Výroční připomenutí Edvarda Beneše

obrazek
1.9.2011 21:46
Přesně před 63 lety - 3. září 1948 - zemřel v Sezimově Ústí druhý československý prezident dr. Edvard Beneš. Zemřel v 64 letech. Edvard Beneš byl úzce spjat s Československou stranou národně socialistickou. Jejím členem byl v letech 1919 – 1935 a byl i jejím místopředsedou.

Edvard Beneš stál u zrodu ČSR v roce 1918. Byl jak předsedou vlády, tak i dlouholetým ministrem zahraničí ČSR. Podílel se na vzniku Společnosti národů, 9. 9. 1935 se stal předsedou této organizace. Po abdikaci prvého prezidenta T. G. Masaryka byl 18. 12. 1935 zvolen druhým československým prezidentem. Stal se výrazným odpůrcem nastupujícího německého fašismu. V říjnu 1938 po mnichovském diktátu odcházel podruhé do exilu. Byl poražen, mnohými potupen. Den jeho abdikace se stal ale i dnem počátku boje o obnovení Československa a porážky německého fašismu. Edvard Beneš byl představitelem československého domácího i zahraničního odboje. Naši vojáci pod jeho vedením bojovali na všech frontách v Evropě. Úsilí Edvarda Beneše o obnovu Československa vyvrcholilo v porážkou nacismu květnu 1945.

Je třeba připomenout, že jeho návrat do vlasti byl bez nadsázky návratem vítěze. Svět se však během válečného konfliktu výrazně změnil. Ti politici, kteří určovali vývoj v Evropě před touto válkou, zmizeli z politické scény. Edvard Beneš, a to je třeba zdůraznit, se jako jeden z mála evropských představitelů, vrátil domů opět jako prezident. Byl představitelem státu, který byl součástí vítězné koalice. Stalo se tak i zásluhou diplomacie prezidenta Beneše. Tuto skutečnost je nutno i dnes mnohým domácím a zahraničním politikům připomenout. Mnichovská dohoda, která byla vnucena Československu v roce 1938, byla již v průběhu války zrušena. Na základě postupimské dohody, tedy v souladu s vítěznými mocnostmi, byl proveden odsun německého obyvatelstva. Stalo se tak za jejich výrazný podíl na Mnichovské dohodě, za rozbití Československa.

Další poválečný vývoj v Evropě a ve světě byl již ve znamení nového rozdělení světa, na základě výsledků druhé světové války. Tento vývoj již nemohl Edvard Beneš ovlivnit, natož zastavit. Svět se rozdělil na dvě sféry vlivu.

Slova TGM „bez Beneše bychom neměli republiku“ něco vypovídají. Dnešní útoky na Edvarda Beneše jsou především útokem na „dekrety“, tedy na celistvost a suverenitu tohoto státu. Jsou pokusem změnit výsledky druhé světové války. I tento zářijový den je připomenutím jeho zásluh o tento stát, které ocenil i Parlament České republiky samostatným zákonem.

premysl-votava
Místopředseda strany Národní socialisté.
Klíčová slova: historie, národní socialisté

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.