Před sto deseti lety se narodila Milada Horáková, národní socialistka a česká vlastenka

obrazek
25.12.2011 12:20
Dne 25. 12. 1901 se narodila právnička, představitelka ženského hnutí a výrazná funkcionářka národně socialistické strany dr. Milada Horáková. Horáková byla politicky činná již za první republiky, bojovala proti dvěma totalitám - nacistické a komunistické, která se jí nakonec stala osudnou. Horáková se zařadila svým významem po bok takových osobností národně socialistické strany, jako byl P. Zenkl, H. Ripka, F. Uhlíř, P. Drtina či V. Krajina. Její výročí narození je symbolem boje proti útisku, nespravedlnosti, totalitarismu a rovněž nám připomíná její charakterové vlastnosti - nasazení a osobní statečnost.

Horáková pocházela z rodiny Č. Krále, přesvědčeného demokrata a masarykovce. Absolvovala v roce 1926 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a stala se doktorkou obojího práva. Po ukončení studií se vdala za Bohuslava Horáka, zemědělského ekonoma a redaktora, s nímž měla dceru Janu (narozena 1933). V roce 1929 vstoupila do Československé strany národně socialistické a začala se naplno politicky angažovat, zejména pak v otázce zrovnoprávnění žen a legislativní problematice z titulu své právnické profese. Po okupaci českých zemí nacisty v roce 1939 se zapojila do odbojové činnosti, konkrétně do odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ). Byla pověřena zpravodajskými úkoly, vyhledáváním a kontaktováním ilegálních pracovníků, podílela se také na tvorbě programu této organizace.

Dne 2. 8. 1940 ji však spolu s manželem zatklo gestapo, nějaký čas strávila na Pankráci, po atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha byla převezena do Malé pevnosti Terezín, kde ji vyslýchali a mučili. V roce 1944 se s ní konal soudní proces, kde se sama hájila v němčině. I když ji původně prokurátor navrhoval udělit trest smrti, nakonec byl rozsudek zmírněn na 8 let vězení. V květnu 1945 se konečně vrátila do Prahy, kde se setkala s manželem Bohuslavem. Prakticky ihned začala pracovat pro obnovenou národně socialistickou stranu, která ji delegovala do Prozatimního národního shromáždění jako poslankyni. Horáková se stala také po druhé světové válce předsedkyní Rady československých žen. Svůj poslanecký mandát obhájila i v parlamentních volbách v roce 1946.

Již v této době varovala před komunistickým expanzionismem se všemi jeho negativními následky a apelovala na vytvoření jednotné fronty nekomunistických stran jako hráze před mocenskými ambicemi komunistů. Ti ji proto nechali policejními orgány, které měli pod svou kontrolou, sledovat a shromažďovali na ni kompromitující materiály a informace.

V únorové vládní krizi 1948 prosadila ze své funkce stanovisko, aby Rada československých žen nevstupovala do Ústředního akčního výboru, ale akční výbor ji druhý den vyloučil a vedení Rady převzala komunistka A. Hodinová - Spurná. Po skončení únorové krize, během níž komunisté fakticky převzali veškerou moc ve státě, se 10. 3. 1948 demonstrativně vzdala poslaneckého mandátu. Poté pracovala jako sociální referentka v Ústředním národním výboru na pražském magistrátě. V této době emigrovali čelní národně socialističtí funkcionáři z Československa, avšak Horáková zůstala ve vlasti a snažila se pomocí své skupiny, založené spolu s J. Nestávalem v květnu 1948, kontaktovat uprchnuvší politiky. To již o aktivitě Horákové věděla Státní bezpečnost, která se chystala proti ní zakročit.

V září 1948 již probíhal v zemi ,,ostrý kurs proti reakci", vyhlášený ÚV KSČ 9. 9. 1948, a komunisté se rozhodli Horákovou zatknout 27. 9. 1948. Jejímu manželovi se podařilo na poslední chvíli uprchnout, ale nestačil již svou ženu varovat. Ta se tak dostala do spárů komunistické mašinérie, z níž již neexistovala možnost osvobození. Komunisté s ní připravovali první velký monstrproces v komunistickém Československu, i když jako hlava ,,záškodnického" spiknutí byly zvažovány původně A. Kleinerová či F. Zeminová. Pro Horákovou se rozhodli komunisté až posléze - byla výraznou političkou, antikomunisticky orientovanou, před únorem 1948 zastávala významné politické funkce.

