Zbyněk Fiala: Odbory proti smrtící spirále poklesu

obrazek
3.7.2012 09:55
Není to jediná možná cesta, říkají odbory o škrtacích reformách Nečasovy vlády a představují svoji vizi pro Českou republiku. „Navrhujeme nejen, co dělat, ale také pro koho to dělat. Chceme růst pro občany ČR, ne pro zisky bank a velkých korporací,“ zdůrazňuje předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil.

Politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má svoji alternativu, píše se v podtitulku dokumentu nazvaného Vize ČMKOS pro Českou republiku (http://www.cmkos.cz/studie-ekonomicke-analyzy-prognozy/3444-3/vize-cmkos).

Sada odborářských návrhů je určena veřejnosti, které se snaží shrnout to, co už bylo předkládáno vládě nebo sociálním partnerům v tripartitě, ale bylo to vládou odmítáno.

Data však potvrzují, že vývoj v zemi má katastrofální průběh. Typický příklad představuje daň z přidané hodnoty, které se vybralo za prvních šest měsíců roku, do konce června, zhruba stejně jako za stejné období v roce 2010 – přestože její dolní sazba mezitím o čtyři procentní body vzrostla. Vyšší sazba DPH rovná se nižší výnos? Ano, zatím to tak probíhá. A také celkové letošní daňové příjmy státního rozpočtu jsou nižší než byly ve stejnou dobu loňského roku, zatímco státní rozpočet počítal s přírůstkem o 7,3 procenta.

Odborová Vize pro ČR je rozvíjena v obsáhlém šedesátistránkovém dokumentu, který je třeba nejprve prostudovat. Při pondělní prezentaci však byla představena také stručnější zpráva a byla doprovázena výkladem vedoucího oddělení makroekonomických prognóz Martina Fassmanna a vrcholných odborářských představitelů, takže základní představu máme.

ČR se přidala k nejhorším

V čem je problém? Martin Fassmann vysvětluje:

  • ČR je v krizi, jejíž hloubku si dnes neumíme představit.
  • ČR se stále nedostala na úroveň hospodářství, která tu byla před krizí a nedostane se tam ani v letošním roce.
  • Sousední země přitom tuto úroveň překonaly už v loňském roce.
  • Všichni sousedé ČR zaznamenali v prvním čtvrtletí růst,
  • ČR zaznamenala meziroční pokles o 0,7 procenta HDP.
  • Není to dovezený pokles, je to výsledek působení této vlády.

Proč se ČR připojila k zemím, na které krize doléhá nejvíc, přestože nás vláda měla údajně před touto krizí ochránit?

Vládní rozpočtové škrty způsobují ekonomický pokles, a ekonomický pokles zase vyvolává pokles příjmů veřejných financí, který je zalepován dalšími škrty. Vláda nás tak vede do smrtící spirály hospodářského poklesu.

Příklad roku 2012

K růstu ani k rovnováze se nelze proškrtat.Typický příklad této destrukční politiky je možné ukázat na letošním roce. Na letošek byl původně připraven státní rozpočet se schodkem 105 miliard korun, což by znamenalo oproti skutečnosti z roku 2011 snížení deficitu o 37 miliard korun. Tento rozpočet byl postaven na odhadu relativně silného hospodářského růstu o 2,5 % HDP. V lednu ministr Kalousek sdělil národu, že to je omyl (my jsme to říkali už v září) a že je třeba seškrtat dalších 24 miliard korun. To znamená, že souhrnná poptávka oproti roku 2011 už měla být snížena o 60 miliard korun.

Nicméně, ani to nestačí. Za prvních 5 měsíců letošního roku dosáhl deficit státního rozpočtu 79 miliard korun a byly tím vyčerpány tři čtvrtiny plánovaného celoročního schodku. Můžeme proto čekat další škrtací balíček, takže letošní souhrnná poptávka bude dohromady snížena o 85 – 90 miliard korun. To znamená tlak na pokles ekonomiky o dvě procenta HDP.

Klíčové opatření, kterým se mají dolévat peníze do veřejných financí, vlajková loď této vlády - zvyšování sazby DPH - je fakticky neúčinné. Ministerstvo si naplánovalo, že vybere navíc 24 miliard korun, ale ve skutečnosti vybralo za prvních pět měsíců méně než v loňském roce - to je naprostý krach.

