Poločas pro prezidenta švýcarské konfederace

Guy Parmelin
1.8.2021 10:04
Guy Parmelin, 61letý vinař z francouzského kantonu Vadu, má dobrou pověst doma i v zahraničí po prvních šesti měsících ve funkci švýcarského spolkového prezidenta, kterou zastává vedle ministra hospodářství ve spolkové radě. Nezačal v ní šťastně, protože již když v roce 2015 představil svou kandidaturu do Rady - švýcarské vlády, konstatovala veřejnoprávní stanice SRF. Jeho váhavá odpověď na otázku, jak dobře umí anglicky, se stala legendární: "Anglicky rozumím," řekl rozpačitě, ale raději odpovídám francouzsky, což je pro mne přesnější a jednodušší, uvedl.

Někteří se obávali, jak se někdo, kdo téměř nemluví anglicky, může úspěšně pohybovat na mezinárodní scéně. Od té doby se ukázalo, že může, což se přesvědčivě ukázalo, na červnovém summitu Biden-Putin v Ženevě, kde dlouze hovořil anglicky s americkým prezidentem. Na závěrečné mediální konferenci pak francouzsky hovořil o dobré atmosféře během rozhovorů. Jeho vystoupení na summitu bylo státnické a sebevědomé. Parmelin očividně pracoval na svých cizojazyčných znalostech, kdy tento pokrok byl patrný i během pandemie Corony, kdy jako prezident helvetské konfederace pravidelně informoval o nejnovějších rozhodnutích Spolkové rady - také v němčině, kdy v tomto jazyce v únoru přednesl historickou větu: "Tuto epidemii nepřekoná rozdělená země, ale sjednocená země."

Za svou letošní roli spolkového prezidenta sklízí pochvaly i od ostatních stran. Například stejněvěký Stefan Engler, křesťansko lidovecký poslanec druhé komory parlamentu - Rady stavů - z Graubündenu, říká: "V tomto prezidentském roce jsem z něj získal veskrze pozitivní dojem." Rovněž curyšský člen Státní rady z liberální FDP Ruedi Noser mu udělil dobré známky, i když si přeje, aby v úřadě ministra hospodářství více věnoval problémům, které ekonomika má. Zejména ve vztazích mezi Švýcarskem a EU vzhledem k nastávajícím jednání o vzájemné spolupráci po ztroskotání pokusu o uzavření vzájemné rámcové dohody. I v případě výzkumného programu "Horizont Evropa" je pro něj samozřejmě důležité především to, aby vzhledem ke své na tento rok pověřené funkci hlavy státu nepřenechával ekonomické problémy své administrativě.

Ve Spolkové radě si však udělal podle SRF dobré jméno: je považován za kolegiálního a loajálního, což kontrastuje s jeho předchůdcem za stejnou pravicovou lidovou stranou SVP Ueli Maurerem, který se během pandemie pravidelně distancoval od rozhodnutí vlády a zastával linii své strany. Parmelin se vždy držel linie Spolkové rady, jak zdůrazňuje Engler: "Považuji ho za velmi kolegiálního vůči celému orgánu. Veřejně bránil své kolegy před obviněními z diktátorství. Je především spolkovým radním i když je také členem SVP."

Jeho rok ve funkci spolkového prezidenta je v poločase, takže muže z Vadu pravděpodobně čekají ještě další zkoušky. Pochvalné reakce různých stran jako na politika, který byl zpočátku jako spolkový radní poněkud zesměšňován, jsou dnes rozhodně opačné. Do obrazu zapadá i epizoda z poloviny července, kdy jako spolkový prezident navštívil zaplavené oblasti ve středním Švýcarsku. Ve stylu otce vlasti byl přítomen, ale nestavěl se do centra dění. Lidským vystupováním nad troskami zkázy povzbuzoval občany a vyslovoval přesvědčení, že vláda bude pomáhat, co bude v jejích silách, aby nebylo ohroženo jejich zdraví a aby nedošlo k četným úmrtím jako v sousedním Německu.

seeman-richard
Narodil se v roce 1933. Je absolventem dnešní Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul PhDr. Pracoval v Československém rozhlase, zahraničním vysílání. Po propuštění v roce 1970 byl zaměstnán jako topič a v železářství. V roce 1990 se vrátil do služeb Československého rozhlasu, kde zastával různé funkce, mimo jiné ústředního ředitele. Od roku 1993 je v důchodu a nadále spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 1997 až 2008 byl členem Rady Českého rozhlasu, kde zastával po pět let funkci předsedy. Je autorem řady komentářů, článků a knih

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.