Jak zmírnit averzi Čechů k cizincům

14.9.2015 17:46
Už delší dobu je živě mediálně probírano téma uprchlíků, což vyvolává určité obavy v naší konzervativní, demograficky stárnoucí populaci, vystrašené z možného kolapsu sociálních systému a samozřejmě i mediálně nafukovaného terorismu, a frustrované promarněnou příležitostí dostihnout Západ díky špatné politice dosavadních, zvláště pseudopravicových vlád. Tyto obavy vedou k zesilování strachu z cizinců, což nepředstavuje nejlepší způsob adaptace na možné nejistoty a rizika, která můžeme do budoucna očekávat. Uzavírání společnosti do sebe je konec konců cestou do pekel. Dopadneme pak jak Indiáni v Amazonii, respektive skončíme za polárním kruhem.

 

Řešením problémů s infekčními nemocemi není karanténa a izolace

Britský filozof Carl Popper hovořil o otevřené společnosti, která tím, že je přístupná vnějším podnětům, tak dokáže inovativně reagovat na nové výzvy, což jí činí přitažlivějším pro jednotlivce, kteří se pak snadněji adaptují na její podmínky. O komunismu pak hovořil jako o uzavřené společnosti. Pokud tedy koncept otevřené společnosti Evropa opustí, čím se ještě bude líšít od té komunistické uzavřené společnosti?  I když komunistické státy představovali závažnější hrozbu pro Západ, než islámský model společenského soužití,  který soukromé vlastnictví nepotlačuje, tak koncept otevřené společnosti nebyl opuštěn. Pokud v socialistických zemích byl zaveden systém vedoucí úlohy komunistických stran, který otevřeně podporoval komunistické strany v demokratických státech, tak nebyl v těchto státech výrazněji potlačen pluralitní politický systém, potlačeny svobodné volby, zakazovány komunistické strany a symboly atd. Západ zkrátka projevil dostatečnou míru sebevědomí, a to se mu vyplatilo. V opačném případě si to měl Západ rozmyslet už v Helsinkách, kdy plédoval za lidská práva, za přijetí zásady slučování rodin. Je zkrátka obětí použitých nástrojů v boji proti komunistické hydře. Ano, je zapotřebí vidět si dále než na vlastní nos.

Pokud se zřekneme konceptu otevřené společnosti, o co budeme lepší než islámské státy? Ztratíme schopnost dělat inovace. Kdo v momentu přijetí daná pravidla nebude akceptovat, může být odmítnut, Něco jiného je, když někdo už je přijat a bude se pokouší o změnu pravidel. Na to má právo, tak jako já i vy. Křesťani také změnili Římskou říši. To budeme skutečně budovat kolem Evropy železnou oponu? A už jenom díky tomu se proměňovat v uzavřenou společnost pouze trochu jiného typu než jsou ty islámské. A je otázkou, zda nevpuštění politických imigrantů do země vůbec nečemu pomůže.

Recepty, které nabízejí islamofobové, mají zakopmponvánu jednu nevhodnou ingredienci, s vaničkou vylévají i dítě, tedy západní otevřenou společnost. Je například tedy navrhováno  řešit problém s muslímy zhruba tak: Kdo se prohlásí jako muslim, respektive je mu to prokázáno nikoliv soudně, ale třeba policejně a administrativně, nebude mít nárok na sociální dávky. Až dosud jsem se naivně domníval, že nárok na sociální dávky mají občani daného státu, který ty dávky vyplácí. Tedy nikoliv nelegální emigranti odkukoliv. Jak to ti uchazeči o sociální dávky obcházejí? Tím že se prohlásí za politické uprchlíky?

Dosud islamofobové nenavrhli řešení, které by to dítě, otevřenou společnost, jediný to cenný produkt evropské civilizace, umožńující pružné podněty na výzvy zítřka, umožnilo zachovat při životě. Přiřazují se tak k nepřátelům otevřené společnosti, ať jsou si toho vědomi, nebo ne. Islamofobové prostě mění tuto společnost na uzavřenou společnost, což znamená, že mrtvý bin Ladin vyhrává kontumačně 5:0.

