Vystoupení profesora Kvačka na slavnostním shromáždění ke 115. výročí vzniku strany národních socialistů je aktuální i dnes

obrazek
3.4.2012 11:54
Na slavnostním shromáždění konaném k připomenutí 115 let vzniku strany národních socialistů v Obecním domě 31. 3. 2012 vystoupil se zajímavým příspěvkem ,,Národně – socialistická strana v české demokracii a prezident dr. Edvard Beneš“ profesor Robert Kvaček pedagogicky působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Ve svém vystoupení akcentoval zejména úlohu a postavení strany až do roku 1939, snažil se zachytit i ideové či politické trendy v této době. Zmínil se též o významných osobnostech strany, které již nejsou české veřejnosti tolik známé. Na mysli máme například rukavičkářského dělníka a zakladatele strany F. Kváču či významného funkcionáře E. Špatného. Škoda jen, že pojednání profesora Kvačka nepokračovalo i rolí národních socialistů během války a těsně po ní (1945 - 1948), kdy strana zažila svůj největší rozkvět a byla nejsilnější nekomunistickou stranou.

Kvaček se zmínil na začátku o vzniku strany, zabýval se jejími zakladateli V. J. Klofáčem a již výše uvedeným F. Kváčou. Hovořil o straně národních sociálů, jejich ideověpolitickém profilu a směřování, postojích straně vůči Rakousku-Uhersku, antimilitarismu jako důležitém rysu v programové výbavě strany, který měl samozřejmě také antirakouský osten. Důležitou část svého příspěvku věnoval především E. Benešovi, jedné z nejvýraznější osobnosti strany, ministrovi zahraničí a ,,tvůrci“ ,,Benešova“ programu. Beneš vstoupil do tehdejší Československé strany socialistické v roce 1924 a aktivně se v ní angažoval. Jak už zmíněno, podílel se z velké části na koncipování stranického programu z roku 1931, politický vliv měl i z titulu své místopředsednické funkce na vnitřní politiku.

Profesor Kvaček se též zabýval dramatickou prezidentskou volbou v roce 1935, kdy proti Benešovi postavil tzv. Prosincový blok, seskupení politických stran, které mělo vlastního prezidentského kandidáta, botanika profesora B. Němce. Den před volbou však Němec svou kandidaturu stáhl a i luďáci, agrárníci a další opozičníci nakonec unisono dali hlas E. Benešovi (pro Beneše hlasovalo celkem 340 hlasů poslanců a senátorů), který byl 18. 12. 1935 zvolen československým prezidentem a jeho zvolení bylo pronikavým vítězstvím demokratických a pročeskoslovenských složek národa.

Na závěr profesor Kvaček hovořil o tragice Mnichova, postojích národně socialistické strany a jejích představitelech – J. Stránském či H. Ripkovi, kteří se nehodlali vzdát a zastávali poměrně radikální stanoviska. Mnichov znamenal jako i pro ostatní strany jejich faktické rozpuštění a přechod do podzemí. Národní socialisté byli významnou odbojovou silou, za tuto aktivitu zaplatilo životem kolem 2 400 národních socialistů.

V tomto bodě profesor Kvaček svou přednášku ukončil. Vyzdvihl pozitivní roli národně socialistické strany v dějinách, její demokratické a vlastenecké postoje v nelehkých dobách. I když se nezabýval i poválečným nástinem strany, jednalo se celkově o zajímavý a hodnotný příspěvek erudovaného historika, obohacený o méně známá fakta.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.