Týden neklidu byl úspěšný

obrazek
7.3.2012 14:19
Minulý týden v neděli skončila společná akce studentů a akademiků nazvaná Týden neklidu. Do ní se zapojilo 18 veřejných a státních vysokých škol, které protestovaly proti přijetí věcného záměru zákona o vysokých školách. Jedná se ve skutečnosti o dva zákony - zákon o vysokých školách a zákon o finanční pomoci studentům, který počítá se zavedením školného. Druhým cílem, který si účastníci protestů vytkli, bylo odstoupení nekompetentního a odborně nezpůsobilého ministra školství J. Dobeše. Týden neklidu doprovázely demonstrace a veřejné manifestace, mítinky a debaty s experty na školskou problematiku. Aby byl Týden neklidu úspěšný, trávili studenti dokonce noci na univerzitách.

Týden neklidu navazuje na stejnojmennou akci z roku 2004, kdy rovněž vyšli studenti do ulic. V té době ale situace nebyla tak vyhrocená jako dnes, kdy ministr Dobeš plánuje zákonem prosadit taková opatření, jejichž zavedení do tradičně konzervativního prostředí českých univerzit poškodí jednak kvalitu vysokých škol, jednak omezí rozhodovací pravomoci akademických funkcionářů, které se převedou na lobistické a obchodní kruhy. Před uspořádáním Týdne neklidu proběhla série jednání mezi zástupci vysokých škol a ministerstvem školství, které však namnoze skončily krachem pro ministrovu naprostou neústupnost. Ten odmítl prakticky do připravovaných zákonů zasahovat.

Ústřední součástí vysokoškolské akce byly veřejné demonstrace na různých místech republiky, podbarvené notnou dávkou nadsázky, tak, jak bylo vždy studentstvu vlastní. Ve středu 29.2. přišel pomyslný vrchol Týdne neklidu, kdy studenti demonstrovali před Úřadem vlády. Odhaduje se, že se ,,pochodu na Strakovku“ účastnilo kolem 10 tisíc nespokojených studentů. Zde akademici projevili rázný nesouhlas s připravovanými školskými reformami. Ve svých projevech pak především akcentovali možné ohrožení univerzitní samosprávy, které přijetím zmíněného zákona hrozí. Ministr školství ani předseda vlády se však na shromáždění studentů neobjevil. Rozhořčení studenti, kteří oblehli sídlo vlády, měli na klopách připevněný odznak s nápisem ,,Stydím se za nejlepšího ministra školství“ a rovněž mnoho transparentů vyjadřující odpor k proponovanému zákonu o vysokých školách. Ostrý nesouhlas projevili protestující s pojetím univerzity jako firmy. Tato událost navázala na velkou demonstraci, která se konala na pražském Palachově náměstí.

Prozatimním pozitivním výsledkem Týdne neklidu a přidružených akcí je prohlášení premiéra Nečase, že bude chtít dále jednat s rektory vysokých škol a představiteli studentských organizací. Přitom ještě před pár dny podpořil předseda vlády Dobešovy záměry. Nyní již zástupce akademiků a studentů budou jednat pouze s P. Nečasem, protože rokování s ministrem Dobešem pozbylo smysl.

Ministr se pod tlakem nastalých událostí rozhodl, že odstupuje ze svého plánu zavést školné na vysokých školách, ale bude naopak zpoplatněno zápisné za jednotlivý akademický rok. Navrhuje také finančně penalizovat prodloužené studium. Taková sankce již ale existuje a školy si výši pokut stanovují autonomně. Kontroverzní člen vlády tak udělal další ze svých názorových veletočů, protože školné na univerzitách bylo pevnou součástí programového prohlášení vlády. Ministr Dobeš stál v první řadě, který usiloval o jeho zavedení a vždy a všude obhajoval jeho smysluplnost.

Olej do ohně přilil i prezident V. Klaus, který odmítl navštívit Masarykovu univerzitu, kde měl přednášet a prohlásil, že studenti nestojí o diskusi a že vyvíjejí nátlak na ministra školství. Doslova řekl: ,,Hluboká a zásadní reforma našeho vysokého školství je naprostou nezbytností, každý rozumný člověk to ví a měli by to vědět i vaši studenti. Jejich předáci - celým Týdnem neklidu - bojují za své parciální zájmy a nikoli za naše vysoké školství," Tím opět dokázal, že není schopen přijmout jakýkoliv odlišný názor, akceptuje pouze své vidění světa, což je po listopadu 1989 dosti smutná vizitka.

I přes Klausovo napadání a veřejné zostouzené studentů můžeme hodnotit Týden neklidu pozitivně. Studenti zatím dosáhli důležitého výsledku - od školného bude upuštěno, byť bude zpoplatněno zápisné. To ovšem již nebude tak vysoké jako samotné školné. Za druhé, jak už jsme zmínili, proběhne další kolo jednání s premiérem Nečasem o dvou kontroverzních zákonech, které představují pro akademickou půdu velké riziko zavedení škodlivých a nepromyšlených změn.

Je vidět, že pokud protestující důrazně akcentují požadavky a zapojí se i další zainteresované kruhy, mohou dosáhnout svého cíle, byť dílčího. Ještě jednou pak připomeňme ministrovi Dobešovi, že vzdělání není byznys, ale duševní hodnota!


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.