 

Konvička není řešení, konvička je problém, který se při polknutí vzpříčí v hrdle

A kdo to je Evropan? Na území Evropy žijí milióny muslímů. A v katolickém Polsku mají mešity a nic se neděje. Soužití protestanské části Francie s její katolickou částí se ukazovalo být velmi problematickou záležitostí. A proteklo tolik krve, že si dodnes nemůžeme být úplně jistí, jak se to do budoucna ještě vyvrbí. Dodnes neprokázané učení G. Bruna o mnohosti světů ohrožovalo do té míry fungování tehdejší společnosti tak jako ohrožuje tu dnešní evropskou islám. A právě na případu  G. Bruna lze ukázat neúčinnost státních zásahů vůči zákazu jakékoliv ideologie. Pokud katolická církev zase je schopná uznávat oficiálně vymítače ďábla, tak to už se skutečně vracíme hodně do středověku. A pokud se ten ďabel specializuje na ženy okolo 30 let, tak to nevypadá na to, že by s těmi ženami bylo všechno v pořádku. A otázka zní, zda jenom s ženami. Jinak řečeno,  katolická církev uznáváním těchto praktik podstrkává přímo statistická fakta islamistům. Navíc zde vzniká otázka, zda míru netolerance nastavit podle regulí islámského státu, nebo třeba Maroka či Malajsie?

Je-li někdo o své pravdě přesvědčen, tak proč by ji neměl hlásat? To je věc, co je lepší. Zda někoho nutit, aby se tvářil svatouškovsky, a nebo postihovat až případné jednotlivé akty uplatňování práva šaria, které by byly v rozporu se základní českou a evropskou legislativou,  orgány činnými v trestním řízení.  Příklad: za první republiky se také komunisté tvářili svatouškovsky, ale budovali si ilegální struktury, na které policie vůbec nepřišla. Což ale zase přineslo výhodou komunistům za okupace. A samozřejmě nimbus vůdce druhého odboje. Mohou příznivci jakékoliv víry a přesvědčení propagovat a získávat hlasy ve volbách pro změnu pravidel,  tedy získávat většinovou podporu pro třeba nejtvrdší uplatnění práva šária, nebo kanonického práva  v obvodu jurisdikce české republiky? Pokud odpověď na tuto zní ne, lze pak ještě hovořit o demokracii? Nevzniká pak právo občanům na násilný odpor proti takovému nedemokratickému režimu, zaručený ústavou? Nemohou pak legitimně  stoupenci práva šária, nebo kanonického práva zkusit začít s jeho uplatňováním násilím, když ústavní systém jim neumožňuje prosadit svá pravidla demokraticky, tedy svobodnou agitací pro své názory? To jestli chtějí občané právo šaria, nebo nechtějí, musí osvědčit oni sami v demokratických volbách. Nemá smysl používat proti idejím státního násilí, protože platí, že zakázané ovoce lépe chutná. Propagace násilí se dopouští i ten, kdo požaduje, aby státní orgány v tom či onom případě zasáhly. Bezprostředně by to znamenalo, že by  bylo nutné vypovědět mezinárodní úmluvy o politických uprchlících. A neprohlašovat ty či ony státy za diktátorské apod.

V žádném případě zde nelze použít státního monopolu, násilí a zákazů. Je to pouze na občanech. Nikdo totiž evropským občanům nemůže zakázat přestoupit na islám. Stejně je to možná jediná cesta, jak zabránit vymření Evropy. A co když platí, že pokud Evropa nebude islamizována, tak vymře, takže stejně bude islamizována. Je to sice pravdou, že růst populace je konfliktní, krysy a králící se mají tendenci přemnožovat, a tímto způsobem se také decimovat, ale dinosauři a mamuti a šavlozubí tygři a další živočišné druhy vymřeli. A neměl by  náhodou přestup na islám by také výhody i pro ženy, omezení spotřeby alkoholu a mimomanželských nevěr. Proč existují české muslimky?

