Vladimír Krajina by se dožil 107 let

obrazek
30.1.2012 09:47
Dne 30. 1. 1905 se narodila výrazná tvář národně socialistické strany, politik, botanik, pedagog, představitel druhého odboje; tím vším byl prof. V. Krajina. Krajina původně nechtěl být profesionálním politikem, ale souhra náhod a okolností ho k tomuto řemeslu nakonec přivedla. Krajina si získal vynikající renomé především svou odbojářskou aktivitou za nacistické okupace českých zemí. Po válce se angažoval v národně socialistické straně jako generální tajemník a byl předním bojovníkem proti nastupující totalitě, za což jej komunisté chtěli několikrát politicky i osobně zlikvidovat.

Krajina se narodil v rodině učitele. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1934 získal docenturu, v roce 1945 byl pak jmenován profesorem. Poté, co byly okupovány české země nacistickými vojsky, přešel do podzemí, aby se podílel na protiněmecké rezistenci. Byl členem Politického ústředí, po sloučení nejdůležitějších odbojových organizací do Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD) se stal jedním ze členů jeho koordinačního orgánu. I když nebyl za heydrichiády odhalen, nakonec jej gestapo 31.1. 1943 zatklo a internovalo v Malé pevnosti Terezín.

Po válce vstoupil do nejvyšší politiky. Měl podobně jako P. Drtina jisté obavy, zda svou novou funkci bude zvládat, nakonec se ale stal poslancem a generálním tajemníkem národně socialistické strany. Byl zaměřen výrazně antikomunisticky a pro komunisty představoval nebezpečného protivníka. Proto se KSČ snažila Krajinu podobně jako P. Zenkla politicky zlikvidovat jejich vykonstruovanými kompromitacemi. Usilovala o to Krajinu dostat před Národní soud, když prohlásila, že po svém zatčení spolupracoval s Němci, což byla lež. Úsilí komunistů se však minulo účinkem a Krajinu a národní socialisty to naopak posílilo.

V únorových událostech 1948 byl zatčen (byla to iniciativa Š. Plačka), i když komunisté prohlašovali, že budou respektovat poslaneckou imunitu, a až po intervenci prezidenta Beneše propuštěn. Toho Krajina využil a emigroval z Československa, aby se usídlil v kanadském Vancouveru, kde jednak pokračoval ve své badatelské botanické činnosti a psal odborné publikace, jednak se angažoval jako místopředseda v Radě svobodného Československa a předseda Československé strany národně sociální v exilu.

Po pádu železné opony mu bylo uděleno prezidentem V. Havlem jedno z nejvyšších státních vyznamenání Řád bílého lva I. třídy, které si bezpochyby tato pozoruhodná osobnost za svou činnost zasloužila. Krajina se dočkal návratu demokratických poměrů v Československu a zemřel v roce 1993 ve vysokém věku 88 let v kanadském Vancouveru.

V. Krajinu můžeme spolu s P. Drtinou, P. Zenklem a M. Horákovou a dalšími zařadit na nejpřednější místo v dějinách národně socialistické strany.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.