Následný monstrproces s ,,Direktoriem" se odehrával plně v sovětské a komunistické režii. Horáková spolu s dalšími 12 bývalými politiky z předúnorových stran byli obžalováni na základě zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky z velezrady, špionáže a rozvracení lidově demokratické republiky. Samotné soudní přelíčení začalo 31. 5. 1950 a komunisté na něm poprvé předvedli ,,organizovaný hněv lidu". Do soudní síně byly sváženy pečlivě vybrané dělnické delegace, které žádaly ty nejpřísnější tresty. Rezoluce zasílané pracovními kolektivy z úřadů, ze škol a dalších institucí se zasazovaly o ,,spravedlivé" potrestání obžalovaných. Komunistická propaganda a goebbelsovská manipulace dosáhla svého vrcholu.

Horáková byla podrobena mučení, aby se přiznala k činům, které nikdy nespáchala. Nakonec však v důsledku týrání a psychického vyčerpání podlehla a musela stejně jako ostatní nazpaměť odříkávat naučené fráze při soudním jednání. Horáková však prokázala velkou osobní statečnost, když se několikrát odklonila od svých původních odpovědí a nesouhlasila s jednotlivými body obžaloby. Bylo ale jasné, že ani sebelepší obhajoba vyvracející smyšlená fakta neměla šanci zvrátit rozsudky, které byly již týden před soudním přelíčením vyneseny komunistickým vedením. Dne 8. 6. 1950 vynesl dr. K. Trudák zdrcující verdikty: 4 tresty smrti pro Horákovou, O. Pecla, Z. Kalandru, J. Buchala, 4 doživotní tresty (J. Hejda, A. Kleinerová, J. Nestával, F. Přeučil), ostatní obžalovaní dostali trest od 15 do 28 let odnětí svobody.

I přes četné intervence ze zahraničí (A. Einstein, W. Churchill), jež žádaly pro Horákovou a další milost, byly rozsudky smrti 27. 6. 1950 vykonány. Horáková byla z východního bloku jedinou ženou, kterou ve vykonstruovaném procesu popravila komunistická moc. Tato význačná politička, vlastenka, propagátorka ženské rovnoprávnosti zůstává trvalým symbolem statečnosti, zápasu proti totalitě a útlaku, boje za spravedlnost a pravdu.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rezjir10

Co se týče Kaplana, rád vám nechám Vaše iluze. Ideologický kolektivismus není o tom, že by ten dotyčný snad nestudoval zdroje, ale o tom, jak přistupuje k jejich výkladu. A návíc jestliže jeho zpráva o organizovaném násilí se hemží hrůzami, jak sovětští poradci hledali sionisty, tak jeho poslední práce o Gottwaldovi a Slánkém o této činnosti sovětských poradců jaksi mlčí. Zajimavý posun ve vědomostech.

Co se Molotova týče, tak jaksi jsem mluvil o jeho ilegální činnosti,tedy o činnosti ještě VŘSR, nevím, odkud máte ty zprávy o tom jeho chlastu, nícméně prý měl ještě v 90 tlak 120/80. Takže se nějak to jeho pití na zdraví neprojevilo.

A copak nám napsala paní Dvořáková o těch policejních výsleších:

Ve dnech 12. listopadu až 12. prosince 1949 byl s ní se­psán protokol v rozsahu 58 hustě popsaných strojopisných stran. Dodatkem k němu je zápis o výpovědi z 27. prosin­ce 1949. Celý tento zápis (62 stran) působí spontánně. Vyšetřovatelé si znovu ověřovali určitou sumu údajů, aby pak s nimi mohli začít manipulovat podle připraveného zá­měru. To už je patrné na zápisu výpovědi z 12. ledna 1950 a ze zápisů dalších výpovědí.

V každém případě platí, že ona i v těch protokolech z 12.11-12.12 sama charakterizuje tu svou činnost jako ilegální, což je fakt, protože se odehrávala mimo rámec Národní fronty. A ten princip přistoupili samotní národní socialisté. Konec konců sama paní Horákové se k tomu Košickému vládnímu programu hlásí.

 

A co já vím, tak nikdy žádnou špionážní činnost nepotvrdila ve vztahu k britské a americké rozvědce.  

 "Ke své činnosti v protokole vylíčené jsem od žádných ci­zích představitelů nikdy neměla a nepřijala žádné pokyny, instrukce, rady a podobně".

Dotaz: Jak dlouho ti vyšetřovatelé museli tu paní Horákovou mlátit, než  z ní dostali tu větu?: Fakt si nejste schopen představit, že to bylo řečeno sponntánně.

