Podpora LEV21 M. Zemanovi není bianco šekem

obrazek
2.2.2013 18:29
Národní socialisté podpořili s velkým časovým předstihem před konáním I. kola voleb kandidaturu M. Zemana na prezidentský úřad. Zemanovu kandidaturu pak logicky podpořili i ve II. kole prezidentské volby. Současně strana LEV 21 vyjádřila své výhrady k některým postupům M. Zemana v nedávné minulosti. Ani do budoucna není podpora strany LEV 21 M. Zemanovi bianco šekem a bude se odvíjet od jeho konkrétních politických postupů a kroků.

M. Zeman má všechny předpoklady stát se dobrým prezidentem. V našem pojetí je prezident republiky ústavním prezidentem a v tomto smyslu vycházíme z tradice výkonu úřadu zj. čs. prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše, podle které prezident republiky nezasahoval do každodenní politické praxe vlády a byl osobností schopnou duchovně – morálního vedení země. Očekáváme od nově zvoleného prezidenta, že bude spojovat a ne rozdělovat národ.  A naši poslanci nebudou ve sněmovně podporovat návrhy, pokud vůbec vzniknou, na posílení ústavního postavení prezidenta.

Nepodpoříme také např. případné rozpočtové návrhy inspirované prezidentem na výstavbu kanálu Labe – Odra – Dunaj, jehož finanční náročnost (nejméně 250 mld. Kč) je nepřiměřená, jeho národohospodářský význam je sporný a environmentální dopady jsou nepředvídatelné. Domníváme se, že mnohem přínosnější pro ekonomiku státu je urychlení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy a železničních koridorů.

Budeme velmi rezervovaní vůči účasti vojáků Armády ČR v Afganistánu nebo nyní připravované účasti českých vojáků v Mali.

Nepodpoříme ani prezidentovy náměty na změnu volebního systému prosazením „panašování“, což by prakticky znemožnilo občanům – voličům kontrolu dodržování volebních programů parlamentních stran.

Za líbivý, ale neproveditelný považujeme další „nápad“ nově zvoleného prezidenta na zrušení senátu.

Od prezidenta republiky očekáváme lépe promyšlené personální nápady nežli ten, postavit do čela NKÚ senátora Michálka. Kromě osobní čestnosti a bezúhonnosti nemá pan Michálek k výkonu tak významné pozice nejspíše dostatek odborných a manažerských zkušeností.

Gejzír nápadů, který prezident bezprostředně po své volbě „rozpoutal“, je jistě dobrý k oživení stojatých vod české politiky, ale více méně oslabuje to hlavní poselství vyslovené M. Zemanem, a tím je nutnost změny stylu i obsahu vládnutí a z toho plynoucí potřeba změny vlády. Tuto myšlenku dlouhodobě podporujeme.

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vladimír Štingl

Díky, pane Trávníčku. Příjemné odpoledne. Otázka času, chápu, protože ho také chytám za "šosy".... To je na rozsáhlou a obsáhlou diskuzi a hledání "způsobů", jak "na ně"....resp. "na to"....

Vl. Špidlu neodsuzuji, pouze to pro mne není "Bojovník" do I. linie a natož do čela "kolony". To, jaké má názory, jaké jsou jeho konkrétní skutky posuzuji již se značným odstupem právě podrazu na M. Zemana a času kolem I. volby Klause.... Neznám téměř nic podstatného, ani se to ke mě nedostalo, co by bylo zásadní proti nebo pro. Takže to vyjadřuji "generalizováním" a radikálním vyjádřením. On zde na to skutečně korektní posuzování, odsuzování a opěvování na základě jasných konkrétních faktů, skutků, činů, důsledků a následků není ani prostor, o času už vůbec nehovoře.... A navíc to příliš mnoho čtenářů nezaujme, protože většina sleduje jednoduchá "řešení" - rychle k dalším "tématům", která se na nás nepřetržitě valí bez jakékoliv "koncovky"...., tak i názory, beru - neberu.....sympatické - nesympatické......

A k tomu "kultu" (umíte nádherně vrazit klín do myšlení,  Vaše forma, obsah i způsoby navození tématu i diskuze skutečně k danému problému je perfektní, to, z mého pohledu, je moje "parketa" a beze zbytku to oceňuji), to jste do mne "rýpl" a proto jsem si dovolil Vás ještě jednou oslovit. Pro politiku není "kolektivní vedení" právě to ideální - myšleno ve vztahu k veřejnosti. Naprostá většina "plebsu, plebejců...." z valné části personifikuje a také ta naše podařená levácká mediální sféra to využívá do maxima. A proto tvrdím, resp. jsem přesvědčen, že do "vůdčí pozice" musí být instalován, horší, pokud se "instaluje sám", Vůdce, se vším všady co k tomu patří - i s mimořádně vyvinutým egem..... schopností vždy zaujmout veřejným verbálním projevem, bez "é...", "é...." a s jasnou, "údernou", barvitou a přímočarou rétorikou, a především a samozřejmě i názorů a myšlenek. A jsem přesvědčený, že mít v čele s prominutím "blekotu" ještě bez jakéhokoliv "záchytného" bodu pro "optiku", tak genialita myšlenek a řešení bude vždy u takového individua problematická i pro vysoce vyspělé voliče.....ty rozhodující, co jsou prozatím neteční.