 

Svoboda a výběr

Evropa, kde je na výběr mezi návštěvami mešit, kostelů a domů stranické výchovy, je určitě svobodnější než ta, kde se bude vyskytovat pouze jedna z těchto institucí. Ale stále není jasné, proč za nejideálnější stav máme považovat, když v jednom městě stojí katolické kostely. Je to jakoby v městě měl fungovat toliko Kaufland. A proč není lepší stav, kdy vedle katolických kostelů se nalézají mešity? Alespoň si našinec může vybrat.  Jaký je rozdíl mezi výběrem mezi mešitou a kostelem a mezi Kauflandem a Albertem? Konkurence je vždy prospěšná, i když se může vždy změnit ve válku. Alberťáci také mohou napadnout Kauflandisty. Co si pomůžeme, když zabráníme výstavbě mešit? Tam lze chování věřících ještě nějakým způsobem monitorovat atd. Není nic horšího a méně efektivnějšího pro panující režim než když někoho zahání a zažene do ilegality. Delegitimizuje tím sám sebe. O tom se lze poučit z dějin carského Ruska. Samozřejmě něco jiného je, když stoupenci práva šária ho budou chtít prosadit navzdory pro ně nepříznivým výsledkům voleb. Ale nelze použít státního násilí proti ním dříve, než ho použijí oni sami. Chceme-li někoho trestat za propagaci a snahu prosadit právo šária,  směřujeme zpět hluboko do padesátých let, protože bychom trestali za pouhý úmysl. "... hnutí směřující..." Dokázat něco takového znamená nutnost používat v praxi orgánů v trestním řízení metodu provokace typu Operace Kámen.

Zakázat právo šaria lze jenom v tom případě, když zakážeme ještě předtím církevní, respektive kanonické právo,  což je v bleděmodrém totéž. Tady jde o to nevyrábět si nepřítele z té masy dosud klidných muslímů. A toho rozhodně nedosáhnete tím, budete-li příliš zdůrazňovat, že Korán je návodem k použití násilí, i kdyby to byla pravda.  Naopak extremisty odříznete od zdroje poznání, když budete tvrdit, že třeba Korán koneckonců nebrání zpodobení Mohhamedda atd., že nabádá k mírovému soužití mezi lidmi atd.  Problém není s těmi cizími muslimy, ale s těmi našimi, že ano. Většinou se u těch teroristů jedná o občany tamnějšího státu. A zakázané ovoce lépe chutná. Nelze se v ideologickém boji spoléhat na státní násilí, vede to k pohodlnosti, že stát za mne všechno  zařídí sám. Za vás nikdo bojovat nebude, musíte jít vlastním příkladem vstříc.

Chápu a je nutné pochopit, že muslimy éra globálního kapitalismu s jeho kulturními vzory (MacDonald a Coca Cola) uvrhla pod příšerný tlak a posílila v nich konzervativní myšlení. Takže v podstatě mají tendenci dělat opak toho, co je vlastní demokracii. Ale nevím, jak z té smrtící smyčky vyjít ven. Spoléhat se na reformu islámu v podmínkách tohoto tlaku je dosti na pováženou, zvláště když uvážíme, že ten tlak globálního kapitalismu je vyvažován populačním tlakem muslímů. Lze říci, že masová kultura jedné strany konfliktu se střetává s rodinnou kulturou strany druhé. Navíc za masivní přítomnost stoupenců islámského náboženství vskutku vděčíme koloniální a  postkoloniální politice Británie, Itálie  a Francie, případně importu tureckých dělníků do NSR.

