Petr Dimun: Sjezd ČSSD – kompromis s politickou mafií

20.3.2011 15:00
Hodnocení právě skončeného sjezdu ČSSD může být dvojí. Za základní hodnotící kritérium můžeme vzít personální složení nového vedení a vše, co se okolo volby předsedy, prvního místopředsedy a řadových místopředsedů dělo. Ačkoliv už dnes se můžeme v tomto ohledu dopustit hodnocení, nebyla by taková analýza ještě dostatečně vypovídající o tom, co ČSSD čeká v nejbližších dvou letech mandátu nového vedení. V tom má sice převahu Bohuslav Sobotka (Dienstbier, Zaorálek, Starec, předseda Senátu Štěch a předseda senátorského klubu ČSSD Vícha vs. Hašek, Škromach a Benešová), ale je otázkou, do jaké míry se bude moci opřít o lidi jako je právě Dienstbier ml. či Martin Starec.

Slabá Sobotkova většina

Mediální pověst Jiřího Dienstbiera ml. se sice nese v duchu nekritického nadšení a naděje v novou tvář, ale to je asi tak stejně zavádějící hodnocení, jako když uvěříme mediálnímu obrazu Marie Benešové jako bojovnice s korupcí a mafiány, když za funkci místopředsedkyně vděčí lidem, jako je Roman Houska. Pražští politici, včetně těch sociálních demokratů, kteří podporují Bohuslava Sobotku, totiž mají s Dienstbierem ml. většinou negativní zkušenosti, kdy neplní dané slovo a dohody a chová se jako alibista, hájící si pouze svůj mediální obraz. Pokud je to pravda, je otázkou, zda se tak bude chovat i ve funkci místopředsedy, který by měl stát za Bohuslavem Sobotkou v situacích, kdy to třeba nebude zrovna populární. A jak také unese možnou narůstající popularitu, která může přesáhnout popularitu B. Sobotky, který už od první chvíle svého zvolení dostává nálepky jako „populista“, „Paroubek s lidskou tváří“ či jako člověk, který nedrží dohody. Je tak zřejmé, že bude jako předseda ČSSD terčem podobného stylu kritiky části médií a politiků, která je velmi nebezpečná, neboť jejím cílem není jen polemika s názorem a programem, který představuje, ale přímo jeho osobní delegitimizace. Jakýsi druh exkomunikace a interdiktu, který církev vyhlašovala ve středověku nad těmi, kdo zpochybňovali její neomylnost. Tento styl kritiky, která – ačkoliv je bytostně nedemokratická – je dnes vlastní většině českých médií i pravicových politiků a je, bohužel, považována za legitimní nástroj. Kritizuješ-li kapitalismus, ohrožuješ demokracii. Stejně tak je otázkou, jak loajální bude vůči Bohuslavu Sobotkovi Martin Starec, který je tak trochu solitér a prokázal, že dokáže vyjít oběma táborům vstříc, aniž by ztratil podporu jednoho z nich. A Zaorálek, Štěch či Vícha nejsou žádnými vnitrostranickými šíbry, kteří by se dokázali postavit rétorice Marie Benešové či zákulisním schopnostem Michala Haška, za nímž stojí s jedinou výjimkou všichni hejtmani.

Silné trio se šloufovskou politickou mafií v zádech: Hašek, Benešová, Škromach

Je také otázkou, jak se zachová Michal Hašek. Ve vypjaté sjezdové atmosféře se prý poté, co jej do funkce prvního místopředsedy Bohuslav Sobotka nepodpořil, nechal mezi svými blízkými slyšet, že „půjde Slávkovi po krku“, „že až se Slávek dostane do tepláků, ještě budou rádi, že to vezme“ a že „Jarouš má jediný úkol, mazat Slávkovi schody“. Nevím, zda je to pravda, emotivní je na to Michal dost. Že to sjezdové dění Michal ne zcela unesl, tomu napovídají první noční rozhovory, které dával po svém zvolení a kdy už o Bohuslavu Sobotkovi nemluví jako o „Slávkovi“, ale striktně jako o „panu Sobotkovi“. Zdeněk Škromach už se před sjezdem osobně ostře vymezoval vůči Bohuslavu Sobotkovi a na sjezdu tak svým ostrým projevem překvapil jen ty, kdo jeho veřejná vyjádření pozorně nesledují. Fakt, že byl potupně zvolen místopředsedou až v posledním kole, zcela jistě nevezme s pokorou, ale bude to dávat do souvislosti právě s pomstou druhého tábora. A Marie Benešová? Tu spojuje s Haškem a Škromachem více než co jiného blízkost k Miloši Zermanovi a jeho šedé eminenci Miroslavu Šloufovi. Ten ji doporučil svého času Miloši Zemanovi ke jmenování do funkce nejvyšší státní zástupkyně a ona mu za to byla celou dobu vděčná. Byl to právě Šlouf, který ji přes své spojence v Ústeckém kraji, Romana Housku a Naděždu Chorkovskou (čísla obou dvou například figurují na výpisech Šloufových telefonátů, které před dvěma lety kolovaly mezi novináři, jako nejčastější volaná i volající) prosadil už v roce 2006 na kandidaturu v senátních volbách. A nenávist Zemana a Šloufa k Bohuslavu Sobotkovi, coby spojence Vladimíra Špidly? Ta byla, je a bude hluboká, přesahující nenávist, kterou oba cítili k Jiřímu Paroubkovi.

