Vznik Informbyra byl součástí plánu SSSR na ovládnutí Evropy

obrazek
17.9.2011 09:30
Před 64 lety vzniklo Informbyro (Kominforma) - informační byro komunistických a dělnických stran, které mělo koordinovat a synchronizovat postup těchto politických subjektů v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Jeho součástí bylo kromě 9 stran v tomto regionu též nejsilnější komunistické strany západní Evropy - italská (vedená P. Togliattim) a francouzská (vedená M. Thorezem). Do roku 1948, do stranické roztržky s KSSS, byla členem organizace též komunistická strana Jugoslávie.

Kominforma byla založena ve městě Szklarska Poreba (polská strana Krkonoš) a měla nahradit Kominternu, kterou v roce 1943 zrušil Stalin jako akt vstřícnosti směrem k západním politikům. Na ustavující schůzi Informbyra vystoupil sovětský ideolog A. Ždanov a prohlásil, že svět je rozdělen na dva protichůdné tábory - ,,pokrokový" v čele se Sovětským svazem, a ,,imperialistický", vedený USA. Byl to jasný důkaz toho, že protifašistická koalice se rozdrolila, neboť ústřední cíl porážka nacismu byl splněn a koalici už nespojoval žádný společný jmenovatel. Obě mocnosti si byly vědomi faktu, že druhá světová válka sice skončila, současně ale začíná nový geopolitický boj o ovládnutí poválečného světa.

SSSR si po vyhlášení Marshallově plánu v roce 1947 uvědomil, že Spojené státy z Evropy neodejdou, naopak, že zde chtějí nadále udržovat svůj vliv. Na druhé straně se domníval, že USA chtějí Sověty připravit o jejich válečnou kořist v podobě Rudou armádou osvobozených států střední a jihovýchodní Evropy, na níž mají jakožto vítěz války ,, právo". Tento fakt byl jedním z hlavních faktorů, proč v polovině roku 1947 začaly některé komunistické strany v regionu opouštět tzv. specifickou cestu k socialismu, to znamená nastolení komunistické moci bez diktatury proletariátu a v rámci daných demokratických pravidel vpodstatě ústavními prostředky. Tyto závěry Stalinova vedení se plně projevily na jednání Informbyra.

Zde byla zejména KSČ podrobena ostré kritice za to, že podléhá parlamentním iluzím o dobytí moci, neorganizuje masové demonstrace a nesoustředí se na mimoparlamentní boj. Českoslovenští komunisté dostali ,,shora" jasné direktivy, že mají boj o moc výrazně urychlit a nastolit svůj mocenský monopol bez ohledu na použité prostředky. Vedení KSČ operativně promítlo závěry schůzky Informbyra do svých strategických plánů a hodlalo se jimi napříště řídit. Na počátku roku 1948 bylo Československo jedinou zemí v rodícím se sovětském bloku, kde ještě s konečnou platností nebyla vyřešena otázka politické moci. V ostatních státech regionu většinou o tomto rozhodla přítomnost Rudé armády a spojenecká kontrolní komise, jíž většinou ovládala sovětská generalita, která také dodávala místním komunistům potřebné směrnice.

Informbyro jako koordinační orgán však po likvidaci oponentů a převzetí moci komunisty v regionu střední a jihovýchodní Evropy postupně ztrácel na významu. Organizace fungovala až do roku 1956, kdy byla rozpuštěna. Stejně jako to kdysi učinil Stalin, sovětský vůdce N. Chruščov rozhodl v rámci ,,deténte" čili oteplování vztahů se Západem o zrušení Kominformy v rámci první destalinizační vlny, jež probíhala od XX. sjezdu KSSS v roce 1956.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rku

Pane Moskalíku,zdá se,že jste článek špatně pochopil.V naši generaci nebyly tyto informace sice tabu ale byly překrucovány nejhrubším způsobem. Bylo by dobře,kdyby pan Duchoslav uvedl,kolik vysokých funkcionářů(ty obyčejné lidi nikdo nespočítá) komunistivkých stran po celé Evropě bylo na pokyny Kominterny a Kominformy povražděno.

 

 

 

klokan

 Tento článek s historickou tématikou zde uvedený, lze nejen kvitovat, ale též uvítat. Poučení o dějinách MDKH není nikdy dost. Zejména se to týká mladé generace, protože lze pochybovat, že současná vládní garnitura má nějaký zájem o jejich objektivní výklad. Rovněž věkově starší generace  si potřebuje osvěžit své znalosti ze školních škamen, kdy ještě tyto dějiny nebyly ve školách tabu jako nyní. Podnětné články na těchto stránkách se zde objevovaly o historii sociálně demokratického hnutí. V poslední době jsou zde tedy  jsou aktuální články o dějinách hnutí socialistických.  Nejen tyto dějiny nutno podrobně pro veřejnost osvětlovat i z hlediska mezinárodně politických souvislostí.