 

 A Vašemu argumentu,že se neznali: V ilegální činnosti platí zasada, že pracuje v trojkách, tedy že se jednotliví členové organizace neznají. Kdo nic neví, tak nic nepoví.

petr-duchoslav

Začněme odzadu -1.  Kaplan neuplatňuje žádný ideologický kolektivismus v bleděmodrém, jeho knihy jsou založeny na seriózním a důkladném archivním studiu v tuzemských a zahraničních archivech, tudíž Kaplan má v této rovině největší přehled, 2. to, že někdo očekává ,,skutečnou" válku, která nakonec nepřijde a změní se ,,jen" v obchodní a psychologickou, na věci přece nic nemění, na to historie již neptá, oba tábory si po korejské válce uvědomily, že třetí světová válka by byla totálně likvidační.To je jako antikomunisté  chtěli svého času odsoudit J. Švermu za to, že byl přední komunista, nicméně historickým faktem je, že on byl významným odbojářem, oni by ho chtěli soudit za něco, co ještě neudělal.., 3. i za podviné války se přece bojovalo, resp. střílelo a byly podnikány letecké akce, palba apod, i když se samozřejmě ta aktivita poklesla, Francie se pak stáhla ze Sárska,takticky vyčkávala v Maginotově linii, vystavěné ve 30. letech,4.co se týče ,,rozdělení" kompetencí při soudu s Horákovou, tak Vieska byl státním žalobcem, byl původně vojenským prokurátorem, plukovníkem, K. Trudák to formálně zastřešoval - byl předsedou senátu a ,,zlým" mužem či fanatikem, vyberte si, byl Urválek. Co se týče těch nakomandovaných obhájců, tak důkazem manipulace a zinscenovaného divadla, je fakt, že když v závěru procesu dostane obhájce dr. Vízek Zeminové slovo, tak je najednou nefunkční mikrofon a kamera se zastaví..,Jinak ten Izrael apod. je vaše intepretace dějů, s nimiž se já neztotožňuji, napsal jsem již několikrát své stanovisko k důvodům zatčení a odsouzení Horákové, 5. Molotov nebyl úplně zdráv, neb ,,chlastal" jako ostatní soudruzi, i když ve srovnání s ostatními méně - Stalin, Dimitrov, generalita apod. Zajímavostí je, že Gottwald svým chlastáním si v Moskvě v zahraničním vedení KSČ (později byru) v podstatě podepsal nad sebou ortel., 6. Máte pravdu v tom, že měla Horáková z ČSR odejít, nejlépe okamžitě po únoru 1948, roli sehrála jistá naivita, byla varována několikrát, nakonec se podařilo utéci manželovi Bohuslavovi., 7. To vyplývá přece jasně z věci ipso facto, že v těch policejních protokolech nebyly věci, s nimiž mohla souhlasit, protože tam byly věci, které ani spáchat prostě nemohla - viz kontakty s americkou tajnou službou, to byly úplné výmysly komunistů. Znovu opakuji, že vyšetřovatelé stejně jako třeba u H. Píky nevěděli, z čeho Horákovou obvinit, neměli žádné konkrétní důkazy v ruce, jeden z bodů obžaloby zněl, že se spolčili navzájem, aby zničili samostatnost republiky, avšak někteří obžalovaní se ani navzájem neznali  apod. Podívejte se třeba na proces s buržoazními nacionalisty v roce 1954, tam si kompletně vyšetřovatelé vymysleli Husákovy výpovědi, které musel akorát podepsat a které prohlásil později za úplné výmysly a smyšlenky. Snahou komunistů bylo především diskreditovat a veřejně ,,potupit" bývalé exponenty nekomunistických stran, v procesu obžalovaní zastupovali konkrétní předúnorovou nekomunistickou stranu. K vaší větě, že ,,oni naopak s nadšením museli souhlasit s tím, že je někdo nařkl z velezrady a špionáže." jen tolik, že mi nedává smysl, když se tohoto činu Horáková a spol. nikdy nedopustili a museli to z Horákové vyšetřovatelé dostat mučením a ne svobodnou výpovědí,aby se vůbec mohl konat veřejný proces, což je zajímavé, že?

rezjir10

Nejdříve otázku, odkud víte,že šlo všechno přes  Urválka. i když je to jedno. A ten Vieska byl tak pětkrát inteligentší než ten Urválek. A jak Urválek mohl dávat k něčemu pokyn, když ten soud řídil Ziegler. A teď k tomu Stalinovi, na co mu byla ta převaha v konvenčncíh zbráních atd., když celá infrastruktura SSSR byla totálně rozbítá. Jak známo, jinýZiegler a spol. rádi zdůrazňují, že bez západních dodávek by válku Sověti absolutně nebyli schopni zvládnout. A ty dodávky přestaly hned po válce? A na co mi je převaha v tancích, když nemám nákladní automobil, který by za těmi tanky dovezl ty ocelové pásy (výdrž 30 km)  Vysvětlete mi za těchto podmínek logistiku takového útoku. A navíc jak by psychologicky zpracoval ty vojáky, kteří rozhodně po pádu Berlina jaksi chtěli asi jediné, jít k rodínám domů a celá západní Evropa jim mohla být ukradena.  A kdyby ten Stalin tu západní Evropu dobyl,tak by se ten kolos na hlíněných nohou stal ještě zranitelnějí. Čím delší hranice musíte hájit, tak tím hůře pro Vás.

