Zajímají vůbec sociální demokracii problémy naší země?

obrazek
4.12.2012 19:00
Předseda národních socialistů Jiří Paroubek na dnešním jednání sněmovny přednesl tři návrhy bodů jednání. První z nich se týkal přístupu české vlády k závěru jednání o evropské finanční perspektivě na roky 2014 - 2020, druhý pojednával o problematice černého trhu s alkoholem a třetí byl o přístupu české vlády k problematice vztahů stát Izrael - arabské státy. Ani jeden z těchto bodů sněmovnou neprošel. Smutné však je, že kromě pochopitelného zamítnutí ze strany vládní koalice – jíž jsou tyto návrhy tzv. proti srsti – tyto body neprošly také díky poslancům ČSSD. Ta přitom sama hlásá, že by se vláda měla k těmto tématům jasně vyjádřit. Proč tedy poslanci ČSSD návrhy Jiřího Paroubka nepodpořili? Jsou snad pro některé sociální demokraty antipatie vůči svému bývalému předsedovi silnější než odpovědnost k občanům?

Projev Jiřího Paroubka k jeho třem návrhům bodů jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 4. prosince 2012:

Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové,

v posledních několika týdnech vláda učinila v oblasti zahraniční politiky a Evropské unie několik významných kroků, které by stály za diskusi v Poslanecké sněmovně.

V minulém týdnu se Česká republika stala jediným státem Evropské unie, který se ve Valném shromáždění OSN postavil spolu s nemnoha státy, z velmocí to byly jen Spojené státy, dále z významnějších států, nebo z významných států Kanada a Izrael, proti udělení statutu pozorovatele v OSN Palestině, Palestinské autonomii. Dost dobře nechápu, jaký smysl má bránit Palestině, tedy jejímu umírněnému představiteli Abbásovi, v účasti na jednání Valného shromáždění OSN. Ostatně 158 zemí, které hlasovaly pro to, je výmluvné číslo.

Byl jsem předsedou vlády v době, kdy naše republika měla vynikající vztahy se Státem Izrael, ale také velmi dobré vztahy s umírněnými režimy v arabských státech, počínaje Egyptem, Tuniskem a Marokem. Určitě jsme si všichni povšimli, že tzv. arabské jaro se tam, kde proběhlo, poněkud vymklo představám Západu o vzniku pluralitních demokracií západoevropského typu v těchto státech. Vznikly vesměs islamisticky zaměřené vlády. Turecko, mimochodem jeden z našich spojenců z NATO, změnilo zásadním způsobem přístup k Izraeli. V Sýrii zuří občanská válka, která velmi pravděpodobně může znamenat konec tamního sekulárního režimu, jenž, ať byl jaký chtěl, byl nábožensky tolerantní. Zatím jsem si nepovšiml v pozici ani České republiky ani Evropské unie, že by se zabývala ochranou křesťanských menšin v Sýrii, která je složena, tato menšina, z křesťanů mnoha denominací a církví. Tvoří však 10 až 12 procent obyvatel Sýrie, možná až 2,5 milionu lidí, abychom si to dovedli představit. 

Zajímala by mě koncepce vztahu vlády ČR k Blízkému a Střednímu východu.

Zaujalo mě v posledních dnech také jedno zajímavé gesto české výkonné moci. Dozvěděli jsme se, že ani prezident ani premiér nemají čas se zúčastnit aktu přebírání Nobelovy ceny míru 10. prosince v Oslu. Samozřejmě že můžeme mít různé názory na tuto věc. Co je ale zřejmé, je to, že Evropská unie jako mírový projekt v Evropě se osvědčila, a není to tak samozřejmé, jak se dnes zdá. Celé dějiny Evropy jsou dějinami válečných konfliktů, tedy přesněji až do roku 1945. Nebo řekněme do vzniku Evropských společenství, kdy tento systém nabyl řekl bych institucionální podobu. Zajímalo by mě, co oba nejvyšší představitelé výkonné moci naší země mají onoho 10. prosince ve svém programu tak důležitého, že tomu dali přednost.

Myslím, že to má ale ještě jeden moment, který je velmi praktický. Před dojednáním Evropské finanční perspektivy na léta 2014 až 2020 je dobré být s politickou elitou Evropské unie v osobním kontaktu. To říkám z vlastní zkušenosti z doby před sedmi lety, kdy jsem tyto záležitosti dojednával. Každé osobní jednání tehdy vylepšilo českou pozici v evropské finanční perspektivě na léta 2007 až 2013 a my jsme pak byli první ze všech - někde jsem si dokonce přečetl, že Nečasově vládě bude stačit pátá až desátá pozice, tedy rozuměj v přepočtu získaných finančních prostředků, které získáme z Evropské unie na ta léta z evropské finanční perspektivy na jednoho obyvatele. To bych považoval, tento sesun z první pozice na pátou až desátou pozici, a možná ještě horší, za chybu.