 

Demokracie a islám

Na základě těchto historických poznátků s hnutími, jejichž cíle jdou za hranici demokracie, lze raději preferovat vytváření podmínek pro to, aby se adaptovali na demokracii, aby tedy zpohodlněli a měli šanci realizovat své cíle v demokratických volbách, tedy otevřeně a veřejně. Pokud budu mít šanci pokojným způsobem dosáhnout svých cílů, tak o to menší důraz budu klást na násilí. o žádné nabádání k násilí jít nemůže. Nelze prostě něco zakázat s odvoláním na existenci nějaké knihy staré 2000 let. I v Bibli stojí, Oko za oko, zub za zub. A najde se obdobných výroků v této knize požehnaně. Musíte se ke všem chovat stejně.  Až nějaký konkrétní kazatel bude ta slova citovat s tím, že jsou hodná následování, tak je možné hovořit o propagaci násilí a postihovat to. Faktem je, že si v Evropě můžete utahovat z kohokoliv a nikdo Vám za to nezkřiví ani vlásek. Takové je pravidlo platné v Evropě. Masakr v Paříži byl pokusem vnutit nám jiné pravidlo. Problém je, že to jiné pravidlo je vnucováno násilím. A už proto nelze ustupovat.

Je ale třeba si uvědomit, že i naše svoboda zná hranice, tedy třeba v současnosti je považováno za absolutně nepřijatelné prozatím  porno. Je tedy možné usilovat o změnu pravidel v tom smyslu, že třeba není možné dělat si legraci z Mohameda, ale je nepřípustné dosahovat změny tohoto pravidla přímým fyzickým násilím. Jediným řešením by bylo zakázat činnost všech církví v celé Evropě, ale to zase není možné, pokud evropská ciivilizace uznává zásadu, že proti gustu žádný dišputát. Svého času všichni Češi předstírali, že jsou komunisty, nebo téměř komunisty, aby přežili. Proč by tedy neměli začít předstírat, že jsou muslímové? Kamufláž je nejlepším způsobem obrany. Chameleóni by mohli vyprávět, kdyby nepředstírali, že to neumí.

 

Závěr

I kdyby výše uvedené  obavy byly naprosto oprávněné, tak fakt mě překvapuje, že se politikové a občané nesnaží hledat politicky, morálně i právně nenapadnutelná řešeni, tedy vyhlášením nepřípustnosit proměnit otevřenou společnost ve společnost uzavřenou.

Jenom jednu věc udělat lze: přijmout zásadu, že o legální emigraci do EU lze požádat pouze na kontaktním místě v mateřské zemi, nebo poblíž mimo EU a ekonomické migranty odlišit od politických s použitím detektoru lži, a těm, co projdou, dát elektronické náramky a monitorovat jejich pohyb. Ti skutečně političtí emigranti tato omezení snad pochopí. Zbytek vyhostit.

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rezjir10

Ad pan Satanek. Tak o tomto problému už jsem psal. Máte pravdu.

rezjir10

Pro pana Vimmeera

Domníváte se, že by nás dokázalo převálcovat těch několik skutečně prověřených politických uprchlíků?

rezjir10

Vážená paní Amiorová, děkuji za upřesnění, co se týče islámu i těch islámských států. Z mého pohledu jsou to všechny státy, v nichž převažuje muslímské obyvatelstvo. Na mapách vytvářejí celkém souvislý pás, vyznačený zeleně.

Co se těch elektronických náramků týče předpokládám, že snad fungují na stejném principu jako mobiliní telefony a že s použitím počítačů lze vždy sledovat online, kde se jejich nositel nacházi. A že existuje software, který umožní sledování milionů těch pohybu těchto nositelů náramků v prostoru, když je to možné při sledování milionů telefonických hovorů. A zde tedy třeba nedochází k jejich koncentraci v určitém prostoru, respektive zda tedy třeba neopouští ten či onen prostor. A když by  k něčemu takovému došlo, tak může samozřejmě po vyhodnocení útvar cizinecké policie  vždy fyzicky si celou situaci prověřit.

Ale fakt se na to ještě podívám.