Cíl: vystupňování majetkové nerovnosti?

pelc vladimír
3.2.2023 07:46
V aktivismu P. Pavla, který provozuje ještě před svou prezidentskou inaugurací, se zračí jeho nedostatečná věcná znalost četných problémů, kupř. hospodářského provozu. Nekvalifikovanost se projevuje opakováním rozličných floskulí, obecných bezobsažných tvrzení.

Hlavně u záležitostí národního hospodářství je zřejmé, že se P. Pavel pohybuje pouze v učebnicových frázích − důležité jsou měnová i fiskální politika, centrální banka musí být nezávislá – a podobné floskule ukazují na to, že P. Pavel uvedeným věcem nerozumí (k podstatným aktuálním problémům – řešení inflace, vysokých cen energií atp. se není schopen vyjádřit); znamená to, že v roli prezidenta bude, jsa bez vlastního názoru, ovlivněn libovolnými lobbyistickými skupinami. Jeho nynější, i byť jen opatrné hlášky k ekonomice, jsou neblahé.

Jako příklad lze uvést apel P. Pavla znějící: Reformy penzí a daní jsou nezbytné, je nutné je lidem vysvětlit (kupř. viz, viz. Pokud jde o daně, dopustil se P. Pavel tvrzení, že změny by se měly týkat majetkových daní; změnou se myslí, že by tyto daně měly být zvýšeny. Převzal tím doporučení NERVu (Národní ekonomické rady vlády; viz). NERV se v čase, kdy v něm působila paní Danuše Nerudová (neúspěšná kandidátka v nynějších prezidentských volbách), prezentoval čtvrtletními zprávami, které obsahovaly, bez kvalifikovaného posouzení, pouhou stručnou rešerši z mainstreamových médií na téma hospodářství; nyní je NERV politicky aktivistický.

Jak rozklíčovat návrhy na zvýšení daňového zatížení u majetkových daní? Z jakých zájmů, tedy z jaké politiky úvahy a návrhy na zvýšení takového daňového zatížení plynou?

Majetkovými daněmi jsou daň silniční a zejm. daň z nemovitých věcí – ze staveb a pozemků (daně darovací, dědická, z převodu nemovitostí byly zrušeny); mezi majetkové daně je správné počítat i tzv. rozhlasové a televizní poplatky (nejde o poplatky, nýbrž o přímou majetkovou daň za vlastnictví zařízení schopného reprodukovat uvedená vysílání). V úvahu pro zvýšení inkasa z přímých majetkových daní přichází především daň z nemovitých věcí – je všeobecná (každý občan bydlí v bytě, domku, tedy předmětu zdanění), její inkaso je stabilní (není závislé na hospodářských výkyvech, nemovitosti jsou stálé), její inkaso je jisté, bezpečné (poplatník pod stan neuteče).

Zvýšení majetkových daní, zejména daně z nemovitých věcí, však přispěje k vystupňování majetkové nerovnosti v našem státě. Z disponibilního majetku totiž tato daň odebírá tím větší jeho část, čím nižší takový majetek je; středně a nízkopříjmovým občanům odebere větší část, tedy vyšší procento z jejich disponibilního majetku, než osobám s příjmy vysokými, mimořádně vysokými, a to při stejných daňových sazbách. Progrese daně je tím vyšší, čím nižší jsou reálné příjmy poplatníka. Majetková daně jsou disproporční, silněji postihují domácnosti s nižšími příjmy. Jejich zvýšením se zesílí propast mezi mimořádně bohatými a ekonomicky střední a nižší vrstvou obyvatel.

Takže to je podstata uvedené úvahy, návrhu, to je politické směřování jejich nositelů.

Pavlův dovětek znějící je nutné to lidem vysvětlit mě děsí; tak pokaždé argumentuje ta moc, která pokládá sebe za geniální a občany za přiblblé. Vždyť rozhodování moci je vždy správné, jenom to blbý lid nechápe, že.

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.