Proč vláda blokuje novelu zákona týkající se konopí?

obrazek
17.3.2012 11:35
Pacienti i lékaři netrpělivě čekají na schválení novely zákona o léčivech, která umožní využívání THC z konopí k léčebným účelům. Vláda, která by měla mít zájem na urychlení procesu, v jehož výsledku se nejen uleví pacientům, ale také se ušetří vysoké částky zdravotnímu systému, se však snaží za pomoci nelogických argumentů zákon zablokovat. Proč?

Pravidla pro novelu zákona pro používání THC z konopí pro zmírnění bolestí a křečí při onkologických onemocněních, roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby a řady dalších onemocnění připravila komise, v níž zasedali lékaři, farmaceuti, experti na protidrogovou problematiku, kriminalisti i zástupci ministerstev a parlamentu. Tato komise navrhla, aby do lékáren výtažky z konopí dodávali pouze licencovaní výrobci a pěstitelé vybraní ve výběrovém řízení.

Návrh zákona však ostře zkritizovala vláda, přičemž uvedla naprosto nepřijatelné a zástupné argumenty, které jen podněcují otázku, zda za tímto záměrem nestojí farmaceutická, případně zemědělská lobby.

Za úlevové léky registrované v České republice na bázi konopí, které se dovážejí ze zahraničí, se totiž v současné době platí 38 000 Kč na pacienta za měsíc. Značnou část těchto prostředků by mohly nahradit právě přípravky vyrobené z konopí na domácím trhu za mnohem nižší cenu.

Jako jeden z hlavních nedostatků uvádí vláda udělování licencí na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách a navrhuje udělování licencí v rámci individuálního správního řízení. Tento způsob, který přímo nabízí nekontrolovatelnou možnost zneužívání pravomocí, je naprosto nepřijatelný.

Jako další nedostatek uvádí vláda zavádění nové působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V novele je však uvedená i jiná a pro NS-LEV 21 daleko přijatelnější varianta - založení nové Státní agentury pro konopí jako léčiv s komplexní působností - od schvalování pěstování konopí formou udělování licence, dozoru nad tímto pěstováním od sadby po sklizeň, přes vykupování sklizeného léčebného konopí od licencovaných subjektů až po zajišťování dodávek léčebného konopí do lékáren. Státní ústav pro kontrolu léčiv tedy může být pro účel distribuce mimo hru a je mu možno zachovat pouze činnost kontrolní.

Vláda ve svém stanovisku také vyslovuje pochyby o správné souslednosti procesů. Pro udělení licence pro pěstování konopí je zapotřebí mít již uděleno povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky a pro jeho udělení však již musí mít žadatel splněny všechny podmínky pro pěstování konopí. Tato souslednost je ale žádoucí a to především z bezpečnostního hlediska a serióznosti výběru.

Nutno ještě upozornit, že v materiálu přicházejícím do vlády došlo k významné změně textu důvodové zprávy v části 1. a to, že při použití neregistrovaného léčivého přípravku je odpovědnost pouze na výrobci - byla vypuštěna odpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení. Výrobce nemůže ovlivnit ani být odpovědný za správnou aplikaci provedenou lékařem. Odpovědnost lékaře k pacientovi je primární, proto by měla být v textu ponechána.

Přestože si uvědomujeme možné potenciální nástrahy konopí jakožto omamné látky a proto nutnost stoprocentně fungujících kontrolních mechanismů, je legalizace konopí pro zdravotnické a vědecké účely důležitým krokem. Nechceme, aby pacienti se závažnými chorobami, kteří trpí ochromujícími bolestmi, museli čekat další měsíce či roky, dokud si různá lobby přes své členy vlády nepřestanou prosazovat pouze svoje osobní zájmy.

(spoluautorem článku je odborný mluvčí NS-LEV 21 pro zdravotnictví Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.)

michaela-popkova
členka předsednictva NS-LEV 21, místopředsedkyně Zdravotní rady strany

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.