Seehofer rozehnal neonacistickou 44. údernou brigádu

neonazi 20
2.12.2020 09:56
Německý spolkový ministr vnitra bavorský sociál Horst Seehofer zakázal a rozpustil pravicově extremistickou skupinu „Sturmbrigade 44“ ctící tradice hitlerovského národního socialismu. Ministr vnitra prohlásil, že kdokoli, kdo bojuje proti základním hodnotám svobodné společnosti, pocítí rozhodnou reakci právního státu.

Policisté prohledali domovy desítky členů sdružení v Hesensku, Meklenbursku-Předním Pomořansku a Severním Porýní-Vestfálsku. Cílem operace bylo shromáždit důkazy k objasnění pravicových extremistických struktur, zabavit majetek a zajistit propagandistický materiál. Její příslušníci jsou jasně pravicově extremističtí a antisemitští, zdůraznil vestfálský zemský ministr vnitra křesťanský demokrat Herbert Reul spolu se  spolkovou prokuraturou. Tým vyšetřovatelů  propojený z několika spolkových zemí zjišťuje, jaké má neonacistická skupina intenzivní kontakty s pravicově extremistickou scénou po celém Německu.

Pátrání Sasku-Anhaltsku  však nebylo možné, protože správní soud v Halle, kde byl proveden vražedný útok na synagogu, neviděl dostatečný základ pro vydání povolení k prohlídkám.. Rovněž obdobná žádost u Magdeburského vyššího správního soudu byla  neúspěšná.

Pravicově extremistické bojové skupiny mají  číslování v názvu kódem jako   „osmnáctka v boji “ znamená iniciály Adolfa Hitlera, čtyři a čtyřícítka znamená „divize Oskara Dirlewangera zbraní SS“.pojmenovaném po jejím veliteli a válečném zločinci,  složené převážně z kriminálníků. Jiné jako Sturm nebo Wolfsbrigade, které se odvolávají na nacistické tradice.   Není proto divu, že tyto skupiny jsou  zvláště náchylné k násilí. Jejích příznivci na   demonstracích mají   na oblečení: logo s lebkou se zkříženými noži. Tento symbol je zjevně založen na tradicích SS, která byla usvědčena  Norimberským mezinárodním tribunálem  jako zločinecké  sdruženích nacistů.    

Jejich síťování napříč spolkovými zeměmi ukazuje, že seskupení má nadregionální strukturu a vlastní stanovy s jasným rozdělením svých rolí. Má vybudovanou    hierarchii a přísný kodex  svého chování. To bylo charakteristické  zejména pro  „Sturmbrigade 44“ která pěstovala u svých příslušníků národně socialistickou tradici a k tomu používala její výrazy a symboly. Cílem skupiny  bylo  „získat sílu svobodné vlasti“ podle „germánského morálního zákona“. Její nebezpečnost přitom spočívala v propojení na pravicově  extremistickou scénu, rozprostírající se po  Německu.

seeman-richard
Narodil se v roce 1933. Je absolventem dnešní Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul PhDr. Pracoval v Československém rozhlase, zahraničním vysílání. Po propuštění v roce 1970 byl zaměstnán jako topič a v železářství. V roce 1990 se vrátil do služeb Československého rozhlasu, kde zastával různé funkce, mimo jiné ústředního ředitele. Od roku 1993 je v důchodu a nadále spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 1997 až 2008 byl členem Rady Českého rozhlasu, kde zastával po pět let funkci předsedy. Je autorem řady komentářů, článků a knih

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Volný st.

Rozehnat politické oponenty silou, když chybí myšlenková převaha. Pošlapání práva na svobodné sdružování, svobodu projevu, svobodu po projevu a dalších občanských práv. Dokonce i některé soudy od toho daly ruce pryč. Proč těm hochům nevyhovují liberálně kapitalistické svobody a proč se vracejí k odkazu svých předků? Má soudruh Seehofer obavu, že pravicoví extrémisté, díky chybám a korupci současných mocných, znovu legálně zvítězí ve volbách?{#emotions_dlg.sealed}