Do doby, než bude omezen i-net, a jakžtakž bude "svobodná" volba a přístup k veřejnému vyjadřování názorů a pohledů, bez neustálé hrozby "právníkama a náhradama", tak se bude velice těžce vytvářet kult, ....možná "skupinový", ale ten "všeobecný"???

Ještě jednou, zdravím Vás a opět na "viděnou" na těchto stránkách. Mějte se dobře. V.Š.

travnicek

Vážený pane Štingle,

děkuji za obsáhlou odpoěď. Omlouvám se, ale mohu být dnes jen stručný a zareaguji tedy jen na to hlavní.

Já než na kult osobností, kladu vždy větší důraz na kult myšlenek a činů. Takže pro mne je dosti irelevantní, že V. Špidla je šedá myš (máte samozřejmě pravdu, působí tak). Pro mne je ale důležité, že myšlenky má v hlavě srovnané logicky a inteligentně. A že i jeho činy jsou podobné, současně prospívající více společnosti (mnohdy i než jemu samotnému). Takoví politici jsou mými favority. I pan Paroubek byl takovým politikem a proto byl i on mým favoritem. Mrzí mne však, že musím užít toho minulého času. I když, jak jsem již psal, lidské pochopení pro to mám.

Zdravím a přeji příjemný příští týden.

 

 

 

Vladimír Štingl

Pane Trávníčku, pohodové odpoledne a pokusím se zvládnout téma, které dokážete brilantně navodit. Jste jedním z nemnoha, bohužel, kdo reaguje a skutečně diskutuje. I když čas je nenahraditelná absolutní hodnota....

Přemýšlel jsem nad svým "zaťatým" postojem, který mě provází vlastně celý život.... Neexistuje DOKONALÝ ČLOVĚK, NEEXISTUJE PROTO ANI DOKONALÝ POLITIK, DOKONALÝ VŮDCE.......

Přesto jsem vždy v životě vnímal OSOBNOSTI, s kterými jsem vždy jednal bez zábran a potom tzv. VELIČINY - a ty jsem respektoval, naprosto důvěřoval až většinou do....... Normální, běžný život. Dnes se již nenechám v názorech ani činech téměř ovlivnit, protože se snažím nedělat okamžitá rozhodnutí a nešířit "názory", které nemají prověření zkušenostmi, fakty, prožitky.....

A proto je mým politickým favoritem Jiří Paroubek. V žádném případě ideál, ale to co mě fascinuje je jeho "zaťatost", jeho houževnatost, neústupnost v linii názorů a odolnost proti neuvěřitelnému, arogantnímu a zničujícímu vytrvalému útoku na jeho osobu, politický styl a vůbec účast na politické scéně. Neposuzuji, zda je to vhodné, správné, taktické....... Dostal také těžké podpásovky, stejně jako M. Zeman a bohužel, v kritickém okamžiku, zůstal vlastně sám, bez politických "přátel".

Musím dodat svůj zásadní subjektivní názor: KAŽDÝ VRCHOLNÝ POLITIK - VŮDCE, JE NAPROSTÝ EGOISTA, PŘÍMOČAŘE (což je vždy problematické...) nebo TAKTICKY, POLITICKY prosazující SVOJE, ZÁSADNĚ SVOJE, NEBO ZA SVOJE PŘIJATÉ NÁZORY, POSTUPY, ROZHODNUTÍ, ŘEŠENÍ...bohužel, málokdy i s plnou osobní odpovědností za "výsledky" nejen svých činů, rozhodnutí, ale i "celku" v jakékoliv mocenské formě...... O tom, jaký je smysl, cíl snažení, VIZE, kteréhokoliv z Vůdců netřeba fabulovat.... To většinou prokáží až skutky, ČINY (zářný aktuální příklad "Topolíka, ODS a spol." a fotovoltaika....).

Vždy jsem vyvíjel enormní snahu a úsilí "dosadit na pozice" ty nejschopnější. Patřím mezi ty, kteří se rádi obklopovali a vydrželo mi to do dneška, mladými a hlavně chytřejšími a vzdělanějšími..... Má to svá "rizika", ale kouzlo je právě v tom rozhodujícím - v lidském charakteru, morálce, duši a srdci..... Dnešek je sice pouze o natažených pařátech, IQ 200 a stupiditě..... (Vaše jedinečné a nepřekonatelné přirovnání naší doby, JEJÍCH FYZICKÝCH AKTÉRŮ A REALITY děje na "scéně"......), ale téměř až do "finiše" mi to vycházelo.....

Proto bych nikdy (....neříkej nikdy...) "nekoketoval" s kompromisem, nebo taktizováním v případech ať již mě osobně odporného Schwarzenberga, V. Špidly (promiňte, tak beztvarou, šedou politickou myš - to je v politice jak strýček Fido pro děti....) - absolutně bez charizmatu, osobnosti - atd. Současné "odborníky" z řad ČSSD jmenovat nechci..... Je jich "privela" a stále si neuvědomují, že je každé jejich slovo, názor, čin a skutek vnímán potenciálními voliči - značně "neodolnými|" vůči manipulaci - na rozdíl od modrásků a té topácké .....

