Prostoduchý antikomunismus - osvědčená zbraň trojkoalice

obrazek
13.8.2011 14:22
V posledních dnech jsme byli svědky masivního útoku pravicové vlády na stranu, jež existuje v našem demokratickém politickém prostředí přes dvacet let. Pravidelně se účastní voleb, má zástupce v parlamentu, na krajské i okresní úrovni. Ano, řeč je o KSČM, kterou chce koaliční vláda zakázat, resp. pozastavit její činnost. Proč se tak děje téměř 22 let po sametové revoluci, jež smetla její předchůdkyni do propadliště dějin, a jaký skutečný záměr se v tomto konání skrývá?

Jedním z dominantních prvků v antikomunistickém tažení je dozajista ideologické předpojetí našich konzervativců. Jinými slovy to znamená, že je v každém případě třeba zlikvidovat komunisty proto, že se v historii dopustili nezpochybnitelných zločinů, je to strana údajně nedemokratická a oslavuje násilí jako jednu z forem dobytí politické moci. Českou pravici ani nezajímá to, že KSČM je odlišným subjektem, než byla tehdejší KSČ. KSČM se ustavila v březnu 1990 a je pokračovatelkou její předchůdkyně, ovšem na bázi tzv. kontinuity a a diskontinuity historického vývoje. Přeloženo do srozumitelného jazyka to znamená, že naši komunisté se hlásí k tomu dobrému a užitečnému, co předlistopadový režim přinesl, např. sociální jistoty, dostupnost zaměstnání, bydlení, sociální emancipace dělnictva a nižších složek společnosti atd. Naopak programovou nezákonnost, politické procesy, likvidaci občanské společnosti komunisté odsoudili, a to již několikrát, poprvé se tak stalo již na mimořádném sjezdu KSČ v prosinci 1989. Otázkou zůstává postavení radikálního křídla v KSČM, které však netvoří dominantní ideový proud, který by určoval stranickou linii a do budoucna bude jistě slábnout.

Nečasova vláda postupuje proti komunistické straně na hraně zákona a bez jakýchkoliv morálních zábran. Už fakt, že vláda otevřeně úkoluje ministra vnitra Kubiceho, aby připravil (rozuměj prefabrikoval) materiály mající kompromitovat tuto stranu, je skoro 22 let po listopadových událostech neuvěřitelné a podobá se středověkému inkvizičnímu tažení. Vláda se snad opravdu bláhově domnívá, že komunisté chtějí násilnou cestou svrhnout existující režim a nastolit svou samovládou, jak vždy říkal známý komunistobijec J. Štětina. Komunistický manifest vznikal v době, kdy existovaly v Evropě absolutistické režimy, a kdy se ještě nevytvořila klasická sociální stratifikace společnosti, jak ji známe dnes. Jeho vznik byl dobově podmíněn existujícími společensko - politickými reáliemi a z dnešního hlediska je již překonán. Komunisté nepředstavují v současné době žádné nebezpečí, tím je naopak ,,škrtvláda" P. Nečase.

Samotné tažení proti komunistům není v našich podmínkách ničím novým. To vstoupilo do nové fázi úmrtím ,,odbojáře" M. Paumera (v červenci 2010), kdy se čelní vládní činitelé zúčastnili jeho pohřbu a již den poté ještě v emocích prohlásili, že je nutné přijmout zákon o třetím odboji, který však nikdy neexistoval. Zákon je odborně a koncepčně nezvládnutý, obsahuje zjevné a ahistorické nepravdy (viz důvodová zpráva) proti jeho přijetí se postavilo několik desítek předních historiků, kteří dokonce sepsali svůj manifest. Mimo jiné zákon ostentativně zaměňuje pojmy odboj a odpor, odboj je podle předkladatelů pouze ozbrojený atd. Kuriozitou zůstává i to, že spousta ,,odbojářů", kteří skutečnými odbojáři nikdy nebyli, ale podle zákona jimi dnes jsou, o tento titul ani odškodnění nestojí (P. Uhl, P. Placák a mnozí další).

Důvodem křížové výpravy proti komunistické straně je především zakrýt asociální kroky současné vládní garnitury, která slepým a bezkoncepčním škrtáním výdajů likviduje zbytky sociálního státu a smíru. Důkazem budiž již několik odborářských demonstrací, připravovaná generální stávka a radikalizace společnosti, která může postupně přerůst ve spontánní výbuch hněvu občanů, a k situaci, kterou jsme mohli sledovat v několika evropských státech - Španělsko, Řecko, nově Anglie a další. Pravice dělá vše pro to, aby Česká republika tyto země napodobila.

Antikomunistický boj naší vlády nemá reálnou šanci na úspěch. KSČM je zavedenou politickou stranou, jež u nás působí 21 let, nijak neporušuje ústavu, zákony, a ani o to neusiluje. Nemá také důvod, proč by to dělala. Je však možné, že za nějaký čas bude chtít někdo zakázat pravicové strany za některé nevratné kroky, které činí, a jež povedou k pronikavému růstu chudoby, k ochromění koupěschopně poptávky obyvatelstva a ekonomiky vůbec. K likvidaci sociálního státu, jistot a k zániku důstojného života středně a nízkopříjmových složek naší společnosti. K vládě velkých finančních korporací na jedné straně a živoření drtivé většiny obyvatelstva na straně druhé. Jak se říká, kdo seje vítr, obvykle sklidí i bouři. A tak to bude i v případě zcela nekompetentní Nečasovy vlády.  


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

1rytir

Dobrý komentář a moc by se mi líbilo, kdyby jeho obsah pochopili i mnozí sociální demokraté. Jejich lpění na tzv. Bohumínském usnesení, verbálně špičkami ČSSD používaníé kdykoliv se má jednat o spolupráci levice, je hloupé a ve víru současných společenských procesů dokonce škodlivé.

klokan

   Když se nepodaří opozici zrušit, zkusí jí naši antikomunističtí šíbři alespoň pozastavit. Tato pravicová spodina se samozvaně prohlašuje za jediné pravé demokraty. Teď bude ronit slzy nad dalším zesnulým  vrahem a teroristou.

rezjir10

Mýĺíte se v jednom, nejde o prostoduchý antikomunismus.