Proč?První důvod spočívá v tom, že škrty se odrážejí v peněženkách občanů, a ti nakupují méně. Třeba u potravin se zvedla sazba DPH o 4 procenta, současně vzrostly i ceny, ale obrat potravinářského zboží se snížil o 3 procenta - a s ním i výběr daně. Spotřebitelé vládě ukázali, že existuje něco, čemu se říká cenová pružnost.

Druhý důvod má podobu nákupů v zahraničí - dokonce i v Německu a Rakousku. Jak je možné, že máme třetinové platy proti Německu a Rakousku, ale přitom je tam levněji než u nás, nemluvě o kvalitě zboží? To je normální?, ptá se Fassmann.

Co teď, a co potom

Odbory nabízejí krátkodobá i dlouhodobá opatření.

Napřed ta krátkodobá.

Zaprvé - to úplně hlavní, klíčové, bez kterého to nejde, zní - skutečně bojovat proti korupci. Musíme mít jistotu, že se peníze znovu nerozkradou.

Zadruhé - redefinovat fiskální cíl. Ministr financí nemá šanci stabilizovat rozpočty v situaci, kdy ekonomika klesá.

Ke všem popsaným problémům totiž přidejme ještě jednu velkou neznámou, kterou představuje čerpání fondů EU. Tato vláda není schopna čerpat evropské prostředky tak, aby to neohrozilo veřejné finance. Ministerstvo financí už projekty zálohovalo, a teď neví, zda to dostane proplaceno. To je kardinální otázka veřejných financí ČR.

Zatřetí - je nezbytné okamžitě zastavit reformy veřejných financí, zejména ty, které mají potenciál veřejné finance rozvrátit.

V první řadě je to důchodová reforma, která bude ročně odčerpávat 20 miliard korun.

Dále je to schválená (a zatím jen odložená) odložená daňová reforma, jejíž potenciál je rovněž minus 20 miliard korun ročně. Možná se to trochu napraví posledními Kalouskovými návrhy („16 body“), ale to jen krátkodobé.

Zdroje jsou

Vedle toho je nutné okamžitě přijmout opatření na posílení příjmů veřejných financí.

  • Zavedení pokladen s fiskální pamětí („registračních“) už je požadavek nejen odborů, ale také podnikatelů, protože v této oblasti dochází k obrovským daňovým únikům jak na DPH, tak na dani z příjmů a pojistném. Slušní podnikatelé tak čelí nekalé konkurenci. Zavedení registračních pokladen by proto mohlo zvednout daňové příjmy až o 20 miliard korun ročně.
  • Zrušit nákupy aut pro podnikatele bez DPH, kde dnes vzniká daňová ztráta 5 - 6 miliard korun ročně.
  • Zvýšit daně z příjmů právnických osob o jedno až dvě procenta a s podstatnou redukcí výjimek – to by dohromady zvýšilo efektivní sazbu (co se doopravdy vybere) o dva až tři procentní body, tedy nějakých 15 miliard korun ročně.
  • Zavést diferencované daně z majetku.

V souhrnu je tak možné posílit daňové inkaso o 40 – 50 miliard korun, aniž by to zásadním způsobem zatížilo střední nebo nízkopříjmové skupiny.

Dlouhodobá opatření

Především musíme nastolit pořádek v oblasti veřejných financí, a to jak na příjmové, tak na výdajové straně. To je „nultá etapa“ daňové reformy.

Na výdajové straně je evergreenem pořádný podrobný audit výdajů. Už to říkáme – připomíná Fassmann – nejmíň deset let. I my si myslíme, že na výdajové straně se dá škrtat, ale ne tam, kde to navrhuje vláda. Žádné plošné škrty - že se nejdřív podíváme, kde se nejvíc vydává, a tam začneme škrtat na věcech, jako jsou důchody – to je nesmysl. Je třeba šetřit od koruny a zvyšovat efektivnost výdajů. Ale o to zdá se nikdo nestojí.

Totéž je třeba udělat na příjmové straně. Je třeba posoudit u všech odpočtů, slev či úlev z daně, zda plní své cíle. Mnohé bylo protlačeno různými lobbisty. Mluvíme v první řadě o dani z příjmů právnických osob. Ze zákona z roku 1993 po nesčetných novelách vzniklo takové monstrum, že je to k neučtení.

Samozřejmě, že je třeba něco dělat s šedou ekonomikou, prací na černo a podobě. Zatím se tím nikdo nezabývá.

