Bolševická tvorba populismu

pelc vladimír
18.8.2019 20:46
Po vzoru spisovatele Zdeňka Jirotky a jeho humoristického románu Saturnin jsem si zavedl kancelář na uvádění románových příběhů na pravou míru; současnými slovy řečeno na odhalování fake news a populistických tvrzení, a jejich uvádění na pravou míru.

Interpretací názorů tzv. experta na dezinformace Jakuba Kalenského (viz; 17. 8. 2019) se pokusím ukázat na další podstatné stránky tvorby populismu (jako volné pokračování článku Rudimentární tvorba populismu,6. 8. 2019, zde).

Především: populista se prezentuje (je prezentován) jako odborník, expert. Jeho kvalifikaci k takovému označení však lze zpravidla jen velmi těžko vysledovat. Proto jsou užívány, na podporu tvrzení, že jde o experta, zástupné argumenty; zástupné proto, že mají skutečné údaje o (ne)kvalifikovanosti tzv. odborníka zastoupit, nahradit. Velmi oblíbeným zástupným argumentem je informace o tom, že tzv. expert je členem příslušného sdružení občanů (obyčejně světově nazvaného, kupř. „Evropské hodnoty“ bývalého pornoherce Jakuba Jandy). V případě J. Kalenského je takovým údajem jeho činnost novinářská, dále jeho práce v Evropské unii v týmu East Stratcom a vystoupení před americkými kongresmany o ruském vlivu na Západ. Nic z toho však podstatnou skutečností pro to, aby se mohl označovat (být nazýván) expertem, není. Novinářství není, z hlediska politické (ne)serióznosti, kladně hodnocenou profesí, EU je politicky jednostranně zaměřena a v US kongresu se už prezentovaly tuny lží a nesmyslů. Podstatnou charakteristikou populismu tak je maskovaná pseudoodbornost.

Další charakteristikou takového populismu je opovrhování vzděláním, kvalifikací ostatních. Mezi nekvalifikovaností populisty a tímto opovrhováním kvalifikací ostatních je nepřímá úměra. J. Kalenský: Že máte vyšší vzdělání, vás automaticky nezachrání od toho, abyste se choval informačně negramotně. Například člověk, který vystudoval jadernou fyziku, nebude něčemu takovému rozumět, přestože ve svém oboru bude patřit mezi špičky. Nebude schopen poznat, zda zpráva z ČTK je stejně relevantní jako ta z ukrajinského separatistického plátku placeného nějakým kremelským oligarchou. Jednak jsem nabyl dojmu, že vysokoškolský obor jaderná fyzika je jedním z nejtěžších, takže jeho absolventy patrně není možné považovat za idioty se sociální inteligencí králíka domácí, ale to není podstatné; tvrzení J. Kalenského je zjevným opovrhováním vzdělání, kvalifikace; neznám vědecká data sociologických průzkumů (existují?), která by tvrzení populisty potvrzovala.

Populistická vyjádření J. Kalenského jsou charakterizována mezigeneračním atakem. Na otázku, zda by mohla lidem pomoci mediální výchova – ovšem pouze v pojetí populisty, tedy zaměřená jednostranně – populista odpovídá: Mediální gramotnost by byla skvělá, ale ani ona nedokáže zázraky, pokud se budeme bavit o generaci lidí ve věku 55 let a výše. Neznám vědecká data sociologický průzkumů, která by tvrzení populisty potvrzovala, tedy že občané ve věku 55+ jsou mediálně negramotní. Spíš se, na základě nejrůznějších kauz ve veřejném prostoru (např. pedofilních či finančních podvodů), domnívám, že zanedbatelnou mediální gramotnost mají osoby ve věku 30 let a méně.

Popisovaný příklad populismu je dále charakterizován naivitou a nekritičností myšlení, neschopností kritické reflexe problémů a stejně takové sebereflexe; jde o opisování, předpojaté přejímání cizích tvrzení. Je to ideologické schéma tzv. pražské kavárny. Je to konspirativně paranoidní dezinformační znázornění světa – Rusko, Čína, prezident M. Zeman, TV Barrandov Jaromíra Soukupa atp. jsou zlo; letadlo letu MH17 sestřelili, za pomoci Ruska, ukrajinští separatisté, pomocí novičoku otrávený Sergej Skripal, jenž vesele křepčí životem, byl likvidován ruskými agenty, ruskou dezinformací je tvrzení, že válka na Ukrajině je chyba Západu atd. atp. – vše to jsou, jako fake news, zbraně ruské agrese.

Kdo se snaží o všech těchto záležitostech byť jenom uvažovat, nebo dokonce o jejich výkladu populistou pochybovat, je prokremelský ap. darebák, stejně jako weby, na jejichž stránkách se takové nebezpečné úvahy objevují. A ty weby je potřeba veřejně označit, dehonestovat, zapudit. Občany s jinými názory, než které má pan populista, také. Uvedeným příkladem populismu prosakuje politický bolševismus, je jeho fundamentem.

Dovolte shrnutí: Populismus je charakterizován proklamovanou odborností, ve skutečnosti však nekvalifikovaností, ale vždy je takový populista prezentován jako expert – jde o maskovanou pseudoodbornost; dále se vyznačuje opovrhování vzdělání a kvalifikací ostatních, zejm. oponentů, jeho obsahem bývá mezigenerační atak, výraznou neschopností kritického myšlení, pouhým přejímáním cizích informačních obsahů, schémat, a zejména politickým bolševizmem − pouze názor populisty je správný, populista je majitelem pravdy, a osoby s názory jinými je nutné přišlápnout, ať si nevyskakují.

Pan Jakub Kalenský není expertem na rozkrývání dezinformací; je expertem na jejich tvorbu.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.