nekomunistických stran ve vymezeném období. Publikace je koncipována jako analytická a materiálová studie a přináší i nové poznatky k problematice.

K. Kaplan jedním z mála historiků, kteří každý rok napíší minimálně jednu odbornou práci. Je průkopníkem bádání o komunistickém režimu, jenž existoval v Československu v letech 1948 – 1989. Přitom se nezaměřuje pouze na politické aspekty vládnutí KSČ nad společností, zajímají jej i hospodářská a sociální hlediska dané problematiky, čímž odborné i laické veřejnosti od roku 1990 značně rozšířil obzory. Z jeho nejznámějších děl můžeme jmenovat například: Pět kapitol o únoru, Nekrvavá revoluce, Alexej Čepička. Dobová dramata komunistické moci,Největší politický proces: "M. Horáková a spol." Ve svých 83 letech je stále aktivní a tvoří nadále hodnotná díla., neboť v českých, resp. československých dějinách, je stále co objevovat.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rezjir10

Ještě by to chtělo uvést základní bibliografické údaje.