Vznik amerických zločineckých gangů a mafií.

mafie usa
23.3.2017 11:45
V období, mezi osmdesátými léty 19. století a první světovou válkou opustily miliony lidí svou vlast, zejm. Itálii, Rusko, Švédsko a další země, a za vidinou lepšího života přicestovaly do USA, kam s sebou přivezly i tajné spolky a mafii.

Mezi osmdesátými léty 19. století a první světovou válkou opustily miliony lidí svou vlast (zejm. Itálii, Rusko, Švédsko aj) a přicestovaly do USA. Ve velkoměstských chudinských čtvrtích vytvářeli přistěhovalci německá, židovská, irská, polská, italská a jiná společenství se svými mravy a zvyky. Kriminální Sicilané, Neapolitánci a Kalábrijci přivezli s sebou aktivity tzv. ,,Černé ruky". V roce 1907 založili v Chicagu více tajných společenství ,,Bílé ruky" a v roce 1908 ,,Unione siciliano" v New Yorku, která se rozšířila i do jiných měst a měla v roce 1917 již 40 000 členů, včetně bankéřů, státních úředníků, kuplířů a vrahů z povolání.

Od sedmdesátých let 19. století se v rostoucím New Yorku rozšířil kriminální gang ,,Whyos". Od tohoto gangu se někteří členové oddělili a vytvořili ,,Five-Points-Gang". V roce 1913, kdy jako čtrnáctiletý vstoupil do gangu Alphonse Caponie (později známý Al Capone), měl gang pouze 1 500 členů.

V letech alkoholové prohibice v USA (1919 - 1933) nedošlo k omezení spotřeby alkoholu, nýbrž k přemístění obchodu s ním do podzemí. Docházelo ke střetům pracovníků ,,prohibičního úřadu" s profesionálními, organizovanými gangsterskými skupinami, které sváděly boje i mezi sebou. Ve třicátých letech byl Al Capone nejmocnějším gangsterským bossem nejen v Chicagu, ale v USA vůbec. Jeho roční obraty se pohybovaly okolo 60 i více milionů dolarů. Al Capone zemřel až v roce 1947 v Miami na následky syfilidy.

Vývoj šel od italských gangů k ,,nacionálnímu zločineckému syndikátu". Prvně se sešlo třiadvacet sicilských zástupců italských gangů v USA dne 5. 12. 1928 v Clevelandu, aby projednali organizaci svých obchodů. Podruhé se sešli v květnu 1929 v Atlantis City, kde zřídili ,,komisi" pro řešení vzájemných střetů zájmů. V roce 1931 došlo k rozdělení New Yorku mezi 5 rovnoprávných gangů (The Big Five). Území USA bylo rozděleno podobně mezi 24 gangy, jejichž šéfové tvořili komisi pro řešení sporů. Po schůzce v roce 1934 byl založen ,,National crime syndikate" a nejsilnější mafií se v USA stala La Cosa Nostra.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.