Odkud tak určitě víte, že paaní Horáková ty na každé stránce podepsané policejní protokoly nemohla považovat za svou výpověď, co je tam v ních tak napsáno, že to neodráží jejich preference. Proč by třeba nemohla souhlasit s tím, že prováděla velezrádnou činnost, když chtěla změnu režimu. Přece za to nemusela nijak stydět. A proč to těm vyšetřovatelům tedy nesdělila. Politika na rozdíl od kriminality se musí dělat naprosto otevřeně. Ilegalitě jde o změnu pravidel hry, nikoliv o porušování platných pravidel. Jde o získávání voličů. To fakt nemá smysl zatloukat. ZVláště když třeba věřila,že ten režim do podzimu padne. Když děláte ilegalitu, je to něco jiného než když děláte kriminalitu. Vy legitimitu ke své činnosti získáváte od svých stoupenců. Jinak řečeno, v těch protokolech není nic, co by paní Horáková a ti ostátní museli  a chtěli utajovat. Před kýmkoliv. Oni naopak s nadšením museli souhlasit s tím, že někdo nařkl z velezrady a špionáže.

Navíc tu paní Horákovu nemuseli fakt nějak zvlášt přesvědčovat k otevřenosti. Ona potřebovala pravidelně nějaké léky, předpokládám na nějakou srdeční chorobu, takže nutně musela žít v panice,že by jí ty léky mohly odepřít. Současně je nutno říci, že při jejím zdravotním stavu bylo zapojování do nějaké politické činnosčti mimo legální rámec Nárédní fronty naprostý hazard, a to jak pro ní samotnou, tak i pro její kolegy. A jestliže byla předem várována, že po ní jdou, tak se měla okamžitě stáhnout, ne ani tak kvůli sobě, ale kvůli těm ostatním. Pokud chci dělat ilegalitu, musím být zdráv jako Molotov.

Co se tyče té kabinetní justice, že šlo o v jistém smyslu o ziscenované procesy, tak to mělo jednu hlubokou příčinu, aby nějakým způsobem nepřišli na přetřes ty dodávky zbraní pro Izrael. A teď to nemohlis jaksi sdělit ani těm advokátům, ani těm obžalováným, o co se hraje. Ti papaláši z toho měli naprostou hrůzu. Veřejně přiznat, že Československo porušovalo nějakým způsobem embargo OSN, tak to byl byl malér. V procesu se Slánským to je jasné, tam se probírá všechno možné, jenom ne to.  V procesu s Horákovou jde třeba o ten text Buchalova manifestu, ten velezrádný text je ponechán zcela mimo, a to ještě podotýkám, že teprvé poté asi se začal Reicin o celou tu skupinu Horákovou zajímat  a tu jejich trestní činnost jaksi přímo provokovat (Dovara, vysíláčka).Zároveň ale platí, že každý ilegalista si na tuto možnost musí dávat zatraceně pozor. A právě proto bych se současně domníval, že ten Vieska byl ten hlavní, protože to byl Reicinův muž a proto že tam přímo prosadil to vystoupení to Vávry-Staříka (no a tom příkladu vidíte,že to nemohlo být vše předem dopředu připravano, že tam přinejmenším docházelo k improvizacím).

 V procesu se Slánským je to úplně jasné, tam se probírá raději všechno možné, dokonce se jím právě vyčítají i ty záležitosti, které byly z hlediska mezinárodního práva v pořádku (vystěhovalecká akce)i ti obžalovaní o tom raději mlčí jako hrob. Zkrátka byla to taková tichá dohoda všech zúčastněných. Přitom skutečně seznam osob, které jsou přímo či nepřímo jmenovány v procesu se Slánským, je totožný s jmenným restříkem osob, které se podílely přimo či nepřímo na těch dodávkách. Že by se jednalo o náhodu? Jak to řekl v r. 1954 ten československý velvyslanec v USA, Slánský byl odsouzen za zbraně pro Izrael. A já dodádávám, že to bylo za kriminalitu, která ty dodávky provázela.

