Otevřený dopis Jiřího Paroubka šéfredaktorovi MF Dnes

obrazek
22.7.2011 07:19
Portál Vaše věc v minulých dnech zveřejnil několik článků na téma Janka Kroupy a jeho novinářského angažmá v lžikauze Věry Jourové, kdy podle doložených důkazů měly jeho reportáže na zatčení Věry Jourové jasný vliv. Věra Jourová však byla podle soudu obviněna a vězněna policejním útvarem ÚOOZ nezákonně (útvar tehdy vedl současný ministr vnitra Jan Kubice), za což jí přísluší od státu odškodné ve výši 3,6 mil. Kč a veřejná omluva. Janek Kroupa však ve svých vyjádřeních veškerá nařčení odmítá. Jiří Paroubek se proto otevřeným dopisem obrací na současného nadřízeného Janka Kroupy, šéfredaktora MF Dnes Roberta Čásenského, aby se k celé věci jasně vyjádřil.

Vážený pane šéfredaktore,

dne 14. 7. 2011 zveřejnil list, jehož jste šéfredaktorem, článek redaktora Janka Kroupy - někdejšího podřízeného Radka Johna v době, kdy tento dnešní politik strany Víta Bárty vedl pořad Na vlastní oči TV Nova - s názvem „Lži o mně a o Věře Jourové“. V tomto článku Janek Kroupa mj. tvrdí, že v jeho první reportáži ke kauze Budišov, která byla zveřejněna ve 20:55 11.10. 2006, není o Věře Jourové ani slovo a že policie neměla k dispozici jeho nahrávky. Kroupa z těchto svých tvrzení dovozuje, že policie, konkrétně ÚOOZ, tehdy vedený dnešním ministrem vnitra Janem Kubicem, obvinila a zatkla Věru Jourovou bez ohledu na jeho práci. V následném stanovisku pro server Vasevec.cz pak redaktor Kroupa dokonce uvádí, že ÚOOZ získal jeho nahrávky až několik dní po odvysílání reportáže.

Kroupovo tvrzení však zásadním způsobem zpochybňuje Usnesení o zahájení trestního stíhání Ladislava Péťi, Zdeňka Doležela, Miloslava Řehulky a Věry Jourové, vyhotovené ÚOOZ dne 11.10. 2006. Tedy v den, kdy Kroupa ve 20:55 zveřejnil svoji první reportáž. V tomto usnesení mj. stojí, že jako důkaz slouží nahrávky pořízené TV Nova, které policejní orgán zabavil podle §78 trestního řádu, tedy zabavením věci. V tomto případě se jedná výslovně o nahrávky pořízené Jankem Kroupou, respektive jeho spolupracovníky pro účely reportáží TV Nova.

Ve svém stanovisku, v němž prostřednictvím SMS zprávy odmítáte mojí reakci na zmíněný článek Janka Kroupy, píšete, že důvodem pro odmítnutí jsou „rozpory mezi některými Vašimi tvrzeními a fakty tak, jak jste si mohl ověřit“.

Protože jsem Vám poskytl jak zmíněné Usnesení ÚOOZ, tak přepis první Kroupovy reportáže, přičemž z obou těchto dokumentů vyplývá rozpor mezi tvrzením Janka Kroupy a fakty, žádám Vás o vysvětlení těchto rozporů, za něž jste převzal odpovědnost:

  1. Pokud stojíte za Jankem Kroupou v tvrzení, že policie neměla před odvysíláním jeho první reportáže k dispozici jím pořízené nahrávky, jak je možné, že policie 11.10. 2006, tedy v den odvysílání první Kroupovy reportáže, zahájila stíhání osob, včetně Věry Jourové, které opřela o důkaz v podobě získaných nahrávek pořízených Jankem Kroupou v TV Nova? Podle Usnesení o zahájení trestního stíhání, které sloužilo jako podklad pro soudce při uvalení vazby na Věru Jourovou, je dokonce uvedeno, že tyto nahrávky získala policie formou zabavení či opatření věci, tedy převzetím a to minimálně v den, kdy tyto nahrávky sloužily jako podklad pro zahájení trestního stíhání, tedy 11. 10. 2006.
  2. Jak si vysvětlujete rozpor mezi tvrzením Janka Kroupy, že v jeho první reportáži z 11.10.2006 není o Věře Jourové ani slovo, a přitom podle přepisu reportáže se v ní mluví o „Věře“, která má dostat 2 miliony?

Vážený pane šéfredaktore,

vzhledem k tomu, že všichni obvinění v kauze Budišov byli soudem osvobozeni a u Věry Jourové dokonce soud konstatoval justiční omyl, za který musí stát Věru Jourovou odškodnit, žádám Vás, stojíte-li nadále za Jankem Kroupou, abyste vysvětlil, proč se MF Dnes nezabývá možností zfalšování důkazů ze strany tehdejšího vedení ÚOOZ v čele s dnešním ministrem vnitra Janem Kubicem. Podle prosté logiky totiž nemohou mít pravdu oba, tedy Kubiceho ÚOOZ i Janek Kroupa. Pokud tedy dnes Jan Kubice na svoji obhajobu v kauze Věry Jourové tvrdí, že o vazbě nerozhodoval on, ale soudce, pak je tak zásadní rozpor v důkazech předložených Kubiceho ÚOOZ a tvrzením Janka Kroupy, tváří v tvář justičnímu omylu v případě Věry Jourové, mimořádně závažný.

Zvláště by bylo mlčení MF Dnes podivné, plní-li na druhé straně stránky Vašeho listu kauza Hudec, v níž se pan Kubice i novináři Vámi vedeného listu kriticky vyjadřujete na adresu soudců, kteří dostatečně nezkoumali možné nesrovnalosti v žádostech policie. Veřejnost by měla znát důvody, které Vás vedou – když stojíte za Jankem Kroupou – k tomu, že se nevěnujete závažnému podezření z falšování důkazů ze strany ÚOOZ v kauze Věry Jourové. Chápu, že je tato kauza pro váš list velmi bolestivá, neboť výpověď Janka Kroupy, který je nyní redaktorem Vašeho listu, před soudem v kauze Budišov vyzněla podle soudce i státního zástupce naprosto nepřesvědčivě a přispěla zásadním způsobem k osvobození obviněných. A, pravda, byl to také Vámi vedený list, který získal hned dva dny po výslechu Věry Jourové od ÚOOZ celý výslechový protokol, který jste zveřejnili pouhý den před komunálními a senátními volbami v roce 2006. Avšak máte-li mít ještě nějaký nárok na důvěryhodnost, měl by se Vámi vedený list těmto zásadním otázkám postavit čelem.

Vážený pane šéfredaktore,

doufám, že na můj otevřený dopis odpovíte.

S pozdravem

Jiří Paroubek


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.