Co mi ve zprávě BIS chybí

pelc vladimír
11.12.2018 12:46
Minulý týden Bezpečnostní informační služba (BIS) publikovala veřejnou část zprávy o své činnosti za minulý rok. Prezident Miloš Zeman zprávu a BIS kritizoval. Někteří politici je brání.

Chybí mi serióznost.

Zpráva je napsána tak, jako by ji vytvořili ideologové svými názory blízcí politickým stranám KDU-ČSL či TOP09, blízcí pražské kavárně a propagandistickému mainstreamu. Zpráva je v podstatě bolševická: Nikdo nesmí vyslovit jiný názor, než který jako správný uznává uvedená politická tzv. elita – pokud tak učiní, je jeho myšlení a tvrzení dezinformací. Jako příklad takového bolševického přístupu v uvedené zprávě BIS stačí poukázat na tvrzení o tzv. dezinformačních webech – přitom jde pouze o to, že na alternativních webech, alternativních vůči propagandistickému mainstreamu, různí autoři publikují ve veřejném prostoru své kritické názory. Dezinformační je v tomto směru naopak zpráva BIS.

Chybí mi pravdivost.

Zpráva BIS není pravdivá – například evidentním nebezpečím pro naši zemi je politická a hospodářská aktivita sudetů, sudetoněmeckých a obdobných rakouských organizací, landsmanšaftů, jejich cílem je nabourat politické uspořádání vzniklé z výsledků druhé světové války. Nebezpečím je pátá kolona sudetů v naší republice, reprezentovaná některými politiky – bývalí členové české vlády P. Bělobrádek a D. Herman (oba KDU-ČSL) systematicky podporují politickou revanši landsmanšaftů a propagují sudetoněmecké lži; viz , viz , viz , viz . O tom však zpráva BIS mlčí.

Zpráva BIS není pravdivá – jako hlavní nebezpečí plynoucí ze zahraničí označuje ruskou a čínskou politiku a jejich špióny u nás. Přitom na Ukrajině, pár stovek kilometrů od nás, mašírují tisíce bývalých esesáků a jejich současných obdivovatelů, váleční zločinci jsou vyhlašováni za hrdiny, masoví vrazi z Ukrajinské povstalecké armády, Stepan Bandera, Roman Šuchevič ad. ad., kteří za II. světové války vyvraždili více než sto tisíc Poláků, Židů ad., a banderovci na sklonku války vraždili i u nás, tedy tito masoví vrazi jsou na Ukrajině prohlašováni za národní hrdiny. Podle Bezpečnostní informační služby však současná fašizoidní politika ukrajinského vedení naší zemi nebezpečná není; zpráva se o ní nezmiňuje. Porušování lidských práv na současné Ukrajině také BIS nereflektuje.

Zpráva BIS není pravdivá − v zákoně o BIS se píše, že má působit při odhalování cizích rozvědných sítí u nás, nikoli jen ruské nebo čínské, ale podle BIS jiné rozvědky, než ruské a čínské, v ČR nepracují. A takový nesmysl si BIS dovolí občanům tvrdit.

Chybí mi konkrétnost.

Chybí mi konkrétnost tam, kde je evidentně možná. Ředitel BIS Michal Koudelka jako obranu před kritikou M. Zemana prohlásil: Za posledních pět let jsme zamezili desítkám ruských a čínských agentů v jejich činnosti. Nic víc. Takovému tvrzení lze však těžko věřit. I ten podporučík-politruk před více než čtyřmi desítkami let při výkladu nám záklaďákům při PŠM (politickém školení mužstva) uváděl, poté, co ideologicky rozcupoval imperialisty, konkrétní příklady: Deset kilometrů od hranic v NSR (tehdy Německá spolková republika) je dislokována Xtá divize Bundeswehru, velí ji tříhvězdičkový generál ten ten (já už si ta jména nepamatuji), který v hodnostech poručíka až majora Wehrmachtu bojoval na východní frontě, pod Moskvou byl raněn, od Hitlera dostal kříž s ratolestmi, divize má tolik a tolik obrněných transportérů, mužů a se souhlasem amerického velícího generála v Německu může použít jaderné taktické zbraně… zkrátka doplnil své ideologické rozohnění údaji konkrétními. Zpráva BIS není v tomto směru ani na úrovni bývalého politického školení mužstva. Uvedená zpráva je jenom ideologickým cvičením. Pokud by totiž skutečně BIS zamezila desítkám ruských a čínských agentů v jejich činnosti není nic jednoduššího, než aby M. Koudelka sdělil národu, o které agenty šlo, čeho se dopouštěli atp. – naše tajná služba, pokud je tvrzení Koudelky pravdivé, konkrétní fakta zná, ruská tajná služba tedy také, když šlo o její agenty, všechny spřátelené tajné služby též, tak před kým to tajit, že?; utajovat to jen před vlastními občany je přece nesmysl. Na místě by bylo pochlubit se vynikajícími výsledky své práce. Spíše však tvrzení o zamezení činnosti desítkám ruských a čínských agentů nebude pravda… Ostatně prezident M. Zeman jasně řekl, že ani v tzv. neveřejné části zprávy, určené jen ústavním činitelům, nic konkrétního není.

Nelze však zapomínat, že při tvorbě zpráv o vlastní činnosti pochopitelně není nepodstatná snaha zveličovat své úspěchy proto, aby BIS zdůvodnila obrovské finanční prostředky, které dostává (tři miliardy korun), a jejich další navyšování.

Chybí mi vzdělanost.

Ve zprávě BIS se dočteme: Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny, tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie. Něco takového mohl sepsat jenom nevzdělaný idiot. Panslovanství nebylo primárně proruské, šlo o filozoféma našeho národního obrození; sovětské verze dějin, stejně jako aktuální ruské verze dějin, existují, ale s panslovanstvím nemají nic společného. Sovětská verze moderních dějin výukou na školách nehýbe, ať se autor této stupidity podívá do osnov, do publikací věnovaných výuce a nějakou hodinu výuky navštíví.

Závěr:

Myslím, že BIS podléhá ruské propagandě; jestli nevědomky nebo z blbosti, to nevím. Ruská propaganda, pokud ji mohu zčásti posoudit, akcentuje hrdost na minulost, zejm. vítězství SSSR ve Velké vlastenecké válce a na to, že Sovětský svaz nesl hlavní tíhu boje proti fašistickému Německu, tvoří hrdost na minulost, kdy se z původně agrární nerozvinuté země stala země průmyslová, tvoří hrdost na současnost, čili na silné Rusko hrající ve světě výraznou mocenskou a hospodářskou roli; projevuje se to všelikou podporou národního sebevědomí, až nacionalismem. Bezpečnostní informační služba tuto ruskou propagandu, která je někdy silně hypertrofovaná a je haló efektem, přijala v její velkoleposti, akceptovala ji jako bernou minci – tedy jako něco, co je absolutně pravdivé. Na tomto ideovém základě, který si Bezpečnostní informační služba sama vytvořila, vznikají její přehnané reakce, jež jsou, možná paradoxně, důsledkem ruského ideového ovlivnění této tajné služby. A vzhledem k ideologickému a politickému zaměření BIS, které je evidentně militantně protiruské, Bezpečnostní informační služba usilovně hledá vnějšího i vnitřního nepřítele zejména v Rusku a z Ruska.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.