Bečva, ach, ach ta Bečva

obrazek
31.10.2020 12:53
Ty doby, kdy Gabra a Málinka (dětské hrdinky knihy od Amálie Kutinové) "létaly bosky kolem Bečvy poblíž Krásna ve Valašském Meziříčí", jsou už dávno pryč. Dnes zdobí Bečvu kromě přirozených přítoků také výpustě a kanály odpadní a průmyslové.

   Akce "Čistá Bečva" po sobě měla zanechat čistou Bečvu. Kromě toho po ní měly zbýt (alespoň na odborech životního prostředí a na odborech stavebního řádu a územního plánování) kvanta precizně zpracované (však i z peněz EU placené) veřejně dostupné dokumentace o počtu, umístění a charakteru všech možných zdrojů znečištění Bečvy a jejich zapracování do projektu. 

   To ohromné úsilí (jen toho papírování, schvalování, posuzování a povolování), počínaje řešením kanalizací od domů občanů přes kanalizace obcí i průmyslových areálů co bylo. Technické řešení - jak jsem se dočetl - zajišťuje odvádění a zneškodňování odpadních vod ve shodě s legislativou České republiky (zejména Nařízení vlády ČR č.61/2003 Sb.) a Evropské unie (Direktiva č. 91/271/EHS). 

   Třeba jen projekt „Čistá řeka Bečva II“ je tvořen skupinou dílčích projektů v oboru stokování a čištění odpadních vod v 18 různých obcích patřících do Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, ležícího na východě České republiky při hranici se Slovenskem. Vodohospodářsky se jedná o oblast povodí horního toku řeky Bečvy nad Valašským Meziříčím až po hranici se Slovenskem. Jedná se povodí řek Rožnovská Bečva, Vsetínská Bečva a Senice..."(kupř. http://www.mikroregion-vsetinsko.cz/Popis%20projektu%20%C4%8C%C5%99B%20II.pdf).

     Proboha, snad tu dokumentaci po skončení projektu nikdo nanaházel do Bečvy?

     Otazníky nad otrávenou Bečvou nedávají novinářům spát, ale vcelku bezvýsledně (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/valasske-mezirici-becva-kyanid-uhyn-ryb_2010050600_ada). Jeden by skoro řekl, že kdo má pravomoc k poskytnutí vysvětlení a podkladů a kdo umí číst, nemusel by dlouho váhat. Musel by ovšem moc chtít a aspoň trochu moci. Zatím podle všeho došlo k podání trestního oznámení na dosud neznámého pachatele vzápětí po zjištění úhynu ryb (někteří to učinit museli, protože mají tzv. oznamovací povinnost), takže jde na první pohled o trestný čin, bráno podle charakteru a rozsahu škod.

   Podle veřejně dostupných informací v médiích ale nebyl učiněn úspěšný pokus o získání běžně dostupných podkladů o rozmístění všech možných zdrojů znečištění, kupř. z výše zmíněných dokumentů a podkladů k nim.

   Proběhlo sice vyšetřování na místě a lokalizace pravděpodobných zdrojů znečištění, možná i další vyšetřování. Ale určitě, podle toho co čteme, neproběhlo bezodkladné komisionelní odebrání vzorků a kontrolních vzorků ze všech zdrojů znečištění. Tedy nejen z odpadů napojených firem a areálů, ale i z každého připojení do celostátně známého kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Takže očividně neexistují všechny dostupné zapečetěné vzorky pro případ nutnosti pozdějšího dokazování. Pokud by kapacity laboratoří nestačily na okamžité zpracování, pak vyčkání na výsledky testů už by byla čistě technická záležitost. Jedná-li se o anorganické sloučeniny - a to se o kyanidech ví - ve vzorku by byly  přítomny beze změny dlouhou dobu. Takže se postupovalo jiným způsobem a to takovým,  který z neznalosti či nedbalosti ev.. záměrně, umožnil pachatelům získat čas v řádu týdnů do doby, kdy "stopy zmizí" a  kdy už každý odborník bude považovat každý odběr vzorku za zbytečnost.

   Rybáři a ti, kteří přispějí na znovuzarybnění Bečvy, se ale ptají: Jak bude zajištěno, aby se neopakovala tato událost a když už, aby se neopakovalo stejné vyšetřování?

