Nové informace Vasevec.cz: Bárta, ABL, Vydavatelství Pražan aneb jak se tajně financuje politická strana

obrazek
3.5.2011 08:54
Redakce Vasevec.cz získala od důvěryhodného zdroje, podrobně obeznámeného s okolnostmi hospodaření Věcí veřejných a společností jim blízkých dokumenty, které přinášejí nové informace o pozadí podnikatelského plánu Víta Bárty na privatizaci politiky. Z těchto dokumentů vyplývá, že zde existují závažné pochybnosti o financování Věcí veřejných.

Nedávno zveřejněný záznam vystoupení bývalého ministra dopravy, tehdejšího majitele detektivní agentury ABL a dnešního neformálního šéfa Věcí veřejných Víta Bárty z roku 2008 (v němž vysvětloval svým podřízeným nutnost proniknout do politiky, aby ABL získávala zakázky) ukázal, že Věci veřejné byly již tehdy jakousi „politickou divizí“ firmy ABL.

Věci veřejné s.r.o.

Jednou z firem, která měla již tehdy k Věcem veřejným blízko a která se podílela na propagaci politiky Věcí veřejných, je Vydavatelství Pražan s.r.o. Ta vydávala časopis Pražan a později i noviny Věci veřejné. Vydavatelství Pražan se dokonce původně jmenovalo Věci veřejné s.r.o. Tato firma byla založena v roce 2001, tedy v roce vzniku stejnojmenné politické strany, předsedkyní strany Stanislavou Moravcovou. Zlom nastává v roce 2004, kdy do této firmy a následně i strany Věci veřejné přicházejí lidé spojení s Vítem Bártou, respektive firmou ABL. Od této doby se ve straně angažují Jaroslav Škárka, Josef Dobeš, Kateřina Klasnová a Karolína Peake. Postupně došlo k odchodu „starých“ členů a strana i vydavatelství byly „abelizovány“.

V roce 2006 se Věci veřejné staly na Praze 1 druhou nejsilnější stranou, když získaly 22%. Právě před těmito komunálními volbami zaznělo na adresu Věcí veřejných první obvinění, zpochybňující jak jejich financování, tak napojení na firmu ABL Víta Bárty. V článku Lidových novin z 21. září 2006 s názvem „Věci veřejné – jsou průhledné?“ obvinil tehdejší zastupitel Prahy 1 za Evropské demokraty Jan Votoček VV z negativní kampaně, která byla vedena právě přes časopis Pražan a jejímž cílem měla být diskreditace všech pravicových stran. Již tehdy mluvil o propojení VV a ABL. Votoček tehdy pro LN prohlásil: „Zdá se, že tato detektivní agentura vytvořila virtuální politickou stranu, kterou financuje a jejím prostřednictvím se snaží ovládnout radnici Prahy 1.“

Tehdy se však žádné finanční propojení mezi firmou ABL a Věcmi veřejnými neprokázalo a představitelé strany v čele s Josefem Dobešem jakékoliv propojení firmy ABL s VV popřeli.

Věci „proinzerované“

Zlom nastal v roce 2009, kdy se v souvislosti s předčasnými volbami začaly VV profilovat jako strana, která chce z původně pražského komunálního prostředí přejít na celostátní úroveň. Dnes je možné tento zlom dát do souvislosti s plánem Víta Bárty, který představil svým manažerům na podzim roku 2008.

Před volbami do Evropského parlamentu vydalo vydavatelství Pražan čtyři "volební speciály", každý s údajně čtyřmilionovým nákladem a údajně čtyřmilionovým rozpočtem. Vedení společnosti ABL přiznalo, že za čtyři inzeráty v těchto časopisech utratilo 12,3 milionu korun.

Z třímilionového rozpočtu dali lidé prokazatelně spjatí s firmou ABL 250 tisíc korun. Většina peněz tedy nešla z ABL straně přímo, nýbrž přes časopis Věci veřejné, ve kterém ABL a spřízněné firmy inzerují.

