Strana národních socialistů si připomíná 115 let od svého vzniku

obrazek
30.3.2012 20:48
Strana národních socialistů si v těchto dnech připomíná stopatnácté výročí založení. Tento subjekt vznikl odštěpením národního proudu v dělnickém hnutí, jež se u nás začalo organizovat po ,,jaru národů" v roce 1848. Od začátku své existence v sobě strana spojovala dva ústřední prvky - národní a socialistický princip jako dvě klíčová ideová východiska, na nichž strana národních sociálů byla založena. Příslušníci této strany hráli vždy v české historii významnou úlohu.

Od roku 1897 byli v českých zemích státotvornou silou ovlivňující běh dějin, aktivita strany a její demokratické a vlastenecké postoje pomáhaly utvářet demokratickou podobu předmnichovské republiky (1918 - 1938). Kromě let 1926 - 1929 (,,vláda panské koalice" bez účasti národních socialistů a sociálních demokratů) měla své zástupce ve všech vládách první republiky.

Již od začátku měla strana ve svých řadách výrazné politické tváře, a to i po roce 1948. Za všechny jmenujme ,,otce zakladatele" V. Klofáče a F. Kváču, E. Špatného, J. Stříbrného, E. Franke, K. Baxu, E. Beneše, M. Horákovou a mnohé další. Strana se aktivně zúčastnila druhého odboje a za tuto činnost zaplatilo životem kolem 2 400 členů, z nichž mnozí byli funkcionáři.

Po roce 1945 se stala stranou masovou a sdružovala více než 600 000 členů, byla zároveň nejsilnější nekomunistickou stranou. V krátkém údobí let 1945 - 1948 však neurčovala další vývoj republiky. Komunistická strana si dokázala získat svou demagogickou politikou a nikdy nesplněnými sliby velkou řadu stoupenců. V roce 1948 provedla státní převrat a vyřadila národní socialisty a další nekomunistické strany jako mocenskopolitickou sílu. Na troskách bývalé národně socialistické strany vznikla ,,obrozená" strana Československá strana socialistická.

Tato strana sice fungovala jako loajální složka Národní fronty respektující vedoucí úlohu KSČ, ale musíme si uvědomit, že v režimu komunistické diktatury to ani jinak nebylo možné, pokud strana vůbec chtěla existovat. Na centrální úrovni vedli E. Šlechta a A. Neuman sice stranu poslušně podle přání komunistů, nicméně na nižších stranických složkách se o problémech diskutovalo. Navíc, což je zajímavé, ČSS se pokusila za 40 existence několikrát vymanit z těsného sevření všudypřítomné kontroly komunistických orgánů, zejména v letech 1956 - 1960, v reformním roce 1968 a v druhé polovině osmdesátých let, kdy se začalo mezi straníky mluvit otevřeně o svobodných volbách, konci vlády jedné strany apod. Po skončení komunistické diktatury však strana nedokázala navázat na bohatou tradici ,,původní" strany a stala se marginálním politickým subjektem.

Oživit někdejší tradici a slávu národně socialistické strany se snaží v moderním pojetí strana Národní socialisté - levice 21. století. Ta pořádá v sobotu 31. 3. 2012 slavnostní shromáždění ke stopatnáctému výročí založení strany národních socialistů v pražském Obecním domě, aby důstojně připomněla sobě i veřejnosti význam této strany. Zde budou předána čestná uznání za věrnost vybraným funkcionářům obnovené národně socialistické strany. Na shromáždění vystoupí mimo jiné předseda strany J. Paroubek, profesor R. Kvaček či J. Král se svými příspěvky vztahujícími se vždy k určitému problému z dějin strany (prof. R. Kvaček) či odkazují k současnosti (J. Paroubek).

Strana národních socialistů má tedy na co navazovat. Tradice a bohatá historie pokračovatele této strany zavazují. Národní socialisté - levice 21. století se budou snažit jít ve šlépějích jejich předchůdců a v moderním střihu oslovit veřejnost programem, který na svou dobu patřil k těm nejpropracovanějším.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rku

Beneš vstoupil do strany v roce 1923. Takže spíš syn zakladatel než otec.