Jedno však by mělo pominout. Neustále "střety" o cokoliv, stále se stejnou naivitou, nahrávající již "promodralým" s "černým čarodějem" v brance.... Namísto zvýšení kyslíkového deficitu pro tu zběř, vždy se "najde" další láhev s kyslíkem.... Z toho jsem konsternován a žasnu. Jmenujete Erazima Koháka - když jsem ho kdysi poprvé a naposledy viděl a slyšel vedle válečnického, samolibého obhájce "humanitárního" bombardování Bělehradu a Jugoslávie, měl můj obdiv. Škoda, že v této zemi nemají podobní větší možnost se projevit, nemají dostatek čtenářů a posluchačů......

Takže, příjemný a aktivní víkend. Věřím, že se najde skutečný Vůdce - a to na levici. Zatím "český Fico" chybí, nebo není ještě ta správná chvíle...???? A přejme si - ať se "PRAVDY" nedobereme, nebylo by již co hledat a kam jít...... Srdečně Vás zdravím. V. Štingl

 

 

travnicek

Pane Štingle,

ještě jsem si přečetl článek p. Zavoralové, na který jste mne nasměroval.

V principu nemám problém s hodnocením Schwarzenberga v tom článku, byť ho považuji za mírnou nadsázku. Ale jen opravdu mírnou.

Když knížepán nebyl schopen zvolit ani sám sebe (jediný odevzdal ve své obci neplatný hlas), napsal jsem svým karlomilným kolegům z oboru: jsem rád, že jsem volil KS, protože je evidentně natolik neschopný, že jako prezident levici nedokáže efektivně škodit. Čímž jsem je na jedné straně nadzvedl, ale vynadat mi nedokázali, vždyť jsem volil jejich modlu.

Nesdílím ale (aspoň prozatím) hodnocení M. Zemana v onom článku. Po zkušenostech s ním a jeho rozporuplných postojích k neoliberalismu, mám obavy, že není o moc anti-neoliberální než kníže. I za ním jsou zjevně silné zájmové skupiny (viz obrovská a enormě drahá kampaň na jeho podporu).

Abych to tedy zakončil bonmotem ve stylu Zemana:

Když mi kmotrovská mafie nabídne 2 protivníky jako kandidáty na prezidenta, přijde mi racionálnější vybrat si toho méně schopného.

 

 

travnicek

Vážený pane Štingle,

děkuji za slova uznání na mou adresu, která rád opětuji.

Je příjemné diskutovat s někým s kým se sice člověk neshodne ve všem, ale o kom ví, že cílem jeho diskusních vstupů není primárně sebepropagace, ale snaha "popperovsky" se dobrat reality či "pravdy". I když je to někdy těžké. Děkuji Vám za to.

Vaši důvěře v J. Paroubka rozumím. Když byl p. Paroubek premiérem, udělal podle mého názoru mnoho pozitivního pro naši zemi. Fandil jsem mu a podporoval ho i jako volič. Podobně jeho předchůdce V. Špidlu. Chápu, že p. Paroubek po tom co pro naši zemi vykonal, cítil z postoje ČSSD vůči své osobě určitou hořkost. Je to lidsky pochopitelné. Bohužel situace se někdy vyvine tak, že "dobrý skutek musí být po zásluze potrestán" v zájmu celku. Totéž se přihodilo i V. Špidlovi na naší domácí politické scéně i v rámci ČSSD (z určité části k tomu ale také přispěl M. Zemana, který vystupoval proti němu a neustále zdůrazňoval jeho neschopnost) . Ačkoliv lidsky pohnutky J. Paroubka chápu, bližší je mi další postup V. Špidly. Také jeho chování v prezidentské kampani: sám sebe upozadil a podpořil J. Dienstbiera u vědomí, že tento má větší šanci stát se prezidentem než on sám (ačkoliv třeba Erazim Kohák navrhoval za kandidáta ČSSD i Špidlu).

Přeji Vám i p. Paroubkovi příjemné předjaří,

Bob Trávníček

 

 

 

 

Vladimír Štingl

Pane Trávníčku, DĚKUJI. Naprosto korektní, přímočaré a pochopitelné. Samozřejmě až na náš rozdílný názor a z mého pohledu rozpor při volbě ve II. kole. Shodou okolností se do rozhovoru/diskutování o daném problému zapojil jiným blogem i pan doktor Němec. A s ohledem na moji základní neznalost parametrů a podmínek pro možnou účast potenciálních kandidátů v prezidentské volbě, mě pan doktor silně "vyděsil" možností, že do hry za 5 let vstoupí opět dosavadní "nadčlověk" z Hradu..... Pro mne jen "pomyšlení" zdrcující...

