Jak potrestat vlastizrádce a kolaboranty?

obrazek
28.6.2018 12:31
Řekl bych, že velmi přísně! Oba činy jsou v podstatě neomluvitelné a v doslovném významu slova „trestuhodné“. A protože jsem přiměřeně humánní, rozdělil bych osoby, které tyto vpravdě odporné zločiny spáchaly, do tří kategorií:

1.      Hlupák, trumbera, blbec a jak říkával můj táta – vůl jak anděl. Nicméně pokud se někte­rého z uvedených činů skutečně dopustil, musí být přiměřeně své hlouposti potrestán. I když je možné, že vzhledem ke své intelektuální omezenosti si možná ani důsledky svého konání nebyl schopen uvědomit. I za blbost se platí. Jejich trest by však neměl být zane­dbatelný.

2.      Vychytralec, vyčůranec, prospěchář, aktivní přisluhovač. Tak to už je poněkud jiná úro­veň -  protože takovýto odsouzeníhodný jedinec se naprosto vědomě rozhodl přidat na „dočasně vítěznou stranu“, čímž si hodlal zajistit zejména ekonomický prospěch. Zde už bych zdaleka tak milosrdný nebyl, protože tito jedinci představují skutečnou lidskou špínu a svými vlastnostmi jsou potenciálním ohrožením jakékoli společnosti.

3.      Opravdový vlastizrádce a zloduch. Člověk s vysokým postavením v politické, hospodář­ské a společenské sféře státu, který přesto, že má dostatek informací i intelek­tuálních schopností aby pochopil, že už jde o zachování existence a vnitřní bezpečnosti ná­rodního státu, bezohledně organizuje a řídí procesy vedoucí k jeho ohrožení, případně i zá­niku. Cílem tohoto skutečně zrůdného jednání je zejména snaha o získání moci nad osudy občanů státu a o postavení mezi podobnými lidmi z různých zemí, kteří se k tomuto cíli zlo­činně spolčili. V tomto případě k diskusi o výši jejich trestu mohu říci jen to, že lituji rušení trestu smrti.

Situace je vážná a řadě případů již začíná být i zoufalá. Občanská válka v Evropě je na spadnutí. Každý den na území Evropské unie přicházejí tisíce nepřátel demokracie a mezi nimi i desítky opravdových zločinců. Je lhostejné, že v této chvíli ještě nestojí přímo před našimi dveřmi. Však se jich již brzo dočkáme, věřte mi. Bohužel.

Až nám, a zejména našim ženám a dcerám, začne jít o život, snad i tahle již zparchan­těle pohodlná a líná společnost ještě zvedne své zadky z křesel obýváků a najde sílu k ozbrojenému odporu. A po případném vítězství bychom neměli zapomenout přísně po­trestat ty, kteří se o vznik této tragedie zasloužili.

V první řadě jde o naše europoslance ………….., ále proč bych se s nimi sám vypisoval. Udělejte si to sami. Tak vám na to dávám patnáct stránek.

Snad to bude stačit. A doporučuji si seznam vytisknout, abychom náhodou na něja­kého hajzla nezapomněli!

Václav Husák

………………………………………………………………………………………………………………

Vlastizrádce je zločinec, který se dopustí trestného činu vlastizrady, tj. jedná se záměrem poškodit svou zemi tím, že se spojí s někým, kdo má vliv na politiku a moc. Vlastizradou se rozumí rozvracení republiky, sabotáž nebo teroristický útok. Vlastizrada je chápána jako velmi závažný trestný čin, za nějž jinak poměrně liberální české zákony (co se týká výše trestů) udávají trest odnětí svobody v rozpětí 15 - 20 let.

 Kolaborant - význam:

• spolupracovník
• za druhé světové války se tak označovali lidé, kteří spolupracovali s Němci.

Vaclav Husak
PhDr.Václav Husák - novinář (ČTK, Svět v obrazech).
Klíčová slova: imigrace, kolaboranti, vlastizrádci

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.