Aktualizace 14:00 13.listopadu 2020 - zprávy z tisku:

"Kanál, který podle map neexistuje, a nikdo neví, odkud vede. Přesto může policii navést na stopu viníka ekologické katastrofy v řece Bečvě, při níž 20. září uhynuly tuny ryb. Nachází se ve Lhotce nad Bečvou na Valašskomeziříčsku."

"„Lešná má dvě obecní výustě dešťové vody do Bečvy. Obě jsou řádně evidované a kontrolované. Jsou v pořádku. Slyšel jsem, že rybáři našli další výusť, která nikde v pasportu či mapách nefiguruje. O té nemám povědomí. Nevím, odkud vede a kdy vznikla,“ uvedl starosta. Podle místních je staršího data a pochází nejméně z osmdesátých let."

[https://www.novinky.cz/domaci/clanek/policie-je-mozna-na-stope-jedu-v-becve-40342137#dop_ab_variant=0&dop_req_id=r8yS5ojRWFy-202011131026&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz]

      Vypadá to, jako by stavební úřady v roce 1989 začínaly s čistým stolem a bez archívů - nebo se jich doposud nikdo nezeptal co leží v archívu - nebo jde o černou stavbu. A také to vypadá, že projekt "čistá Bečva" nebyl prováděn za státní peníze ani za peníze z EU, protože pak by jistě nebylo možné, aby nikdo řeku Bečvu neprošel a nezkontroloval skutečný stav řeky před úpravami ani po nich. Projektanty počínaje, přes zodpovědné orgány a kontrolními orgány konče. V každém případě musí být občané smířeni s tím, že taková událost se může kdykoliv opakovat a postup vyšetřování asi nebude příliš překvapivý.

 

Aktualizace 21:00 13.listopadu 2020 - zprávy z tisku:

 "Za slova o Bečvě bych si nafackoval, řekl Brabec ve Sněmovně"

[https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-slova-o-becve-bych-si-nafackoval-rekl-brabec-ve-snemovne-40342227]

    Z útržkovitých informací zde i jinde v médiích se zdá, že policie očividně stále sleduje více vyšetřovacích verzí a nechystá se vyšetřování uzavřít, dokud nevyloučí všechny. To navzdory obecnému přesvědčení, že nepostupovala dostatečně rychle. Vypadá to dokonce naopak. Zlé jazyky tvrdí - a zlé jazyky nemusí nutně znamenat jazyky neinformované - že náhle probuzený entusiasmus policie může časově souviset s tím, jak v rámci koalice se vládce našeho (v)nitra počal vymezovat vůči vládci všeho ostatního, co usiluje o to aby bylo líp. Přímá souvislost tam ale určitě není. Takže i já se vracím ke svému optimismu a nahlodanou důvěru jsem znovu uvedl do provozuschopného stavu, zatmelil nadějí a vírou v postup úřadů - v této chvíli určitě. V tom případě mi nevadí ani informační embargo, protože by mohlo varovat případné viníky, aby zametali stopy - pokud nějaké jsou - v dokumentaci. Jedno je jisté. Ještě si nějakou dobu počkáme na závěry.

   Pak ale by opravdu měly odpadnout i všechny konspirační teorie. Nejdivnější mi připadá ta, která odvádí pozornost od nejpravděpodobnějších pachatelů směrem k řidičům polských kamionů, kteří údajně v zájmu vytížení vozidel vyplachují cisterny do vodních toků, aby mohli na zpáteční jizdu naložit jinou chemikálii. Jednak je nesmysl vozit kyanidy cisternou, jednak jsou tyto procesy (v době, kdy firmy jedou na ISO) zdokumentovány a vyhledatelné i zpětně, nemluvě o tom, že tak jako se v cisterně, která vozí mléko, nesmí vozit nic jiného, je tomu i u chemikálií. Ba domnívám se, že  je to ještě přísnější. Účel této konspirace je jasný. Prostě takové a podobné zamlžování a odvádění pozornosti od nejpravděpodobnějších pachatelů (tj. některý ze závodů získávající pomocí kyanidů vzácné kovy, zlato a stříbro z odpadních elektrospotřebičů nebo galvanizovny a jiné) je to, co vyšetřování brzdí. Podobně divné je - pokud uvážíme, že v každé vesnici se dnes ví, kde do potoku vytéká odpad od kterého domu - že bez ohledu na postup vyšetřování (nezapomeňme, že je informační embargo a informací máme pomálu) je v popředí veřejného zájmu hned jeden, pak druhý a pak ještě třetí kanál. Skutečné vyšetřování - doufejme -probíhá systematičtěji. 