Četl jsem samozřejmě celou Vaši debatu s Jiřím Paroubkem i poslední aktuální dovětek. Nehledám zásadně a nikdy tzv. "povinnou shodu", protože předpokládám, že IQ všech rozhodujících osobností jednotlivých stranických sekretariátů je na takové úrovni, aby se pánové jasně a konkrétně, i za "použití skřípějících zubů", DOHODLI. Ona to totiž není jen zákulisní hra elit, prominentů a šedých eminencí, pokud si obecně "hrajeme" na demokracii, přímou volbu, referenda apod., ale to už je hra o přímé hlasy, veřejnost, v naprosté většině "jednoduše" uvažující voliče jako já a moje okolí, dající na příklady chování svých favoritů a možných variant jimi "doporučených" voleb z daných možností..... Ale to je pro psychology, sociology. Chci pouze říci, že jsem byl označen za idiota, který "rozdává rozumy", hájí Jiřího Dienstbiera, Jiřího Paroubka, volí J. Dienstbiera, který pro veřejnost nepochopitelně dá následně hlas Schwarzenbergovi, Jiří Paroubek od začátku dává hlas M. Zemanovi (s kterým, pro veřejnost, zrovna není v "nejlepších" vztazích....) a já, iniciátor volby J. Dienstbiera ve svém okolí nakonec volím též M. Zemana....... Paradoxy, které v zákulisních machinacích, souvislostech, osobních averzích, synergii, aniž bych kohokoliv podceňoval - naprostá většina voličů nechápe, nechce chápat a často vůbec nerozumí těmto "hrám" a úvahám, protože hezký "ksicht", trvalý, i když tupý úsměv, "libovost" na rozdíl od "chasnické" nebo racionální zemitosti a přímočarosti, je téměř vždy, při volbách, lepší než "geniální" program a myšlenky......

Pokud se budou hledat složité, překombinované a sofistikované cesty k voličům a hlavně jejich zmanipulování, ovlivnění, ZBLBNUTÍ....,TAK TO BUDE MÍT, dle současné formy a obsahu rozhodnutí a zveřejněných názorů jednotlivých INDIVIDUALIT VEDENÍ ČSSD - NEJEN viz naprostá nejednotnost čela ČSSD při volbě nového prezidenta, zda J.D. nebo M.Z. - KATASTROFÁLNÍ DOPADY..... To ten "nejmenovaný ksindl" skvěle, na rozdíl od levice, OVLÁDÁ........

Nemusíte souhlasit s Jiřím Paroubkem, cítím a vidím mnohé z jeho verbálního, veřejného projevu co asi některým "citlivkám" a hlavně po moci toužícím VADÍ - ale to sem nepatří. Jiří Paroubek je prostě Osobnost, kterou bylo zapotřebí včas zlikvidovat, oslabit, dehonestovat a špinit. Je typem Vůdce, ale prozatím bez vojska..... Smutné pro tuto maličkou republiku, protože volnost, láska, bratrství - to není příliš "dobrá" parketa pro velice "pružné", "takéinvencí" obdařené, nesmírně schopné (často čehokoliv - i zničení vlastního národa.....), vzdělané, ale naprosto neschopné vnímat to co je řád, ukázněnost, zájem druhého a celku......prostě to "uskupení" složené z Čechů, Slezanů, Moravanů a dalších občanů různých národností..... Jsem z hloubky duše a maxima přesvědčení toho názoru, že prakticky (možná s výjimkou, ale daleko mohutnějšího a silnějšího, národa Poláků....) neexistuje tak malá "etnická skupinka" v tak zájmovém střetovém prostoru, která by vydržela a přežila to co my - společně..... Ale jsem asi už někde jinde...

Hledám cokoliv, co by pomohlo obrousit hrany a averze na naší straně hříště, vše co by bylo přátelské, komunikativní, solidární, ve prospěch..... nakonec i těch, kterým zásadně ruku nepodám a nesmířím se s tím, že v rámci i možná takticky správných postupů jim někdo z "naší strany" ruku podá.... I když systémem "ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY...." - dodám SMYSL A CÍL.... Ale ani to mi není blízké. Nejsem politik, řídil jsem stovky lidí a vždy jsem si cenil přímočarosti, férovosti, solidarity se slabšími a slabými, jejich ochrany...... A Schwarzenberga nemůžu, od doby, kdy jsem ho fyzicky potkával v Praze - prostě ani cítit... Bakteriální, mutant, kterého není možné předkládat 4 000 000 potenciálních voličů jako možnou "přechodnou cestu".

Pane Trávníčku, smekám, Váš kultivovaný a kulturní způsob komunikace, i když mého jednoznačného favorita pana Jiřího Paroubka evidentně dráždíte, nesmírně oceňuji. Přál bych tomuto národu, aby podobných "diskutérů", "hledačů" a hlavně myslících, tolerantních a schopných přátelských bytostí měla naše společnost absolutní maximum. Díky Vám. A doufám, že jsem pana Jiřího Paroubka svojí těžkopádnou úvahou nerozčílil ani sám sebe nevydal zbytečnému posměchu...... Ale oboje unesu, protože volby 2014, pokud ne dříve, nesmí slušní občané této země prokaučovat, odfláknout. Moje děti si to nezaslouží..... Promiňte případnou agresi, prosím, berte v potaz moji oblibu v nadsázce.