Tři zdroje výnosu

Celkově jde v této oblasti ne o zvyšování daní, ale o zvyšování příjmů veřejných rozpočtů a především státního rozpočtu. Výši zdanění nedefinují jen sazby. Příjmy jsou definovány hned třemi ukazateli - kolik lidí platí daně, z čeho je platí (šíře daňového základu), a teprve na konci je to otázka sazeb. Tyto tři věci musí obsahovat každá spravedlivá daňová reforma. Jinak není spravedlivá.

Další opatření

Námětů pro dlouhodobá opatření v reálné ekonomice je v dokumentu Vize pro ČR mnoho a najdete je tam podrobně rozpracovány. Na začátku seznamu je podpora technického školství, zejména učňovského, výzkumu a vývoje, zemědělství. Nebo podpora nájemního bydlení. To už bylo v 21 protikrizových opatření odborářů a podnikatelů nabídnutých úřednické vládě Jana Fischera - postavit 50 tisíc bytů pro sociální bydlení. Dále infrastrukturní projekty. Zkrátka, z krize se nedostaneme škrty, ale nastartováním ekonomického růstu.

Jistě, jsme závislí i na EU, nelze předpokládat, že když bude celá Evropa v poklesu, ČR bude v růstu. Jde však o to, aby se negativní impulzy minimalizovaly. A férovou cestou – ne, aby se peníze rozkradly.

Volání odborů se ozývá v hodině dvanácté, situace se zhoršuje každým okamžikem. Když nebudeme reagovat, dostaneme se do velmi vážných problémů, varuje Fassmann. Ostatně, jedním z nich je česká vláda.

Hlavním problémem je vláda

Ani po škrtech, které byly podniknuty v únoru, není možné dodržet deficit 105 miliard korun pro letošní rok. Bude potřeba dalších 20 - 25 miliard škrtů. Meziroční snížení poptávky dosáhne 85 - 90 miliard korun, a to vyvolá pokles ekonomiky o 2 procenta – a tedy i pokles výnosu daní.

Když jsme dostali návrh státního rozpočtu pro rok 2013, který už projednala vláda, upřímně jsem se zasmál, prohlašuje Fassmann. Východiska, na kterém je tento rozpočet postaven, jsou opravdu docela úsměvná. Už třeba víme, že zvyšování DPH jako nástroj pro zvyšování příjmů veřejných financí nefunguje. Nicméně ministr financí počítá pro příští rok opět se zvýšením sazby DPH o 2 procenta a už kalkuluje s přírůstkem příjmů o 14 miliard korun. Letos kalkuloval se 24 miliardami, zatím nenaplnil ani korunu.

Návrh rozpočtu na rok 2013 vychází znovu také z hospodářského růstu – ale my se domníváme, že žádný růst nenastane.

Buď tedy ministerstvo financí přehodnotí své fiskální cílení, nebo na tom bude trvat – po zasedání vlády zatím naznačilo, že přes to nejede vlak – a pak je to otázka tragická.

Hrozí rozvrat

Letos seškrtáme poptávku o 85 až 90 miliard korun. Příští rok dostaneme tuhle porci znovu plus 5 miliard snížení deficitu a k tomu ještě 20 miliard, kterými se budou eliminovat rozpočtové dopady důchodové reformy.

V roce 2014 začne fungovat daňová reforma, a ta rozpočtům ubere dalších možná 10, možná 20 miliard korun (podle toho, jak se prohlasuje 16 Kalouskových bodů z února). Jenže deficit státního rozpočtu chceme snižovat ze 100 na 70 miliard, to znamená, že musíme připočítat dalších 30 miliard korun, které budou odečteny od souhrnné poptávky. To už jsme někde na úrovni 150 miliard proti roku 2011.

Vláda nás tak žene do neřešitelné situace, která hrozí naprostým rozvratem veřejných financí.

Co bude vidět hned – kvalita veřejných služeb zmizí, nebudou. Nemluvím o mzdách v rozpočtové sféře, ta bude první na řadě – upozorňuje Fassmann – ale to neznamená, že bude poslední. Na řadě jsou všichni občané tohoto státu.

Skrytý deficit

Předseda KOVO Josef Středula k tomu upozorňuje, že od roku 2014 chce vláda bezostyšně zaměstnancům vytáhnout z kapsy 2 procentní body z jejich příjmu. Sníží zdanění firmám prostřednictvím nižší sazby zdravotního pojištění – a zaplatí to zaměstnanci. Nikdo nepředpokládá, že by jim to bylo automaticky převedeno do mezd. Sníží se tedy spotřeba. A ve státní správě se také počítá s omezením mezd. Nějaký růst HDP – který je v ČR tvořen ze 70 procent spotřebou domácností a vlády – tedy nelze očekávat.