Jako rozený optimista počkám, u kterého kanálu to skončí.

Aktualizace 9.1.2021: V této kauze se před několika dny objevil prudký zvrat ve vyšetřování. Touto zásadní novinkou je zjištění isnpekce a dalších vyšetřujících orgánů, že v kalendáři se objevil  Nový rok. Od doby havárie proteklo místem havárie cca 9 mil. m3 vody. Jinak vše při starém.

 

Aktualizace 19.1.2021:

Přehled havárií s úniky kyanidů  [ https://arnika.org/kyanidy-prehled-havarii ]

Je zajímavé, že všechny případy mají známého viníka, kromě té poslední

Zdá se, že můj optimismus nebyl náležitě podložený. I laici v diskusi s odborníky uznávají, že:

- otrava způsobená kyanidy nezanechává dlouhodobě rezidua v rybím mase, ani se neukládá do toku.

- chlor v důsledku použití chlornanů k neutralizaci kyanidů také není dnes už z pozůstatků rybích těl zjistitelný

- pro fenoly, kterých je velmi mnoho variant, obecně platí, že rovněž po delší době nelze spolehlivě stanovit, že právě ony by byly příčinou otravy

- navíc obsah fenolů obecně v prostředí je takový, že samostatným problémem už je určení, zda to, co je v tělech ryb, je v důsledku jejich předchozího života ve znečištěném prostředí nebo v důsledku  akutní otravy.

Takže stopy zameteny, motivace k odhalení viníků (ani prestiž z úspěšného šetření, ani strach z odhalení podvodu) je v Novém roce téměř nulová, prostě spadla klec (je ovšem prázdná). Strategie těch (určitě je na místě množné číslo, jeden by na to nestačil), komu se podařilo konkrétní příčinu a konkrétního viníka diskutované otravy ryb v Bečvě utajit, je jasná i pro příští případy: zatloukat, odkládat, zdržovat a to nejlépe synchronizovaně, aby bylo vždy možno poukázat na jiné možnosti a na neproniknutelnou složitost všeho, na co přijde řeč.

Co z toho plyne pro mne v různých oblastech? 

    a) Oblast ideologická: Optimismus nahradím vírou v Boží mlýny

    b) Oblast praktická: Nepřijmu od nikoho (tak jako tomu bylo ještě vloni v létě od známého u Hranic) třeba výměnu ryby za králíka, leda bych věděl, že chytá v horských potocích daleko od průmyslu a tam, kde to dobře znám. O tom, že bych si dal jakoukoliv sladkovodní rybu v restauraci či koupil v obchodě, nemůže být ani řeči. V moři je to přece jenom více zředěné, takže občasná spotřeba nemá tak akutní dopady. V našich řekách totiž o tom, jestli jsou ryby nezávadné, rozhodují ti, kteří rozhodují o nalezení viniků jejich otrav. A to je pro mně ne zrovna ta nejlepší garance - takže předběžná opatrnost je na místě.

    c) Oblast společenská: V důsledku řečeného mi vlastně ten, kdo ryby otrávil, ani ten, kdo ho kryje, už tolik nevadí. Co se týká důvěry ve správu věcí veřejných, pouze přidávám další mínusový bod. Jediné v čem tápu je,  jestli se u mínusových bodu pohybujeme ještě nad nebo už pod nulou.

Co dál? Upeču si králíka a po obědě si přečtu znovu pro navození pohody knížku, kde Gabra a Málinka lovily v Bečvě ščůry a nebály se, že dostanou ekzém.

 

 

 Aktualizace 23.2.2021 - závěrečná:

    Skutečně se zdá, že přes všechny naznačené či skryté peripetie tohoto příběhu šumící a šumné Bečvy, vyšuměla i snaha všech institucí, které mají v popisu práce více než udržovat svoji existenci. Vyšumělo i spoléhání na spravedlnost, vyšuměla i důvěra ve veřejné instituce?  Jestli selhaly tak zjevně v tak nesložité, technicky jasné věci, jak mohou neselhat jindy? Vyšuměla i víra ve spravedlnost?