Přeji Vám, pane Trávníčku, Panu Paroubkovi a všem spřízněným příjemný večer. V. Štingl

P.S. Prosím, přečtěte, pokud to již není za Vámi, článek prezentovaný na VaVě paní Libuší Zavoralovou......Slovenská "provenience" pohledu na problémy "Velkého bratra - Čecha"......

travnicek

Pane Paroubku,

omlouvám se, že jsem opomněl odpovědět na Vaši otázku koho jsem volil ve 2. kole volby. Byl to Schwarzenberg. Důvody jsem uvedl v odpovědi p. Štinglovi. Věřím, že je tu nemusím znova vypisovat a případně si je přečtete tam. Díky.

travnicek

Vážený pane Štingle,

zdravím Vás po čase. Tak jako jsme se shodli při 1. kole prezidentské volby, tak jsme se neshodli při 2. kole. Bylo to pro mne obrovské dilema. Ne proto, že bych považoval Schwarzenberga za lepšího než Zemana, ale proto, že odstranění Schwarzenberga z TOP 09 by podrazilo patrně nohy Kalouskovi. Naopak prohra Schwarzenberga přihrála TOP 09 takovou voličskou základnu, o které se jí už vůbec ani nesnilo. Všichni zhrzení karlomilové teď budou volit TOPku s Karlem aby se národu "hnědých a rudých prasat" (slova "umělce" Hřebejka) pomstili. Dalším negativem vítězství Zemana je posílení Klause a posílení té části ČSSD, která vůbec není anti-neoliberální na úkor té, která taková je. Toho se velmi obávám. Proto já sobně jsem volil jako menší zlo Schwarzenberga. Zejména proto, že je neschopný a tudíž by nemohl jako prezident levici moc ohrozit (spíše by ji ještě víc stmelil než rozštěpil jako Zeman). Ale svých 14 argumentů pro tuto volbu jsem Vám sdělil přes odkaz na stránky DR. Tyto argumenty jsem zaslal i Petrovi Uhlovi a ten je začlenil do svého komentáře v Právu. Zatím žádný z těch argumentů nebyl současným děním přesvědčivě vyvrácen.

Ale je možné, že jsem udělal chybu a budoucnost mne o tom přesvědčí. Jsem pouhý člověk a tudíž podléhající stupidnímu jednání jako každý jiný. Třeba mne M. Zeman překvapí v pozitivním slova smyslu. Pokud byl můj úsudek chybný, jsem teď v situaci kdy budu velmi rád, že jsem se mýlil. Pokud se má slova naopak naplní, těšit mne to nebude, to mi věřte.

Pokud se týká kauzy paní Baborové (a pod.), tak v tom se samozřejmě shodneme. K tomu jsem diskutoval zde: http://www.denikreferendum.cz/clanek/14891-baborova-rezignovala-na-post-radni-vycerpanim-skoncila-na-nemocenske

 

 

 

travnicek

Vážený a milý pane Paroubku,

 

děkuji za odpověď. S tím Dienstbierem vůbec nejde o moje trauma, je mi to líto kvůli České republice, mohla mít konečně levicového prezidenta. Já se totiž domnívám, že levicový anti-neoliberální pohled na svět je pohled zdravý a socialistický projekt je pro fungování lidské společnosti z dlouhodobého pohledu jediný možný. Homo sapiens je totiž sociální organismus, jehož úspěch na planetě je založen na spolupráci a dělbě práce. Neoliberálové si pletou náš druh s pampeliškou, kde skutečně každý jedinec sleduje jen svůj zájem. Aplikují strategii pampelišek na náš sociální druh, což je v rozporu s přírodními zákony a proto to plodí zbytečné zlo. Lidé ani takoví přirozeně nejsou (viz http://www.blisty.cz/art/39462.html - považuji za velmi důležité, i celou Koukolíkovu knihu Sociální mozek), čili je to vysloveně proti jejich převládající přirozenosti.

Já bych projektu LEV21 i přál aby se dostal do parlamentu, myslím, že je to i v zájmu naší země, protože pak by mohl vytvořit koalici s ČSSD a hlasy pro něj by nebyly vyhozené. Jenže bohužel tomu nic nenasvědčuje. A čistě logicky platí, že čím víc samostatných subjektů na levici bude existovat, tím víc se zvyšuje pravděpodobnost, že hlasy levicových voličů budou zahozené (při oné 5%ní hranici), protože počet levicových voličů je konečný. A potažmo tedy se tím zvyšuje pravděpodobnost, že zase uspěje neoliberální pravice se svou stupidní společnost poškozující ideologií.

Tady vůbec nejde o nějakou mou zhrzenost, jde o pragmatismus (založený na jednoduché matematice) jehož cílem není nic jiného než porazit neoliberalismus. Snažím se vždy vycházet z reality.

 

 

Vladimír Štingl

Dobrý den. Tento blog a vyjádření Jiřího Paroubka doslova uzrál k diskuzi. A pro mě osobně se zadostiučiněním osobního pochopení, proč probleskly  ostré reakce při diskuzi nad blogem pana Trávníčka, který mě mimořádně zaujal....."teorie a aplikace stupidity...."....

Evidentně se jedná o osobní setkávání a kontakty z minulosti a vzájemnou znalost názorů a přístupu k problematice ze strany Jiřího Paroubka a tak i pana Trávníčka.

Takže se připojím k diskuzi se svým názorem a to především k zásadní otázce, která zazněla: více nebo méně stran (skutečných - nikoliv na úrovni VV, Lidem.....) na levici, resp. "středu" politického kolbiště, což pojímám jako možnou občanskou společnost?

Předesílám, že jsem od doby nástupu Jiřího Paroubka do čela ČSSD jeho příznivcem a prozatím jsem nelitoval ani nepřehodnocoval svoje postoje ani názory......

