Glosář 18/ʼ23

pelc vladimír
4.5.2023 00:02
Z řeckého γλώσσα (glóssa), česky poznámka na okraj jiných textů, informací, tvrzení k jejich vysvětlení. Zde drobné poznámky na lem našeho politického dění, k upřesnění jeho významu; podle výběru autora. Nemusí jít jen o produkty uplynulých týdnů.

Koniáškové opět na scéně

Vztah politických elit/krále/nobility … k občanům (poddaným) může mít několik podob; jednou je, že občanstvo je považováno jako celek za geniální (kreslený vtip z asi poloviny 80. let minulého století, publikovaný v Dikobraze: na balkóně stojí král, dole na nádvoří poddaní a král oznamuje protože chci, aby moji poddaní byli nejchytřejšími poddanými ze všech království, uděluji vám všem doktorát – byla to vtipná reakce na tehdejší snahu aby všichni absolventi Vysoké školy politické ÚV KSČ dostávali za absolvování titul RSDr.); opačným vztahem je představa, že občanstvo je (zcela) blbé – pak je mu nutné vše správné správně vysvětlit (a současná vláda vše správné přece činí, že ano). V této úrovni se současná vládní politika pohybuje. Je to poloha bývalých federálních nebo českých koniášků (tak se za minulého režimu říkalo federálnímu a českému úřadu pro tisk a informace; šlo v podstatě o předběžnou cenzuru sdělovacích prostředků; ústředním heslem koniášků bylo je nutné vše správně vysvětlit, aby to lidi správně pochopili. Současná komunikace vlády je v úrovni oněch koniášků. A tak se od Petra Pavla, prezidenta ČR, dovídáme, že důchodová reforma je správná, jen je potřeba ji občanům správně vysvětlit (slangově propagandisticky se říká komunikovat). Vždyť je to správná vláda, koná geniálně, potřeba je pouze správně (hloupým) občanům vše vysvětlit. Záměna řešení hospodářských problémů za propagandu je zřejmá.

 

Pukliny

Zdánlivé nepatrnosti poukazují k podstatě; třeba na slabiny systému (hospodářského, sociálního, vojenského). Symptomatickou předscénou pádu Sovětského svazu (SSSR) byl propagační let Mathiase Rusta: 28. května 1987 přistál s lehkým jednomotorovým čtyřsedadlovým letounem Cessna 172 na Den pohraničních vojsk v Moskvě blízko Rudého náměstí. Bylo to výrazné narušení vzdušného prostoru tehdejšího Sovětského svazu. Samozřejmě, že přistání sportovního letadla bylo z hlediska globální vojenské vyrovnanosti nepatrností. Podstatné bylo, že tehdejší sovětská armáda (pozemní protiletadlová obrana a letectvo) Rustovi hladký let až do centra státu (svou neschopností) umožnila. Ukázala se tak zřejmá puklina v tehdejším vojenském systému. Aktuálně jsme se dověděli, že ukrajinské drony útočící na Moskvu byly vyřazeny (rozuměj zničeny) nad Kremlem. Až nad Kremlem? Nejde o obdobnou puklinu?

 

Daňové zatížení práce se zvyšuje

Podle nejnovější zprávy OECD inflace reálné mzdy snižuje, avšak daňové zatížení pracovních příjmů se zvyšuje. V roce 2022 se daňové zatížení práce v OECD zemích zvýšilo. Efektivní daňové sazby ve většině zemí OECD vzrostly u většiny typů domácností, hlavně domácností s nižšími příjmy, zejm. u rodin s dětmi. Zatímco nominální mzdy rostou, vysoká inflace v celé OECD způsobuje pokles reálných mezd. Zpráva srovnává zatížení zdaněním práce, zaměřuje se na osm různých typů domácností, které se liší podle úrovně příjmů a složení domácností. Informace k jednotlivým zemím: https://oe.cd/taxingwages. Zdroj: Domovská stránka - OECD (https://www.oecd.org).

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.