Chápu, že parlamentní zvyklosti jsou v každé zemi různé. V Německu o této věci informuje kancléřka poslance Spolkového sněmu. My se věci dozvídáme z novin. Abych byl přesný, především z novin zahraničních.

Chci navrhnout na této schůzi Sněmovny zařazení dvou bodů. Za prvé: Koncepce přístupu české vlády k problematice vztahů Stát Izrael - arabské státy a Turecko, například v pátek ráno jako první bod. A v pátek ráno jako druhý bod Koncepce přístupu české vlády k závěru jednání o Evropské finanční perspektivě let 2014 až 2020.

Dámy a pánové,

již několikrát jsem navrhl na schůzi Poslanecké sněmovny zařadit jako mimořádný bod jednání informaci vlády ke kauze metanol. Tomuto projednávání koaliční většina vždy zabránila. Netvrdím, že vládní poslance cynicky nezajímají téměř čtyři desítky lidských osudů zmařených metanolem. Jen zřejmě chtějí dopřát vládě klid na práci.

Chci také říci, že za prvé opatření, která se objevila v materiálu nedávno zpracovaném pro vládu několika institucemi, které ty věci mají na starosti, nemám za natolik účinná, abych je považoval za adekvátní v nastalé situaci.

Za druhé: Nejde přece - v uvozovkách - jen o prodej lahví falešných lihovin s metanolem, ale o celý černý trh s alkoholem. Připomínám, že se odhaduje, že až čtvrtina lihovin a destilátů prodávaných v zemi je vyráběna z denaturovaného lihu rafinovaného savem či jinými takzvanými čisticími látkami. Jde samozřejmě o zdravotní rizika při konzumaci takového pochybného alkoholu, ale také o daňové úniky DPH, spotřebních daní i daní z příjmů v souhrnné výši několika miliard korun.

Za třetí: Zpracovatelé zmíněného materiálu pro vládu, který má věc řešit, byli a jsou sami součástí problému, který pomohli vytvořit. Je vůbec podivné, že se jim celou věc paralelního černého trhu s alkoholem nepodařilo objevit již dříve, nechali ho léta bez velkých překážek bujet.

Za čtvrté: Co je zajímavé - že se vůbec nemluví o politické odpovědnosti, a to nejen za metanolovou aféru a oběti na životech, ale také za rozsah problému zvaného černý trh s alkoholem a destilátů.

Navrhuji na jednání Sněmovny například v příštím týdnu v úterý odpoledne v libovolném pořadí zařadit nový bod pod názvem Informace předsedy vlády o konkrétních krocích k odstranění černého trhu s alkoholem.

Děkuji za pozornost.

 

První návrh, týkající se finanční perspektivy na léta 2014 - 2020 nepodpořilo 12 z 52 přítomných poslanců ČSSD, kdy byl jeden z nich proti (Richard Dolejš) a dalších 11 se zdrželo (Pavel Antonín, Jiří Koskuba, Josef Tancoš, Jaroslav Foldyna, Hana Orgoníková, Vlasta Bohdalová, Jan Hamáček, Jaroslav Krákora, Břetislav Petr, Karel Černý a Lubomír Zaorálek).

Druhý návrh, který se týkal černého trhu s alkoholem, nepodpořilo 6 z 52 přítomných poslanců ČSSD. Proti návrhu se postavil Lubomír Zaorálek, 5 dalších poslanců se zdrželo (Jiří Koskuba, Jaroslav Foldyna, Hana Orgoníková, Vlasta Bohdalová a Břetislav Petr).

Třetí návrh o přístupu ke státu Izrael a arabským státům, nepodpořilo 19 z 52 přítomných poslanců ČSSD. Pět z nich bylo proti (Ladislav Velebný, Robin Böhnisch a Jiří Krátký), dalších 14 se pak zdrželo (Bohuslav Sobotka, Cyril Zapletal, Jan Babor, Jaroslav Foldyna, Hana Orgoníková, Jeroným Tejc, Jaroslav Vandas, Vlasta Bohdalová, Jaroslav Krákora, Břetislav Petr, Roman Sklenák, Milan Urban, Václav Zemek a Ladislav Skopal).

 

Že nebyly body podpořeny koaličními poslanci, to je vcelku pochopitelné. Všechny se totiž týkají problémů, ke kterým se vláda přilíš vyjadřovat nechce. Důvody výše uvedených sociálních demokratů jsou však velkou záhadou...


