Prezident Klaus omilostňuje korupčníky

obrazek
20.2.2012 15:22
Prezident V. Klaus je kromě svých europofobních názorů mimo jiné znám udělováním kontroverzních milostí. Tentokrát omilostnil zakladatelku a ředitelku Metropolitní univerzity A. Benešovou, která byla podmínečně na dva roky odsouzena za korupci a zpronevěru. Soud prokázal, že uplácela úředníky pro získání nejrůznějších výhod pro svou školu, navíc vybraným studentům odpouštěla školné (Metropolitní univerzita je soukromou univerzitou), čímž univerzitu ekonomicky poškodila. Lze se v této souvislosti oprávněně domnívat, že se jedná o tzv. ,,VIP“ studenty či ,,turbostudenty“, kteří získali své vzdělání za rekordně krátkou dobu. Benešová se nyní může vrátit do čela univerzity, protože byl její prohřešek oktrojovaným zásahem prezidenta smazán.

Je faktem, že udělení milostí má být z titulu prezidenta republiky výjimečným nástrojem, který patří k výsadním právům nejvyššího ústavního činitele země. Prezident zpravidla udělí milost jen v případě, když si není jistý, že poškozenému či obžalovanému se dostává všech ústavou zaručených práv během soudního procesu.

Případ A. Benešové rozčeřil v nedávné době tuzemský mediální rybník. Jak totiž vyplývá z informací, které jsou veřejně známy, Benešová se velmi dobře zná s Klausovou ženou Lívií, s níž pracovala před lety v Prognostickém ústavu. Spolu se setkávali i na různých charitativních akcích, Klausová otevírala v roce 2007 na univerzitě nový výtah pro hendikepované apod. Navíc telefonický styk mezi oběma ženami byl více než nadstandardní. Sám prezident prohlásil, že netušiI, že pouto mezi první dámou a omilostněnou představitelkou univerzity je až tak intenzivní. Benešová na druhé straně argumentuje tím, že to na udělení milosti nemělo žádný vliv, opak je ovšem pravdou, to je zřejmé. To ostatně potvrzuje i první rektor Metropolitní univerzity P. Asztalos, který naznačil, že příčinná souvislost zde existuje.

Otazníků ke sporné milosti je ale více. Státní zástupce, který má případ na starosti, na prezidentovo konto odpovídá, že Klaus si nevyžádal před udělením milosti spisový materiál a že se vpodstatě spokojil jen s usnesením o zahájení trestního stíhání.

Podle mého názoru chybí v naší ústavě příslušné ustanovení či odstavec, který by ukládal prezidentovi zdůvodnit (například písemně) udělení konkrétní milosti, poněvadž v poslední době je tímto institutem nadstandardně ,,plýtváno”, což je také Klausovi často vytýkáno. Podle stávající dikce ústavy tím prezident povinován není a nemusí důvody vůbec vysvětlovat. K tomu prohlásil prezidentův poradce L. Jakl toto: ,,Milost není nějakou protézou spravedlnosti, to není polemika se soudy, napravování soudů, to dokonce vůbec není součást spravedlnosti nebo justice. A kdybych já byl prezidentem, tak já bych milosti nezdůvodňoval vůbec. Vysvětlovat pohnutí individuálního, osobního rozhodnutí je vždycky složité, nikdy ne úplné."

Vzpomeňme ještě v této souvislosti případ expolicistky z cizineckého oddělení Karlových Varů Radky Kadlecové, která přijímala úplatky od cizinců mající zájem o přiznání trvalého pobytu v České republice. Svým jednáním si tak ,,vydělala“ zhruba 150 000 korun. Poté, co byla Kadlecová obviněna, se psychicky zhroutila a strávila nějaký čas na psychiatrii. Jak vyplývá z přijímací zprávy druhého psychiatrického ústavu, kam se Kadlecová dostala posléze, expolicistka údajně sdělila svému lékaři, že je milost pro ni ,,již zakoupena“, a že úplatky dostali též prezidentovi poradci. Případ proto začala vyšetřovat protikorupční policie. Kadlecová pak skutečně dostala milost od Klause v roce 2009, tak, jak ,,předpovídala“. Prezident Klaus udělil Kadlecové milost i přesto, že plzeňský soudce Pravoslav Polák prohlásil, že ,,Kadlecová povýšila braní úplatků na živnost, peníze brala pravidelně“. S udělenou milostí soudce nesouhlasí. Tyto dvě kontroverzní milosti jsou však jen špičkou ledovce a zároveň potvrzením, že Klaus vždy chápal roli prezidenta, jakož i instrument udělování milostí, aktivisticky.

