Výročí revoluce se blíží

car mikuláš
20.3.2017 10:05
Podle Ottova slovníku je revoluce "násilný převrat, který se děje ... silami vnitřního rozkladu." Roger Vernon Scruton (1944), britský filosof, estetik, politolog, spisovatel, hudebník a typický představitel konzervatismu, který si prověřil během studií na Jesus College v Cambridgi, tvrdí, že jak význam slova, tak jev, který označuje, se liší od definice k definici. Tvrdí také, že není pochyb o změnách, kterými definice tohoto termínu od jeho prvního použití v kontextu “slavné revoluce” v Anglii roku 1688 prošla.

V osmdesátých letech dvacátého století se však definice pojmu revoluce ustálila. Dnes zřejmě znamená jakoukoli rozsáhlou přeměnu, k níž dochází zároveň na sociální a politické úrovni, a která znamená zmaření očekávání a sociální konformity, jež byly ustáleny v předcházejícím řádu natolik, že určovaly veškeré důležité formy sociální interakce.

Protože se nacházíme v proudu několika typů revoluce, (politické, sociální, technologické, abych jmenoval alespoň tři), je rozumné se alespoň při výročích velkých revolucí, v daném případě Velké říjnové revoluce podívat, nebo poslechnout, co mají odborníci na téma revoluce na duši, co nám chtějí sdělit.

Dne 31. března 2017 v 10:00 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskuteční mezinárodní kulatý stůl «100 let Ruské revoluce: současné hodnocení historiků, politologů a diplomatů». Organizátory semináře jsou Diplomatická akademie MZV Ruské federace a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Z ruské strany se kulatého stolu zúčastní prorektor Diplomatické akademie Oleg Ivanov, profesor katedry diplomacie a konzulární služby akademie Jevgenij Kutovoj, vedoucí centra světových kultur akademie, profesorka Natalia Maslakovová-Clauberg, poradce výkonného ředitele fondu «Russkij mir» Anatolij Blinov a spisovatel Alexandr Vladimirov.

V rámci kulatého stolu je plánováno projednání politické situace v Rusku před a během revolučních událostí roku 1917, rozestavení politických sil ve společnosti v tomto období, role revolučních a kontrarevolučních lídrů, dynamika a charakter změn, současné ruské a zahraniční hodnocení těchto historických událostí. Účastníci kulatého stolu mohou samozřejmě nabídnout své pohledy buď ve formě krátkého referátu, nebo dotazů.

Komu se nehodí termín kulatého stolu, nebo téma revoluce, ale má zájem se dovědět něco o situaci a stavu ruské literatury, opozici z první ruky, může navštívit přednášku významného ruského prozaika, dramaturga a publicisty, Jurije Poljakova, šéfredaktora týdeníku Litěraturnaja gazeta. Při setkáních a přednášce o současné ruské literatuře představí přátelům literatury, pražským, olomouckým a brněnským slavistům český překlad novely Práce s chybami, první své dílo přeložené do češtiny. Novely a romány Jurije Poljakova, zejména Mimořádná událost místního významu (1985), zmíněná Práce s chybami (1986), Sto dní před rozkazem (1987), Pařížská láska (1991), Demokratické městečko (1993), Kůzle v mléce (1995), Nebe padlých (1998), Houbový car (2004) a Láska v době změn (2015), získaly mezi ruskými čtenáři mimořádnou popularitu. Vyšly v desítkách reedicí a jejich celkový náklad překročil devět miliónů výtisků. Nejenom na české poměry nepředstavitelné množství. Podle jeho knih a divadelních her bylo natočeno 15 filmů a seriálů. Stal se svého druhu žijícím klasikem - jeho tvorba je součástí školních osnov a vysokoškolských studijních programů.

Setkání s Jurijem Poljakovem se uskuteční v pondělí, 10. dubna v 18 hodin také v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze, v úterý 11. dubna od 11 hodin v posluchárně A 31 Ústavu slavistiky brněnské Masarykovy univerzity a ve středu 12. dubna od 11.30 hodin na katedře slavistiky Filozofické univerzity Univerzity Palackého (tř. Svobody 26).

Do třetice, a pro vyvážení a srovnání. 25. března 2017 se uskuteční v Berlíně v RSVK fórum evropských absolventů ruských univerzit a vysokých škol. Organizátorem jsou Asociace GEG (Go East Generationen e.V. (alumni.de@gmail.com, +(49) 303 730 5462), ЛЭТИ (St. Petersburg´s elektrotechnická univerzita) a německý DAAD. Podrobné informace lze získat ne webové stránce - http://russisches-haus.de/ru/events/480 mailem: kozaeva@russisches-haus.de, telefon + (49) 302 030 23 81.

V závěru si dovoluji připomenout mladým čtenářům, že v roce 2008, 90 let po své popravě, ruský nejvyšší soud rehabilitoval posledního cara Mikuláše II. Dlouhá léta bylo zastřelení carské rodiny označováno jako pouhá vražda. Tento rozsudek má především symbolický význam pro potomky Romanovců. Pro ruskou pravoslavnou církev byli car Mikuláš a jeho rodina mučedníky už dříve - v roce 1998 je církev slavnostně pohřbila v Petrohradě a prohlásila je za svaté.

Jan Campbell

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.