Prvním lakmusovým papírkem toho, jak se Michal Hašek bude chovat, zda bude – a jak dlouho – loajálním prvním místopředsedou, zda delegáti na sjezdu zvolili tandem, anebo jen formálně potvrdili rozdělení strany, bude to, zda Michal začne veřejně dělat rozdíl mezi sílou mandátu jeho a Bohuslava Sobotky, který činí přibližně 60 hlasů. Koneckonců, fakt, že ve volbách přeskočil díky preferenčním hlasům na kandidátce Bohuslava Sobotku, dával na odiv s gustem politického gurmána.

Slabá vítězství a prohry politiků vs. jasné vítězství velrybářů

Co již ovšem o sjezdu v Brně lze říci dnes je to, že byl opět prohrán souboj s těmi, kdo privatizují politickou moc. Těmi, kdo svoji politickou moc, kterou většinou získali díky úpadku politické kultury, slabosti policie a justice, ale i díky slabosti lokálních médií, které buď korumpují nebo zastrašují, udržují jako perpetuum mobile díky penězům, které získávají z městských, krajských či jiných státních zakázek v regionech, kde jsou mocenskými hráči. Skutečnost, že tito političtí mafiáni získali své zastoupení i v nejvyšším vedení ČSSD jen předznamenala následné zamítnutí antivelrybářských změn stanov ČSSD. To je největší průšvih brněnského sjezdu ČSSD, strany, která sice hlásá boj s korupcí a zneužívání státu a přitom čím dál tím větší moc v jejích řadách získávají už ne oranžoví baroni, polopolitici, které ještě jakž takž odvozují svoji moc od voličů, ale právě političtí mafiáni typu Romana Housky. Ten je, spolu s Miroslavem Šloufem, jedním z vítězů brněnského sjezdu. Žádné omezující změny stanov, které by mu narušily jeho mocenské perpetuum mobile a navíc má ve vedení svého a Šloufova člověka, Marii Benešovou. Michal Hašek se Zdeňkem Škromachem už v minulosti prokázali, že tyto kruhy považují nikoliv za své nepřátele, ale naopak za spojence.

Nemohu než odkázat na to, co jsem napsal 8. listopadu minulého roku v Lidových novinách:

Zásadní střet se však dá očekávat v tom základním, o čem politika je, totiž o tom, kdo a jak bude spravovat moc a jaká bude odpovědnost těchto lidí. Zda i po sjezdu v Brně budou mít v ČSSD hlavní slovo straničtí oligarchové, jejichž hlavním cílem je být u moci, zda strana zavrhne princip presumpce viny, k němuž se otevřeně nehlásí ani jeden z kandidátů na předsedu, a zda bude politika strany více marketingová než autentická, protože ve vrcholových funkcích budou autentičtí politikové scházet.“

Tento střet ČSSD, bohužel, zase prohrála.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

