Další fejk **** generála

pelc vladimír
24.9.2018 11:43
Fake news, které do veřejného prostoru posílá gen. Petr Pavel, jsou mimořádně nebezpečné. Na některé občany může jeho uniforma, hodnost a minulé působení v NATO a hejno nerez cingrlátek zavěšených na prsou účinkovat autoritativně. Proto jsou jeho fejky silně společensky nebezpečné.

Co jsou fake news (česky falešné zprávy) víme – je to šíření dezinformací čili hoaxů (mystifikací). Rozšířenou metodou takového ideologického působení je, že se pravdivá (či pravděpodobně pravdivá) zpráva, informace, nebo cosi banálně zřejmého, zabalí do dezinformačního hávu, jenž je tím vlastním falešným sdělením.

Nedávno P. Pavel použil právě tuto metodu. Na konferenci Stratcom summit v Praze měl prohlásit: „Rusko nesdílí stejné hodnoty jako Západ“. *) To je pravda, která je známa všem osobám přicházejícím alespoň do puberty a s inteligencí nejméně o ždibec vyšší, než sousedovic králíci.

Ano, Rusko nesdílí stejné hodnoty jako Západ, nikdy v minulosti je plně nesdílelo a sdílet je ani nemůže, vždy totiž mělo hodnoty své – což je ovšem normální a platí to snad pro většinu suverénních států s osobitou historií. S těmito (z menší či větší části) jinými hodnotami pak můžeme souhlasit, nesouhlasit, hodnotit, nehodnotit, ale nejlépe je vzít pouze na vědomí. Pojetí demokracie, role státu, forem a obsahu politické reprezentace atp. se u nich (v Rusku, později SSSR, dále v Rusku, či v SNS, chcete-li) vyvíjelo po staletí jinak, než v západní Evropě, či dokonce v USA. Před časem jsem např. četl výsledky sociologického průzkumu provedeného nějakou ruskou nestátní institucí, patrně seriózní – občané Ruska třeba za demokracii považují v převážné míře situaci, v níž má mimořádně silnou roli stát s pevným politickým ad. řízením, chtějí stát fakticky hospodářsky a politicky paternalistický atp., nikoli rozsáhlou individuální svobodu. Pochopitelně, že takové a podobné představy jsou od názorů na demokracii na Západě výrazně rozdílné.

Na své banální až primitivní tvrzení, které pochopitelně nikdo nezpochybňuje, totiž že Rusko hodnoty Západu vzhledem ke svému historickému vývinu nesdílelo a k současnému stavu nesdílí, však P. Pavel navlékl fejk: Rusko je nešťastné ze současného světového řádu založeného na západním typu liberálních demokracií a snaží se ho změnit tak, aby se více shodoval s jeho národním modelem společnosti.“ *) No větší hloupost snad pan generál vymyslet nemohl. Na školách, které absolvoval, se očividně výroková logika neučila. Patrně tu platí Švejkovo: „Poslušné hlásím, že já proto nemyslím, poněvadž je to na vojně vojákům zakázáno. Když jsem byl před léty u 91. regimentu, tak nám náš pan hejtman vždycky říkal: ,Voják nesmí sám myslet. Za něho myslí jeho představení. Jakmile voják začne myslet, už to není voják, ale nějakej prachvšivej civilista…ʻ“ A tak P. Pavel myslí podle svých představených.

Vyvodit z jiného politického a kulturního vývoje Ruska jeho údajné imperiální choutky, snahu změnit západní typ demokracie na svůj národní model demokracie, je nesmysl. Ani k tomu nemůže prakticky dojít. Fake news mají ještě jednu podstatnou charakteristiku – jejich editoři jimi občany straší. P. Pavel též takto straší občany.

Nelze předpokládat, že by v současném Rusku existoval občan, jenž by se snažil Západ předělat k obrazu současného Ruska. A myslím, že Putina a spol. za blbce považovat nelze.

Takže si dovolím vyslovit závěr: Nechte Rusko, občany tohoto státu, ať si mají svou kulturu, své chápání demokracie atp.; Rusko je nechce vyvážet, doba vývozu revolucí skončila ve druhé polovině minulého století, doba vývozu „svého“ pojetí demokracie také (USA to znají od porážky ve Vietnamu, SSSR to poznal po porážce v Afghánistánu).

A pan generál by měl přestat zahnojovat veřejný prostor svými primitivními fejky.

*) Viz https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rusko-je-nestastne-ze-soucasneho-svetoveho-radu-rika-general-Pavel-A-pokud-jde-o-NATO-534496 (3. 5. 2018)

Viz též http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/ctyrhvezdickove-fejky (21. 9. 2018)


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.