Psychologická a obchodní válka je také válkou, válka je politika vedená jinými prostředky, to že v daný moment použití jiných  prostředků se omezuje na určitý výběr, je irelavantmí to neznamená, že nejde o válku. Přesně tak jako šlo o válku v případě tzv. podivné války v r. 1939.  A dodávat informace v podmínkách obchodní války o stavu československé ekonomiky někomu, kdo s tím Československém tu válku vede , tak to tedy je vskutku velezrádná činnost, ne? A to dokonce z hlediska nikoliv režimu,ale státu, tedy z hlediska jeho územní celistvosti. Navíc je téměř jisté, že v případě vítězství Západu v této válce by přešel na přetřes odsun Němců a otázka hranic. Ostatně téhož se obávala samotná paní Horáková.

když konstatuje přední generál v uniformě veřejně na zaseedání obranného paktu, pak je více zřejmě jasné, že se tu nejednalo pouze o obchodní a psychogickou válku, a že si  to rozhodně jeho posluchači nemysleli a nemohli myslet. Fakt se domnváte,že po těchto slovech nemohl československý generální štáb znervoznět a vzpomenout si na slova Beneše, že do půl roku budeme ve válce?

no a ještě něco, ptal jste se mne, co svými příspěvky sleduji. Vůbec nic, pouze mě zajímá subjektivní rozhodování jednotlivců, jejich preference, tedy to co považovali za (dodatečné, krátkodobé) výnosy a (dodatečné, krátkodobé) náklady svých akcí. A z tohoto čistě ekonomického hlediska, které zdůrazňuje,že vždy jde o rozhodování jednotlivců, z tohoto pohledu neexistují žádné kolektivní entity, maximálně tak náody jako seskupení jednotlivců spojených společnou starostí o o teritorium, na němž žijí) mi vychází, že všechno bylko jinak. A problém pana kaplana je v tom, že uplátňuje ideologický kolektivismus v bleděmodrém.

petr-duchoslav

Nebyla to ale válka skutečná, především obchodní a psychologická, protože kdyby se skutečně válčilo, možná tu nejsme ani já ani Vy, protože by se by třetí světová válka by se vedla jadernými zbraněmi, Montgomery to určitě nemyslel doslovně, jak to interpretujete. Je dobré si také připomenout, že Stalin chystal na konci 40. let mohutnou ofenzivu na západní Evropu, měl převahu v konvenčních zbraních, měl asi 3x krát početnější mužstvo apod. než USA atd, korejská válka 1950 - 1953 a druhá berlínská krize 1958 - 1961 (a později kriza karibská 1962) učinila do té psychologickou válku skutečně horkou, ale tento limit nepřekročila. Stalin si tu ofenzivu také rozmyslel. Sověti zase disponovali nejmoderněji vybavenými špionážními loděmi, které monitorovaly lodě NATO apod. Viest byl generál,popravený spolu s gen. Golianem Němci za 2SV,  měl jste na mysli dr. J. Viesku jako prokurátora, nicméně vše šlo přes Urválka, to on dával pokyn, kdy se má přerušit ,,zinscenované divadlo", pokud by se obžalovaní ,,odklonili" od naučených odpovědí. Všechny politické procesy byly samotřejmě zinscenovány a mistrně režírovány komunistickou mocí, obžalovaní byli mučeni, psychologicky zpracováni a museli se učit nazpamět naučené fráze,viz literatura K. Kaplan.Mimochodem na těch záběrech je to i vidět, podívejte se třeba na proces se Slánským  - je to skutečně ,,recitace". ,,Scénář" dělalo komunistické vedení spolu s komunisty v justici, kteří pečlivě vybrali prokurátory, obhájce atd. Viesku vybrali proto, že uměl maďarsky a zúčastnil se procesu s Rajkem v r. 1949. Obhájci neměli ve skutečnosti obhajovat obžalované, namísto toho uznávali jejich vinu,vše bylo s nimi vše předem domluvené, věděli, jak to celé dopadne, takže to to divadlo, i když velmi tragické, bylo.Co se týče těch policejních protokolů, přiznání Horákové a spol. bylo vynuceno násilím a ne svobodnou vůlí, nevím o jakých pravopisných chybách v protokolech mluvíte, považuji to za irelevantní v kontextu kauzy Horáková, i kdyby po někom něco opravovala.Vím určitě, že ty estébáky předepsané policejní protokoly nepovažovala ani nemohla považovat za svou výpověď ani se s nimi ztotožnit. To je odpověď i na Vaši poslední otázku.

rezjir10

Pane Duchoslave,

jako ilegální tu činnost Horákové charakterizovali Zenkl, Pelantova v doporučujících dopisech pro jejího manžela Horáka, když žádal o emigraci ve USA. Tedy nejenom komunisté to považovali za ilegalitu.