catumbelan1
Také jsem měl, jak píše pan Očenášek, tento server za "hlásnou" troubu ČSSD. Dokonce jeho název považuji za velmi zdařilý. Ale na druhou stranu, napíši poznámku do diskuze, zde dole má první, a aniž bych někoho jmenoval dostanu vyčiníno. Pokud Naše věc, tak potom proč ne svobodné vyjádření bez toho abych se musel obávat nějakého pokárání? Slýchával jsem, že kritiky je rada zadarmo, zřejmě už to neplatí. Ovšem, na druhou stranu, byl jsem zvyklý říkat vždy věci tak, jak jsem je cítil. Nikomu neposlouží pochlebování a omílání slov která chce ten dotyčný slyšet. Občas musí padnout i slova trochu jiná, a pravda někdy bolí!
stvan
Pane Sazečku, drtivá většina blogů a článků se nevěnuje negativnímu hodnocení všeho co se týče současného vedení ČSSD. Zřejmě vycházíte z aktuální situace, kterou ovlivnil právě skončený sjezd v Brně.Ale i kdyby tomu tak bylo, jak píšete, tak mi řekněte co demokratického by jste viděl na situaci, kdy část vedení ČSSD a mnozí významní členové ČSSD veřejně kritizují ex-předsedu a on by, aby jste byl spokojený, mlčel?Kritická slova na jeho hlavu nepadala jen na sjezdu, aby splnily vaší podmínku té správné váhy, ale i mimo něj.Jak Vy píšete za plotem. Já například nemám žádný zájem na tom, aby ČSSD ve své úloze selhala. A právě proto zde zveřejňuji své názory, které v žádném případě nepokládám za neprůstřelnou pravdu, ale pouze jako slova do pranice o důstojný sociální stát. Jinou možnost v současné situaci nevidím.
catumbelan1
Asi jsem se mýlil, když jsem hodnotil tyto stránky. Z titulu hlavních, zde VIP, blogařů jsem vycházel, že se jedná o portál patřící spíše k ČSSD. Budiž pane Paroubku, omlouvám se za svůj omyl. Zmátlo mě to, s jak vysokými pozicemi minulými i soušasnými se vás, myšleno nejen Vás osobně ale i např. pány Dimuna, Vyvadila a Drymla, dá spojovat.
Očekával jsem totiž to, že se zde bude více řešit to, jak se nás snaží pánové Kalousek a Drábek za impotentního přihlížení pana Nečase holit na sucho. Zatím, a to je neoddiskutovatelné, se drtivá většina blogů a článků věnuje negativnímu hodnocení všeho co se týče současného vedení ČSSD. Podívejte se na to % které tato tématika zabírá!
Přitom se jen málo nabídlo na víkendovém sezení v Brně, tam měla zaznít popřípadná slova kritiky. Tam by měla svou váhu. Ne tady. Proto mi to příjde jako poštěkávání psa za plotem.
josef_smolik
Pro všechny slušné diskutéry.Nereagujte na imaginárního Stanislava Krunohu-krycí jméno,skutečné tají.Je to sice altruista-pomáhá Japonsku.Ale zde nikdo neví za koho kope.Má teorie,že za ABL,neboť hlídá supermarkety v San Diegu.Hezké jaro i pro pana XY.
stvan
Paní Koubová s panem Sazečkem mají právo na tento svůj názor, ale stejné právo ozvat se má i jimi „napadený“.V žádném případě nejsem zklamaný jedinec z nenaplnění svých vlastních ambicí, pokud těmi údajnými ambicemi nejsou naprosto privátní představy, které s politikou nemají nic společného. Myslím si, že je zde naopak prezentováno dost pozitivního, abych si mohl myslet, že se paní Koubová a pan Sazeček pletou. Pokud může v přímém TV přenosu emočně nezdrženlivě Z.Škromach kritizovat právě zvoleného předsedu, pak mají všichni co sem píši právo i na kritický názor. Lze však za kritický názor považovat myšlenky a návrhy, které by měly být pro stranu naopak přínosem? Copak se politický cíl, který ČSSD vytýčil B.Sobotka nějak zásadně liší od toho, po čem tu většina z nás dlouhodobě volá? Já si myslí, že ne. Třeba se pletu a paní Koubová a pan Sazeček mne na údajné prohřešky tohoto portálu upozorní. I článek Petra Dimuna nepochybně prověří čas. Soudy Paní Koubkové a pana Sazečka jsou naprosto legitimní, ale v zájmu zachování objektivity poněkud předčasné. Vždy si rád přečtu jejich názory a proto je prosím. Pište,pište,pište.
jiri-paroubek
Promiňte, paní Koubová a pane Sazečku, nechápu, o čem píšete. Tyto stránky jsou nezávislé na jakékoliv politické straně a tak to zůstane. Kritičnost je vítána zejména vůči počinům vlády, ale když je něco chybného i v politice opozice, nechápu, proč by měl autor mlčet. Okřikování není program, věcná diskuse, tomu bych rozuměl.
catumbelan1
Opravdu bylo založení těchto stránek skvělým počinem. Sice jsem po tom nepátral, ale domnívám se, že žádná jiná politická strana v ČR nemá něco podobného. To znamená portál, kde pracují vlastní členové proti svému vedení. Kolísám v názoru, zda to je ještě sebereflexe nebo čiré zoufalství několika jedinců zklamaných nenaplněním vlastních ambicí. Je zde prezentováno až příliš málo pozitivního na to, abych si mohl myslet něco jiného než to druhé!
tanina40
Vážený pane Dimun, nemohu s Vámi souhlasit. Zeptám se Vás na jediné : " Proč jste v ČSSD ? "
zdobinsky
Jak píšete, odolat soustředěným útokům médií, pravicových politiků, kteří v souvislosti se sociálním hned vyrukují se stalinskými masakry a zfanatizované veřejnosti, vyžaduje nesmírně silnou osobnost.
K Vašemu konstatování "Je tak zřejmé, že bude jako předseda ČSSD terčem podobného stylu kritiky části médií a politiků, která je velmi nebezpečná, neboť jejím cílem není jen polemika s názorem a programem, který představuje, ale přímo jeho osobní delegitimizace" ještě dodám, že cílem těchto nekompromisních a nenávistných kampaní, které si zažil na vlastní kůži zejména Jiří Paroubek, je nic méně a nic více, než útok na integritu osobnosti každého zásadového obhájce levicové politiky.