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

karel-nizbor

Zajímavé je jádro téhle skupiny "pomsty za Sudety", mstící se zřejmě za to, že je Jiří Paroubek za svého premiérství v období let 2005 - 2006 zachránil před marginalizací, přivedl je během krátké doby k pozici nejsilnější strany v zemi a v roce 2008 je dovedl ke grandióznímu volebnímu vítězství v krajských a senátních volbách.

Abych tento text rozvedl, uvedu fakta - důvody, proč se v článku uvedených šest výtečníků při hlasování zachovalo, jak se zachovalo: Jiří Koskuba (pořád v sobě, ale jen on a už nikdo další, zřejmě živí svůj tajně prožívaný sen, že se po neschopné Miladě Emmerové měl stát ministrem zdravotnictví místo Davida Ratha), Hana Orgoníková (zřejmě nemůže "zapomenout", že Jiří Paroubek dal její dceři Lucii coby premiér šanci jako své tiskové mluvčí a ta s ním projela doslova celý svět), trio ústeckých poslanců Josef Tancoš (přítel zatčeného Koudy), Jaroslav Foldyna a Jaroslav Krákora (kteří neunesli strašlivý morální propadák korupčnické krajské organizace ČSSD, kterou J. Paroubek držel pevně "pod krkem" a dovedl ji k mnoha vítězstvím, s nimiž kontrastuje nedávná prohra v krajských volbách) a poslední v řadě Vlastou Bohdalovou (ta mu zřejmě nemůže "zapomenout", že se postaral definitivou zaměstnání v NKÚ o jejího životního druha - tehdejšího severomoravského poslance s iniciály R.K.). A konečně poslední výtečník - Břetislav Petr (známý to stoupenec těžařské a betonářské lobby).

Mrzí mne, že se k této skupině duševních chudáků se zařadil také Lubomír Zaorálek, jemuž se zvolna vzdaluje vidina záčné politické budoucnosti po očekávaném propadu kandidáta ČSSD Jiřího Dienstbiera, očekávaném postupu Miloše Zemana do II. kola prezidentské volby a jeho pravděpodobném vítězství ve II. kole této volby...

Hanba sociální demokracii!

Jaroslav Židlický

Poslanci sociální demokracie se musí ještě  od svého bývalého předsedy Jiřího Paroubka hodně učit. Zatím zvládli celkem dobře umění žvanit o všem možném a to je asi tak vše. Doposavad jim tato slaboduchá taktika oblbování veřejnosti slovem a planými sliby přinesla u občanů - posuzováno zjednodušenou optikou triumfu podzimních voleb do senátu a krajských zastupitelstev krátkodobý úspěch. Úspěch, který však není podložen usilovnou, poctivou a vytrvalou prací pro lepší a hodnotnější život občanů této země.To že Jiří Paroubek zůstal částí poslanců ČSSD hluboce nepochopen svědčí o jejich politické nevyzrálosti a totální absenci analytického a logického myšlení.Opět se názorně ukázalo jak velká je a zejména ještě bude pro ČSSD ztráta Jiřího Paroubka. 

petr-meduna

Je to neuvěřitelné. Všechna tři témata, která Jiří Paroubek navrhoval, mají úzkou souvislost s budoucností České republiky a jejích občanů. První se týká tak důležitých financí z EU, druhý životaohrožujícího tématu závadného alkoholu a třetí pak bezpečnosti našeho státu. Nevím, co sociální demokraty k jejich postoji vedlo. Poslaneckou snemovnu pravidelně sleduji a bohužel je to prakticky folklór - cokoliv nabídne Jiří Paroubek, je ze strany sociální demokracie kategoricky zamítnuto.

Sociální demokracie bohužel slízává smetanu za naprosto katastrofální vládnutí koalice. Pokud by koalice fungovala bez skandálů a nepřicházela s asociálními reformami, byla by sociální demokracie pod dvojvedením Bohuslava Sobotky a Michala Haška již zcela neviditelnou stranou s preferencemi okolo 10%, které měla před nástupem Jiřího Paroubka...

lenka-vaskova

Lubomír Zaorálek byl proti projednávání aféry metanolu? Ten stejný Lubomír Zaorálek, který skoro na každé tiskové konferenci kritizuje vládu, že nejedná ani se k této kauze nevyjadřuje?

Myslím, že je to ze strany sociální demokracie ukázkový příklad pokrytectví. FUJ!

stvan

To je mimořádně smutné zjištění. Mohl by  Jiří Paroubek vyzkoušet, jestli poslanci za ČSSD budou opět pasivní, když navrhne bod jednání -zvýšení poslaneckých náhrad a platů?