A pokud nám Západ nevyhlásil válku, tak na co bylo věnováno těch 100 milionů dolarů, které americký Kongres věnoval na rozvíjení partyzánské války v lidově demokratických státech ??? A co to bylo těch 2000 agentů chodců, přecházejících sem a tam zadrátované hranice a střílejících a ozbrojených a blbě navíc vycvičených. A jak mám chápat výrok Montgomeryho, který jako zástupce Velké Británie při ustavujícím zasedání NATO řekl, jsme ve válce s komunismem. A jak mám chápat ty špionážní lety nad SSSR, to podle vás není narušováním suverenity. To jako byste s tím byl úplně souhlasný, kdyby tu nějaká ruská letadla lítala nad naším územím sem a tam. To vše není nic jiného než válka, ale válka to je. Sice omezená, ale je to válka. Mimochodem, nikdy jsem nečetl, že by snad  tehdy nějaká sovětská špionážní letadla létala nad územím jak západního Německa, Francie, Británie, ale i USA a Kanady.

Co se toho filmového zpracování, je technicky nemožné, aby byl předem zinsenován, protože zkuste si to sám. Dopadnete jak jedna režisérka.  Ta musela zrežirovat každý krok těch herců, aby to působilo přirozeně, tedy s nimi to dlouhodobě nacvičovat. Můžete mi sdělit, kdo to režiroval a kdo dělal scénář, osvětlení atd. A kdo dělal klapku? Že by Urválek, mimochodem ten ani nějak přerušoval, nebyl tam hlavním prokurátorem. To byl Viest.

A ten defacto napsal ten scénář, protože napsal takovou příručku pro SNB, jak vyšetřovat přečiny proti tomu zákonu na ochranu republiky. A ti estebáci pak postupují v těch výsleších podle té příručky. A někdy úplně otrocky, to jak se ptají na tu federaci.

A už jsem se vás na to ptal a vy jste mi neodpověděl. Když ty policejní protokoly byly vynucené, proč v nich paní Horáková opravovala nějaké pravopisné chyby. Ta zatraceně chtěla, aby to bylo považováno za její názor.. Když mě zmlátí, podepíšu všechno, ale že by se mi chtělo ještě po někom opravovat pravopisné, tak to už je vskutku příliš silné pro fantazii. A co myslíte, řekla u toho soudu něco, co by nebylo v souladu s jejím svědomím a přesvědčením a vědomostmi?   

petr-duchoslav

Trvám na tom, že Horáková se nedopustila žádné ilegální aktivity po roce 1948, znovu říkám, že komunistické zákony byly úmyslně tvořeny za tím účelem, aby se velmi ,,elegantně" zbavovaly svých odpůrců, ať již skutečných či domnělých. S tou vysílačkou, poku d ji Zeminová teoreticky měla, jsem to myslel tak, že po únoru 1948 byly samozřejmě nástupem totality velmi ztíženy standardní cesty kontaktu svých přátel na západě, druhá věc je, jak to posuzovali komunisté -  ti to považovali za nelegální aktivitu. Jistě před únorem by Zeminová či další nějakou vysílačku ve skutečnosti ani nepotřebovali a spojovali se se svými politickými přáteli běžnou cestou. Západ nám ,,vyhlásil" válku, ale toliko obchodní odnětím doložky nejvyšších výhod v rámci GATTu. Co se týče výpovědí Horákové u soudu, byla již tak zpracována vyšetřovateli, že to musela říci všechno tak, jak si to dotyční mocipáni přáli, kdyby se odklonila byť jen více, nemohl by ani živý záznam vzniknout, proces byl proto několikrát mimochodem dr. Urválkem přerušen. To však byla osobní statečnost Horákové, jak píšu v článku. V čem s Vámi jediném souhlasím, byla samozřejmě ilegální činnost, která byla vyvíjena i před Únorem,jako je vyvíjena všude na světě i dnes. Horáková a spol. se před únorem 1948 ničeho nelegálního nedopustila, protože varování před nastupující totalitou a prosazování vlastní koncepce politického vývoje nemůže být kvalifikováno jako trestný čin v žádném režimu. Problém je akorát v tom, že politická činnost národních socialistů a dalších občanských stran dělaná před únorovým státním převratem komunisty nebyla kvalifikována jako ilegální a po únoru 1948, po převzetí veškeré moci, ,,najednou" ano, což samozřejmě postavilo činnost Horákové a spol. viděno komunistickou ideologiií do jiného světla. V tomto případě ale hrála důležitou roli i osobní msta komunistů, kteří si vyřizovali své účty zejména s národními socialisty, např. s Drtinou atd.

rezjir10

Ad Kulik

to vždy pak závisí na tom, kdo vyhraje. Je to otázka, kdo z koho. Nepochybně z hlediska Rakouska-Uherska šlo o velezradu Ale všimněte si prosím,že  ten Kramař s tím Rašínem nikdy také nezpochybnili právo mocnářství takto jejich dozajista ušlechtilé činy posuzovat. A také nikdy nežádali hlavu tehdejších soudců a prokurátorů, kteří je odsoudili. A ba dokonce ani těch, kteří také odsoudili v naprosto vykonstruovaném procesu tu Omladinu k těžkým trestúm.

