Fejkování po česku: Jana Černochová

pelc vladimír
12.1.2022 11:03
Je až udivující kolik nepravd, nesmyslů a hloupostí si někteří úředníci dovolí vypustit z úst do veřejného prostoru. Jde o politická vyjádření matoucí občany, která je nezbytné uvést na pravou míru.

Novopečená ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v prvním rozhovoru ve funkci, který poskytla deníku Právo (viz,11. 1. 2022), nakupila takových nepravd, nesmyslů a hloupostí přehršel.

Politické lži. Na začátek musím upozornit na vyslovené lži, kterých se Jana Černochová dopustila. Uvedla, že je Česko součástí Severoatlantické aliance z důvodu, že se svobodně občané České republiky rozhodli, že chtějí být součástí jak Evropské unie, tak NATO. To je nebetyčná lež: Občané ČR nerozhodli. Občanů ČR se na jejich názor, pokud šlo o vstup země do Severoatlantické aliance (12. 3. 1999), nikdo neptal; rozhodla vláda ČSSD +ODS (opoziční smlouva). Občané ČR neměli možnost se k tomu vstupu vyjádřit. Stvrzující referendum se uskutečnilo pouze o účasti naší země v Evropské unii (EU; 1. 5. 2009); charakter referenda měly obě přímé volby prezidenta ČR Miloše Zemana (2013, 2018).

Druhá lež je v odpovědi paní ministryně na otázku, zda by měla mít Ukrajina možnost vstoupit do Severoatlantické aliance: Moje odpověď zní ano, protože přece nemůže nikdo suverénní zemi diktovat, k jaké kolektivní obraně se má přidružit. Lež spočívá v tvrzení, že Ukrajina je suverénní zemí. Vzpomeňme na informaci, že (bývalý) prezident Petro Porošenko byl agentem ministerstva zahraničí USA (Ukraine President Once Agent for U.S. State Department, 10. 6. 2014), vzpomeňme na majdanský puč (leden 2004), který se uskutečnil s přípravou a pod aktivním dohledem americké tajné služby CIA, stejně jako Oděský masakr (2. 5. 2014) v Domě odborů, při kterém byla bestiálně zaživa upálena téměř stovka protimajdanských aktivistů. V čem spočívá suverenita Ukrajiny? V oslavách banderovců a bývalých ukrajinských příslušníků SS?

Dvouprocentní mantra. Vláda premiéra P. Fialy chce do roku 2025 zvýšit výdaje na armádu ČR na 2 % HDP. Armádní lobbyisté a po nich paní ministryně neustále vykřikují mantru o povinnosti naší země platit na armádu 2 % HDP. Toto dokola omílané tvrzení je považováno za nesporné – ale proč? Především: Občané České republiky žádný závazek vůči Severoatlantickému paktu nepřijali. Nikdo se jich na vstup do NATO neptal. A zejména: Ve Washingtonské smlouvě (zakládajícím a hlavním dokumentem Severoatlantické aliance, který při vstupu do Aliance podepisují a schvalují všechny členské země, Washington D.C., 4. 4. 1949) o takové částce není ani slovo; ani v jiných dokumentech NATO (viz). A z jakého propočtu se vychází? Proč ne kupř. 1, 75 %, či jiná část HDP.

Současná vládní garnitura chce zvýšit 1,4 % ze státního rozpočtu na armádu na 2 %, tedy ze současných asi 85 miliard na 140 miliard korun. Protože chce zároveň snižovat deficit státního rozpočtu, musí jinde ubrat – učitelům se moc přidávat nebude, zchladí se příjmy ve zdravotnictví, bezpečnostním záchranným složkám ad.

K čemu je armáda? Měla by především být k obraně státu. Našeho. Není tomu tak. Armáda ČR je hlavně expediční sbor nasazovaný v zahraničí kvůli politickým a hospodářským zájmům cizích států, zejména Spojených státu severoamerických (USA). Proto přítomnost příslušníků Armády ČR v Afghánistánu, Mali, Nigeru, Čadu, která přijde na obrovské peníze, a obranou našeho státu není.

Chybná armádní strategie. Informace z vedení Armády ČR a ministerstva obrany napovídají: a) že se armáda chce dokonale připravit na minulou válku, b) že se chce se připravit na válku s neexistujícím nepřítelem, c) že se chce modernizovat pro imperiální výboje v zahraničí (Afghánistán, Irák, Mali apod.)

a) Případný lokální ozbrojený konflikt v Evropě, na jejím východním a jižním okraji, se nepovede konvenčními zbraněmi pozemního vojska. Nepovede se zvnějška. Pokusy o politický a hospodářský převrat se budou uskutečňovat formou vnitřní ideové agrese vedoucí k  převratu vnitřnímu (viz Ukrajina 2014, pokus Kazachstán 2022) pokud možno s minimem ozbrojených akcí. V případě lokálních bojů s nasazením zbraňových systémů nebudou mít konvenční zbraně – tanky, obrněné transportéry, houfnice, děla, ruční zbraně – podstatnou váhu; případné konflikty se budou řešit kupř. drony. (Pro obranu jsou tedy potřeba zbraňové systémy protivzdušné obrany celého státu.)

b) Česká republika nemá nepřítele, s nímž by bylo nutné válčit, proti kterému by bylo nezbytné se vojensky bránit. Rusko není takovým nepřítelem; v mnoha ohledech je a může být protivníkem, nepřítelem nikoliv. Veškerý antirusismus vyvěrá z imperiálních snah Spojených států a Severoatlantického paktu zaměřených proti Rusku (ale i Ukrajině, Kazachstánu ad). Důvodem je nerostné bohatství, rozsáhlé odbytiště produkce, levná pracovní síla v těchto zemích. Českou republiku žádný vnější nepřítel vojensky neohrožuje; nepřítele uměle vytváří současný politický establishment.

c) Současná armáda není tvořena pro obranu našeho státu, nýbrž jako expediční sbor působící v konfliktech, které se nás netýkají. Bránila cizí zájmy v Afghánistánu, Iráku, Mali, Litvě … k tomu ji však občané nepotřebují. Armáda není schopna bránit náš stát, v případě vojenského konfliktu ve střední Evropě je Armáda ČR zcela k ničemu; postřeh z webové diskuze: Dneska totiž můžeme na některé hrozby napadení, třeba na Iskandery z Kaliningradu, reagovat jen protestní nótou.

