Zbyněk Fiala: Ústavní trapnost

obrazek
3.6.2013 20:46
Rozhodnutí Ústavního soudu o církevních restitucích ve prospěch vydávání veřejného majetku především katolické církvi je trapné. Stačí porovnat, jak bylo roku 2009 ctěno „jádro ústavy“, když Ústavní soud rušil předčasné volby, o kterých rozhodla ústavní většina Parlamentu ČR, a nynější formalistické rozhodnutí, kterým pošlapal základní charakteristiku našeho sekulárního státu a fakticky ateistický charakter naší společnosti, země s nejmenším podílem věřících v EU.

Lidé jsou systematicky zbavováni jistot, které nás spojovaly s republikánskou tradicí. Kde se zastavíme? Co bude lepší – pomnichovská druhá republika, která vyvalila temné proudy šovinismu a tmářství a uštvala Karla Čapka, nebo budeme raději pádit rovnou do feudálního středověku? 

Ústavní soud nyní zvrátil rozhodnutí z prvních let Masarykova Československa, které mělo mnoho důvodů k tomu, aby roli církve důrazně omezilo. A bylo by to jistě zvládlo, kdyby do toho nevstoupila válka. Katolická církev po pádu monarchie skládala lidu zcela jiné účty, než s jakými natahuje ruku dnes. Stačí se ohlédnout do kterékoliv historické peripetie českého národa, aby bylo zřejmé, že až na krátké vzepětí reformistických snah byla tradičním národním škůdcem. Pokus kardinála Tomáška vrátit církev společenské službě - a jeho neohrožený souboj s utlačovatelskou mocí, jak to ukázal roku 1989 - bohužel jeho nástupci nepochopili a fakticky zmařili.

Co za ty miliardy, které teď církve dostane, bude? Zatímco milion občanů trpí chudobou a přehlížením, katolická církev se okázale postavila na stranu těch, kdo jim mají přitížit. Nepozastavila se nad tím, že výplaty katolické církvi vzrostou minimálně trojnásobně (vedle převodu nemovitostí), přestože financování mnoha důležitých veřejných služeb, které mají pro lidi existenční význam, je ořezáváno až na kost. Nepatří k těm, kdo pomáhají přehlíženým, řeší konflikty, brání slabé, dávají, třeba z mála. Její role v současné sociální krizi, která svírá celé regiony je neviditelná. To znamená ostudná. Pár charitativních křesťanských organizací, které obětavě pomáhají nemohoucím, nevykoupí tisícinásobně vyšší hrabivost prelátů. 

Situace je o to horší, že církve současně přestaly být veřejnými institucemi a stanou se podnikatelskými subjekty, protože majetek, který vznikal jako instrumentář pro veřejnou službu a směl být odjakživa užit jen k duchovnímu a správnímu účelu pod dohledem státu je vydáván jako majetek soukromý. Z církve vzniká privatizovaná firma, jejíž jedna z divizí se věnuje obchodům se zajišťováním věčnosti. Podniká však se státní podporou, kterou snad překoná jen dostavba Temelína. 

Díváme se na úplně nové zvíře, nebo už to tady někdy bylo? Spojí se hluboce nedemokratický charakter církve, jejíž přísně vojenskou hierarchii kdysi převzali i komunisté, a dispozice obrovským soukromým majetkem. Ten by přitom církev nikdy nezískala, kdyby nebyl spojen s představou, že bude tvořit záchytný bod opovrhované pravice. 

Není to největší hrůza, kterou nás tato vláda obdařila. A dějiny nekončí jedním rabováním. Není to dokonce ani největší výzva současnosti, jak sama příroda dává v těchto dnech velice důrazně najevo. Je to jen nejvýmluvnější obraz toho, kdo se tu v posledních letech prodral k moci. 

Všeho do času, jak se píše v bibli.

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Děkuji za odkaz na  vyjádření soudce Musila pane Fialo. Z tohoto vyjádření lze jasně dovodit, že určité síly na Ústavním soudu se aktivně zapojily do zločinného spolčení proti lidu této země. Těším se na den, až všichni ti, kteří se na tomto svinstvu proti vlastnímu národu a jeho občanům podíleli, budou hnáni k zodpovědnosti.

antoninsebek

Už jsem tady zas.

Ke všemu se vrátím. Až se vrátím domů.

Ocenil jsem, jak jste, coby demokrat, vstřícně zhodnotil rozhodnutí Ústavního soudu. V demokracii to tak bývá, že když se demokrati nemohou domluvit, tak si v ÚSTAVĚ dohodnou, že ÚSTAVNÍ soud bude mít konečné slovo. Nikde není v Ústavě napsáno, že to bude takového rozhodnutí, které se bude líbit všem.

Jenom se očekává taková drobnost. Že ti demokrati, kteří "nevyhráli",  stáhnou ohon a budou toto konečné rozhodnutí respektovat. Jak vidno, jsou Demokrati a demokrati.

Ke všemu se vrátím, až se vrátím (vrátím se ke "Slunečníkům a Větrníkům", k té vzývané "Konkurenceschopnosti" a k oněm "Církevním restitucím"). Nemohu odolat.

heriot

Máte stoprocentní pravdu pane Fialo.

Ale pořád ještě je možnost, že ustrašená levice se zmátoří, dokáže vyhrát volby a vydávání majetku prostě zastaví. A co bylo vydáno, tak na základě zvláštního zákona znárodní...

Jinak se tou zlodějskou pravicovou mafií bojovat nedá.

klokan

       Z církevních prelátů, těch svérázných iluzionistů, se tak opětovně stávají pouhopouzí obchodníci s iluzemi. Včerejším završením, předmětného církevně donátorského procesu, se plně odhalila obskurantní podstata současné krajně pravicové vládní garnitury.  Po tomto arogantním impulzu, v české kotlině, momentálně nasáklé vodou, tedy zpětný chod dějin nabude nové akcelerace. Samozřejmě, že současné panstvo z jeho církevními přisluhovači, budou ruku v ruce občanům ČR vsugerovávat náboženské nevědomí a upevňovat nasazený jim chomout náboženských předsudků. Různé predikáty našeho ústavního soudu nelze již brát vážně a tento opět potvrdil svou závislost na současné státní moci. V nějakou jeho nezávislost, jakož i ostatních zdejších soudních instancí, mohou věřit pouzí prosťáčci, stejně jako ti náboženští věřící , upínající svoji mysl ve spásnost nauky šířené církevními podvodníky, nyní i v postavení marketingových manažerů. Jedná se totiž o nezávislost toliko formálně deklarovanou. Stejně se tak i  pouhou formalitou v našem Absurdistánu stala i jeho Ústava. Přestože bylo lze podobné rozhodnutí ÚS očekávat, toto soudní posvěcení dalšího z tunelů , vzbuzuje pocit rozhořčení. O nepoučitelnost současné vládní garnitury již není pochyb. Stejně jako permanentně umožňuje drancování přírody, umožňuje i vykořisťování  a vydírání neprivilegovaných občanů, zapomínaje , že jak kulminuje nyní i mnohá vodní hladina řek, bude kulminovat i hněv, zatím pasivních občanů.

 

 

schlimbach

Přesně tak, všeho do času. Jednoho dne se národ probere a vypráská ty parazity od koryt a od jejich vlivu, aby již nemohli škodit. Smutné je, že před pozitivní změnou musí to negativní vždy dosáhnout svého "vrcholu", i když to škodí mnoha lidem. Období od roku 1989 - období zločinného spolčení!