Totéž platí i pro protektorát. Nikdo nikdy nežádal z československé strany např. o odsouzení těch nacistických soudců. kteří třeba odsoudili Julia Fučíka. Bylo to zkrátka jejich pravo tu ilegalitu, ještě méně závadnou než u Horákové (neposílal žádné zprávy o stavu vozového parku do zahraničí) posoudit a odsoudit jako ilegalitu. Fučík byl hrdina, protože se postavil proti režimu, ale v souladu s právem asi nejednal.

Čí stát, tak toho právo. A od kdy je nějaký stát budován za základě nějakého mravního principu, pokud za něj nepožujete společný zájem obyvatel na obraně společně jimi obývaného území. A český stát je založen na vraždě knížete Václava jeho bratříčkem Boleslavem. A od té doby se to vleče.

rezjir10

Ad pan Duchoslav

A ten odpor lze vskutku charakterizovat jako protikomunistický, kdyžž ti dotyční předtím se podíleli na odsuhu Němců, respektive jejich vyhnání, nebo na pozeměštění Schwarzenbergů atd.? Jak by jste pak chtěl ty skvělé výdobytky národní revoluce zachovat? Než diktaturou?

A nikde jsem neřekl, že proces s Horákovou byl objektivní. Ano, šlo o kabinetní justici.

Nevím nic o tom,že by před únorem bylo považováno ukrývání ilegální vysílačky za něco v souladu se zákonem, stejně tak zasílání nějakých kurýrních zpráv třeba o stavu československé ekonomiky s cílem efektivněji provádět embargo. Že by tedy nebylo nutné respektovat před únorem státní, hospodářské  a vojenské tajemství. Jednou se ten odboj měl přizpůsobit tomu,že nám hned 26. února vyhlásili tři západní státy válku. A docházelo k přesunům vojsk a techniky. A pokud ten Beneš to charakterizoval celou situaci hned 27. února 1948. že do půl roku bude válka a kvůli tomu hned neabdikoval, tak ten třetí odboj měl držet basu.S Benešem, ne s Gottwaldem.

 A  ne udržovat kontakty přes hranice, přes železnou oponu, vytyčenou Západem, který nám nechtěl poskytnout ani úvěr, ani přijmout Masaryka v Bílém domě atd. Vyhrožoval použitím atomové bomby v r.1947 atd. A vháněl nás do sovětského bloku a posílal tu agenty chodce v masovém měřítku.  Respektujte tato fakta, nic více po vás nežádám.

 A vůbec co mělo co vyzrazování hospodářského a vojenského tajemství společného se stavem lidských práv. Vůbec nice.

A účel to má jediný, naprosto objektivně popsat, jak tedy tu ilegalitu paní Horáková dělala. A jaksi připusti,že by to byla třeba i ilegalita před únorem. Politiccká aktivita mimo rámcec Národní fronty byla považována za něco nepřípustného. A netvářit se, že tu ilegalitu vědomě nedělala.A že tedy byla pouze salonní diskutérkou.

A ona sama přece řekla na závěr toho procesu, a jsou vskutku náznaky, že to řekla dobrovolně a podle vlastního přesvědčení, že nemá smysl se vydávat cestou, kterou se vydala ona. Že ji nikdo nemá už následovat.

A pokud jasi chtěla pouze kontatkovat své přátele na Západě, nic tajného na tom nebylo tak proč k tomu nepoužila služeb československé pošty. A proč s tím Ripkou hned hovořila o formách vhodné podpory partyzánského boje. Jestli se nemýlím, tak i dnes podobná korespondence o použití teroristických metod podléhá pod režim oznamovací povinnosti.

 

rku

Pane Řezníku,

podle Vaši logiky platí,že když někdo bojuje proti stávajícím zákonům je zločinec a jeho potrestání je spravedlivé,bez ohledu na to jestli jsou spravedlivé zákony. Podle Vás byli tedy legionáři vlastizrádci, Kremář s Rašínem měli viset, odbojáři za protektorátu byli popravováni podle práva. Třetí odboj byl pátou kolonou imperialistů a  popravy a věznění odbojářů bylo tedy správné. Jaký názor máte na výrok: Podle vyššího principu mravního není násilí spáchané na tyranovi zločinem.