    Naštěstí ještě nezačala rybářská sezóna (16. apríla) a tak nehrozilo, že bych svému "dvornímu dodavateli" ryb (výměnou za králíky) musel odmítnout další barter, nebo požadovat certifikát a čestné prohlášení, že úlovek nepochází z úseku Bečvy v rozsahu od Valmezu po Hranice. Ale při poslední návštěvě "virtuální hospody" jsem se nechtěně dozvěděl od jednoho ze "zaslepených nadšenců ochrany neochranitelné Bečvy", že zná lidi, kterým to myslí jinak. A sice tak, že Božím mlýnům pomoho umístěním tři sond s nedigitální pamětí přímo "na místě činu". Jednu sondu prý přímo u výstupu z Dezy, druhou v toku Bečvy 50 m nad výpustí a třetí 100 m pod výpustí. Při pravidelné obnově jednou týdně ji vysuší a uschovají. Až případně dojde k nějaké další "provozní události", vytáhnou tento svůj "archív", který pak pomůže usvědčit pachatele i ty, kdo jej kryjí.

Připadalo mi, že by to mohlo napovědět kladně na výše uvedenou otázku v příspěvku:

"Rybáři a ti, kteří přispějí na znovuzarybnění Bečvy, se ale ptají: Jak bude zajištěno, aby se neopakovala tato událost a když už, aby se neopakovalo stejné vyšetřování?". Bohužel, ač mám značnou představivost, po technické a právní stránce se mi to nezdálo. A tak jsem měl tři otázky:

- Co je to za nedigitální paměťové sondy? Odpověď zněla, že jde o obyčejné válce tkanin, navinuté na tyčce (ukotvené na dně řeky) o celkovém průměru 12-15 cm, částečně vynořené nad hladinu. Tkaniny jsou prý různé, od savé viskózy přes bavlnu, len, hedvábí, navíc proložené nanotextiliemi z běžně dostupných nanoroušek. Vzlínáním vody je zajištěno, že voda vynese obsažené různé rozpuštěné látky včetně jedovatých  nebo jejich výsledné zplodiny nad hladinu, kde zůstanou v suché části sondy, popř. se dosuší po výměně sondy za novou.

- Jak se zajistí objektivita, pokud  nebudou sondy  na všech podezřelých místech? Odpověď zněla, že se začne u místa  největšího podezření a postupně se bude pokračovat dále.

- Kolik to bude stát? Odpověď zněla, že jde o výlučně ruční dobrovolnou práci, jejíž materiálové náklady ve srovnání s jinými náklady jsou zanedbatelné. 

    Nu nevím, nakolik to bylo plané vychloubání - prodávám, jak jsem koupil a píšu to tak, jak to chápu - tedy spíše jako fejeton. Počkám si, jestli někdo najde tu vytrvalost to dovést do konce. Docela by mě to i zajímalo. Pokud to dotáhnou k realizaci a budou úspěšní, v nějakém mediálním titulku mě to určitě praští do očí - ale psát o tom už nebudu.

    Já osobně považuji kauzu Bečva za uzavřenou - tím, ač nerad, předjímám věštecky to, co bude asi oznámeno až tehdy, kdy kauza Bečva nebude "živá".

 

 Aktualizace 13.3.2022 - pozávěrečná za účelem odklonění tématu:

