Jako u blbých, aneb proč „jako“?

7.3.2017 07:10
Předem se omlouvám za poněkud nevhodně formulovaný dotaz, nicméně nenapadá mne nic příhodnějšího jak nazvat zmíněné obstrukce kolem výstavby D-49, dříve R-49. K tomuto přirovnání mne totiž přivedlo přečtení článku Jako zelený aktivista blokoval dálnici, teď o ní na Čunkově kraji rozhoduje. Ekoterorista zahradníkem, zdravý rozum to nebere, bouří se někteří, uvedený v Parlamentních listech a nemohu než na to zareagovat se stejným údivem, ale i odsudkem jako ti, kteří stavbu D-49 nejen obhajují, ale také ve prospěch občanů kraje i státu, prosazují.

Nebudu opakovat celou anabázi problémů, o kterých zmiňuje článek v PL.cz, chtěl bych však velmi stručně konstatovat, resp. poukázat na několik skutečností, které nejsou brány v potaz. Je tu totiž neoddiskutovatelná skutečnost, že zmíněná stavba vychází z usnesení české vlády z roku 1996, záměr na vybudování R-49, dnes D-49 byl projednán a schválen vládou a také jej posvětil EP (Evropský parlament) jako prioritní evropský dopravní koridor a to až tak, že by na stavbu měly být dokonce vyčleněny peníze z EU. Jinými slovy to také znamená, že projekt je trvale platný. Zdůrazňuji platný, protože všechny ty obstrukce kolem realizace stavby jsou či by měly být naprosto irelevantní a mělo by být s nimi také jako takovými nakládáno.

Zlínské Krajské zastupitelstvo má kromě zastupitele Ing. Vacka jistě i jiné zastupitele, potažmo orgány, které kromě jiného rozhodují i o D-49. O realizaci stavby tedy primárně nerozhoduje toliko pan Ing. Vacek, na němž dnes obrazně řečeno, všechno kolem D-49 údajně stojí a padá. Přesto podle skutečností, uvedených v článku v PL.cz se zdá, že si s tím Krajské zastupitelstvo jakoby neumělo poradit. Má to být chápáno tak, že je to ze strany Zastupitelství neumětelství, nezájem nebo snad něčí záměr, celou stavbu bojkotovat (viz možný vliv Egerie prostřednictvím Ing. Vacka)?

Nehodlám charakterizovat osobu zastupitele Ing. Zdeňka Vacka, který je podle vyjádření náměstka hejtmana Jiřího Sukopa (ANO) uznávaný odborník v oblasti ochrany přírody, geologie a ochrany vodních zdrojů a na místo vedoucího výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova byl de facto předurčen. To ale neznamená, že je-li člověk jako odborník na svém místě, že může ovlivňovat či hatit rozhodnutí orgánu jako je vláda, Krajské zastupitelstvo, nepočítám-li v to kladné vyjádření a doporučení EP. Exhejtmanovi Lukášovi ale dávám zapravdu když říká, že „Aktivity spolku ‚Egeria‘ (Ing.Vacek je místopředsedou) jdou jednoznačně proti zájmům rozvoje Zlínského kraje. Z některých jejich dokumentů je patrné, že pro ně je důležitější chránit nikoliv ‚homo sapiens‘, ale např. křečka, skokana skřehotavého, netopýra, bobra či jiné živočišné druhy, které podle těchto pomýlených jedinců mají mít jednoznačnou přednost před člověkem.“

Nicméně, jakkoli je evidentní, že převažují věcné i faktické argumenty v podobě usnesení a schválení vlády ČR, Krajského zastupitelstva je nepochopitelné, že osobní postoje, názory, hodnocení, resp. nedoporučení Ing. Vacka mohou zcela blokovat výstavbu D-49. Ing. Vacek může mít v některých věcech pravdu, ale nemají charakter, který by zcela zastavil realizaci stavby. Dělá to dojem, jakoby rozhodovací právo zastupitele Ing. Vacka (s Egerií v zádech) mělo větší právní sílu než rozhodnutí vlády a všech dalších orgánů a subjektů, na realizaci D-49 zainteresovaných subjektů! Pokud se nemýlím, pan Ing. Vacek dostal ve volbách do Krajského zastupitelstva pouhých 249 hlasů, tedy vůbec nejméně ze všech kandidátů. Do KZ ZK se tedy dostal tzv. s odřenýma ušima a přesto dnes ve věci D-49, drží v hrsti celý Zlínský kraj.

Nabízí se tedy otázka, zda rádoby odborné, ale pořád jenom subjektivní vyjádření a stanovisko zastupitele Ing. Vacka, že cituji: „ Jde o velmi špatný projekt, nehledící na nákladnost realizace ani údržby, nehledící na lidská sídla ani okolní přírodu. Situace D49 u Pravčic, které budou obklíčeny ze všech stran komunikacemi, by se dala použít pro demonstraci, proč jsou u nás dálnice zbytečně drahé. Přínos pro náš kraj je podle mne prakticky nulový“ je či může být skutečně nepřekonatelnou překážkou v realizaci stavby D-49. Pan Ing. Vacek sice může být nebo snad je odborník na hydrogeologii, ochranu přírody a ochrany vodních zdrojů apod., ale rozhodně není specialista a odborník na stavební projekty, stavebnictví, provoz a údržbu komunikací nemluvě o tom, že se vyjadřuje skepticky k věci, ke které se může vyjadřovat opravdu jen jako odborník přes svůj obor hydrologii, možná ekologii. Pokud takto negativně jedná z titulu své současné funkce předsedy výboru pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova zastupitelstva Zlínského kraje, pak to lze skutečně hodnotit jako zneužití pravomoci veřejného činitele.

Domnívám se, že toto neoprávněné zasahování Ing. Vacka do rozhodování jemu nadřízenému orgánu však lze eliminovat jednoznačným rozhodnutím vrcholného orgánu kraje, který by v této věci měl mít poslední slovo. Přijde mi to jako souboj Davida s Goliášem, přičemž i zde má David větší sílu, tedy slovo, než mnohem silnější Goliáš. Nechce se mi věřit, že by kvůli jednomu člověku nebylo možné realizovat všeobecně prospěšný, odsouhlasený záměr, byť by dotyčný měl či mohl mít v některých věcech částečnou pravdu. Ta jeho pravda však bude do značné míry relativní, protože i navzdory tomu, že o mnohých rozhodnutích státních a jiných vrcholných orgánů a jejich představitelů lze často velmi oprávněně pochybovat, v této vysoce prospěšné a užitečné záležitosti mají „úředníci“ vládou počínaje a krajem konče jednoznačně pravdu ´, včetně podpory občanů.

Navíc zde na výsost platí, že zde nemohou být upřednostňovány zájmy jedince či jedinců chránit křečka, skokana skřehotavého, netopýra, bobra či jinou havěť před civilizačními a společenskými zájmy a potřebami tisíců občanů zlínského kraje, potažmo zlínsko-kroměřížského regionu.

jiri bata
Politicky neangažovaný, levicově a sociálně orientovaný, s bohatými životními zkušenostmi z mnoha míst pracovního působení. Se zájmem sleduji a reaguji na události dnešních dnů, ke kterým se snažím objektivně, spravdlivě a pravdivě , převážně kriticky, vyjadřovat.Mou snahou je podílet se a být napomocen občanům domoci se právního, spravedlivého, ekonomicky prosperujícího, morálně čestného státu a společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.