Zbyněk Fiala: Den Země

planeta opic
23.4.2015 13:32
Tradiční Den Země se během uplynulých 45 let proměnil spíše v ekologické dny až týdny. V ČR ho připomíná debata předních osobností na kultovních Ekologických dnech v Olomouci, ale také vyhlašování Ropáka roku za antiekologický čin, kde nikdy není nouze o silné kandidáty. Jako určující trend vidím fakt, že za ochranou životního prostředí už vystupují mocné ekonomické zájmy, orientované na technologie budoucnosti.

Byl by to nádherný katastrofický film, kdyby někdo dokázal ztvárnit Boj titánů, souboj všemocných korporací mezi sebou, který by ukázal, jak jedny brání minulost a druhé budoucnost. Ty bezohledné, jedovaté a škodící přitom zabředávají do stále méně udržitelných obranných bojů.

Jako celek je to pořád ještě pohádka, ale pozorným očím neujde nastupující trend. Skládá se z dílčích zpráv, které lze připomenout právě v těchto dnech, kdy slavíme (užitečnou prací) už 45. Den Země.

Například že Zdeněk Bakala opouští vedení uhelné společnosti NWR, a to – podle mého názoru – nikoliv jen proto, že se stal neudržitelnou reputační zátěží po aféře s byty OKD, ale také jako další doklad soumraku uhlí.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bakala-pry-odchazi-372014

Fosilní paliva vytlačují obnovitelné zdroje nejen poklesem poptávky , ale zejména v investiční oblasti. Začalo se intenzívněji uvažovat o modernizaci rozvodných sítí pro rozptýlenou, decentralizovanou výrobu elektřiny (budování smart grids), což znamená dlouhodobé zakotvení oboru v obrovských veřejných stavbách. A vedle toho urychlil vývoj technologií, jak dosáhnout vysněného cíle, že se elektřina ze slunečníku a větrníku „nabouchá do pytlíku“, tedy do velkých bateriových bloků pro vyrovnávání výkyvů příkonu z těchto zdrojů. Průmysl obnovitelných zdrojů rychle roste a dokládá, že dokáže účinně hájit své zájmy proti stagnujícímu fosilnímu průmyslu (doslova).

Další zprávou z toho to soudku je radostná zvěst, že Evropský parlament schválil snížení povinného přimíchávání biopaliv první generace do nafty a benzínu. Nekonečné žluté lány, kterými je devastována česká orná půda, tak za pár let ztratí jistotu státní ochrany. Ta znamená, že už dnes ztratily budoucnost.

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vybor-pro-zivotni-prostredi-europarlamentu-odhlasoval-omezeni-pro-biopaliva

Biopaliva dalších generací, ze zemědělských odpadů, jako je sláma a jiné celulózové zbytky, nebo dokonce s přímou tvorbou uhlovodíků prostřednictvím zmutovaných vodních řas a mikroorganismů, už natolik pokročila, že dosahují průmyslové fáze. Jim patří budoucnost, alespoň podle objemu investovaných peněz od nejsofistikovanějších fondů rizikového kapitálu (Khosla, Bill Gates).

Stále lákavější je také výroba syntetických uhlovodíků za využití elektřiny, tedy jako forma skladování přebytečné energie z kolísavých obnovitelných zdrojů. Se syntetickým zemním plynem se totiž podstatně snáze manipuluje než s původně uvažovaným vodíkem. A dá se zpracovat i na kapalné pohonné hmoty, jak to předvádějí třeba v evropské laboratoři v rakouském Güssingu.

Obrovským mezinárodním vítězstvím proti silám, které blokovaly seriózní výzkum do posledního dechu, je sdělení Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, že herbicidy na bázi glyfosátu patří do seznamu karcinogenních látek.

http://www.agris.cz/clanek/187615

Je to opravdu důležitá zpráva, neboť jde o nejužívanější chemickou látku při „ochraně rostlin“ v českém zemědělství. Obsahuje ji zejména roundup, drsný herbicid, který je klíčovým průvodcem plodin GMO. Samotné GMNO jsou symbolem agrárního otroctví, které zbavuje rolníka svobody rozhodování, neboť každý krok je kryt patenty a povinnými nákupy. Herbicidy zase předstírají „ošetřování“ obrovských lánů polí několika mizerně placenými traktoristy a jedním chemikem, a to až do doby, než mrtvou půdu definitivně odplaví erozní deště a větry. Zatím jí z českých polí zmizela si polovina.

Avšak mrtvá půda prosycená jedy neohrožuje jen znepokojené spotřebitele (právem žádají povinnost označovat výrobky za použití plodin GMO), ale také klima, protože taková půda zvyšuje emise do ovzduší, místo aby uhlík vázala. Konkurence šetrného zemědělství je obranou klimatu a dostává podporu stále většího dílu regulatorních nástrojů.

Při návštěvě zajímavého vídeňského institutu Bio Forschung Austria jsem se teď dozvěděl, jak to funguje ve Vídni, kde i město má svůj městský program opatření na ochranu klimatu (a institut pro něj poskytl expertízu na svém úseku). Využívá větší role výběrových řízení, jak to umožňují evropská pravidla „zelené veřejné poptávky“ (Green Procurement).

http://www.wien.gv.at/english/environment/klip/pdf/ecobuy.pdf

Je to silná páka. Například když mluvíme o plodinách a potravinách, ze kterých vaří veřejné školy, školky, domy seniorů a nemocnice, musíme si uvědomit, že jen zaměstnanců mají vídeňské veřejné služby 65 tisíc, z toho polovinu v nemocnicích. Organickému zemědělství proto výrazně pomůže, když z něj musí pocházet aspoň 30 procent potravin pro kuchyně dospělých a dokonce z 50 procent na vaření pro děti. Zároveň je prosazováno užití místní produkce, bez velkých dovozních vzdáleností.

Podobné cíle, obvykle také s podporou místní samosprávy, si v ČR klade vznikající rodičovské hnutí Opravdu zdravá škola, které se zaměřuje na nabídku školních kuchyní a má úzké vazby na české odborné kapacity organického zemědělství.

Trend je tedy jasný, Den Země už není jen příležitostí pro nástěnkáře. Ochrana půdy, ochrana klimatu, soustředěný tlak na snižování toxických zátěží, poznání hodnoty biodiverzity nebo vláhy v krajině, to vše už má nejen občanský a aktivistický rozměr, ale i jasné ekonomické pozadí. Zatímco jinde prachy vadnou, tady vzklíčí.

Čurat proti environmentálnímu větru znamená vstoupit do voleb s vlhkou nohavicí. A tu lze omlátit o ústní otvor, až jím bude uchazeč o veřejný úřad vytlačovat hesla. Občan v tom nezůstane sám, také podnikatelská konkurence si dá záležet, aby jí nějaký fosil nezalehl dalších pár let růstu.

 

Ilustrace: Záběr z filmu Planeta opic.

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.