Pokud bude na tzv. levici dominovat ČSSD, která se tváří jako levicová strana dle současného "projevu" a KSČM, tak jakákoliv "aféra", tak jak byla připravena před každými volbami, když to nevyšlo, tak po volbách - před ustavením sněmovny, senátu apod. ......VELICE VÁŽNĚ ZASÁHNE VOLEBNÍ PREFERENCE v neprospěch levice..... Tzv. "levicový volič" je daleko "subtilnější", mnohem méně "odolný" a mnohem více "manipulovatelný" nejen z hlediska názorů, ale především prezentace neuvěřitelně zvrácených skutků neoliberálních zběsilců, jako "zdraví prospívající léčbě plebejských primitivů" ze strany právě těch neoliberálních (zfašizovaných....) šmejdů podobných těm současným "prasatům v žitě" (pouze elitní prasnice a kanci - tzv. "chov") - naštěstí jich pomaličku ubývá, protože "mládeže" přibývá.....  Naprosto dokonale s tím koresponduje i článek, který dnes zveřejnila paní Zavoralová o volbě prezidenta a o systémové manipulaci, přípravě a rozbíjení jakékoliv "opozice".... i když by mi mohl někdo připomenout, kdy vlastně  ČSSD prohrála volby jako strana? To jak docházelo k následným "koalicím", uskupením, přeskupením tak, aby se udržela "demokratická" parlamentní většina "odpovědnýchů a to za POUŽITÍ NEHORÁZNÝCH POSTUPŮ, PODVODNÝCH MANIPULACÍ a KORUPCE, již prostě nelze nejen zpochybnit, ale ani POPŘÍT......

A stačí začít špinit "vybranou" obět, ať fyzickou nebo "skupinovou", COŽ máme nyní dokonalou, PERFEKTNÍ UKÁZKU gangsterských bezskrupulozních ZPŮSOBŮ MANIPULACE v Jižních Čechách, Zlíně apod., např. "vybranou" komunistickou zastupitelku, potažmo KSČM, která byla řádně zvolena řádnými a plnoprávnými občany a voliči..... A preference "padají", což na kratičkou dobu voleb bohatě dostačuje, aby se dalšími, pomocnými triky, pozvedla parta na "pravém" křídle.....

To, že to na 100% čeká ČSSD v následujícím volebním období je prostě dané. Stačí si projít tu sotňu bezpáteřných mutantů..... Jde o stále stejná individua, která se opět chystají zblbnout méně duševně zdatnou "mládež" a některé občany. O omilostněné partě miliardových zlodějů, defraudantů a podvodníků není zapotřebí hovořit. Ti již "vděčnost" zcela bezpochyby projevili a určitě budou "muset" ještě "projevit"....

Na levici je naprosto nezbytné, aby se vytvořila skutečně silná, skutečně mocí a finančně nezkorumpovaná LEVICOVÁ (možná až občanská....) STRANA, která začne posilovat díky občanům, kteří si začnou uvědomovat o co se hraje... To, že je M. Zeman českým prezidentem je vodítkem pro ty, kteří ho volili, byť i mimo svoje přesvědčení, ALE VOLILI, aby neprošla taková kreatura, jaká mu "konkurovala" z moci a rozhodnutí mocných loutkovodičů - když už nevyšel Fišer, který mohl mít i přesnou funkci jako "předskokan".... J. Dienstbier byl pro mne a mé přátele těžkým zklamáním ne tím, že neprošel do finiše, ale jak se postavil k volbě mezi M. Zemanem a Schwarzenbergem...... To byl šok, ale nejsme politici, "chytáme" a filtrujeme dosažitelné informace z naprosto podvodných a zmanipulovaných mediálních zdrojů, nenapadlo nás však, že by to zašlo až tak daleko, aby dal Dienstbier v podstatě hlas individuu neschopnému řádně odvolit vlastní osobu.....

Na levici je naprosto nezbytné, aby SPOZ, jako strana "hlušiny" a "karieristických politických cestovatelů" zůstala na úrovni "spolku přátel" M. Zemana po dobu jeho prezidentské funkce a NS-LEV 21 se stal 3. STRANOU LEVICE, která nebude mít podobu bártoidních chameleonů a veverek, žumpoidní splachovací peakovské Lidem apod. Na levici je zapotřebí dalšího silného subjektu tak, aby modročernozelená sotňa měla hodně veliký problém s kydáním špíny a lží na 3 subjekty a ne 2 - do značné míry dnes "ušmudlané" blátoidní ČSSD a tvrdě atakované KSČM.....

Pane Trávníčku, věřím, že nejste natolik naivní, abyste věřil tomu, že kdyby "nekonkuroval" např. SPOZ nebo NS-LEV21, že by si nějakou "novou - rádoby levicovou" VV nebo Lidem Kalouskové, Klausové a spol. briskně "neobjednali" tak, jako to v podstatě proběhlo před posledními volbami a probíhá de facto do tohoto okamžiku. Bárta s Johnem se tvářili jako zachránci řadových občanů, poctivci, morální veličiny - a co z toho bylo? Vyhrála ČSSD, ale u koryta je ODS a Kalousek (nemohoucí stařina je jen atrapou pro blby....) - a hravě díky Bártovi, Johnovi, Peake a tomu podařenému spolku protlačili jeden z největších podvodů ve dvacetiletých dějinách České republiky - a mají ještě drzost tomu říkat "restituce".....