Proč mají čeští vojáci operovat třeba v Mali, kde problém s islamisty vznikl poté, co Velká Británie a Francie pod patronátem USA dosáhly pád libyjského diktátora Kaddáfího? Proč mají čeští vojáci být na Golanských výšinách? Proč měli vartovat v Afghánistánu kvůli hospodářským zájmům především Spojených států? K čemu má být kupř. výsadkový pluk, kam se má vysazovat? Do Afghánistánu? Tam už to agresivní expediční sbor NATO prohrál.

Vojáci jsou potřeba – třeba při pomoci při současné koronavirové krizi; mnoho z nich pomáhá při hlídání státních hranic, pracuje v domovech důchodců, sociálních službách, odběrových týmech, chytré karanténě, call centrech, v polní nemocnici. Pokud bude Armáda ČR efektivním nástrojem pro řešení masivních krizí či přírodních katastrof – je to dobrá a správná obrana republiky. Do toho je nutné investovat. Pro ČR je armáda důležitá pro případy přírodních katastrof, pandemie apod., určitě ne pro válku.

Armádní strategie je, z hlediska potřeb a zájmů občanů našeho státu, chybná. Z chybné strategie plyne chybná praxe (pak musí např. z Afghánistánu armáda prchat); v následujícím zdůvodnění pí J. Černochové jde o kouzlo nechtěného – Černochová chybnou strategií (do Afghánistánu Armáda ČR neměla vpadnout), tedy chybnou strategií vysvětluje na co je potřeba do armády futrovat další peníze: Při zdůvodnění toho, že prý armáda nutně potřebuje nový, větší transportní letoun, se totiž paní ministryně, určitě nevědomky, dopustila pravdy: Naše rychlá evakuace z Afghánistánu ukázala, že větší transportní letoun by určitě zapotřebí byl. K tomu přetiskuji radu z webové diskuze: Musíme začít utíkat první, neboť nedostane na frak ten, kdo je pomalý, ale ten, kdo utíká pomaleji. Paní ministryně odůvodňuje potřebu uvedeného letounu neschopností armády rychle evakuovat v případě jejího vojenského debaklu po krachu invazní imperiální války v Afghánistánu. Ale pravda je, jak se ukázalo při překotném útěku z Afghánistánu, že větší transportní letadlo (pro 200 či více osob) opravdu chybělo.

Velkopanská nabubřelost. Projevila se v tvrzení pí Jany Černochové, že je zapotřebí nákup menšího transportního letounu, protože od července budeme předsednickou zemí EU, a když se dneska pokusíte letět do Bruselu civilním letadlem, tak vám to zabere den a půl. Jednak paní Černochová opět lže: Podle informací, které lze nalézt na webu pražského letiště (viz), trvá let z Prahy do Bruselu 90 minut. Dále nevidím důvod, proč by si armádní hodnostáři měli vozit za naše peníze své zadky v extra letadle, ať letí civilní linkou, neubude je, vláda přece chce šetřit, ne? – anebo ať jedou autem, to trvá necelých devět hodin (opět ne jeden a půl dne) a je to levnější.

Korejinizace ekonomiky: Na webové diskuzi jeden z přispěvatelů napsal − to mi připomíná Severní Koreu, nebude co jíst, budeme se třást zimou, nebude na důchody, ale zato budeme mít nová letadýlka, tančíky, pistolky, možná i letadlovou loď. Přispěvatel pochopitelně přehání; ale to jenom proto, aby problém zvýraznil.

K čemu jsou nákupy armádních dronů, nových houfnic (houfnice nejsou na obranu, ty jsou na útok; na koho chce armáda útočit?), proč armáda chce útočné vrtulníky, jež jsou zastaralým šrotem ležícím v hangárech v USA (proti komu je chce použít), proti komu chce nové, do větší dálky střílející dělostřelectvo, zastaralá děla Caesar (vhodná pro útok), k čemu nová samohybná děla (proti komu mají pálit), na co mají být desítky nových obrněných transportérů (ano, ty mohou být použity proti občanům při občanských nepokojích) atd. (?) − to vše úhrnem za mnoho a mnoho miliard korun, korun vhozených do stoky.

Obrovské skutečné i plánované zcela zbytečné výdaje na zbraňové systémy a vojenskou techniku, kterou armáda k výkonů činností nutných pro občany tohoto státu nepotřebuje, jsou přímým útokem na bezpečnost naší země. Obrněných transportérů se národ nanabaští. Bydlet se v nich také nedá.

Na internetu čtu, že několik stovek pěstounských rodin, které pečují o více dětí, mají finanční problém; dříve dostávaly na každé dítě dotaci ve výši minimální mzdy, od Nového roku jim dotaci o pár tisícovek sníží a budou muset platit zdravotní a sociální pojištění jenom proto, že si děti vybraly samy. To je pro náš stát ostudné. Nemorální. S pěstouny se stát hrdlí o pár tisícovek, do zbytečných armádních kanálů nalévá stovky miliard.

Dovolím si vyhlásit heslo: Miliardy občanům, ne na obrněné transportéry.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.