Etapy vývoje ruskojazyčného zločinu v ČR

obrazek
9.4.2017 12:57
Pokud chceme charakterizovat ruskojazyčný organizovaný zločin a jeho působení na teritoriu bývalého východního bloku, včetně České republiky, je třeba odlišit tři etapy jeho vývoje.

V první etapě datované zhruba od roku 1990 do roku 1996 šlo zejména o zjevné páchání organizované trestné činnosti vyznačující se zejména krutostí a násilím. Tyto ruskojazyčné zločinecké gangy v této době páchaly zejména majetkovou trestnou činnost, včetně loupežných přepadení obsluh čerpacích stanic, pošt, peněžních ústavů, kasin a nočních erotických klubů, vydírání poplatků od českých podnikatelů za tzv. fiktivní ochranu, krádeže osobních automobilů, včetně jejich transportu na území bývalého SSSR, organizování prostituce, pašování drog a nelegální obchod se zbraněmi a výbušninami všeho druhu, jakož i nelegální obchod s jaderným materiálem.

Ve druhé etapě, datované zhruba od poloviny roku 1996, pak ruskojazyčné zločinecké gangy přešly na vyšší stupeň organizovaného kriminálního zločinu, tj. na organizovaný zločin krytý legálním podnikáním. Jeho podstata spočívá v tom, že původní zločinecké gangy propraly špinavé peníze získané v prvé etapě svého zločinného působení u nás a dále k nám přišly nové, věkově mladší a podstatně vzdělanější zločinecké struktury, které s sebou přivezly kapitál pocházející z organizované trestné činnosti spáchané mimo území naší republiky. Tento importovaný kapitál pak následně využívají v naší republice pro zakládání legálních obchodních firem s rozličným zaměřením.

Třetí etapu vývoje ruskojazyčných zločineckých gangů a mafií u nás datujeme na přelomu druhého a třetího tisíciletí. Charakteristickým rysem činnosti všech ruskojazyčných skupin organizovaného zločinu je zde zejména pronikání do ekonomické sféry s cílem její možné destabilizace, snaha o získání významného vlivu ve strategických hospodářských odvětvích, snaha o korupci příslušníků státní správy a ovlivňování jejího fungování a rozhodovacího procesu v důležitých otázkách, jakož i snaha etablovat svoje členy či spolupracovníky v orgánech státní moci a politických stranách.

K těmto činnostem používají jednotlivé ruskojazyčné zločinecké gangy značné finanční částky získané z organizovaného zločinu, které investují do další trestné činnosti a do organizační infrastruktury. Ruský organizovaný zločin k těmto svým aktivitám velmi často zneužívá padělané doklady , a to zejména diplomatické pasy států Panama, Paragvaj, Kostarika a dalších. V poslední době je značně frekventované zneužívání izraelských pasů, včetně zneužívání možnosti bezvízového cestování a změny příjmení po příbuzných manželky a podobně.

Ruskojazyčný organizovaný zločin je třeba důsledně rozčlenit na „ruský“ a „ukrajinský“ i přesto, že mají obdobnou organizační strukturu a páchají obdobnou organizovanou trestnou činnost, neboť tamní zločinecké gangy vychází z odlišného pojetí. Ruské zločinecké organizace uznávají, jak jsem již uvedl, tzv. tradiční kriminální elitu, kterou je „vor v zakoně“. Ten je pro ně nejvyšší autoritou. „Vor v zakoně“ má v kriminálním prostředí nebývale vysokou autoritu, značný vliv a vážnost a ostatní profesionální zločinci mu projevují úctu a hledají u něho pomoc. Jedině „vor v zakoně“ je kompetentní k řešení vzniklých zločineckých sporů a přísně dodržuje „kodex zločinecké cti“, jehož hlavní zásadou je zřeknutí se rodinného života. „Vor v zakoně“ za žádných okolností nespolupracuje s policií ani s dalšími státními orgány.

Ukrajinské zločinecké gangy jsou organizovány moderněji a tradiční „vory v zakoně“ neuznávají. Z ruských zločineckých gangů a mafií stojí za zmínku čečenské zločinecké gangy a mafie a tzv. „Solncevská zločinecká skupina“, která je součástí solncevské zločinecké brigády operující v řadě zemní světa, ale která byla v České republice již odhalena a likvidována.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.