Místopředsedkyně VV a tehdejší Bártova družka, dnešní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za VV, Kateřina Klasnová však tehdy pro MF Dnes odmítla propojení mezi VV a vydavatelstvím Pražan, respektive časopisem.

Podíváme-li se na oficiální vztah mezi Věcmi veřejnými a Vydavatelstvím Pražan tak, jak jej uvádějí dokumenty a stanoviska Věcí veřejných, pak platí, že i samotné VV oficiálně popírají s Vydavatelstvím Pražan jakýkoliv ekonomický vztah. „Strana generuje čtenářsky atraktivní témata, za to dostává od časopisu prostor pro svou prezentaci“,uvádí se v oficiální stranické prezentaci na stránkách strany (viz.www.veciverejne.cz/data/files/ke-stazeni/vydprazan-financovani.ppt).

Je to celkem pochopitelný a logický postoj, neboť v opačném případě by se jednalo o porušení zákona o politických stranách, skryté financování a podnikání strany, která navíc až do voleb v roce 2010 vehementně popírala jakékoliv přímé propojení s detektivní agenturou ABL a v jejichž zprávách o hospodaření Vydavatelství Pražan jako sponzor VV nefiguruje.

Jak ovšem vyplývá z dokumentů, které exkluzivně získala redakce Vasevec.cz, už v roce 2008 (tedy v roce, v němž Vít Bárta prezentoval svůj tajný plán na privatizaci politiky firmou ABL) existuje závažné podezření o skrytém financování VV prostřednictvím právě Vydavatelství Pražan.

Například v roce 2008 za VV kandidovali v senátních volbách v Praze 1 a 5 její kandidáti – Martin Stránský a Marie Hakenová-Ulrychová. Podle informací, které má Vasevec.cz k dispozici, je mezi náklady firmy Vydavatelství Pražan výdaj označený jako „senátorská kampaň P1+P5“ a to ve výši 500 tis. Kč.

Další položkou ve výdajích vydavatelství Pražan je pak třeba kolonka „průzkumy P1+P5“ ve výši 120 tis. Kč, následuje kolonka „marketingový plán akcí P1+P5“ za celkově 440 tis. Kč, „nájem kanceláře P1+P5“ za 270 tis. Kč, „právník P1“ za 160 tis. Kč, „Vánoční odměny P1+P5“ ve výši 169 996 Kč. Podle těchto dokumentů by také každý druhý článek v Pražanovi měl být o dopravě na Praze 5, neboť v kolonce „poradenství doprava P5“ je uvedena částka 225 tis. Kč.

Až jako „vedlejší náklady“ jsou pak u Vydavatelství Pražan, jehož hlavní náplní je oficiálně vydávání časopisu Pražan, uvedeny náklady jako „tisk Pražan P1+P5“ v souhrnné výši za rok 2008 1,1 mil. Kč či „poštovné Pražan P1+P5“ za 265 tis. Kč.

Je samozřejmě možné, že náklady na průzkumy, marketingové studie či poradenství speciálně pro tyto městské části lze vysvětlit jako náklad potřebný pro vydávání zmíněného časopisu. Otázkou ovšem je, proč by se mělo Vydavatelství Pražan, jehož propojení s VV popírají oficiální představitelé strany, podílet na nákladech senátorské kampaně.

Pochybnosti o financování Věcí veřejných stupňuje fakt, že zatímco celkové náklady Vydavatelství Pražan byly v roce 2008 (podle dokumentů Vasevec.cz) v souhrnné výši přibližně 7 mil. Kč, výrobní náklady časopisu Pražan a jeho distribuce tvoří podle dokumentů, které má redakce Vasevec.cz k dispozici, pouze čtvrtinu nákladů. Zbytek jsou výdaje na mzdy (!) Josefa Dobeše či Kateřiny Klasnové, výdaje na „brigádníky“ či „hot-line“, ale také například na položky jako „www stránky nové pro P1+P5“, ale také kolonky „byt JD“ a byt „JŠ“.

Redakce Vasevec.cz bude celý případ sledovat a budeme zveřejňovat další zajímavé informace o pozadí financování Věcí veřejných.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.