V poslední době případy kontroverzních prezidentských milostí rostou. Vzhledem k tomu, že Klaus bude ve funkci pouze jeden rok, je namístě být v udělování milostí nanejvýš obezřetný a spíše zdrženlivý.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

Pane Kulíku, děkuji za upozornění na překlep. Již se však uložil. Pan Bolzano tedy byl perzeukován v roce 1848.

rku

Vráno,

asi ti  nikde nechtějí uveřejňovat blogy a tak to obcházíš v diskuzích.

rku

Pane Moskalíku,

Opravte si datum.

heriot

Klaus omilostňuje korupčníky jako na běžícím pasu, pro  forma výjimečně omilostní i odsouzené z jiných důvodů. Velice průhledné.

I toto je patrně důvod,, proč se při poslední volbě prezidenta volbě pravice tak zuřivě a za pomocí neskrývaného i skrývaného vydírání (tedy kriminálních činů) potřebovala Klause posadit do křesla, když jinak mezi ním a Topolánkem byly tak nesmiřitelné antipatie.

klokan

   I tento přesný článek, představuje onen chybějící kamínek, který dobře zapadá do mozaiky o vládě korupčnické mafie v ČR. O dalších kamíncích se rovněž píše a hovoří mezi občany a to nejen na internetu, likvidace sociálního státu a postupné zavádění útisku vůči neprivilegovaným lidem až nejen k nepřímému, ale i neskrývanému omezování  jejich ústavních, politických a jiných občanských práv. Tento proces vůči svým občanům vláda ODSTOPVV činí permanentně. Nyní sledujem například  případ perzeukovaného pro  své politické přesvědčení Romana Smetany a sledujeme další pokuso o mezování práva na stávku odborářům, kdy lze odůvodněně konstatovat, že toto právo na stávku by tito šíbři nejraději ze zákonů vyzmizíkovali. Občanům již konečně dochází, že zmařit toto neblahé trojkoaliční působení může toliko jednotný a rozhodný odpor většiny občanů.

       Již za tzv. reálného socialismu se žáci již v první třídě učili v počtech množinám, včetně onoho průniku množin. Průnik základních množin vnitropolitického spektra a to nejen na levé straně čteme již po internetu. Stop vládě, jednající  především ve prospěch  majetkově privilegovaných, byť tito svých privilegií dosáhli za pomocí zločinu. Stop demontáži sociálního státu.

       Množinami se ve svém díle zabýval pražský rodák  humanista, matematik, logik a filozof Bernard Bolzano - poslední osvícenec. V současných hodinách školní dějepravy asi existuje nějaké tabu ohledně jeho osoby a díla. Jako pokrokový vysokoškolský učitel byl v první polovině 19. stol. perzeukován a pronásledován ze strany byrokracie vídeňského dvora a církevní hierarchie. K jeho obraně se sjednotila většina společnosti tehdejších Čech. Bolzano setrval ve svém přesvědčení, že mravní povinností každého jednotlivce je pracovat pro dobro lidstva. Z jeho dalších postojů lze například vybrat.  Uvažoval jestli smí jedinec a společnost jednat jinak, než jak nařizuje právě platící právo, jestliže je toto právo v rozporu s morálkou a odpověděl si jasně - ano musíme odmítnout nařízení či příkaz, který je v rozporu s morálním zákonem, dokonce můžeme sáhnout až k občanskému odporu, jsou-li nespravedlivými zákony a nařízeními vytvořeny takové poměry kdy nezbývá než volit jednu ze dvou možností puď se této moci podřídit nebo v krajním případě srdnatým odporem odradit své nepřátele od dalších útoků.   Bolzano rovněž uváděl například v pochybnost absolutní právo státu rozhodovat o pravdě a smyšlení občanů.  Tehdy se psak rok 1948.

        Za  nynější  reakční vlády se rýsuje první politický vězeň Roman Smetana, kdo se za něj ještě postaví a kdo za další případné ,, Bolzány " ? Občané by se měli zamyslit nad solidaritou neprivilegovaných. Když  se staví na odbor proti tupým školským reformám studenti, měli by s nimi projevit solidaritu ostatní sociální skupiny, včetně důchodců, jež zamýšlí současná vládní garnitura snad vyhladit.

Jaroslav Židlický

Václav Klaus při udélování prezidentských milostí prokazuje neuvěŕitelnou mŕu pochopení a solidarity pro jedno z nejodpornějšÍch lidských selhání tedy korupční jednání. Nejsou to jenom ony dva případy sporného omilostnění jak popsal pan Duchoslav, což vedlo policii k zahájení vyšetřování z podezření na nezákonnou manipulaci při udělování prezidentských milostí. Kauza podnikatele Maliny odsouzeného pravomocně za stamilionové daňové úniky rozlítostnila starého pána natolik, že mu odložil nástup trestu a vážně uvažuje o jeho úplném omilosťnění.Václav Klaus tímto jednáním znovu jenom  potvrdil jeho konzistentní odpor k pravidlům slušného a poctivého jednání, potvrdil svoji trvalou neschopnost ctít a naplňovat nejen literu ale i duch ústavy. Václav Klaus svými nevysvětlitelnými prezidentskými počiny podporuje prohlubující se mravní a morální devastaci společnosti. Od zakladatele klientelismu ostatně nelze nic jiného ani čekat.