petr-duchoslav

Ta skupina ale přece fungovala v rámci nastupujícího totalitního režimu, který udusil jakýkoliv náznak protikomunistického odporu, vaše otázky, jestli dopisy posílali přes kurýry atd, Zeminová ukrývala vysílačku,nemají relevanci vzhledem k existujícím podmínkám, a Horáková a spol. se museli těmto podmínkám přizpůsobit. Aktivity, které byly běžné před únorem, nebylo již možné aplikovat na poúnorové politické poměry, protože byly prohlášeny jako ilegální aktivita. Skutečně nechápu, proč se pane Řezníku stále navážíte do M. Horákové, říkáte, že proces s ní byl objektivní apod.? Jestli to má nějaký účel z vaší strany.. A mimochodem, poúnorový režim se deklaroval jako vrchol demokracie, tak proč by ta Zeminová teoreticky nemohla mít v ,,demokratickém" režimu vysílačku a ,,demokraticky" kontaktovat své bývalé přátelé na Západu, s nimiž dlouhá léta spolupracovala?  

rezjir10

 

Opravdu paní Horákovou "komunisté se rozhodli Horákovou zatknout 27. 9. 1948" Tady jde o rok, nikoliv o pět dní. A teprve přesně za rok ji zatkli?  

A k té odbojové činnosti. Vskutku ta skupina nezaslala do zahraničí zprávu o stavu vozového parku v Československu, označenou jako tajná? A to co ten Buchal dělal, tak to nebyla příprava ozbrojeného povstání s vědomím té Zeminové. A mimochodem, když někdo příjde s něčím takovým za vámi,tak doufám víte, že pokud to neoznámite,riskujete kriminál? Tam nestačí říci ne. Aktivity Buchala vskutku nejdou zaškatulkovat pod pojem odpor.

A vskutku ta plzeňská skupina kolem Kleinerové nezasíla do zahraničí zprávu o těžbě uhlí atd. Vždyť ten Procházka to jasně řekl ne v r.1951, ale v r. 1968 do protokolu v rámci toho rehabilitčního řízení. A vskutku ta Zeminová neukrývala vysiláčku?  

A když ta veškará korespondence byla legální, tak proč nebyla  posílána poštou, ale přes kurýry? Normální člověk, když někomu píše, hodí dopis do schránky atd. Zajímavé je, že ta spojka vypovídala v r.1968 v tom smyslu, že si byla dobře vědoma, že se pohybuje přinejmenším na hraně zákona.

28. února 1949 byla založena Rada svobodného Československa. A ta korespondence se odehrávala s těmi členy Rady

A co myslíte dnes, co by se asi tak dělo, kdybyste přes kurýrní sít udržoval spojení s nějakou Radou komunistického Česka třeba v KLDR a diskutoval s jejími členy, jak vhodně podpořit partyzánský boj (terorismus)v Česku. Vskutku by se na to nenašel nějaký paragraf?

petr-duchoslav

Pane Řezníku,

 

Po delší době Vás zdravím. V textu je psáno, zapojila se do odbojové činnosti, v textu je rovněž, že ji zatkli 27.9., takže to je v pořádku. S tou odbojovou činností po roce 1948 je to složitější - můžeme hovořit o odporu, nikoliv o odboji, který zde de facto neexistoval. Činnost, kterou vykonávala Horáková po únoru 1948, nešla za hranu zákona ani podle tehdejších zákonů - udržování kontaktů s uprchnuvšími politiky, podpora emigrace apod, avšak komunisté ji samozřejmě intepretovali jako zločinnou, aby mohli zatýkat své odpůrce vč. Horákové. Že s někým spolupracovala, něco připravovala a s někým spolupracovala,jak píšete, je v pořádku, ale jednalo se spíše o aktivitu rovnou,,odporu", nikoliv odboji, ten je přece jen často veden ozbrojenou formou v rámci probíhající války, která v ČSR nebyla, pouze ta ,,studená". Komunisté pak samozřejmě vždy tyto aktivity několikanásobně zveličili a dali jim ideologický podtext - rozvracení, špionáž atd., přitom víme, že kontakt s politiky, kteří uprchli z ČSR, a s nimiž Horáková udržovala kontakt, nemohl v žádném případě rozvrátit republiku.

rezjir10

Vážený autore,

je skutečně zajímavé, že jste se ani slůvkem neznímil, že paní Horáková byla také odbojářkou, a to nejen za protektorátu, ale také po únoru 1948. Že tedy něco organizovala, něco připravovala a s někým spolupracovala. A ve vztahu k Buchalovi řekla té agentce Hložkové, že je škoda, že si  ho lépe neprověřiili.

A podle mě máte v tom textu faktickou chybu, paní Horákovou nezatkli 21.9.1948, ale 27,9.1949. A obávám se právě, že ti estébaci, respektive obezetáci brát tu skupinu vážně až po tom květnovém vyhlášení toho Bouchalova manifestu.