Vláda převádí zjevný deficit do skrytého deficitu, vysvětluje nakonec Fassmann. Shoří vám chalupa, protože hasiči nepřijeli, protože neměli na opravu auta, ale vy máte radost z vyrovnaných financí.

Minulý režim neměl otevřené dluhy, ale měl dluhy skryté - infrastruktura chyběla, trpělo životní prostředí, byl zanedbaný bytový fond, životní úroveň nerostla. Teď se znovu kumulují skryté dluhy.

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Pane Kulíku,  myslím, že to chce věřit lidem, protože každý se jednoho krásného - možná i deštivého - dne manipulace přejí a začne najednou "vidět" - takových lidí je každým dnem více a více . jsou ze všech možných profesí, včetně podnikatelů. Samozřejmě nikdy nic nevybudujete, když nepůjde nikdo příkladem - vždycky někdo musí začít, obyčejně je mu spíláno, že je hloupý, najivní atp. nakonec většina, která se přidá, říká, že věděla, že jinak to ani nejde

rku

Pane Schlimbachu,

vaše otázka na kolektivní hloupost je asi řečnická, pokud ne,stačí vygooglovat heslo collective stupidity. Za příklad neschopnosti řešit rozumě svoje věci považuji třeba svěření privatizačních kuponů, rozdávaných téměř zdarma, privatizačním fondům a potom nadávat na loupež století. A vybudovat samosprávnou společnost ve státě (podobně jistě i ve světě) kde je nejčtenějším deníkem Blesk- to je k smíchu.

schlimbach

Vidíte, pane Kulíku, a já vás ani nikoho jiného nenutím, abyste v mé vize věřil. Je to vaše věc, a váš problém. Klidně si seďte ve svém hnizdě, nechávejte se dál manipulovat a ohlupovat věcmi, kterým věříte, protože jste si na ně již zvykl a nemáte potřebu se nad nimi zamýšlešt, zda jsou takové, jaké se vám jeví nebo jaké jsou vám předkládány.

O naturelu lidstva bychom mohli asi polemizovat, protože ani já a ani vy nejsme třeba typickými představiteli. Pokud mluvíte o Leninovi jako avantgardě, potom by neškodilo si odpovědět na otázky, kdo ho podporoval, kdo ho platit, kdo on vlastně byl a jakými lidmi se obklopil a co ti lidé dělali s Rusy (Slované) a proč. není to ale povinné, klidně seďte v klidu dál a namlouvejte si, jak je vám fajn :)

Kolektivní hloupost? Copak to je? Domníváte se, že i sdílení a kooperace je hloupost?

rku

Pane Schlimbachu,

kdyby se celé lidstvo neskládolo z jedinců kteří upřednostňuji svůj prospěch před prospěchem společnosti, jsou snadno manipulatelovatelní a přístupni kolektivní hlouposti, nemusel byste hledat vzor společnosti kterou chcete vytvořit až u starých Slovanů. Nikdo, kdo chce vytvořit novou společnost, se nemůže spoléhat na to, že se mu podaří přesvědčit většinu lidí dobrovolně. Každé takové hnutí potřebuje avantgardu, která lidi dožene k jejich dobru třeba násilím, ale pokračování už jsme v dějinách viděli mnohokrát. (viz. Lenin). Proto ve vaši ekonomickou reformu nevěřím- i když by byla krásná. Je totiž proti naturelu lidstva.

 

schlimbach

pokud jste si pane Kulíku zapamatoval moji definici Tupouna, tzěžko můžete předpokládat, že si myslím, že se převážná část společnosti sestává z Tupounů :)

klokan

    Spirála aneb křivka v podobě závitu popřípadě šroubovice se v informativním článku pana Fialy. odvíjí ve své smrtící podobě již katastrofálního hospodářského poklesu v podání naší, snad navýše mentálně retardované vládní junty. Bezodkladné nastartování hospodářského růstu se jeví nabíledni. Pochopitelně se bude zřejmě jednat o růst rozumný a ne onen proklínaný růst růstu, který zase roztáčí smrtící spirálu prorůstového růstu růstu. Kromě opožďovacích okolností naší drahé současné vládní garnitury, se nyní u ní zjevně derou do popředí aspekty nedemokratičnosti a snad profesní hluchoty. Tito neoliberalisté spustili zřejmě mnoho varovných sirén najednou jako Řecko, Španělsko, socialismus, rovnostářství komunismus atd. V tomto jekotu se pak běžní občané dostávají do role pouhých chudáků a výprosníků. V souvislosti s letošním březnem měsícem knihy, promarněným u internetu, tak i dvoranou slávy na probíhajícím filmovém festivalu  mi vyvstala na mysli i závěrečná scéna z filmu vynikajícího režiséra Karla Steklého. Nejedná se pochopitelně o stály opakované Osudy dobrého vojáka Š., ale o filmové zpracování  další vynikající literární předlohy, tedy její části. Hrdinka románu nyní zamlčované autorky M. Majerové, matka Hudcovka zde pronesla ,, Jen řvi, nás neumlčíš ".

