Vývoj italských mafií od poloviny 19. století

miroslav němec
21.3.2017 22:14
V Itálii existovala řada dalších tajných spolků, které již v první polovině 19. století neměly jen politické, nýbrž i kriminální cíle.

Od sjednocení Itálie po roce 1861, kdy byl stát ještě slabý, se do konce 19. století na jihu země vytvořila tři nezávislá kriminální centra, která měla značný politický vliv a také hospodářskou moc:

- z různých klanů na Sicílii vznikla hierarchicky strukturovaná Mafie;

- v Kalábrii byly autonomní klany nazvány N’drangheta;

- oblast Neapole byla během tří generací rozdělena mezi různé klany organizace Camorra.

Jih Itálie se stal živnou půdou organizovaného zločinu. Ochranná celní politika vlády (od roku 1887) podporovala s pomocí zahraničního kapitálu industrializaci severu. Na jihu vedla tato politika naopak k hospodářské a finanční krizi a bankovním i korupčním skandálům. Obchodní válka s Francií (1888 -- 1896) ještě zostřila situaci a vedla k drahotě a bídě zemědělských dělníků.

Jihoitalské zemědělství nebylo sto konkurovat lacinému americkému obilí. Agrární krize prohloubila odstup jihu od ostatní Itálie. Tato ,,otázka jihu" (questtione meridionale) není zodpovězena dodnes. Propuklo vystěhovalectví z Itálie (3,6 milionů obyvatel) do USA, Kanady a Austrálie. Z Kalábrie, Sicílie a Neapole se dostala do zámoří také Mafia, Camorra a N´drangheta.

Sicilská mafie

Sicilská mafie má svou základnu v Palermu a její další silná místa jsou v sicilských provinciích Trapani a Agrigento. Sicilské mafiánské rodiny jsou seskupeny v okresech, které jsou kontrolovány provinciálními komisemi. Meziprovinciální komise, která se skládá z představitelů každé provincie, je umístěna v Palermu a kontroluje jak mezinárodní, tak i domácí činnost sicilské mafie. Italské úřady odhadují, že na Sicílii je asi 5 000 členů sicilské mafie. Ve Spojených státech amerických je údajně až na 3 000 jedinců, kteří jsou napojeni na sicilskou mafii.

Camorra

Camorra má svou základnu v Neapoli a její silné základny jsou v okolních městech jako je Salerno, Avellino, Caserta a Benevento. Camorra je organizována v klanech, z nichž mnohé jsou dále rozděleny do menších skupin nebo frakcí. Italské policejní agentury odhadují, že v oblasti Campagnia v Itálii operuje téměř 6 000 členů Camorry. Ve Spojených státech amerických byla zjištěna příslušnost několika set osob k této organizaci.

N´drangheta

N´drangheta má základnu v Kalábrijské oblasti Itálie a je nejsilnější v městech Gioia Tauro, Siderno, Catanzaro a Reggio Calabria. Základní jednotkou N´drangheta je buňka. Buňky jsou seskupeny v oblastech a jsou spravovány kontrolním výborem. Italské úřady odhadují, že v Kalábrii je asi 5 300 členů N´drangheta. Ve Spojených státech amerických má tato organizace asi 100 členů a řadu dalších spolupracovníků. Významně je zastoupena i v Kanadě. Po první světové válce přivedl fašistický režim během dvou desetiletí organizovaný zločin v Itálii téměř k zániku. Mnozí členové zločineckých spolků odešli raději do ciziny, např. k organizaci ,,Cosa Nostra" v USA. Po porážce fašismu se však vrátili zpět do Itálie jako kvaziantifašisté a organizovaný zločin se opět rychle rozvíjel.

Léty zrodu zločineckých syndikátů (,,Crime syndicats") byla ,,zlatá dvacátá léta" dvacátého století.

Vývoj toho, co dnes označujeme za ,,organizovaný zločin", lze rozdělit do dvou fází: první zahrnuje přelom století až po první světovou válku, druhá vrcholila mezi dvěma světovými válkami.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.