Máme ticho po pěšině, řeší se bůček, bonmoty, obrázky prezidentů, zda je rozhodnutí kontra-, nebo produktivní, ale to podstatné?? Nějak se to opět ztrácí. TAKŽE, VĚŘÍM, ŽE NS-LEV21 s Jiřím Paroubkem nejen, že ve volbách uspěje, ale uspěje výrazně. A následně už to je na INTELIGENCI, INTELEKTU A SKUTEČNÉM ZÁJMU O OBČANY TÉTO ZEMĚ, aby se VŮDCI jednotlivých levicových stran konečně dohodli a jednali v tomto zájmu a pro budoucnost České republiky a ne pro svá osobní konta a plné žlaby......

Pokud u toho bude uplatňován přístup J.Dienstbiera jako k II. kolu volby českého prezidenta, tak nám "Pánbůh pomáhej" - nevím jak lépe vyjádřit tu možnou hrůzu z podobného "dohadování" levice, protože tak jako tak se budou "zasloužilým" nutně rozdávat "trafiky".... Smutné, ale realita.

Zdravím Vás.

jiri-paroubek

Milý pane Trávníčku,

měl byste překonat osobní trauma z prezidentské volby, kdy Váš favorit J. Dienstbier podle mého očekávání těžce prohrál již v I. kole prezidentské volby (4. místo a to, že porazil Avatara opravdu za úspěch nepovažuji).

Podle mého odhadu ČSSD - v důsledku prezidentské volby - dále ztratila na podpoře svých voličů. Z 23% v krajských volbách na hodnoty pod 20%. To, že to průzkumy zatím nenaznačují, mě vůbec nepřekvapuje. Průzkumy se staly součástí politického marketingu a - s výjimkou SANEPu - jsou podezřele nepřesné.

Strana LEV21 je projekt dlouhodobý. Nepřinese výsledky hned. V průzkumech SANEPu se ve II. pololetí 2012 preference národních socialistů pohybovaly mezi 3-4%. Dostat se na 6-8% do roka a do dne je nejen možné, ale i reálné. Mám plán, o jehož hlavních konturách mluvit pochopitelně nebudu. Jedna z podstatných záležitostí - finanční zajištění - se daří řešit.

Pokud při "sklízení" levicových hlasů v příštích volbách nebude úspěšný LEV21, obsadí ten prostor nějaké nové Věci veřejné. Sociální demokracie prostě není schopna ve volbách získat cca 35% voličů. Ten trend jejího oslabování je nezadržitelný.

Pravice v minulých volbách byla úspěšná proto, že měla tři subjekty, do nichž se soustředily pravicové hlasy. VV ale volili i levicově orientovaní lidé...

Podobnou cestou se musí vydat i levice. Větší nabídka, větší pestrost je cestou k tomu, aby hlasy zůstaly v levicových stranách a nedezertovaly k ANO 2011 či ke straně J. Fischera (pokud vznikne).

A o M. Zemanovi jsem žádné iluze neměl a nemám. Podívejte se např. na mé články na tomto serveru, kdy jsem otevřeně hovořil o jeho chybách v minulosti (můžete si je vyhledat):

- Pohanka + Melčák při vzniku Topolánkovy vlády

- kandidatura SPOZ v roce 2010 podpořená kmotry ODS

- osobní mstivost atd.

Přesto byl pro mě přijatelnější nežli K. Schwarzenberg. Mimochodem, Vy jste zemana v II. kole nevolil?

travnicek

Paní Vašková,

to mi jen podsouváte Vy, že se domnívám, že ČSSD má patent na rozum. Nic takového jsem zde netvrdil. Já jen vycházím z toho, že ČSSD je subjekt, který má reálnou šanci porazit neoliberální pravici, což např. LEV21 - při vší úctě k němu - nemá.Vycházím z reality, nikoliv ze zbožných přání.

Pokud by určitá skupina lidí se společným hlavním zájmem soutěžila s jinou skupinou s odlišným hlavním zájmem, bylo by logické, že do soutěžní disciplíny vyšle toho, kdo je v ní nejlepší. Ti slabší v zájmu vítězství celku ustoupí. Tedy pokud jim jde víc o celek než o individuální zájem. A např. pan Paroubek mne tu poučoval, že musím zájem celku nadřazovat nad svůj vlastní. Tak já si jeho slova beru k srdci a předávám je nyní Vám.

travnicek

Vážený pane Paroubku,

doporučuji Vám si přečíst analýzu Jakuba Patočky, která - jak se ukázalo v reálu - měla vysokou prediktabilní schopnost: http://www.denikreferendum.cz/clanek/14714-kdybych-byl-zemanem-pral-bych-si-do-druheho-kola-schwarzenberga

Já volil do 2. kola v souladu s ní, Dienstbiera z mnoha důvodů považuji za autenticky levicového politika (na rozdíl od M. Zemana). Vy jste psal, že jste podpořil Zemana proti Schwarzenbergovi, ale už jste takticky nenapsal, že jste taky podpořil Zemana (který podrazil levici Melčákem a Pohankou) proti Dienstbierovi v 1. kole.

