Zelené brýle (II)

špaček
15.9.2017 10:02
Pokračujeme v otiskování analýzy Hnutí Duha a ekologických organizací sdružených v Zeleném kruhu. V první části jsme probrali hodnocení vlády a v tomto pokračování najdete hodnocení volebních programů a závazků stran před letošními volbami. Naváže díl s výsledky ankety s podrobnějšími dotazy stranám.

Do hodnocení volebních programů a závazků stran před letošními volbami byly vybrány politické strany a hnutí, které mají dle volebního modelu CVVM z června 2017 šanci získat minimálně 1 % hlasů.

(Podle https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4368/f9/pv170626.pdf )

Zdrojem informací byly oficiální volební programy a jako doplnění anketa, v níž strany odpovídaly na konkrétnější dotazy.

Stupnice hodnocení :

Zelená -konkrétní pozitivní řešení

Modrá - obecné pozitivní řešení

Žlutá - žádné řešení

Růžová - obecný negativní záměr

Červená - konkrétní negativní záměr

 

Nejdůležitější závěr dle celkových výsledků stran

Strana zelených a s malými nedostatky také TOP09 mají jednoznačně nejkomplexnější a nejkonkrétnější programy pro ekologickou reformu ekonomiky, zdravější životní prostředí a lepší ochranu divoké přírody. Naopak cíle ODS a Strany svobodných občanů (SSO) nejvíce zhoršují prostředí pro život lidí a oslabují ochranu přírody v ČR. SPD Tomia Okamury nemá žádný ekologický program a nevíme tedy, jaké chce životní prostředí a zda jí záleží na ochraně české přírody.

Velmi dobrý ekologický program mají také Piráti. Průměrné jsou programy ČSSD a KDU-ČSL. ANO sráží řadu dobrých nápadů návrhem na faktické zrušení samostatného ministerstva, které by tyto nápady realizovalo. Velmi slabé jsou programy KSČM a STAN, byť jsou lepší než v případě ODS, SSO či SPD.

 

Nejdůležitější závěry dle témat a stran

Ministerstvo životního prostředí. Hnutí ANO ve svém programu podrývá většinu ekologických řešení návrhem na zrušení samostatného Ministerstva životního prostředí. To by ohrozilo zejména ochranu přírody a krajiny se zdravými lesy i půdou a dostatkem vody. Ale zmizel by také úřad, který například chrání lidi před smogem či toxickým znečištěním. Vznik Ministerstva životního prostředí s jeho nezávislými kompetencemi byl jedním ze základních výdobytků demokratických změn hned po listopadu 1989.

Závislost na fosilních palivech a znečištění ovzduší. TOP09 představuje konkrétní propracovaný plán pro vyčištění ovzduší a výrazné snížení závislosti na fosilních palivech. Navrhuje zavedení uhlíkové daně, která po vzoru progresivních zemí EU napraví systém obchodování s emisními povolenkami, a navíc zpoplatní nově i škodlivé pálení uhlí v domácnostech. Sociální dopady řeší dobře rozšířením kotlíkových dotací tak, aby na ně dosáhly i chudé domácnosti. Chce také prosadit závazný plán pro ukončení výroby elektřiny a tepla z uhlí do roku 2035.

ČSSD shodně prosazuje rozšíření kotlíkových dotací i pro chudé a v dlouhodobém programu zároveň navrhuje zdanění fosilních paliv, které by motivovalo k výměně zastaralého vytápění, špinícího ovzduší. Stejně komplexní plán jako TOP09 má i Strana zelených. Také Piráti představili velmi konkrétní plány proti fosilní závislosti.

Odpady. Strana zelených a TOP09 mají nejkonkrétnější plány, jak rozhýbat recyklaci odpadů v ČR: shodně navrhují zvýšit cíle v Plánu odpadového hospodářství ČR a přijmout nový odpadový zákon. To by vedlo ke zvýšení recyklace z dnešních 35 % na více než 60 %.

Konkrétní účinná řešení (například platbu za množství odpadu) nabízejí také Piráti. ODS a ANO obecně inklinují ke spalování odpadu, které je po skládkování druhým nejhorším řešením. V anketě se dokonce ODS vyjádřila, že cíle pro recyklaci jsou moc vysoké.

Zdravé lesy. ČSSD slibuje ambiciózní reformu pro ozdravení českých lesů: „Prosadíme nový přístup k péči o lesy, které budou silnější a odolnější díky návratu k původnímu druhovému složení. Změníme obchodní model státních lesů, aby více odpovídal jejich významu pro přírodu i venkovské oblasti, a vedl také k vyšším výnosům pro stát.“

Strana zelených navrhuje řešit špatný zdravotní stav lesů zavedením certifikace FSC. TOP09 navrhuje propracovanou vizi reformy lesního hospodaření. Navrhuje konkrétní opatření – novelu lesního zákona a zavedení certifikátu FSC u státních lesů, které by zaručily ozdravení lesů a udržitelné hospodaření.