rku

Pane Schlimbachu,

o životě starých Slovanů toho víme tak málo a není jisté, zda v čele rodu stál  ten nejmoudřejší, nebo ten nejsilnější. Přeji Vám úspěch v budování soběstačné komunity a doufám, že nás o životě v ní budete informovat. Jistě víte, že co funguje v malém mezi lidmi stejného smyšlení asi nebude fungovat v celé společnost,která se skládá převážně z topounů.

 

schlimbach

Pane Kulíku - většina národa dělá přesně to, co vy - čeká.

Já nečekám a proto s kolegy připravujeme realizaci soběstačné komunity, na půdorysu které vyzkoušíme v praxi teorii alternativní ekonomické reformy i s lokální měnou. Tupouni nevládli v době Slovanů například, kdy byla společnost ustavena na rodových základech a kdy do čela byl volen vždy ten nejlepší, protože přežití rodu (společnosti) záviselo od toho, zda bude nebo nebude schopný. Nám dnes evidentně nezáleží na tom, zda přežijeme nebo ne, proto se necháváme ohlupovat a manipulovat TUPOUNY a ještě je volíme do svého čela. Avšak, všeho do času.  Pověstná poslední kapka se blíží. Problém je ale v tom, že se změnou může přijít ještě větší tupoun, který to stádo, které stále jen na něco čeká ovládne ještě více -(

rku

Pane Schlimbachu,

proč tedy lidi kteří nejsou tupí, nazýváte tupouny. Neměl byste nazývat tupouny těch 90% , kteří se nechají ovládat? Škoda, že nemůžete dát nějaký příklad režimu ať dnešního, nebo i minulého, kde tupouni nevládli. Tím by lidé viděli, že za tuto vizi má smyslbojovat, že je možné ji splnit. Takhle nevědí, co by je  vlastně čekalo. Čekám na nějaký vzor-ne teorie.

schlimbach

Netvrdím, že odbory nejdou správnou cestou, ale dnes již je to málo, nestačí to na to, aby se dala naše země ještě zachránit od totální devastace. Rád bych odkázal na svůj dřívější blog - "Jsme hloupí, tak dobře nám tak!" - Vše se zadlužováním se děje plánovaně, je to cesta, jak mohou TUPOUNI a jejich kmotři legalizovat výnosy z rozkrádání naší společnosti. nejen že je zlegalizují, ale oni si upevní svoji moc a my všichni jim budeme navěky platit "výpalné".

Z tohoto pohledu chování odborů žene vodu na tupounský mlýn a jim stačí již jen pár let k tomu, aby zdejší prostor totálně ovládli. S tím je těsně spojena jejich úporná snaha o prodej půdy cizincům a nechuť k zamezení vyvádění peněz z tohoto prostoru.

Nic se neděje náhodou, TUPOUNI nejsou tupí, ale všehoschopní a vše mají velice pečlivě naplánováno -(

zenka

Vize ČMKOS pro Českou republiku je moc hezká věc a hlavně nám ukazuje, že existuje mnoho možností, jak lze stabilizovat státní finance bez toho, aniž by byl současně demontován sociální stát a náš národ nadále ožebračován! Nicméně, to je  nám občanům málo platné, když odbory nedělají jinak nic, aby tito umělci co nám momentálně vládnou byli konečně odstaveni!!!! To bylo řečí od odborových předáků, jak bude pro trojkolku "horké léto", nyní již je zas nový slogan "horký podzim"!! BOHUŽEL TOTÉŽ PLATÍ I PRO OPOZICI!  

Z. M.

rku

Pane Fialo,

nějak mi nevychází výběr DPH.

příklad                                      původní obrat  100 mil         stará DPH  10%           10   mil 

                                       obrat snížený o 3%     97 mil        nová DPH   14%           13,58 mil

z toho je vidět, že i při poklesu obratu výběr DPH stoupne. Kde dělám ve výpočtu chybu? Můžete můj výpočet opravit?