     Během posledních dní jsem si několikrát užil jízdu na svém elektrokole cyklostezkou  podél Rožnovské Bečvy, Ta se zdá zatím ještě v pořádku.
    Díky loňským vodním přívalům, které vyčistily koryto a také díky málo teplé zimě, během níž se nestačily znovu uchytit řasy a sinice ani v klidnějších zákoutích břehů, pomalu odtávající zbytky sněhu z hor udržují normální stav vody a to vody nebývale průzračné na na jezech  a kamenech (viditelně vyrvaných někde na horním toku z nějaké evropským projektem dotované gabionové zdi) stříbřité peřeje.
Naprosto odlišná pěna, signalizující znečištění - tedy pěna déle plovoucích bublin na hladině - se objeví teprve v dosahu Valašského Meziříčí, vulgo Valmezu (v blízkosti areálu bývalých skláren).
A tak s radostí změním směr, abych nejitřil vzpomínky na bezvládí, které se na cause Bečva jen více vyjevilo. Věděli jsme o něm ovšem všichni a náprava v nedohlednu.
   I tak,  pohled nespěchajícího cyklisty na tok Bečvy v mrazivém ránu či jen v mírně bezmrazém odpoledni je očistnou lázní pro duši. Pro mozek už méně.
   Pohled na stromy padlé či ještě doufající, na jejichž kmenech jsou vidět stopy motorové pily - k nerozeznání podobné zubům bobrů - nechávají volně plynout asociace s jinými průstřely vlastních tenisek bezvládných vlád.
   Jak třeba ochránci zvířat, přehlasitě peskující ostatní, (tu skrze vlky, jindy medvědy, jindy zase lesní zvěř) ztichli a bez jediného hlásku z přítmí svých domovů sledovali s uspokojením na televizních obrazovkách masové vybíjení divočáků po rozšíření nákazy moru. Co jejich svědomí? Co jejich svědomí když neznajice šikanovali a stejně neznajíce potupně mlčeli "já nic - já jen muzikant"? Je přemnožení lepší než diverzita? Patrně ano, dokud nedojde k maléru,
    Pohled na ostrůvky naplavené kvalitní hlíny, přinejmenším půlmetrové výšky, z devastovaných zemědělských ploch a z odlesněných kůrovcových lesů zase vyvolá pocit, že všichni experti a zodpovědní činitelé studovali na stejné záklaní škole, kde do nich devět let hustili: To jsme nemohli vědět, budeme tomu věnovat maximální úsilí, nejprve je třeba vše analyzovat, ale s ohledem na.... to bude složité.
    Teprve pohled do chabého předjarního slunce v nárazech větru navodi sarkastický pocit uspokojení: Tak tohle je to, co Německu zjišťuje stoprocentní uhlíkovou neutralitu. 

   A mnohé také napoví pohled na úroveň hladiny řeky, která se jeví dostatečná (když by tomu tak bylo stále, bylo by to vynikající), ale není. Kdo zvedne zrak výše, vidí jak Radhošť, Pustevny a zřejmě i ostatní hory mimo dohled nemají už příliš čím krmit beskydské  potoky a řeky. Jen díky tomu, že je poměrně zima, se nedostatek srážek dosud neprojevuje, protože výpar je mizivý. Pokud se však teplota zvedne (a to už nastává, kromě toho mimo výpar odčerpají další dostupnou vodu v půdě při počasí nad biologickou nulu rostliny transpirací ), pak nebudou.li srážky, přidá se i výsušný vítr. To už ale známe. Nic nového. V  posledních letech je pravidlem, že bez ohledu na celkový roční úhrn srážek (který nemusí tak výrazně klesnout), nastávají delší periody (3-4 týdny) menších srážek a zvýšeného výparu. To vede ke kumulativním úbytkům zásob spodních vod a co je horší, k nevratným změnám u pěstovaných rostlin (nejen snížení asimilace, zpomalení růstu a narušení vývoje, ale také stress (způsobený nedostatkem  vody a vyšší teplotou, spolu se zpřetrháním vlásečnicových kořínků). Kdo zavlažuje (má čím, má na ceny energie, bez níž zavlažování obvykle nefunguje), má o problém méně. Tak jako u covidu a jiných podobných kampaní, společná mainstreamová strategie, zahleděná do nezřetelných dálek, hlásaná paradoxně lidmi v hasičských mundůrech, ani tady u adaptace na klimatické dopady nefunguje. Je to prostě odsouzeno býti zase záležitostí individuálních strategií jednotlivců a komunit. Byl bych spokojen, kdyby společné strategie (jak se ukázalo, s individuálními strategiemi zcela nekompatibilní (čest výjimkám)) alespoň nebrzdily, když už jim došel dech. Ztrácet čas voláním na hasiče s dobře utěsněnými ušními bubínky není k ničemu.

Bečva tedy žije dál! (Vinící ovšem také - a v lepším komfortu než dříve).

Ale od Valmezu dál po proudu Bečvy bych si od rybáře rybu nevzal ani zadarmo.

 

 Aktualizace 11.9.2022 - rezignační

Dnes už nikdo nevzpomene.

Voda v Bečvě teče dál.

Voda poměrně čistá (dokud neuhynou ryby ve větším rozsahu, nedozvíme se, že dochází opakovaně k dalším znečištěním).

Obecně, nejsem stoupencem likvidace toho, kdo udělal jednu chybu.