Divoká příroda. TOP09 přichází s jasnou vizí, jak rozvíjet žádanou a potřebnou ochranu divoké přírody v ČR. Navrhuje vznik nových národních parků a v dlouhodobé vizi pak rozšíření divočiny na 3 % území ČR. Podobnou představu mají i Piráti. Strana zelených chce prosadit rozšíření divočiny v národních parcích a vyhlášení tří nových parků.

Hnutí ANO má jasnou představu, že v národních parcích má být chráněna (a veřejnosti zpřístupněna) divoká příroda. Neodpovídá však na otázku, jak by toho dosáhlo bez samostatného Ministerstva životního prostředí. Naopak ODS vágně avizuje omezení ochrany přírody a odmítá chránit více divočiny v národních parcích i mimo ně.

Uhelné doly. ANO se jednoznačně staví za zachování limitů těžby hnědého uhlí. Zároveň chce útlum uhelných elektráren (avšak nenavrhuje konkrétní řešení). Zachování limitů ve svých programech explicitně požadují také Zelení a Piráti. V naší anketě se pro limity vyslovili i zástupci KDU-ČSL, STAN a TOP09.

Fond budoucnosti. KDU-ČSL navrhuje zajímavý koncept Českého národního fondu budoucnosti, „kam soustředíme zisky a daňové výnosy z těžby nerostného bohatství ČR (lithium, wolfram, měď, uran, uhlí, štěrkopísky atd.) po vzoru Norského státního fondu“. Návrh kazí jen absence požadavku na zásadní zvýšení poplatku u některých nerostů (zejména hnědého uhlí), aby stát nebyl dál okrádán, ale měl naopak příjmy do fondu.

Obnovitelné zdroje. TOP09 a Strana zelených prosazují rozumnou podporu obnovitelných zdrojů a předkládají konkrétní návrhy. Vágněji – avšak pozitivně – mluví o této problematice ANO, ČSSD a KSČM.

 

Další důležité závěry dle témat a stran

Jen Strana zelených a TOP09 chtějí řešit problém kamionů projíždějících přes české obce a navrhují rozšíření mýta na všechny silnice tak, aby kamiony udržely na dálnicích či nahradily nákladními vlaky.

TOP 09 představila účinná a přírodě blízká řešení pro zadržování vody v krajině (revitalizace vodních toků, niv, mokřadů) i pro omezení devastace zemědělské půdy. Druhou nejlepší stranou je v této oblasti KSČM, která také předkládá konkrétní přírodě blízká řešení. Silní jsou v tomto bodě také zejména Starostové a nezávislí (STAN).

KDU-ČSL přichází s plánem, jak posílit ochranu šelem ohrožených pytláky, a sice speciálním útvarem Policie ČR. V programu této strany však chybějí jakákoli další opatření pro ozdravení lesů, přestože ovládala Ministerstvo zemědělství poslední čtyři roky, a mohla tedy přijít s účinnými řešeními (zejména s novelou lesního a mysliveckého zákona).

KDU-ČSL, STAN, KSČM, a zejména TOP09 a SZ představují konkrétní opatření pro ochranu zemědělské půdy před erozí a zástavbou.

ODS má konkrétní plány pro podporu produkce domácích potravin a farmářských trhů a zároveň pro omezování současného škodlivého zvýhodnění velkých zemědělských producentů. Podobně silní jsou v tomto bodě STAN.

ČSSD nadále podporuje antifosilní zákon, který by nastavil závazné tempo snižování závislosti na fosilních palivech podle úspěšného britského vzoru. Zákon navrhuje i Strana zelených. V anketě se pro něj vyslovilo také KDU-ČSL.

Piráti odmítají přímou podporu obnovitelných zdrojů (stejně jako jádra), ale přicházejí místo toho s myšlenkou zpoplatnění škod, které způsobuje spalování fosilních paliv. Jde tedy o zrušení dosavadních nepřímých dotací pro fosilní paliva (zejména uhlí). Jedná se o nový odvážný koncept, který by v praxi znamenal nastavení férového tržního prostředí, v němž budou obnovitelné zdroje levnější než zdroje fosilní.

KSČM a ODS mají zvláštní slabost pro megalomanské projekty, neboť chtějí prosadit nové jaderné bloky a poskytnout podporu, která by dopadla na spotřebitele elektřiny a daňové poplatníky. ANO mluví o „vytvoření podmínek pro stavbu“, což nutně znamená nějakou formu silné státní podpory.

KSČM sní i o dalším megaprojektu: kanálu Dunaj–Odra–Labe, který by měl fatální dopady na řeky a přispěl k vysychání krajiny.TOP09 striktně odmítá škodlivý projekt kanálu Dunaj–Odra–Labe, stejně jako jezy na dolním Labi. Méně příkře se proti kanálu DOL vymezuje Strana zelených.

ODS nestačí osekání občanských práv, které provedla současná vláda a parlament, a chce další vyřazování veřejnosti z rozhodování o stavbách (naznačuje, že bude chtít zhoršit postavení občanů při připomínkování největších záměrů podléhajících posuzování vlivů na životní prostředí).

(Příště Hlavní výstupy z ankety mezi politickými stranami)

 (zf)

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.