Chceš-li mír, nechtěj válku

pelc vladimír
26.11.2023 20:56
Kdekdo dnes halasně vykřikuje: chceš-li mír, připravuj se na válku. Je to nepravdivé a prázdné tvrzení.

 

Hodí se do studené války; nebo někam ještě později. Křičí to nezodpovědní politici a hlavně vojáci z povolání, zejm. generalita (mám chuť napsat „zelené vyprázdněné mozky“) − zastrašování společnosti válkou totiž přináší vyšší příjmy. Vojákům. A nižší příjmy občanům.

Správně však platí: chceš-li mír, připravuj se nikoliv na válku, nýbrž na obranu proti ní − nevyzbrojuj armádu na útok, ale na obranu země; chceš-li mír, používej finance hlavně na budování hospodářské a sociální infrastruktury, které mají (na rozdíl od zbrojení) pozitivní celospolečenský multiplikační efekt (podporuj tedy vzdělanost, zdravotnictví, základní hospodářskou infrastrukturu – bydlení, voda, energie); chceš-li mír, nebuduj své vojenské základny mimo své území tak, abys jimi ohrožoval jiné státy; chceš-li mír, nevytvářej vojenské bloky a nevtahuj do nich další a další státy; chceš-li mír, dodržuj slovo, dodržuj dohody (jestliže slíbíš, že se tvůj vojenský pakt nebude rozšiřovat o další státy, posouvat své hranice – dodrž to); chceš-li mír, posiluj své vztahy s jinými státy diskuzí, dialogem, hospodářskou, kulturní, vědeckou spoluprací; chceš-li mír, nesnaž se své politické a další představy infikovat do kultury jiných zemí (je to vždy kontraproduktivní); chceš-li mír, nezastrašuj své obyvatelstvo jakoukoli válkou, a už vůbec ne jadernou; tedy to vše chceš-li mír…


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.