Ale, pokud k tomu, k čemu došlo, došlo jen díky maximalizaci zisku nebo díky tomu, že externality se nezahrnují do nákladů, pak je nesprávné - je to vlastně proti podstatě lidskosti - že se viník nenašel a nenahradil škody alespoň v symbolickém rozsahu (v tomto smyslu jsem slyšel poblíže Bečvy: teď už bych je nechal na pokoji, jejich denní ztráta je (číslo) a tak dnes by asi už neměli z čeho platit.

Celá kauza však způsobila destrukci představ o funkčním státu.

Jakési kontrolní mechanismy jsou v p....lánech.

Ticho... Sliby...Ticho.... Sliby.....................................................................................

Slíbené platí sto roků.

 

 

Trapná (protože nechtěná a proti mým zásadám) aktualizace 20.7.2023

Zprávy z méédií: "...Za viníka otravy řeky Bečvy z 20. září 2020 označil ve středu soudní znalec z oboru vodního hospodářství Jiří Klicpera u soudu společnost Energoaqua..." [https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/otrava-becvy-soud-znalec-klicpera-energoaqua-havelka_2307191054_cen ].

Po dosavadních blábolech jsem si iluze nedělal, takže ani bláboly soudniho znalce nepřekvapily. Jen jednu chuťovku na závěr:

„Nikdo, zejména ne rybáři, si nevšiml, že ryby mají třešňově vybarvené žábry. To je základní důkaz o tom, že je ryba otrávena kyanidy,“ řekl Klicpera

Co je to za tajemného tvora? A přitom tak jasnozřivého, stačí rok či dva a už to má! A nebo to tajil tak dlouho, filuta jeden?

A to, jak z rybářů nadělal pitomce, kteří v životě neviděli rybu (asi naznačuje, že jednak neměli čas nic pozorovat, než posbírali tuny ryb, jednak si asi zapomněli dioptrické brýle a tak si nasadili sluneční, většina jich bude stejně barvoslepých, tak co), svědčí o "mimořádných" schopnostech znalce.

Škoda že jsem neviděl, jak toto tvrzení po tak dlouhé době doložil rybami nebo jejich fotografiemi ani chápavý, empatický přístup soudního dvora (vsetínského okresního soudu).

Vsadím poslední boty, že netrpí hmotnou nouzí a umí v tom chodit.

 

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

luis

     Tak tu máme smutné výročí: před dvěma roky,  na den přesně (v poledne), v neděli 20. září zjistili  rybáři  v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku  úhyn ryb ve velkém rozsahu.

Závěr?

Výše  bylo uvedeno vše, co jsem uvést chtěl.  Takže co dodat? Lze jen zobecnit.

Podobné případy nejsou výjimečné, tyto události mají společný jmenovatel, jsou jen pouhým projevem toho, že:

- pravidla, kterými se řídí náš stát a tedy i celá společnost nejsou pro tyto události k ničemu, jen zatěžují občany i státní aparát
- tato pravidla jsou špatná, protože reálně neplatí pro ty, kdo tyto havárie způsobují
- tato pravidla jsou špatná, protože reálně neplatí ani pro ty, kdo tyto havárie mají objasnit
- tato pravidla jsou špatná, protože reálně neplatí ani pro ty, kteří mají těmto haváriím preventivně předcházet
- společným jmenovatelem těchto pravidel, která nikdo nerespektuje, je to, že je nelze respektovat, protože se v nich nelze vyznat, nebo brání zdravému a přirozenému vývoji - jedná se o zmetek moci zákonodárné

- pokud by se nejednalo o zmetek moci zákonodárné, pak je na místě moje omluva: v tomto případě nejde o zmetek moci zákonodárné ale o zmetek moci výkonné

- nefunkčnost těchto pravidel zatím nemá sebemenší postřehnutelný dopad na politickou stabilitu, na chod státních institucí a institucí a orgánů veřejné správy, na veřejné mínění ani na postoje zodpovědných osob. Jsou tedy zbytečná?

Pak by byla na místě legitimní otázka: Není odstranění těchto špatných pravidel nutnou podmínkou ke snížení (tato nefunkční pravidla realizujícího) státního aparátu? Jestliže finální výsledek je nulový při enormních nákladech, pak to není dlouhodobě udržitelný systém.