Zřejmě proto aby levice byla co nejpetřejší (jinými slovy co nejrozštěpenější), tj. aby oslabila ČSSD a na její úkor posílily jiné názorově podobné subjekty (zejména zřejmě SPOZ a LEV21) . S tou SPOZ Vám to nepochybně vyšlo, s vaší stranou asi nikoliv.

Jinak se domnívám, že v přírodě platí železný zákon, že každý systém (v našem případě levice) je tím konkurenceschopnější vůči konkurenčním systémům (pravici) čím kooperaceschopnější jsou jeho složky (příslušníci levice). Vaše politická činnost směřující k co největší diverzifikaci levice (asi nejlíp v řadu malých subjektů, které se pak žádný nedostane přes volební práh 5%) je pozoruhodný příspěvek k zájmům země. Zřejmě je dle Vás zájmem země aby opět vyhrála pravice. No, není divu, podobný zájem patrně měl i Váš oblíbený politik M. Zeman když pomáhal Topolánkově vládě.

lenka-vaskova

Pane Trávníčku,

nevím, proč se u nás bere tak nějak automaticky, že ČSSD má patent na levici. A že jediná správná vláda levice je vláda ČSSD. To je přeci nesmysl. Je jasné, že sociální demokracie je nejsilnější stranou v zemi, to nicméně neznamená, že by se měly všechny levicové síly soustředit právě na tuto stranu. ČSSD je v poslední době v personální krizi, už dlouho nepředvedla vůbec nic ze svého programu, jen kritizuje součaný kabinet. Tedy dělá suchou opoziční politiku sestávající z kritiky současného kabinetu. Ale nedává odpověď na to, co bude, až příjde k vládě ona.

Zatím slyšíme, že sníží daně, zruší školné/zápisné, zruší penzijní druhý pilíř. Tyto její sliby však musí brát každý reálně uvažující člověk s rezervou - nebo Vy snad, pane Trávníčku, temto třem konkrétním věcem věříte? Já nikoliv. Určitě by tak ČSSD nemohla učinit hned.

Je zde tedy další riziko - lidé jsou v očekávání, že předčasné volby přinesou řešení, u vlády bude ČSSD, která vše napraví - to je ale naprostá utopie. Pravice odevzdá zemi v takovém stavu, že bude trvat minimálně jedno volební období, aby se to vrátilo do nějakého lepšího stavu. Pokud tedy ani ČSSD občany neuspokojí, můžeme se obávat podobné situace, jaká nastala v Německu v roce 1933 - tedy posílení radikálních politických směrů.

jiri-paroubek

Vážený pane Trávníčku,

síla levice není v její monolitnosti, ale v široké nabídce subjektů. Za první republiky tady na levici vedle komunistů a sociálních demokratů existovali také národní socialisté a já nevím, proč by to tak nemohlo být znovu.

Jako prognostik jste se ostatně už neosvědčil před prvním kolem prezidentské volby. Kdyby voliči dali na Vás, a dostal by přednost J. Dienstbier před M. Zemanem, nejspíše bychom teď měli pravicového prezidenta K. Schwarzenberga.

Myslím, že podpora Miloše Zemana byla logickým řešením - jako výběr nejsilnějšího levicového kandidáta, který byl k dispozici.

travnicek

Vážený pane Paroubku,

je zvláštní, že o zájmu země hovoří muž, který svým politickým projektem levici jako celek fakticky oslabuje. Leda že by zájmem země bylo to aby levice byla rozštěpená a tedy slabá.

Pokud se týká postupu vaší strany do pralamentu, obávám se, že tomu nic nenasvědčuje. Já se snažím vycházet z reality. Proto také platí, že existence vaší strany levici oslabí.

jiri-paroubek

Vážený pane Trávníčku,

člověk nemůže vždycky jen uvažovat na prvém místě o svém zájmu nebo o zájmu své strany, ale musí uvažovat na prvním místě o zájmu země. Miloš Zeman byl přes všechny své nedostatky, které jsem velmi otevřeně ve svých článcích a vyjádřeních před prezidentskou volbou vždy sděloval, je osobností, která je prostě menším zlem nežli první místopředseda Nečasovy vlády Karel Schwarzenberg. Nemohl jsem podpořit kandidáta pravice. A osobní zájem v tom nehraje roli. I Vy byste se to měl naučit.

Nějakou reciprocitu jsem od M. Zemana nečekal. Vím, jak uvažuje a proto jsem přistoupil k tak jednostrannému kroku. M. Zeman v podstatě uvažuje tak, jak Vy byste chtěl, abych uvažoval já. Ale to je mi opravdu vzdálené...

Jinak, na rozdíl od Vás si myslím, že LEV 21 v příští sněmovně zastoupen bude.

travnicek

Vážený pane Paroubku,

domnívám se, že Vaše podpora M. Zemana pro Vás osobně byla kontraproduktivní. Proč by měl M. Zeman jakkoliv podporovat stranu, která se s nejvyšší pravděpodobností nedostane do parlamentu, ale patří do stejného názorového proudu jako strana jeho? Vždyť mu budete pouze konkurovat, tj. odčerpávat hlasy potenciálních voličů a tyto hlasy zahazovat (povolební koalice s Vaší stranou je vysoce nepravděpodobná).